Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(16)
available
(12)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(10)
Czytelnie
(16)
Author
Jóźwik Bartosz
(4)
Zalewa Piotr
(2)
Bajko Zbigniew
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bedrunka Karina
(1)
Bukowski Sławomir I. (1956- )
(1)
Dymek Łukasz
(1)
Filipek Agnieszka
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Jankowska Agnieszka (przedsiębiorczość)
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kierzkowski Tomasz (1972- )
(1)
Klamut Mirosława (1944- )
(1)
Knopik Robert (1977- )
(1)
Kocot Ewa
(1)
Kudełko Joanna (1971- )
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna (1942- )
(1)
Mijal Anna
(1)
Pawlicki Rafał (finanse)
(1)
Prusek Andrzej
(1)
Sagan Mariusz
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Szewczak Marcin (1979- )
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Zieliński Kazimierz (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
UNIA EUROPEJSKA
(6)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(4)
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
(4)
ROZWÓJ REGIONALNY
(4)
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI UE
(2)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(2)
JEDNOLITY RYNEK UE
(1)
KAPITAŁ SPOŁECZNY
(1)
KONKURENCJA
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
POLSKA
(1)
PROGRAMY POMOCOWE UE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
ROLNICTWO
(1)
RYNEK PRACY
(1)
STREFA EURO
(1)
TRAKTAT LIZBOŃSKI (2007)
(1)
WIEŚ
(1)
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1989-
(2)
Subject: place
POLSKA
(4)
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(2)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(2)
OPOLE (woj. opolskie ; okręg)
(1)
POLSKA WSCHODNIA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
ŹRÓDŁA HISTORYCZNE
(1)
16 results Filter
Book
In basket
(Rozwój Regionalny)
Na okł. odmienna kolejność red.
Bibliogr. przy rozdz.
Tom I książki składa się z dwóch części: "Zintegrowane podejście a poziom kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju regionu" oraz "Elementy kapitału społecznego jako czynniki rozwoju regionów: studia przypadków".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14861 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka zawiera informacje na temat projektowanej przez Unię Europejską strategii finansowej na lata 2014–2020. Strategia ta obejmuje cele, priorytety i narzędzia służące realizacji Polityki Spójności UE. Znajduje ona między innymi swój wyraz w podziale środków finansowych wśród państw członkowskich. Bazę opracowania książki stanowiły dokumenty i projekty Unii Europejskiej oraz odpowiednich organów państwowych odpowiadających za wdrażanie pomocy unijnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14745 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15481 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Do każdego egz. dołączona jest płyta CD o takiej samej sygnaturze jak książka.
Publikacja została przygotowana w formie komentarza do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 zdnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Odnosi się do okresu programowania 2007-2013. Opisano w niej: źródła finansowania polityki spójności, przesłanki i cele polityki spójności, proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich, ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewalucji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13555 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12538 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13658 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska)
Wyd. 1 ogł. pod hasłem: Jankowska, Agnieszka i tyt.: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej.
Bibliogr. s. 851-855. Indeks.
Książka jest komentarzem do Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogolne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Jest to najważniejszy unijny akt prawny dotyczący przygotowania i zarządzania programami finansowanymi z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Każdy artykuł opatrzony jest komentarzem oraz konkretnym przykładem praktycznego zastosowania danego przepisu. Większość przykładów odnosi się do sytuacji w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12537 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13657 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 162-166.
Prezentowana praca składa się z części teoretycznej, w której w czterech rozdziałach przedstawione zostały: geneza, cele i zakres polityki spójności, problemy jej efektywności i wpływu na rozwój regionów nierozwiniętych oraz uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce. W drugiej części pracy oceniono założenia programowe, efekty realizacji i perspektywy polityki spójności w Unii Europejskiej i w Polsce. Trzecia część pracy zawiera analizy i oceny efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, przedstawia również problemy rozwoju regionów Polski Wschodniej i program operacyjny stanowiący najważniejszy instrument konwergencji tych regionów. W podsumowaniu przedstawiono syntetyczne wnioski z przeprowadzonych analiz dotyczących europejskiej polityki spójności i jej efektów w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12262 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 194-200 i przy rozdz.
"Monografia podejmuje niezwykle istotny dla całej Unii Europejskiej problem realizacji dwóch pozornie sprzecznych celów jej rozwoju, a mianowicie konkurencyjności i spójności. Są to dwa główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej, od których zależy przyszłość jej integracji społeczno-ekonomicznej. Monografia analizuje tę złożoną, a jednocześnie niezwykle ważną problematykę rozwoju Unii Europejskiej w nowych uwarunkowaniach rozwoju zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zewnętrzne generowane są przez globalizację i sytuację kryzysową w gospodarce światowej, natomiast wewnętrzne wynikają z opóźnienia innowacyjnego krajów UE w stosunku do liderów światowych, styuacji na europejskicvh rynkach pracy i starzenia się społeczeństw, a także braku stabilności finansów publicznych." z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Pruska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12142 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13270 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 185-197.
Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie procesu zmian zachodzących w tym regionie naszego kraju, przede wszystkim w ostatniej dekadzie, oraz wyzwań stojących przed Polską Wschodnią w obliczu planowanych zmian w polityce spójności UE na lata 2014-2020. Wschodnia część Polski zostanie z dużym prawdopodobieństwem zasilona wyższymi transferami w porównaniu z budżetem 2007-2013, zatem zasadne staje się podjęcie próby sformułowania rekomendacji dla polityki gospodarczej kraju, w celu przyspieszenia rozwoju tego regionu. Autorzy zakładają, że książka będzie stanowiła inspiracje do dalszych badań oraz okaże się przydatna podczas przygotowywania założeń dla nowego okresu programowania na lata 2014-2020, zwłaszcza w procesie budowania programów regionalnych przez samorządy województw oraz tworzenia ram wsparcia w ramach nowego, centralnie zarządzanego programu wsparcia rozwoju Polski Wschodniej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12315 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13458 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Monografia obejmuje wybrane problemy zarządzania rozwojem obszarów wiejskich. Składa się z trzech części. Pierwsza z nich obejmuje uwarunkowania budowy i implementacji strategii rozwoju obszarów wiejskich w kontekście systemowych rozwiązań Unii Europejskiej i ustawodawstwa polskiego oraz kierunków ich zmian. W części drugiej publikacji omawiane są zagadnienia kapitału społecznego i roli innowacji instytucjonalnych w rozwoju wsi. Trzecia, ostatnia część monografii, zawiera charakterystykę instrumentów wdrażania wielofunkcyjnego modelu rozwoju obszarów wiejskich. Złożoność i wieloaspektowość zagadnień będących tematem naukowego dyskursu trwale wpisuje się w klimat zmian na polskiej wsi. Publikacja ma charakter zarówno teoretyczno-badawczy, jak i aplikacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10806 XVII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Zebrane w dwóch tomach artykuły odnoszą się do problematyki spójności ekonomiczno-społecznej regionów Unii Europejskiej w sposób wybiórczy, nie stanowią opracowania kompletengo i zamkniętego. Tom drugi zawiera artykuły odnoszące się przede wszystkim do problematyki spójności ekonomiczno-społecznej w Polsce. W jego strukturze wyodrębniono trzy części. Pierwsza część obejmuje artykuły na temat czynników zwiększających spójność ekonomiczno-społeczną polskich regionów, druga przedstawia przykłady rozwoju ekonomiczno-społecznego w wybranych polskich regionach a trzecia odnosi się do związanej z polityką regionalną działalności przedsiębiorstw. Książka stanowi istotne wprowadzenie do zagadnienia europejskiej polityki spójności ekonomiczno-społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13045 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15. Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w sposób zróżnicowany. Początkowa niepewność co do efektów integracji ustąpiła przekonaniu o pozytywnych skutkach członkostwa w UE. Celem badań jest analiza i diagnoza funkcjonowania nowych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. Analizie poddano Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, Słowenię, Estonię, Litwę, Łotwę, Bułgarię i Rumunię. Przedmiotem badań jest ekonomiczno-społeczny wymiar członkostwa, udział w strefie euro oraz w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15048 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15944 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-264.
Niniejsza książka prezentuje nowe problemowe podejście do procesu integracji europejskiej, koncentrując się na jego głównych wyzwaniach i efektach, zachodzących na umiędzynarodowionych rynkach i w odniesieniu do zeuropeizowanych polityk. Efekty te przekładają sie na sprostanie wyzwaniom globalizacji gospodarki i roli UE jako czołowego "gracza" na rynku światowym, współtworzącego regulacje odnoszące sie do procesu globalizacji wraz z innymi organizacjami ponadnarodowymi i wiodącymi gospodarkami świata.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11202 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11201 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12269 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Podręcznik obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony. Autorzy przedstawili: genezę i rozwój integracji w Europie, charakter prawny, zasady działania i członkostwo w UE, prawo UE i jej system instytucjonalny, zasady obowiązujące w stosunkach zewnętrznych UE, sposoby finansowania UE, swobody rynku wewnętrznego UE, Wspólną Politykę Handlową oraz Wspólną Politykę Rolną, politykę spójności, wspólne reguły konferencji, Unię Gospodarczą i Walutową UE. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, politologii, dziennikarstwa.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13135 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11920 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13097 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Zebrane w dwóch tomach artykuły odnoszą się do problematyki spójności ekonomiczno-społecznej regionów Unii Europejskiej w sposób wybiórczy, nie stanowią opracowania kompletngo i zamkniętego. Tom pierwszy składa się z opracowań odnoszących się do spójności w wymiarze europejskim. Został podzielony na trzy części tematyczne, które odnoszą się do koncepcji, wyzwań i kierunków europejskiej polityki spójności, determinantów spójności ekonomiczno-społecznej regionów europejskich oraz polskich dylematów spójności ekonomiczno-społecznej na tle doświadczeń zagranicznych. Książka stanowi istotne wprowadzenie do zagadnienia europejskiej polityki spójności ekonomiczno-społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12475 XII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty mechanizmów zarówno pogłębiających różnice rozwojowe między regionami w procesie intergacji, jak również stymulujących wyrównywanie różnic na etapie Wspólnego Rynku i Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Walory poznawcze pracy podnoszą zamieszczone w książce wyniki badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11223 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12308 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-272.
Książka stanowi głos w debacie na temat strategii rozwoju kraju w wymiarze przestrzennym. Autorki uwypuklają społeczno-ekonomiczną stronę tego rozwoju, piszą o zasobach ludzkich, warunkach bytu oraz społecznych efektach dokonywanych zmian. Czytelnik znajdzie tu potwierdzone analitycznie oceny realizowanej w Polsce polityce spójności oraz rzeczowe argumenty przemawiające za świadomym jej kształtowaniem w przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14291 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Spis wybranych dokumentów dotyczących funduszy Unii Europejskiej s. 409-414. Indeks.
Książka zawiera panoramiczny przegląd dostępnych form pomocy finansowej w ramach funduszy europejskich na lata 2007-2013, koncentrując się na wspólnotowej polityce regionalnej, w tym na programach rozwoju obszarów wiejskich i wspomagania rybołówstwa. Książka została podzielona na pięć części, w których znajduje się 16 rozdziałów. Przedstawiono w nich dotychczasowe doświadczenia, zasady wykorzystania funduszy, a także najważniejsze dokumenty wyznaczające główne kierunki wsparcia finansowego rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Opisano również praktyczne aspekty wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13554 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13553 XII.1 [Wypożyczalnia C], P.8826 XII.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10330 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again