Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(9)
Author
Ogrodzka-Mazur Ewa
(2)
Szuścik Urszula
(2)
Boć Jan (1939-2017)
(1)
Chodkiewicz Halina
(1)
Czelakowska Danuta
(1)
Dąbrowska Izabela
(1)
Gajewska Elżbieta
(1)
Kalicińska Urszula
(1)
Maćkiewicz Jolanta (1953- )
(1)
Miodek Jan (1946- )
(1)
Ruszkiewicz Dominika
(1)
Solich Kornelia (1968- )
(1)
Stypińska Małgorzata
(1)
Wąsiński Arkadiusz (1970- )
(1)
Zalewska-Bujak Małgorzata
(1)
Žigalova Mariâ Petrovna (1951- )
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
English
(1)
Subject
DZIECKO
(3)
CZYTANIE
(2)
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
(2)
PISANIE
(2)
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
(2)
Czytanie
(1)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
(1)
GRY EDUKACYJNE
(1)
JĘZYK POLSKI
(1)
JĘZYKI
(1)
Język ojczysty
(1)
KOMPUTERY
(1)
MYŚLENIE TWÓRCZE
(1)
NIEPOWODZENIA SZKOLNE
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Pisanie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
SZTUKA PISANIA
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
PORADNIKI
(1)
PORADNIKI dla NAUCZYCIELI
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Językoznawstwo
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć ; konsultacja filologiczna Jan Miodek. - Wydanie 6 poprawione. - Wrocław : Kolonia Limited, 2006. - 74 strony ; 24 cm.
Bibliografia strona 74.
Coraz rzadziej w toku studiów wymaga się od studentów pracy pisarskiej. Dotyczy to zdecydowanej większości kierunków, w tym także humanistycznych. Zanika więc, nabywana w szkołach średnich, umiejętność pisania. Pokonywanie takich trudności nie jest łatwe, a stający przed zadaniem napisania pracy magisterskiej czy dyplomowej (licencjackiej) z niedowierzaniem odkrywa nadto, że napotyka na kłopoty z redakcyjnym uformowaniem pracy. Sięga wtedy do wzoru prac wcześniej napisanych i najczęściej nie spostrzega, że ich autorzy byli także w takiej sytuacji. Właśnie w celu złagodzenia podobnych niedostatków, a także i zaoszczędzenia wysiłku kierujących pisaniem prac magisterskich powstało niniejsze opracowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 20092.V.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Słowo kluczowe: pisanie ; sztuka pisania ; tekst
Bibliogr. s. 188-189.
Podręcznik łączący wiedzę z zakresu językoznawstwa i tekstologii z praktycznymi wskazówkami, jak pisać teksty różnych gatunków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na teksty naukowe i popularnonaukowe. Głównym celem książki jest zoperatywizowanie wiedzy językoznawczej, tak aby stała się podstawą warsztatu pracy. Autorka podporządkowała wykład kolejnym etapom pracy nad tekstem. Rozpoczyna od uwag na temat przygotowania koncepcji wypowiedzi. Następnie uczy, jak ważyć słowa, dobierać je tak, aby wyrażały dokładnie to, co chcemy powiedzieć oraz pasowały do określonej formy komunikatu. Dalej przechodzi do poziomu zdań. Opisuje zasady ich prawidłowego budowania i łączenia w większe całości - akapity. Na zakończenie pokazuje, jak porządkować akapity, aby uzyskać spójny, logicznie ułożony tekst, spełniający wcześniej założony cel komunikacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11352.I.4 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 110-121, netogr. s. 121-122.
Autorka omawia w książce swoje badania nad wykorzystaniem programów komputerowych do stymulowania procesu nabywania elementarnych umiejętnosci we wczesnej nauce czytania i pisania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia B
Brak informacji o dostępności: sygn. 16970.V.7
Book
In basket
Bibliografie, netografie przy pracach.
This volume is intended for educationists and L1/L2 classroom teachers interested in developing and implementing literacy skills at different stages of the schooling system so as to satisfy primary, secondary and tertiary learners needs and curricular environments. Niniejszy tom jest przeznaczony dla pedagogów i nauczycieli praktyków nauczających języka rodzimego i drugiego (obcego), zainteresowanych kształceniem umiejętności czytania i pisania na różnych etapach systemu szkolnego w celu zaspokojenia potrzeb uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz wymogów realizowanych programów. Этот том предназначен для преподавателей и педагогов-практиков, обучающих родному и второму (иностранному) языкам, которые заинтересованы в развитии навыков чтения и письма на различных этапах школьной системы с целью удовлетворения потребностей учащихся начальных, средних и высших учебных заведений, а также требований реализуемых программ.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.18076 [Magazyn 1], P.18075 [Magazyn 1], P.18074 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19819.XXIV.14 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19818.XXIV.14 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-182.
Książka jest poświęcona problematyce efektywności pracy terapeutycznej w zakresie czytania i pisania u dzieci prowadzonej w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych i klasach terapeutycznych. Pokazuje nauczycielom drogę do efektywniejszych działań w zakresie niwelowania specyficznych trudności, jakie mają dzieci w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Są to umiejętności niezwykle ważne dla dziecka, gdyż w znacznym stopniu warunkują jego dalszy rozwój intelektualny i osiąganie dalszego sukcesu w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13783.IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 317-324.
Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycje wśród książek przedmiotowo-metodologicznych. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12007.IV.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13150.IV.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 131-135.
Podstawowym zadaniem publikacji jest wzbogacenie i urozmaicenie warsztatu początkującego nauczyciela poprzez dostarczenie mu narzędzi, czyli technik, jakie może wykorzystać w planowaniu pracy lekcyjnej. W celu łatwiejszego korzystania z zebranych propozycji zostały one podzielone według przyświecających im celów. Poszczególne rozdziały przybliżają organizację jednostki dydaktycznej, jak również zajęć poświęconych podsystemom językowym oraz rozwijaniu sprawności. Rozpoczynające je ogólne zalecenia są jedynie hasłowym przypomnieniem zagadnień wnikliwie rozwiniętych w wielu innych publikacjach. Następujące po nich omówienie faz pracy nad danym zagadnieniem ma za zadanie ukierunkować i usystematyzować planowanie działań dydaktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12752.V.8 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13840.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. [321].
Bibliogr. przy pracach.
Tom 6 zawiera zagadnienia dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym. Pracę otwiera część, w której zaprezentowano autorskie rozwiązania w zakresie wczesnodziecięcej nauki czytania, wspomagania rozwoju mowy małego dziecka przez piosenkę, literaturę dziecięcą (bajkę i baśń), swobodną twórczość literacką czy naukę języków obcych. W kolejnej części zawarto opracowania nawiązujące w swych założeniach do koncepcji dyskursu szkolnego, zgodnie z którą rozwiązywanie różnego typu zadań, w tym także matematycznych, oparte na komunikacji między dziećmi oraz między dziećmi i nauczycielem może w znaczący sposób poprawić jakość i szybkość nabywania przez nie umiejętności i wiadomości. Trzecia część obejmuje opracowania skupiające się na kwestiach wspierania różnych form aktywności artystycznej dzieci w wieku przed- i wczesnoszkolnym ľ muzycznej, ludowej czy teatralnej, z uwzględnieniem rozwiązań i doświadczeń zagranicznych. Tom zamyka część, w której autorzy wskazują na konieczność nauczania wspomaganego komputerowo w przedszkolu i niższych klasach szkoły podstawowej, mogącego stać się swoistą szansą w procesie wspierania rozwoju zarówno dzieci zdrowych, jak i ich niepełnosprawnych rówieśników oraz przedstawiają różne ograniczenia i bariery związane z tą formą edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14442.IV.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest kontynuacją refleksji teoretycznych i badawczych nad problematyką przysposabiania dziecka do rozwoju w toku jego edukacji i wychowania w różnych obszarach działań pedagogicznych. Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza omawia zagadnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka w procesie wychowawczym i edukacyjnym w odniesieniu do opinii współczesnych ekspertów edukacji. W części drugiej podniesiono problem stymulacji twórczości dziecka poprzez rozwój jego doświadczenia poznawczego i praktycznego. Część trzecia tomu prezentuje rozważania, które dotyczą potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego i wynikających z tego ściśle określonych metod pracy z nim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14438.IV.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again