Forma i typ
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(6)
Placówka
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(8)
Autor
Fijałkowski Tadeusz (prawnik)
(2)
Despot-Mładanowicz Arkadiusz (1966- )
(1)
Fijałkowska Marlena
(1)
Fijałkowska-Kopyrska Marlena
(1)
Gliniecki Andrzej
(1)
Kaczkowska Anna
(1)
Kretek Henryk
(1)
Kuliński Michał (1977- )
(1)
Maj Tadeusz
(1)
Nowak Maciej Jacek
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
BUDOWNICTWO
(6)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(3)
Europejski Zielony Ład (program)
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
UMOWA
(1)
USŁUGI BUDOWLANE
(1)
ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE
(1)
Gatunek
Monografia
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
8 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Wielkie Komentarze)
Indeks.
Komentarz zawiera szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych, które są powiązane z procesem inwestycyjno-budowlanym. Autorzy starali się wyjaśnić, m.in. to, jakie czynności i działania powinien podjąć inwestor, zanim rozpocznie roboty budowlane na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, aby proces inwestycyjno-budowlany był zgodny z obowiązującym prawem, jakie przysługują inwestorowi prawa i jakie obowiązki mogą nałożyć na niego organy administracji publicznej w celu doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem. Ponadto omówiono zagadnienia związane ze sprawowaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, ponoszeniem odpowiedzialności karnej i zawodowej, a także kwestie szczególne, takie jak katastrofa budowlana. W książce uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze do Prawa budowlanego. Książka zawiera skorowidz, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji i zagadnień z zakresu Prawa budowlanego. Artykuły ustawy zostały opatrzone tytulikami obrazującymi ich treść.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12798 X.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13883 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Do nowej podstawy programowej - reforma 2012.
Bibliogr. przy rozdz.
Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. W książce omówiono przygotowanie i wykonywanie robót rozbiórkowych oraz roboty wyburzeniowe. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości, a także ćwiczenia kształtujące umiejętności.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13569 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14595 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Najnowsza książka Tadeusza Fijałkowskiego obejmuje komplet regulacji prawnych, dotyczących inwestycji budowlanych w Polsce. Szczególnie przydatne mogą być informacje na temat audytu energetycznego, oraz szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, wszystkie budynki mieszkalne będą musiały uzyskać świadectwa energetyczne. W książce znajdziemy też komplet aktów prawnych, orzecznictwo sądowe, komentarze, oraz wzory umów i formularzy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14983 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Dyskurs, odnoszący rzeczywistość do wieloaspektowości zrównoważonego rozwoju, wydaje się nabierać nowego oblicza. Naukowcy wraz z politykami – poddawanymi presji społecznej, zastanawiają się jak zatrzymać destrukcyjne działania człowieka, ograniczające przyszłym pokoleniom możliwości dostępu do zasobów Ziemi. Wydaje się, że wymiana poglądów, szczególnie w gronie tych naukowców czy adeptów miłośników nauki, którzy będą odpowiedzialni za swoją przyszłość i perspektywę dla kolejnych pokoleń, wymaga pogłębienia i poszerzenia zarówno pola, jak i uczestników dyskursu. Stąd ta monografia, która stanowi swoistą platformę wymiany myśli i poglądów (bowiem dochodzi tu do zderzenia marzeń z zastaną rzeczywistością), nabiera szczególnego znaczenia, bowiem pozwala zapoznać się z punktem widzenia autorów poszczególnych części i rozdziałów na zrównoważony rozwój, a w konsekwencji ukazuje kierunki rozwoju nauki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19855 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym : zasady konstruowania umów, prawa i obowiązki stron / pod red. Michała Kulińskiego. - Stan prawny listopad 2013. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XIII, [1], 296 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Beck Info Biznes)
Do każdego egz. dołączona jest płyta CD o takiej samej sygnaturze jak książka.
Publikacja przedstawia takie zagadnienia jak: zasady konstruowania umów w procesie budowlanym, rodzaje umów zawieranych w procesie budowlanym, generalne wykonawstwo obiektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń budowlanych, powierzanie robót podwykonawcom, najem sprzętu budowlanego, przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, dostawa materiałów budowlanych. Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publikacji wzory umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word oraz aktualne akty prawne związane z tematyką publikacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.14182 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15028 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Najnowsze wydanie "Prawa Budowlanego" autorstwa Tadeusza Fijałkowskiego obejmuje komplet regulacji prawnych, dotyczących inwestycji budowlanych w Polsce. Szczególnie przydatne mogą być informacje na temat audytu energetycznego, oraz szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, wszystkie budynki mieszkalne będą musiały uzyskać świadectwa energetyczne. W książce znajdziemy też komplet aktów prawnych, orzecznictwo sądowe, komentarze, oraz wzory umów i formularzy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12819 X.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13900 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 229-230.
Podstawy budownictwa ogólnego, wybrane zagadnienia prawa budowlanego, stosowane materiały, maszyny i narzędzia oraz technologia robót wykończeniowych składają się na treść tej książki. Jej adresatami są uczestnicy odpowiednich kursów, indywidualni inwestorzy i użytkownicy mieszkań, a także uczniowie zasadniczych zawodowych szkół budowlanych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.14240 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15060 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 161.
Książka stanowi jedyny opracowany w ten sposób na rynku zbiór i charakterystykę przepisów szczegółowych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Książka stanowić będzie cenną wskazówkę dla: - przedsiębiorców w zakresie środowiskowych, kulturowych uwarunkowań związanych z realizacją poszczególnych inwestycji - gmin w zakresie zastosowania różnorakich przepisów przy okazji wydawania decyzji lokalizacyjnych lub opracowania planów miejscowych - innych organów administracji publicznych zainteresowanych połączeniem realizacji konkretnych obowiązków z wymogami planowania przestrzennego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16157 XIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16156 XIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej