Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(7)
unavailable
(3)
unknown
(2)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(18)
Author
Golińska Lucyna
(2)
Ogińska-Bulik Nina
(2)
Augustynek Andrzej
(1)
Augustynek Andrzej (1948- )
(1)
Bielawska-Batorowicz Eleonora (1956- )
(1)
Budnik Monika
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Jachnis Anna (1959- )
(1)
Kiełtyka Leszek (1953- )
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Lubrańska Anna
(1)
Malinowska Diana
(1)
Miniszewska Joanna
(1)
Muszyński Wojciech (socjolog)
(1)
Stawiarska Patrycja
(1)
Łuczak Elżbieta
(1)
Świderska Mariola
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
NAŁÓG
(4)
PRACA
(4)
PRACOHOLIZM
(4)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
Praca
(2)
RODZINA
(2)
Stres zawodowy
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
ALKOHOLIZM
(1)
Bezrobocie
(1)
EROTOMANIA
(1)
HIGIENA PSYCHICZNA
(1)
KADRY
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
MOTYWACJA PRACY
(1)
MŁODZIEŻ
(1)
NARKOMANIA
(1)
PALENIE TYTONIU
(1)
PROMOCJA ZDROWIA
(1)
PRZEŚLADOWANIE w MIEJSCU PRACY
(1)
Pracoholizm
(1)
Psychopatologia
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rynek pracy
(1)
STRES
(1)
STYL ŻYCIA
(1)
SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Socjologia pracy
(1)
Stres
(1)
UZALEŻNIENIE od HAZARDU
(1)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(1)
WARTOŚĆ
(1)
WYPALENIE ZAWODOWE
(1)
ZACHOWANIA ZDROWOTNE
(1)
ZAKUPOHOLIZM
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
Zarządzanie
(1)
Zespół wypalenia zawodowego
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Studia z Psychologii Emocji i Motywacji.)
Temat: PRACOHOLIZM
Słowo kluczowe: pracoholizm ; psychologia
Bibliogr. s. 145-159.
Pracoholizm jest współcześnie symptomem zachowania typowym dla pracy, ale też ciągle słabo rozpoznanym, domagającym się gruntownego wyjaśnienia od strony mechanizmów psychologicznych. Wyjaśnienie to pozostaje jednak na poziomie intensywnych badań opisowych, którym brak spójnego zaplecza teoretycznego. Problematykę pracoholizmu podejmuje w Polsce nieliczna grupa badaczy, a kolejne eksploracje empiryczne oraz próby analizy wydają się bardzo pożądane i przydatne w psychoterapii zmagającej się od dłuższego czasu z problemem tego typu uzależnienia. Monografia Diany Malinowskiej jest więc publikacją potrzebną z uwagi na konieczność zarówno tworzenia nowych modeli motywacji do pracy, konstruowania koncepcji wyjaśniających, jak i doskonalenia działań organizacyjnych i naprawczych. [Z recenzji prof. dr hab. Aleksandry Tokarz]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15302 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Pracoholizm inaczej / Lucyna Golińska. - Warszawa : Difin, 2014. - 226 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)
Bibliogr. s. 213-221. Indeks.
Predyspozycje osobowościowe mogą się ujawniać w trzech różnych formach: jako tendencje obsesyjno-kompulsywne, narcystyczne lub zapotrzebowanie na ekstremalną stymulację i prowadzić do różnych form pracoholizmu. Czasem niesatysfakcjonujące relacje z ludźmi bywają czynnikiem sprzyjającym rozwojowi lub nasileniu pracoholizmu, ale zawsze stają się jego trudną konsekwencją. Trudną, bo przez wielu pracoholików niezrozumiałą, nieprzewidywalną, w ich odczuciu krzywdzącą. To następstwo wydaje się jednym z największych zagrożeń, jakie stwarza pracoholizm. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji pracoholizmu jest narastająca anhedonia, czyli pogłębiająca się trudność w przeżywaniu emocji pozytywnych. Prezentowana czytelnikowi książka pokazuje pracoholizm w nowym ujęciu, stanowiąc kontynuację książki „Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja” autorstwa profesor Golińskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14402 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15303 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja stanowi wyraz zainteresowań naukowych autorów, które odpowiadają na potrzebę poznania i wyjaśnienia funkcjonowania człowieka w sferze rodzinnej i zawodowej w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Prezentowane w niniejszej monografii opracowania koncentrują się wokół kilku wiodących tematów, z których podstawowe to praca, rodzina i wzajemne relacje między tymi dwiema podstawowymi rolami, tj. rolą pracownika i członka rodziny. Monografia pozwala spojrzeć na dominujące role w życiu człowieka z różnych perspektyw i dostarcza istotnych informacji o niektórych przyczynach, mechanizmach i konsekwencjach funkcjonowania człowieka w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz jak osobiste zasoby i społeczne wsparcie mogą zapobiec lub skutecznie pomóc w zapobieżeniu lub złagodzeniu doświadcznych na tym polu konfliktów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12463 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 218-233.
W książce omówiono aspekty psychologiczne funkcjonowania organizacji, przedstawiając jednocześnie trudności i problemy w obszarze stosunków międzyludzkich występujące we współczesnych organizacjach. Zaproponowano też szereg wskazówek praktycznych, mogących ułatwić menedżerom skuteczne zarządzanie i efektywne rozwiązywanie problemów interpersonalnych w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7397 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8374 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. s. 198-209. Indeks.
Książka poświęcona jest omówieniu takich uzależnień behawioralnych jak: pracoholizm, internetoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm i patolgiczny hazard. W kolejnych rozdziałach dokonano charakterystyki zjawiska, wskazano na mechanizmy rozwoju uzależnienia, przedstawiono skutki nadmiernego angażowania się w czynności o charakterze kompulsywnym, a przede wszystkim omówiono czynniki ich rozwoju. W odniesieniu do każdego z analizowanych uzależnień przedstawiono badania własne, wskazujące na ich powiązania ze zmiennymi podmiotowymi, odnoszącymi się do osobowości człowieka, jego temperamentu, przeżywanych emocji, odczuwanego stresu czy preferowanych strategii radzenia sobie z nim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12871 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13977 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliografia na stronach 205-225.
Temat wypalenia zawodowego, niezwykle aktualny we współczesnym świecie, Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób refleksyjny przedstawia ona wypalenie zawodowe w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego, patologie w środowisku pracy, możliwości radzenia sobie z nimi i przeciwdziałania im. Istotne miejsce zajmuje praktyczny aspekt przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w kontekście proponowanej pomocy terapeutycznej, jak i opracowania programów prewencyjnych w tym obszarze. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie autorskiego modelu wypalenia zawodowego, który w sposób nowatorski wprowadza pojęcie antycypacyjnej oceny poznawczej, mającej kluczowe znaczenie w rozwoju syndromu wypalenia zawodowego oraz jego skutków. Całość ujęta została w perspektywie mentalności współczesnego człowieka i problemów, jakie może napotkać w dzisiejszych realiach życia zawodowego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.18013 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19633 III.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19632 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. - Wydanie 2 rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2017. - 224 strony ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografia na stronach 195-224.
Tematyka podjęta w publikacji obejmuje zróżnicowany zakres problemów związanych z aktywnością zawodową współczesnego człowieka, analizowaną przez pryzmat zasadniczych wątków teoretycznych i efektów empirycznych, reprezentatywnych dla obszaru psychologii pracy. W książce scharakteryzowano kluczowe zmienne psychologiczne, określające sprawność działania jednostki w sytuacji pracy, wyjaśnianej również z perspektywy założeń psychologicznych koncepcji człowieka. Znaczącym obszarem zagadnień prezentowanych w publikacji są zjawiska towarzyszące jednostce w wielowymiarowym, zmiennym środowisku pracy, m.in. stres zawodowy, bezrobocie, wypalenie zawodowe, mobbing czy pracoholizm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17249 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Bibliogr. przy pracach.
Książka poświęcona jest niezwykle ważnej problematyce rodziny. Przemiany dokonujące się we współczesnym świecie związane z procesami globalizacji, ponowoczesności rodzimej polskiej transformacji systemowej dotykają przede wszystkim rodzinę, dlatego staje sie ona dzisiaj kluczowym problemem badawczym. Autorzy tekstów podejmują próbę spojrzenia na rodzinę, zmiany, jakie w niej zachodzą, możliwości, wartości tkwiące we wspólnocie, ale także poważne zagrożenia; przedstawiają zarówno diagnozę, dokonujące się przemiany, jak też nowe wyzwania, nowe obszary badań nad rodziną. Tematyka pozostaje ze sobą w układzie komplementarnym, dotyczy zarówno rodziny jako wartości, jak i wartości w rodzinie (reigia, praca, czas wolny). (z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Izdebskiej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12628 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka dotyczy problemu aspektów zdrowia okresu późnej dorosłości. Przedstawia kryteria zdrowia ujęte w cyklu życia człowieka, zdrowie psychiczne i prokreacyjne, zjawisko potraumatycznego wzrostu i jego determinanty. Koncentruje się również na czynnikach warunkujących zdrowie człowieka, jak samoocena, pozytywne stany emocjonalne czy satysfakcja seksualna. Prezentuje również zagrożenia dla zdrowia człowieka i sposoby radzenia sobie z nimi. Uwzględnia również zagadnienie uzależnień behawioralnych - od pracy czy Internetu oraz zagadnienie menopauzy i akceptacji choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13985 XVIII.14 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2011. - 118 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)
Bibliogr. s. [108]-113. Indeksy.
Czytelnik otrzymuje monografię psychologiczną, zawierającą aktualną wiedzę wzbogaconą badaniami i doświadczeniem terapeutycznym Autora na temat uzależnień opisanych od strony diagnozy, rozpowszechnienia i terapii. Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów terapii uzależnień, ale także studentów kierunków medycznych i psychologicznych oraz osób borykających się z problemem własnego uzależnienia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12935 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11699 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12893 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografia, netografia na stronach 269-280.
Książka przybliża współczesną subdyscyplinę nauki jaką jest socjologia pracy. Poruszana tematyka we wprowadzeniu dotyczy obszarów historii socjologii pracy w Polsce oraz wskazuje na elementy socjologii organizacji i przemysłu. Współczesny obraz socjologii pracy opisywany jest przez społeczne obszary: rynku pracy, zawodu, instytucje kształcące do zawodów różnego typu, wskazuje się także na pojęcia adaptacji zawodowej, satysfakcji zawodowej oraz zjawisk występujących w grupach pracowniczych i organizacjach zatrudniających ludzi. Publikacja prezentuje socjologiczne spojrzenie na socjologię pracy z perspektywy organizacji: prywatnych, publicznych, sfery ekonomii społecznej i podmiotów istotnych z perspektywy podziału pracy. Wskazuje się na zróżnicowane relacje w podziale pracy w kontekście pojęć socjologicznych wskazujących na nowe formy pracy obecne we współczesności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 18476 VI.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18475 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Znaczenie edukacji zdrowotnej, zagadnień profilaktyki, szeroko rozumianej aktywności i działań prozdrowotnych wzrasta ze zmianami cywilizacyjnymi, wymuszającymi zmianę nawyków, sposobu odżywiania, tempa życia i form aktywności. Autorzy starają się zgłębić aktualne tendencje w zakresie zachowań prozdrowotnych, zmian w stylu życia oraz stopnia świadomości zdrowotnej całych populacji i społeczności dzieci, uczniów, osób dorosłych, przedstawicieli różnych grup zawodowych o różnych problemach zdrowotnych i sprawnościowych. Praca jest interdyscyplinarna, łączy kilka dziedzin nauki i różne spojrzenia na kwestie zdrowia, stylu życia oraz edukacji w tym zakresie. Dzięki połączeniu różnych podejść i kontekstów stanowić może nie tylko źródło wiedzy teoretycznej, ale i wskazówki do pracy z osobami w różnym wieku i na różnych etapach zaangażowania w promocję zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12479 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Psychopatologia człowieka dorosłego / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2015. - 214 stron ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografia na stronach 199-206. Indeks.
Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą aktualną wiedzę na temat psychopatologii człowieka dorosłego w odniesieniu do najnowszej klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). Podręcznik zawiera pierwsze tłumaczenie DSM-5 na język polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 18465 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18464 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Praca jest oryginalnym opracowaniem, stanowiącym duży wkład w rozwój i poszerzenie pól badawczych we współczesnej pedagogice specjalnej - resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznej. Prezentowana publikacja - głęboko humanistyczna - stanowi wyzwanie i sumienie współczesnej polityki społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, polityki karnej wykonawczej realizowanej w Polsce w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8481 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9873 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. s. 299-304.
Po raz pierwszy w zwartym opracowaniu omówiono i poddano analizie kilkanaście rodzajów patologii najczęściej występujących w organizacjach. Omówiono pojęcie, przyczyny, mechanizmy psychospołeczne powstawania zjawisk patologicznych oraz ich skutki dla osób nimi dotkniętych, ich rodzin i zakładów pracy. Zainteresowany czytelnik może skorzystać z przedstawionych narzędzi badawczych, które umożliwią diagnozę omawianych patologii - uzależnień i zachowań odbiegających od norm w przedsiębiorstwach i innych typach organizacji. W perspektywie interdyscyplinarnej wskazano też sposoby ograniczania tych niekorzystnych zjawisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7748 III.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8754 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Mając na uwadze rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, w publikacji zostały ujęte najistotniejsze zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod zarządzania, perspektyw i możliwości rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, wpływu technologii informatycznej na ich funkcjonowanie, zarządzanie wiedzą w rozwoju przedsiębiorstw oraz zagadnienia dotyczące innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach. Publikacja jest zwartą pozycją wydawniczą, będącą rezultatem licznych spotkań naukowych ośrodków akademickich w kraju, współpracujących z Katedrą Informatycznych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jest zbiorem wybranych najistotniejszych zagadnień obejmujących rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11410 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again