Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(14)
only on-site
(13)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(13)
Author
Andruszkiewicz Anna
(2)
Banaszkiewicz Mariola
(2)
Kulik Teresa Bernadetta (1951- )
(2)
Andrzejewska Anna (pedagogika)
(1)
Bednarek Józef
(1)
Cekiera Czesław (1930- )
(1)
Chlebio-Abed Dorota
(1)
Domżał-Drzewicka Renata
(1)
Karczewski Jan Kazimierz
(1)
Kaźmierak Halina
(1)
Latalski Maciej (1936-2008)
(1)
Marć Małgorzata
(1)
Nagórska Małgorzata
(1)
Ostrowska Urszula
(1)
Pacian Anna
(1)
Wieczorek-Stachowicz Mirosława
(1)
Łakomski Marian
(1)
Ścibior Amelia
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
ALKOHOLIZM
(3)
UCZNIOWIE
(2)
ZDROWIE PUBLICZNE
(2)
CYBERPRZEMOC
(1)
DZIECKO
(1)
EDUKACJA ZDROWOTNA
(1)
HANDEL LUDŹMI
(1)
HIGIENA
(1)
INTERNET
(1)
MEDYCYNA SPOŁECZNA
(1)
NARKOMANIA DZIECI i MŁODZIEŻY
(1)
NAŁÓG
(1)
PIELĘGNIARSTWO DZIECIĘCE
(1)
PORNOGRAFIA
(1)
POŁOŻNICTWO
(1)
PROMOCJA ZDROWIA
(1)
PRZESTĘPSTWO KOMPUTEROWE
(1)
PSYCHOTERAPIA
(1)
Promocja zdrowia
(1)
RELIGIJNOŚĆ
(1)
RODZINA
(1)
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
(1)
STOSUNKI INERPERSONALNE
(1)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(1)
WARTOŚĆ
(1)
WOLNOŚĆ SŁOWA
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
Podręcznik
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Prezentowana książka ma na celu pomoc w poznaniu pracy prewencyjnej i może być przydatna szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych oddziaływaniami profilaktycznymi, a w szczególności studentom kierunków socjologicznych i pedagogicznych o specjalności praca socjalna, pracownikom socjalnym, policjantom, pedagogom szkolnym, wolontariuszom, a także politykom społecznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1805 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3080 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Profesjonalisty)
W życiu młodego człowieka najważniejsze jest środowisko rodzinne. Jednak w miarę rozwoju, coraz większego znaczenia nabiera szkoła z wszystkimi jej pracownikami, specyfiką podziału na klasy, ilością godzin spędzanych w jej murach. By podejmowane działania nie trafiały w próżnię i przynosiły zamierzone efekty, niezwykle ważne jest tworzenie koalicji nauczycieli, rodziców, wychowawców i pedagogów oraz pogłębianie współpracy w ramach systemów szkolnych. Zawarte w poradniku różne podejścia do profilaktyki, strategie prowadzenia działań profilaktycznych, a także podstawy psychologii rozwojowej i wybór dokumentów prawnych posłużą za merytoryczne narzędzie w podejmowaniu dialogu na temat przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży i realnych działań w środowiskach szkolnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5028 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6099 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 156-158.
Książka poświęcona jest uzależnieniom dzieci i młodzieży od substancji psychotropowych. Podaje krótki opis środków uzależniających, mechanizmy uzależnienia: psychiczne, fizyczne i społeczne oraz sposoby pierwszej pomocy. Przejawy różnych uzależnień potraktowano w szerokim kontekście patologii społecznych, rodzin dysfunkcyjnych, narkobiznesu, przestępczości, luk i braków w regulacjach prawnych. Programy profilaktyczne, terapeutyczne i resocjalizacyjne mówione zostały w kontekście prawnym służby zdrowia, oświaty, programów edukacyjnych, w kontekście środowiska pracy i ośrodków rekreacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13794 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy zawartych w niniejszym zbiorze artykułów - spoglądając z różnej perspektywy na problematykę relacji interpersonalnych w edukacji - wychodzą naprzeciw tym potrzebom, nie wyczerpując szerokiego spektrum aksjologicznych aspektów relacji interpersonalnych w tej sferze. Praca zawiera czternaście artykułów ujętych w trzy części tematyczne. Teksty zawarte w pierwszej części traktują o relacjach interpersonalnych w edukacji jako o istotnym problemie edukacyjnym. Omawiają one różne typologie relacji interpersonalnych, zwłaszcza miedzy nauczycielami a uczniami, zwracają uwagę na relacje interpersonalną typu mistrz - uczeń oraz podejmują zagadnienie równości i partnerstwa w stosunkach międzyludzkich w przestrzeni edukacyjnej. Cześć druga ukazuje sylwetkę tzw. „dobrego nauczyciela”. Cześć trzecia mówi o szkodliwości alkoholizmu i propaguje tzw. ruchy trzeźwości, ukazuje sylwetkę J. Korczaka jako ponadczasowy wzór osobowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3187 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1903 III.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsze opracowanie jest zbiorem prac stanowiących przyczynek do planowania promocji zdrowia i profilaktyki, zwłaszcza w obszarze opieki pediatrycznej i położniczo-ginekologicznej. W prezentowanych pracach zwrócono uwagę na różnorodne aspekty edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, ukazując równocześnie sposoby oceny stanu wiedzy i umiejętności, jak również metody ewaluacji edukacji zdrowotnej. Szczególnie interesujące są prace podkreślające znaczenie zachowań prozdrowotnych młodzieży oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12301 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Autor przedstawia i analizuje wybrane zagrożenia mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, wskazując ich przyczyny, przebieg, skutki, skalę i zasięg. Podpowiada również, jakie działania edukacyjne i profilaktyczne są niezbędne w walce z zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13868 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14826 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 151-160.
Celem niniejszej publikacji jest opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Taki program będzie nie tylko przekazywał informacje o substancjach uzależniających i uczył kompetentnych zachowań wobec własnych emocji, lecz także kształtował u wychowanków dojrzałe postawy wobec siebie i świata zewnętrznego. Publikacja ta jest przeznaczona w szczególny sposób dla nauczycieli i wychowawców, a także rodziców, którzy nie mają profesjonalnego przygotowania w zakresie profilaktyki uzależnień, a którzy mogą pomagać innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, w ochronie zagrożonej wolności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9830 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11366 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich)
Bibliogr. przy rozdz.
Zdrowie publiczne to książka (podręcznik) kierowana do studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu:: pielęgniarek i położnych, kształconych na poziomie 3-letnich studiów licencjackich. Podstawą teoretyczną podręcznika będzie szeroko rozumiana koncepcja zdrowia w powiązaniu z ochroną i edukacją zdrowotna.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.6554 [Magazyn 1], P.6553 [Magazyn 1], P.6552 [Magazyn 1], P.6551 [Magazyn 1], P.6550 [Magazyn 1], P.6549 [Magazyn 1], P.6548 [Magazyn 1], P.6547 [Magazyn 1], P.3670 [Magazyn 1], P.3669 [Magazyn 1], 2946 [Magazyn 2] (11 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.1523 XVIII.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7446 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 25)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Drugi tom podręcznika przeznaczonego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa zawiera konkretne wskazówki przydatne w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych, skupione w dużej części wokół działań profilaktycznych i edukacyjnych. Podręcznik zawiera siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia praktyczne aspekty promocji zdrowia związane z kształtowaniem świadomych postaw rodzicielskich. Rozdział drugi uwzględnia opis działań z zakresu promocji zdrowia w chorobach cywilizacyjnych. Kolejny rozdział dotyczy działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki depresji i umiejętności radzenia sobie ze stresem. W dalszych rozdziałach przedstawiono działania profilaktyczne stosowane w geriatrii, modele pracy pielęgniarek z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami odżywiania, znaczenie aktywności fizycznej w pielęgnowaniu zdrowia i znaczeniu oceny stanu zdrowia pacjentów dla potrzeb planowania działań z zakresu promocji zdrowia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11488 [Magazyn 1], P.11487 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9042 XVIII.11 [Wypożyczalnia B], 10619 XVIII.11 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10618 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 25)
Bibliografia przy rozdziałąch. Indeks.
Drugi tom podręcznika przeznaczonego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa zawiera konkretne wskazówki przydatne w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych, skupione w dużej części wokół działań profilaktycznych i edukacyjnych. Podręcznik zawiera siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia praktyczne aspekty promocji zdrowia związane z kształtowaniem świadomych postaw rodzicielskich. Rozdział drugi uwzględnia opis działań z zakresu promocji zdrowia w chorobach cywilizacyjnych. Kolejny rozdział dotyczy działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki depresji i umiejętności radzenia sobie ze stresem. W dalszych rozdziałach przedstawiono działania profilaktyczne stosowane w geriatrii, modele pracy pielęgniarek z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami odżywiania, znaczenie aktywności fizycznej w pielęgnowaniu zdrowia i znaczeniu oceny stanu zdrowia pacjentów dla potrzeb planowania działań z zakresu promocji zdrowia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17859 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19252 XVIII.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19251 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Pomimo wiedzy na temat uzależnień, ich profilaktyki, leczenia wciąż aktualne jest pytanie dlaczego dla wielu ludzi narkotyk, alkohol, seks jawi się jako coś tak bardzo atrakcyjnego, że gotowi są podporządkować mu wszystko: własne zdrowie, sumienie, życie osobiste, rodzinę czy pozycję społeczną? Przecież wydaje się, iż nikt świadomie i dobrowolnie nie chce postępować przeciwko sobie. Niniejsza praca jest głosem w dyskusji nad próbą odpowiedzi na to pytanie. Przedstawia szeroki wachlarz badań prowadzonych nad uzależnieniami i przemocą w rodzinie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.6974 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7773 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich)
Praca jest dziełem zbiorowym czołowych specjalistów krajowych z zakresu higieny i dziedzin pokrewnych oraz doświadczonych nauczycieli akademickich pracujących w uczelniach medycznych w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na te działy higieny, które są najbardziej związane z praktyką pielęgniarską, na jej aspekt praktyczny i zawodowy, ale nie pominięto również zagadnień i działów, które pozwolą lepiej zrozumieć rolę czynników mających bezpośredni i długofalowy wpływ na zdrowie. Dotyczy to rozdziałów omawiających zagadnienia szeroko rozumianego środowiska pracy, higieny wieku rozwojowego i podeszłego oraz higieny żywności i żywienia, ponieważ te problemy są najczęściej obecne w codziennej praktyce pielęgnacyjnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12933 [Magazyn 1], P.12932 [Magazyn 1], P.3668 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.1528 XVIII.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.3667 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: koncepcji zdrowia w medycynie, polityki zdrowotnej, współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny, profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych, zagrożeń zdrowia psychicznego, opieki medycznej nad młodzieżą szkolną, promocji zdrowia, systemów informacyjnych w zdrowiu publicznym, uregulowań prawnych. Podręcznik dostosowany jest do aktualnych programów kształcenia studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu. Rozdziały poprzedzone są celami kształcenia i zakończone pytaniami, które mogą być pomocne w utrwaleniu treści.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14042 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14041 XVIII.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14904 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again