Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(17)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(16)
Czytelnie
(21)
Author
Kotler Philip (1931- )
(2)
Puczyłowski Kamil
(2)
Romanowska Maria (1947- )
(2)
Rudawska Iga
(2)
Shalowitz Joel (1953- )
(2)
Stevens Robert J. (1955- )
(2)
Thielmann Dawid
(2)
Baran-Zgłobicka Bogusława
(1)
Barska Anetta
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Borodako Krzysztof
(1)
Choroś-Mrozowska Dominika
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Dyduch Wojciech
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Freeman R. Edward (1951- )
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gilbert Daniel R. (1952- )
(1)
Huff Anne Sigismund (1946- )
(1)
Jania Magdalena
(1)
Jaworski Władysław Leopold (1929- )
(1)
Karpacz Jarosław
(1)
Korzeniowski Leszek (zarządzanie)
(1)
Kowalczyk Marcin (tłumacz)
(1)
Kowalska-Napora Ewa
(1)
Luecke Richard
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Michalski Tomasz (1954- )
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Penc-Pietrzak Ilona
(1)
Piekutowska Agnieszka
(1)
Podstawka Marian
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Sońta-Drączkowska Ewa
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Stoner James Arthur Finch (1935- )
(1)
Strahl Danuta
(1)
Tkaczyk Stanisław (1944- )
(1)
Wiażewicz Joanna
(1)
Wyrwa Joanna
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
PLANOWANIE STRATEGICZNE
(7)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(5)
MARKETING STRATEGICZNY
(2)
ORGANIZACJA
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
SŁUŻBA ZDROWIA
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
BANKI
(1)
BUDŻETY GMINNE
(1)
EKONOMIA
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
HUTNICTWO
(1)
INNOWACJE
(1)
MARKETING REGIONALNY
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLITYKA REGIONALNA UE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka regionalna
(1)
REGIONALNY RYNEK PRACY
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
Strategia rozwoju
(1)
TURYSTYKA
(1)
Wieś
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
CHINY
(1)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(8)
PODRĘCZNIKI
(3)
Opracowanie
(1)
PODRĘCZNIK
(1)
PORADNIKI
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Współczesny bank / pod red. Władysław Leopold Jaworski. - Wyd. 2 zakt. - Wraszawa : Wydawnictwo Poltext, 2002. - 564, [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
Bibliogr.
Bankowość. Podręcznik akademicki, jest dziełem pracowników naukowych Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawia całokształt problemów związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych banków w gospodarce rynkowej. Obejmuje wiadomości zarówno o warunkach, w których działają banki komercyjne, jak i o zarządzaniu bankiem (bank management). Uwzględnia specyfikę rozwoju bankowości w Polsce, a także nowe rozwiązania stosowane w krajach wysoko rozwiniętych (m.in. instrumenty pochodne, wewnętrzne modele oparte na szacowaniu value at risk, bankowość elektroniczną). Książka składa się z czterech części. W pierwszej przedmiotem analizy jest system bankowy oraz jego relacje z otoczeniem. W części drugiej omówiono operacje bankowe. Część trzecia poświęcona jest zagadnieniom organizacji i zarządzania bankiem komercyjnym, czwarta - obszernie prezentuje tematykę zarządzania ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.1509 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2932 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Harvard Business Essentials)
Nazwa aut. na s. [237].
Tyt. oryg.: Strategy : create and implement the best strategy for your business, 2005.
Bibliogr. s. 213-227. Indeks.
Opracowanie strategii polega na robieniu właściwych rzeczy, a jej wdrożenie - na właściwym robieniu rzeczy. Aby firma mogła odnieść sukces, oba te etapy strategii muszą być do siebie dopasowane i dobrze zarządzane. Niniejsza książka wykorzystuje ponaddwudziestoletnie badania i doświadczenia wielu ludzi - od wiodących myślicieli po strategów wojskowych dysponujących wiedzą i przydatnymi narzędziami, które są im niezbędne, aby mogli aktywnie i z odpowiednią pewnością siebie uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji własnej strategii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11095 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12064 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Praca Naukowa)
Bibliogr. 195-220.
Praca składa się z trzech rozdziałów z czego dwa są teoretyczne, a trzeci przedstawia wyniki przeprowadzonych badań. W pierwszym rozdziale podjęto próbę uporządkowania definicji koncepcji i modeli twórczości organizacyjnej. W drugim rozdziale rozwinięto koncepcję twórczej strategii i opisano jej teoretyczne wymiary. Rozważania w tym rozdziale skupiły się wokół teoretycznego modelu powiązań: twórczość-wymiary twórczej strategii-efektywność. Trzeci rozdział zawiera empiryczną analizę wymiarów twórczej strategii. Zidentyfikowane relacje teoretyczne pomiędzy zmiennymi stały się podstawą do zbudowania modelu badawczego oraz wprowadzenia hipotez badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13527 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14493 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-175.
W skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej firmy coraz częściej muszą realizować jednocześnie wiele projektów. Stwarza to liczne problemy i wymaga innego podejścia niż realizacja pojedynczego projektu. Autorka przedstawiła w książce: koncepcje i kierunki rozwoju zarządzania wieloma projektami, planowanie strategiczne jako źródło inicjowania projektów, zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie wieloma projektami z wykorzystaniem teorii ograniczeń, zarządzanie programami projektów, elementy wspierające zarządzanie wieloma projektami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11885 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13068 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport)
Bibliogr. s. 227-243. Indeks.
Pierwsza polska publikacja zawierająca syntetyczny opis foresightu w sektorze usług turystycznych - począwszy od definicji i istoty, poprzez stosowane metody i uwarunkowania, aż do organizacji, realizacji i ewaluacji projektów. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzający w problematykę foresightu oraz możliwości wykorzystania go w turystyce. Rozdział trzeci koncentruje się na problematyce współpracy sieciowej między podmiotami rynku turystycznego, zaś czwarty na kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa turystycznego oraz tworzeniu kultury myślenia o przyszłości, warunkującej realizację foresightu. Rozdział piąty dotyczy planowania strategicznego i roli interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstw turystycznych. Dwa ostatnie rozdziały mają charakter empiryczny i zostały poświęcone badaniu małopolskich firm turystycznych - zakresu, form i intensywności ich współpracy sieciowej oraz gotowości do udziału w projekcie foresightu turystycznego w regionie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11389 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11388 XX.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12589 XX.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 293-320.
Walorem pracy jest podjęcie w niej tematu badawczego dużej wagi, a zarazem oryginalnego , nieczęsto uwzględnianego w badaniach naukowyh. Wydaje się bezdyskusyjne, że przekształcanie zasobów i przeobrażanie przedsiębiorstw pod kątem przyszłości, a zwłaszcza przyszłych uwarunkowań rozwoju, jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla zarządzających, a zarazem warunkiem osiągnięcia sukcesów współczesnych przedsiębiorstw. Wiąże się to z trudno przewidywalnymi szansami i zagrożeniami rozwojowymi, które wywierają coraz większy wpływ na organizacje, a zarzem pozostawiają coraz mniej czasu na reakcje na nie. Tworzenie potencjału pozwalającego na wykorzystanie owych możliwości wymaga coraz częściej przejmowania inicjatywy strategicznej, działania z wyprzedzeniem, odnawiania potencjału przedsiębiorstwa, zanim stanie się to ewidentnie niezbędne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12174 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Maria Romanowska. - Wydanie 3. zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2017. - 271 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 269-271.
W książce zostały przedstawione podstawy zarządzania strategicznego oraz wiele metod postępowania przy tworzeniu planu strategicznego. Dzięki temu menedżerowie mogą opracować profesjonalną i całościową analizę strategiczną, a także zbudować plan strategiczny dla całego przedsiębiorstwa oraz jego wyodrębnionych części, tzw. strategicznych jednostek biznesowych. W książce autorka przedstawiła zatem, jakie warianty strategii należy rozpatrywać, jaka strategia pasuje do określonej sytuacji strategicznej, jakie są wady i zalety różnych ścieżek rozwoju, w jaki sposób są powiązane decyzje strategiczne podejmowane w różnych obszarach i częściach przedsiębiorstwa. Książkę wzbogacają liczne przykłady zastosowania omawianych metod w praktyce, a także ćwiczenia uczące ich stosowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 17026 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17025 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka omawia problematykę oceny rozwoju regionalnego, uwzględniając klasyczne podejścia związane z teorią rozwoju regionalnego oraz wspomagające i wykorzystujące aparat formalny współczesnych metod ekonometrycznych. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do problematyki badań, wskazując teoretyczne aspekty rozwoju regionalnego, jego czynniki i możliwości pomiaru. Rozdział drugi pokazuje bazę informacyjną do badań regionalnych w ich europejskim wymiarze. Rozdział trzeci to prezentacja klasycznych metod oceny rozwoju regionalnego, natomiast czwarty zawiera procedury regionalnego planowania strategicznego. Kolejne rozdziały prezentują możliwości kwantyfikacji rozwoju regionalnego za pomocą miar agregatowych, wykorzystanie metod klasyfikacji do pogłębiania wiedzy o rozwoju regionów oraz nowoczesne i zaawansowane narzędzia modelowania i możliwości ich zastosowania do oceny rozwoju regionalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11750 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12942 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 423-457.
Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera się na bardzo dobrej znajomości literatury, realizowanych projektów ba­dawczych oraz procedury wykonawstwa i wdrażania do­kumentów planistycznych. Autorka od wielu lat specjalizuje się przede wszystkim w problematyce środowiskowej i pla­nistycznej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, które stanowią w sensie przestrzennym dominującą część terytorium naszego państwa. Potencjalnych „Odbiorców” recenzowanego opracowa­nia można zdefiniować bardzo szeroko: naukowe środowi­ska przyrodników i planistów, praktycy w zakresie plano­wania przestrzennego i zarządzania rozwojem – zarówno wykonawcy opracowań, jak i realizatorzy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz oczywiście studenci kie­runków przyrodniczych i planistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17890 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17889 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam Stabryła. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 377, [2] s. : il ; 25 cm.
Bibliogr.
Uznany na rynku podręcznik akademicki, przedstawiający kompleksowe ujęcie problematyki związanej z zarządzaniem strategicznym w firmie. Oprócz podstawowych teoretycznych i metodologicznych zawiera empiryczne prezentacje strategii analiz i planów stosowanych w polskiej praktyce gospodarczej. Koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: koncepcja zarządzania strategicznego, typologia strategii zarządzania, wykorzystanie analizy preferencji, analiza strategiczna, planowanie strategiczne, implementacja strategii, kontrola strategiczna. Dodatkowymi walorami podręcznika są: kompleksowe ujęcie tematu, duża liczba przykładów opartych na doświadczeniach polskich firm, duża liczba rysunków i tabel ilustrujących przedstawiane zagadnienia, bogata bibliografia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12460 [Magazyn 1], P.12459 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11642 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12855 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy zarządzania organizacjami / Leszek F. Korzeniowski. - Warszawa : Difin, 2011. - 344 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 331-344.
Publikacja skierowana jest do studentów i doskonalących się menedżerów w polskich warunkach i z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autora. Zawartość książki ograniczono do pojęć i zagadnień podstawowych, niezbędnych w procesie uczenia się, ale zgodnych z wymaganiami programowymi dla przedmiotu Zarządzanie dla studiów licencjackich na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, administracja, bankowość i finanse, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne itp.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11397 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12596 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 193-215.
W książce autorzy próbują określić, czym jest jakość optymalna, dzięki której przedsiębiorstwa mogą poprzez funkcję strat obniżyć koszty wytwórcze. Obszar problemowy pracy może być tematem polemik studialnych na kierunkach zarządczych i inżynierskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12316 IX.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13460 IX.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-252.
W grze o rozwój, kluczową pozycje we współczesnej gospodarce zajmuje region. Budowanie jego przewag konkurencyjnych uwarunkowane jest istnieniem kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, infrastruktury instytucjonalnej, przedsiębiorczości i innowacyjności. Prezentowana książka wskazuje od czego zależy rozwój regionu w gospodarce globalnej, wyjaśnia mechanizmy wspierania konkurencyjności regionu, w sposób kompleksowy charakteryzuje instrumentarium planowania strategicznego w mieście i regionie, wyjaśnia reguły nowej polityki regionalnej obowiązujące w okresie 2007-2013. Wiedza ta prezentowana z perspektywy ekonomicznej i socjologicznej adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się problemami zarządzania miastem i regionem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11766 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12957 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Strategic marketing for health care organizations : building a customer-driven health system, 2008.
Indeks.
Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej to pionierski podręcznik ujmujący w przekrojowy sposób najważniejsze zagadnienia marketingu strategicznego oraz jego rolę w sektorze usług zdrowotnych. W książce autorzy zawarli m.in.: opis sektora usług zdrowotnych oraz roli, jaką odgrywa w nim marketing; analizę procesów psychologicznych, które wpływają na decyzje pacjentów dotyczące usług zdrowotnych; omówienie problemu asymetryczności informacji oraz systemów jej rozpowszechniania wśród konsumentów opieki zdrowotnej; tematy związane z segmentacją rynku oraz pozycjonowaniem poszczególnych usług medycznych; zagadnienia polityki cenowej oraz budowania marki w sektorze zdrowia; kwestie związane z reklamą i promocją usług medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 12844 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 365-377. Indeks.
Planowanie strategiczne to dzisiaj kluczowa funkcja zarządzania. Menedżerowie muszą posiąść umiejętność przewidywania przyszłej pozycji firmy, brać pod uwagę różne opcje rozwoju, identyfikować zewnętrzne i wewnętrzne czynniki sukcesu, umieć oceniać i ograniczać ryzyko, a także przedsiębiorcze wykorzystywać szansę. Dostosowywanie się do zmian zewnętrznych wymaga jasnego określenia perspektyw rozwoju firmy w sposób zintegrowany z podmiotami w otoczeniu oraz odpowiednich koncepcji zarządzania opartych na wizji przyszłości.Takie podejście da funkcjonowania i rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa zostało zaprezentowane w niniejszej książce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14397 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14396 IX.6 [Wypożyczalnia C], P.9239 IX.6 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10964 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 265-268.
Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą podstaw zarządzania strategicznego i propozycje metod postępowania przy tworzeniu planu strategicznego. Wiedza ta umożliwia menedżerom opracowanie profesjonalnej i całościowej analizy strategicznej, a także budowę planu strategicznego dla całego przedsiębiorstwa oraz jego wyodrębnionych części, tzw. strategicznych jednostek biznesowych. W książce autorka przedstawia zatem, jakie warianty strategii należy rozpatrywać, jaka strategia pasuje do określonej sytuacji strategicznej, jakie są wady i zalety różnych ścieżek rozwoju, w jaki sposób są powiązane decyzje strategiczne podejmowane w różnych obszarach i częściach przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13529 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14499 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Strategic marketing for health care organizations : building a customer-driven health system, 2008.
Indeks.
Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej to pionierski podręcznik ujmujący w przekrojowy sposób najważniejsze zagadnienia marketingu strategicznego oraz jego rolę w sektorze usług zdrowotnych. W książce autorzy zawarli m.in.: opis sektora usług zdrowotnych oraz roli, jaką odgrywa w nim marketing; analizę procesów psychologicznych, które wpływają na decyzje pacjentów dotyczące usług zdrowotnych; omówienie problemu asymetryczności informacji oraz systemów jej rozpowszechniania wśród konsumentów opieki zdrowotnej; tematy związane z segmentacją rynku oraz pozycjonowaniem poszczególnych usług medycznych; zagadnienia polityki cenowej oraz budowania marki w sektorze zdrowia; kwestie związane z reklamą i promocją usług medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14158 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Strategic management : logic & action, 2009.
Książka w usystematyzowany sposób przedstawia ważne, potwierdzone badaniami zasady zarządzania strategicznego. Teza o decydującej roli strategii w działalności każdego przedsiębiorstwa rozwijana jest poprzez szczegółowe omówienie najważniejszych związanych z tym tematem zagadnień, do których należą: definiowanie strategii i aktualizowanie tej definicji, rozwijanie zasobów organizacji, obsługa klientów i poszukiwanie szans w obszarze przedsiębiorczości, cechy i znaczenie konkurencji, sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej, tworzenie modelu biznesowego określającego metody gromadzenia zasobów, zewnętrzne uwarunkowania strategii korporacyjnej, prowadzenie inicjatyw strategicznych w różnych krajach, kwestie nadzoru właścicielskiego i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, znaczenie przywództwa i rola lidera na różnych szczeblach organizacji, tworzenie osobistych strategii, planowanie własnej kariery zawodowej. Autorzy proponują konkretne procedury i narzędzia, które można wykorzystać w różnych obszarach strategicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11509 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12741 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Książka prezentuje zagadnienie wyrównywania regionalnych dysproporcji rozwoju gospdoarczego w ramach polityki regionalnej. W publikacji autorzy, skupiając się na problemach dotyczących nierówności w rozwoju regionów, omówili m.in.: działania Unii Europejskiej wobec wspólczesnych wyzwań, role innowacji w rozwoju firm i regionów, współpracę podmiotów w modelu triple-helix, planowanie i wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, wybrane zagadnienia z dziedziny finansóe, w tym wyrównywania dysproporcji finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15953 XIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 357-361.
Podręcznik prezentuje szerokie spektrum problemów z zakresu ekonomii, regionalistyki, komunikacji interpersonalnej. Treści zawarte w podręczniku wprowadzają w świat wiedzy o ekonomii, gospodarce polskiej i światowej, rynku pracy, przedsiębiorstwie, podatkach i ubezpieczeniach, bankowości i roli pieniądza. Wdrażają czytelników do samodzielności, pomagają w ocenie własnych predyspozycji i w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej, przygotowania do aktywności zawodowej, zakładania i prowadzenia własnej firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13847 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again