Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(14)
only on-site
(11)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(11)
Author
Budnikowski Adam (1948- )
(2)
Bednarz Joanna
(1)
Grabowski Tadeusz (1927-2008)
(1)
Grącik-Zajaczkowski Małgorzata
(1)
Jarmołowicz Wacław (1944- )
(1)
Jeliński Bohdan
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Krugman Paul R
(1)
Michałek Jan Jakub (1953- )
(1)
Michałowski Tomasz (nauki ekonomiczne)
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Oziewicz Ewa (1949- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Sepkowska Zofia
(1)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(1)
Zalewa Piotr
(1)
Świerkocki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(6)
UNIA EUROPEJSKA
(4)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
HANDEL ZAGRANICZNY
(2)
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(1)
MAKROEKONOMIA
(1)
MIKROEKONOMIA
(1)
NAUKI EKONOMICZNE
(1)
POLSKA
(1)
STANY ZJEDNOCZONE
(1)
ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(6)
12 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
Publikacja koncentruje uwagę na badaniu i wykrywaniu prawidłowości charakteryzujących polską wymianę handlową z zagranicą. Jest kompendium wiedzy dotyczącej prawidłowości i ogólnych zasad prowadzenia współpracy gospodarczej z zagranicą, które tworzą podstawy do zrozumienia przesłanek i procesów kreowania polityki handlu zagranicznego, czego wynikiem są szczegółowe regulacje prawne i ekonomiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3799 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik składa się z dwóch niezależnych części. Pierwsza dotyczy zagadnień handlu w ujęciu rzeczowym (teoria weymiany międzynarodowej, polityka handlowa), druga zaś poświęcona jest aspektom pieniężnym (kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej, międzynarodowa polityka makroekonomiczna). Podręcznik zawiera liczne studia przypadków ilustrujące w sposób praktyczny prezentowane teorie, dodatki matematyczne do wybranych rozdziałów oraz aneksy obrazujące znazcenie dla gospodarki polskiej wybranych, ważnych elementów teorii ekonomii międzynarodowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12401 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4972 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5595 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [265]-[282].
Różnorodność obu rynków - amerykańskiego i unijnego - jest czynnikiem, który pozwala im wzajemnie się zmieniać i dostosowywać, a także prowadzi do zmiany otoczenia międzynarodowego. W tym opracowaniu obu podmiotów w handlu międzynarodowym nie konfrontuje się, ale podejmuje się próbę udowodnienia, że w warunkach pogłębiających się współzależności w gospodarce światowej są one skłonne do podejmowania współpracy, a ich wspólne działanie i ustalanie reguł wpływa na pozostałych uczestników międzynarodowego systemu handlowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9137 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10772 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 314-318.
Praca Unia Europejska - mechanizmy integracji gospodarczej podejmuje węzłowe problemy funkcjonowania największego i najbardzioej zwartego ugrupowania integracyjnego we współczesnej gospodarce światowej. Ich znajomość może być przydatna nie tylko studentom w procesie poznawania mechanizmów regulujących współczesną gospodarkę rynkową, ale - miejmy nadzieję - także praktykom naszej gospodarki narodowej. Dlatego przybliżeniu problemów, jakie stawia przed Polską gospodarką wejście do Unii Europejskiej, poświęcony jest też ostatni rozdział.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9099 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10722 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 319-323.
Autor zawarł w podręczniku podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił tradycyjne i współczesne teorie handlu międzynarodowego, relacje między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W części obejmującej wiedzę dotyczącą polityki handlowej zostały pokazane zasady tej polityki i jej teoretyczne aspekty oraz regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej. Natomiast w części dotyczącej międzynarodowych stosunków finansowych Autor skupił uwagę na rynku walutowym i kursie walutowym, międzynarodowym systemie walutowym i międzynarodowym rynku finansowym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11096 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12065 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poswięcone są kolejno: teorii handlu międzynarodowego; polityce handlowej; międzynarodowym stosunkom finansowym; stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9088 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10710 XI.4 [Czytelnia C], 10709 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.347 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Zebrane w dwóch tomach artykuły odnoszą się do problematyki spójności ekonomiczno-społecznej regionów Unii Europejskiej w sposób wybiórczy, nie stanowią opracowania kompletngo i zamkniętego. Tom pierwszy składa się z opracowań odnoszących się do spójności w wymiarze europejskim. Został podzielony na trzy części tematyczne, które odnoszą się do koncepcji, wyzwań i kierunków europejskiej polityki spójności, determinantów spójności ekonomiczno-społecznej regionów europejskich oraz polskich dylematów spójności ekonomiczno-społecznej na tle doświadczeń zagranicznych. Książka stanowi istotne wprowadzenie do zagadnienia europejskiej polityki spójności ekonomiczno-społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12475 XII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy mikro- i makroekonomii / Zofia Sepkowska. - Warszawa : Difin, cop. 2013. - 252 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 251-252.
Istotę podręcznika stanowią: zwięzłość, przejrzystość i prostota języka wykładowego, dzięki czemu studenci nie powinni mieć trudności zarówno w zrozumieniu przedstawianych klasycznych problemów i zjawisk ekonomicznych, jak i w odniesieniu ich do funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. Cenne jest również to, że Czytelnik znajdzie tutaj wiele interesujących informacji dotyczących doświadczeń i bieżących realiów polskiej gospodarki oraz jej miejsca w Unii Europejskiej i świecie, co świadczy o praktycznym podejściu do przedstawianych treści.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13665 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13664 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14678 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr s. 389-403.
Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą międzynarodowych stosunków gospodarczych. Autorzy zaprezentowali rzeczywiste przeobrażenia, jakim gospodarka światowa podlegała w ostatnich dziesięcioleciach, na tle podstawowych teorii z zakresu ekonomii międzynarodowej. W podręczniku przedstawiono: strukturę współczesnej gospodarki światowej; międzynarodowy handel towarowy i handel usługami; kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym; zagraniczną i międzynarodową politykę handlową; międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej; międzynarodowy transfer zasobów pracy, technologii, wiedzy naukowo-technicznej i innowacji; konkurencyjność międzynarodową; kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy; bilans płatniczy; kryzysy walutowe i finansowe; międzynarodową integrację gospodarczą i globalizację we współczesnej gospodarce światowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15093 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15092 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15990 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Bibliogr. s. 159-160.
Podręcznik stanowi istotną pomoc merytoryczną dla studentów z zakresu mikro- i makroekonomii. Jego lektura może przyczynić się do lepszego poznania teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarki rynkowej, jej podmiotów, instytucji i mechanizmów, a także do większego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Jest to szczególnie istotne w okresie zmian w gospodarce i polityce gospodarczej Polski, jej przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, integracji w ramach Unii Europejskiej i globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11287 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12395 VIII.2 [Czytelnia C], 12394 VIII.2 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 481-494. Indeks.
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Można dowiedzieć się z niego, jakie są rodzaje polityki handlowej oraz jej narzędzia, a także wszystkiego o międzynarodowych przepływach czynników produkcji, kursie walutowym i rynku walutowym, czynnikach determinujących wybór systemu walutowego, sposobach stabilizacji kursów walutowych w aspekcie globalnego kryzysu finansowego. Autorzy przybliżają także tematykę dochodu narodowego, bilansów płatniczego i handlowego, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek oraz przedstawiają główne międzynarodowe organizacje gospodarcze, problemy rozwoju i wymiany międzynarodowej krajów rozwijających się, rolę korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej, globalizację stosunków międzynarodowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11933 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11932 XI.4 [Wypożyczalnia C], P.9087 XI.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10708 XI.4 [Czytelnia C], 10707 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again