Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(15)
Author
Kurzępa Jacek
(2)
Bubiło Jarosław (1977- )
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Charkowska Katarzyna
(1)
Czarnecki Paweł (1980- )
(1)
Gardian Renata
(1)
Guz Tadeusz (1959- )
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Jagiełło Dariusz
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kowalewska-Borys Ewa
(1)
Krukowska-Bubiło Dorota
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Waszyńska Katarzyna (1972- )
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(4)
PROSTYTUCJA
(3)
KOBIETA
(2)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(2)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(2)
DZIECKO
(1)
ETYKA SPOŁECZNA
(1)
Handel kobietami
(1)
KRAKÓW (woj. małopolskie)
(1)
KRYMINOLOGIA
(1)
Kobieta
(1)
MĘŻCZYZNA
(1)
MŁODZIEŻ
(1)
PROSTYTUCJA NIELETNICH
(1)
PRZEMOC w RODZINIE
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
Prostytucja
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
Rezyliencja
(1)
SPONSORING
(1)
Tożsamość społeczna
(1)
WARSZAWA
(1)
ŻYCIE SEKSUALNE
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PODRĘCZNIKI
(2)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Prostytucja / red. Marek Mozgawa. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 344, [2] s. : il. ; 21 cm.
Poruszone w publikacji problemy dotyczą m.in. analizy dogmatycznej przestępstw związanych ze zjawiskiem prostytucji (tzw. przestępstw okołoprostutycyjnych) oraz zagadnień prawnoporównawczych, kryminologicznych, psychologicznych i wiktymologicznych prostytucji. Przedstawiono w niej również szereg innych interesujących kwestii związanych z omawianą tematyką, takich jak: - podatkowe skutki prostytucji, - prostytucja w Internecie, - genderowe ujęcie prostytucji. Książka zawiera zbiór referatów prezentujących zróżnicowane aspekty zjawiska prostytucji, wygłoszonych podczas V Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UMCS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15211 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8563 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9985 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9069 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10661 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 283)
Bibliografia, netografia na stronach 301-324.
Praca o charakterze interdyscyplinarnym wpisuje się w humanistyczno-społeczny dyskurs wokół prostytucji kobiet. Autorka wszechstronnie opisuje aspekty historyczne, obyczajowe, prawne, uwarunkowania psychiczne i społeczne wiążące się z prostytucją kobiet, a także jej najnowsze formy w zmieniającym się świecie. Autorka przyjęła założenie, że charakter i zakres prostytucji stanowi odzwierciedlenie istniejących w danym społeczeństwie zjawisk społeczno-kulturowych. W tym procederze, podobnie jak w soczewce, skupia się całokształt zmiennych związanych seksualnością człowieka, takich jak role płciowe, normy, stereotypy czy przemoc seksualna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18459 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18458 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. 4. okł.
Bibliogr. przy rozdz.
Książka porusza niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną czy wręcz lekceważoną problematykę przemocy w rodzinie, która ma swój pejoratywny wymiar jednostkowy, ale także społeczny. Publikacja omawia w szczególności: przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne, przemoc w rodzinie - aspekty psychologiczne, wybrane przestępstwa związane z problematyką przemocy w rodzinie, prawa ofiar przemocy w rodzinie z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przepisów kodeksu postępowania karnego z 1997 r., zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące przemocy, wzory wybranych pism procesowych w sprawach karnych z zakresu problematyki przemocy w rodzinie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12444 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13589 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 775-784.
Niniejsza książka stanowi diagnozę seksulaności współczesnych Polaków i została oparta na relacjach z badań zaprojektowanych i zrealizowanych w latach 1997-2007. Składa się z czterech części zawierających łącznie 13 rozdziałów. W części pierwszej omówiono zagadnienia terminologiczne, perspektywy ujmowania seksualności, pojęcie normy seksuologicznej. Scharakteryzowano obyczajowość seksualną, funkcje seksualności, socjalizację seksualną, inteligencję seksualną oraz podjęto próbę nakreślenia perspektywy w rozwoju seksuologii. W części drugiej zawarto informacje dotyczące obrazu seksualności człowieka w cyklu życia - od okresu dojrzewania psychoseksualnego do starości. Część trzecia dotyczy aspektów związanych z przemianami zachowań i poglądów na seksualność Polaków. Autor omawia problematykę homoseksualizmu, wpływ Internetu na seksualność oraz zjawisko prostytucji, ale zwraca też uwagę na zagrożenie HIV/AIDS oraz przemoc seksualną, zwłaszcza wsród młodzieży. Część czwarta wzbogaca wcześniej przedstawione diagnozy. Opisano tu również trzy specyficzne elementy obrazu seksualności współczesnych Polaków: postawy wobec seksu, seksualność osób pozostających w róznych rodzajach związków partneskich oraz czynniki warunkujące zadowolenie z seksu. Wiele uwagi poświęcono również edukacji seksualnej." (fragmenty Słowa wstępnego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13388 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 131-133.
Podręcznik w sposób zwięzły opisuje historię, podstawowe instytucje, zakres oraz ewolucję kryminologii. Wskazuje rownież statystyczny obraz przestępczości, wpływ wiktymologii i suisydologii na kryminologię oraz sposoby zapobiegania przestępczości. W treści zawarte zostały ważniejsze fragmenty tekstów ustaw zaczerpnięte m.in. z kodeksu karnego czy ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także o przeciwdziałaniu narkomanii, co daje kompleksowy pogląd na opisywane problemy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13835 VI.15 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7502 [Magazyn 1], P.7399 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7504 II.2 [Wypożyczalnia B], P.7503 II.2 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8379 II.2 [Czytelnia B], 8378 II.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Patologie społeczne są zjawiskiem, które wraz z intensyfikacją procesów globalizacji przestało być sprawą wewnętrzną poszczególnych państw, a stało się zagrożeniem ponadnarodowym. Oznacza to, że problematyka ta powinna być analizowana z punktu widzenia różnych dziedzin prawa i w różnorodnym kontekście społecznym. Inspirującym źródłem poznania nie tylko samych mechanizmów zjawiska, lecz także wypracowywania metod jego ograniczania i zwalczania stała się konferencja naukowa pod tytułem "Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności". Uczestnicy konferencji mieli sposobność do wymiany poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie wad i niedoskonałości istniejącego stanu prawnego i pozaprawnych płaszczyzn rzeczywistości społecznej, funkcjonowania poszczególnych instytucji, a ponadto wskazania na szczegółowe i konkretne projekty zmian legislacyjnych. Efektem tych refleksji jest niniejsza publikacja, która ma służyć przedstawieniu i omówieniu różnorodnych aspektów przeciwdziałania patologiom społecznym w perspektywie interdyscyplinarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13377 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy hasłach.
Praca ma szczególny charakter, stanowi bowiem wyjątkowo starannie wykonane opracowanie 67 haseł z kręgu społecznego niedostosowania, przestępczości oraz resocjalizacji. W opisie wymienionych problemów znajdujemy najważniejsze dane dotyczące sposbów ich rozumienia i wykorzystania danych teoretycznych w praktyce. Poszczególne zagadnienia zostały omówione w bardzo czytelny i uporządkowany sposób, stąd nawet dla dopiero poznającego problematykę resocjalizacyjną Czytelnika książka będzie stanowić niezastąpiony przewodnik w rozpoznawaniu meandrów tej dziedziny wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13571 I.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8698 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10161 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; 3347)
Bibliogr. przy pracach.
W proponowanym opracowaniu znalazły się treści, które zwracają szczególną uwagę na zjawiska niekorzystne dla systemu społecznego, zagrażające jego stabilności i integralności. Wśród omawianych w niniejszej książce przykładów z szerokiej palety zachowań dysfunkcyjnych znalazły się problemy prostytucji, handlu kobietami i dziećmi, pedofilii i pornografii, zachowań przemocowych wobec dzieci czy w końcu przemocy seksualnej. Omówienie tych treści ma charakter dwugłosu - w części pierwszej autorzy odwołują się do teoretycznych kontekstów zjawisk dysfunkcyjnych, w drugiej zaś przedstawione są refleksje osób pracujących w obszarach problemowych i aktywnie działających na rzecz prewencji oraz minimalizacji skali występujących problemów. (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13141 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again