Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(8)
Author
Adamski Franciszek (1930- )
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Daszykowska Jadwiga
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Muszyński Wojciech (socjolog)
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Ostrouch-Kamińska Joanna
(1)
Rostowska Teresa (1947- )
(1)
Slany Krystyna (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
RODZINA
(6)
MAŁŻEŃSTWO
(4)
INTEGRACJA SPOŁECZNA
(1)
MIGRACJE
(1)
NAUCZYCIELE
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
OŚWIATA
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
POSTAWY
(1)
ROLA SPOŁECZNA
(1)
RYNEK PRACY
(1)
Rajkiewicz, Antoni
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA
(1)
WARTOŚĆ
(1)
WSPARCIE SPOŁECZNE
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Genre/Form
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 169-182.
Autorka opisuje jakość życia na przykładzie nauczycieli pracujących, a dodatkowo studiujących. Grupa ta bywa bardzo rzadko przedmiotem badań naukowych. W książce zwrócono uwagę na określenie czynników istotnych dla poczucia jakości życia nauczycieli, z punktu widzenia ich motywacji do działania, wybór i sposób realizacji celów życiowych oraz przyjęcie określonego systemu wartości. Nie pominięto także analizy sytuacji życiowej jednostki, która determinuje jej interakcje społeczne, pośrednio wpływa na motywację, przyjmowane cele i wartości. Wraz z indywidualnym doświadczeniem staje się podstawą do refleksji nad własną egzystencją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13103 [Magazyn 1], P.13102 [Magazyn 1] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11415 VI.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12634 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.6054 [Magazyn 1], P.6053 [Magazyn 1], P.6052 [Magazyn 1], P.6051 [Magazyn 1] (4 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4301 VI.8 [Wypożyczalnia B], P.4300 VI.8 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7304 VI.8 [Czytelnia B], 3194 VI.8 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Bibliogr. przy pracach.
Książka poświęcona jest niezwykle ważnej problematyce rodziny. Przemiany dokonujące się we współczesnym świecie związane z procesami globalizacji, ponowoczesności rodzimej polskiej transformacji systemowej dotykają przede wszystkim rodzinę, dlatego staje sie ona dzisiaj kluczowym problemem badawczym. Autorzy tekstów podejmują próbę spojrzenia na rodzinę, zmiany, jakie w niej zachodzą, możliwości, wartości tkwiące we wspólnocie, ale także poważne zagrożenia; przedstawiają zarówno diagnozę, dokonujące się przemiany, jak też nowe wyzwania, nowe obszary badań nad rodziną. Tematyka pozostaje ze sobą w układzie komplementarnym, dotyczy zarówno rodziny jako wartości, jak i wartości w rodzinie (reigia, praca, czas wolny). (z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Izdebskiej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12628 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Gender Studies ISUJ)
Bibliogr. przy pracach.
Ksiązka przedstawia wybrane zagadnienia związane z małżeństwem, różnymi typami i formami rodzin oraz sytuacją kobiet w rodzinie z perspektywy feministyczno-genderowej. Mimo jednolitego tematu praca porusza całe spektrum zjawisk, od ogólnych problemów, takich jak płeć kulturowa czy ponowoczesne rodziny, po kwestie szczegółowe, takie jak nowe ojcostwo, rodziny sprawujące opiekę nad chorymi i starszymi bliskimi, praca zawodowa kobiet, bezdomność.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14106 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
Bibliogr. s. 347-376. Indeksy.
Wyrażony w tytule niniejszego tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wszak rezerwat w potocznym ujęciu kojarzy się z czymś, co zamknięte i zarezerwowane dla wybranych. Jednak nie o taki rezerwat tu chodzi. Chociaż trudno oprzeć się wrażeniu, że ciągle jeszcze dla wielu z nas inność wyrażająca się ograniczoną sprawnością czy nieco odmiennym wyglądem jest wystarczającym powodem konstruowania ram funkcjonalnych i rezerwowania ról daleko innych niż te, które zwykle określamy jako wartościowe. Każdy z rezerwatów generuje nieco inne problemy osób niepełnosprawnych lub jest ich następstwem. Właśnie te problemy są punktem wyjścia poszczególnych rozdziałów tej książki. Publikację zamykają pozytywne przykłady przełamywania uprzedzeń - wychodzenia osób z głębszą niepełnosprawnością poza ramy przestrzeni społecznej wyznaczonej sprawnościami i ukonstytuowanymi na podstawie stereotypów możliwościami życia człowieka niepełnosprawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14148 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7268 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7267 VI.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8205 VI.8 [Czytelnia B], 7888 VI.8 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Bibliogr. przy pracach.
Tytuł książki äPolityka społeczna. Kontynuacja i zmianaö, przygotowanej w intencji uhonorowania jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. Rajkiewicza oddaje zarówno to, co stanowiło swoistą opokę, na której wznosi się teoria i praktyka polityki społecznej, jak i to, co pod wpływem nowych warunków bądź okoliczności ulegało zmianie. Ujęcie tytułu w symboliczny sposób nawiązuje do dokonań Jubilata, w których zarówno On sam, jak i Jego uczniowie bądź współpracownicy odnoszą się do niepodważalnych wartości czy zasad, ale także sygnalizuje adaptacyjny charakter paradygmatu polityki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14605 VII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, jak np. związki kohabitacyjne. Psychologia małżeństwa i rodziny pozostaje w ścisłym związku z psychologią rozwoju człowieka; to właśnie rodzice są obdarzeni przypisanym im przez naturę darem przekazywania życia. Z tego względu w dalszej części pracy przedstawiono współczesne osiągnięcia psychologii prenatalnej: roli więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii czy też inteligencji emocjonalnej rozpatrywanej w kontekście struktury rodziny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8006 III.7 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9339 III.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again