Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(22)
only on-site
(20)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(9)
Wypożyczalnie
(15)
Czytelnie
(20)
Author
Czerwiński Janusz (1936- ; geograf)
(2)
Kruczek Zygmunt
(2)
Kurek Włodzimierz (1947- )
(2)
Zmyślony Piotr
(2)
Bednarczyk Małgorzata
(1)
Brzezińska-Wójcik Teresa
(1)
Buko Jacek
(1)
Czernek Katarzyna
(1)
Doktór Dariusz
(1)
Dyrda-Maciałek Sylwia
(1)
Dębski Maciej
(1)
Gorynia Marian (1956- )
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Grobelna Aleksandra
(1)
Górska-Warsewicz Hanna
(1)
Halemba Piotr (1966- )
(1)
Ilieş Alexandru
(1)
Januszewska Małgorzata
(1)
Jędrusik Maciej
(1)
Knecht Damian
(1)
Makowski Jerzy (1946- )
(1)
Mrozowicz Kazimierz
(1)
Niezgoda Agnieszka
(1)
Nowińska-Łaźniewska Ewa
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Petrecka Beata
(1)
Plit Florian
(1)
Przychodzeń Zygmunt Józef (1940- )
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Skowronek Ewa
(1)
Wendt Jan (1966- )
(1)
Świeca Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
TURYSTYKA
(16)
PRODUKT REGIONALNY
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
AGROBIZNES
(1)
AGROTURYSTYKA
(1)
BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY
(1)
GEOGRAFIA
(1)
KLASTRY (ekon.)
(1)
KONKURENCJA
(1)
MARKETING TERYTORIALNY
(1)
PILOCI WYCIECZEK
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
POLSKA
(1)
POPYT
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
SAMORZĄD GMINNY
(1)
TURYSTYKA KULTUROWA
(1)
Turystyka
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
USŁUGI
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
LITWA
(1)
Lubelszczyzna
(1)
MAZOWSZE
(1)
PODLASIE
(1)
POLSKA
(1)
WILNO (Litwa ; okręg)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(10)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Nauka i badania
(1)
21 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16358 XXI.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13137 [Magazyn 1], P.9993 [Magazyn 1], P.9991 [Magazyn 1], P.9990 [Magazyn 1], P.9988 [Magazyn 1], P.9987 [Magazyn 1], P.9986 [Magazyn 1], P.9985 [Magazyn 1], P.9984 [Magazyn 1] (9 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9982 XXI.1 [Wypożyczalnia B], P.9981 XXI.1 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11632 XXI.1 [Czytelnia B], 11631 XXI.1 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 292-297. Indeks.
Książka zawiera kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Składa się z dwóch części. Część pierwsza omawia kraje europejskie. Publikacja zawiera m.in.: szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata, opis walorów turystycznych regionów i miejscowości, analizy zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym, charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego. Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów. W ramkach zawarto także objaśnienia niektórych pojęć i terminów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12447 XXI.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13594 XXI.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 169-195.
Opracowanie "Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne" można traktować jako monografię tematyczną, w której głównemu, przewodniemu wątkowi tematycznemu podporządkowano opracowanie przez różnych autorów części całości - dwie wstępne o charakterze bardzo ogólnym, syntetycznym i dalsze, traktujące jako "studia przypadku" trzy krainy w obrębie szeroko pojętego regionu lubelskiego, które mogą być rozpatrywane także jako regiony turystyczne. [...] opracowanie odznacza się bardzo wysoką jakością jako publikacja naukowa, [...] szczególnie [...] przeznaczona do użytku dydaktycznego jako bardzo cenne źródło informacji i wzorzec [...] dla studentów geografii, turystyki, gospodarki przestrzennej i innych pokrewnych kierunków. Z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa H. Wojciechowskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17884 XXI.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17883 XXI.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 14)
Bibliogr. s. 239-260.
Celem monografii jest identyfikacja czynników determinujących współpracę wewnątrz- i międzysektorową (publiczną, prywatną i publiczno-prywatną) w regionie turystycznym oraz przedstawienie, w jaki sposób mogą one oddziaływać na tę współpracę. By osiągnąć ten cel przedstawiono motywy, cele i korzyści współpracy oraz scharakteryzowano formy kooperacji w polskich regionach turystycznych. Dokonano także systematyki teorii dotyczących współpracy. Zidentyfikowane uwarunkowania kooperacji podzielono na gospodarcze, społeczno-kulturowe, demograficzne, prawne i przestrzenne. Pogłębione, jakościowe badania empiryczne prowadzone były w pięciu beskidzkich gminach tworzących porozumienie "Beskidzka 5".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 13400 XX.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.12274 XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 137-143.
Książka ukazuje, czym jest atrakcyjność turystyczna regionu z punktu widzenia konsumenta. Przedstawia definicje i przedmiot atrakcyjności turystycznej, metody jej analizy, zasady klasyfikacji regionów turystycznych oraz ich charakterystykę w kontekście naturalnych i antropogenicznych zasobów Polski. Część druga zawiera rezultaty podjętych w tym zakresie badań. W ostatniej części zawarto teorię klasteringu jako nowoczesnej formy organizacyjnej podmiotów gospodarki rynkowej oraz propozycję modelu klastra działającego w przykładowym regionie geograficznym Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15104 XXI.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Turystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym. Na jej rozwój wpływają zmiany współczesnego świata, które można analizować z różnych punktów widzenia, właściwych dla różnych dyscyplin naukowych: ekonomii, geografii, socjologii. Obserwacja zmian w turystyce i przewidywanie skutków tych zmian w przyszłości wymaga zatem zintegrowania badań różnych ośrodków naukowych. Efektem tych badań jest niniejsza książka poświęcona możliwościom wykorzystania działań z zakresu zarządzania strategicznego w rozwoju turystyki, w szczególności strategii rozwoju, marketingu, monitoringu i programowania mian w turystyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14452 XX.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15338 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Agroturystyka w agrobiznesie / Damian Knecht. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - 184 s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie / Wydawnictwo C.H. Beck. Turystyka, Rekreacja, Sport)
Bibliogr. s. 173-178. Indeks.
Podręcznik zawiera całokształt podstawowej wiedzy o agroturystyce. W książce uwzględniono aktualny dorobek rodzimych publikacji traktujących o turystyce wiejskiej i realiach działalności w agrobiznesie, agroturystyce i marketingu w tej sferze działalności. Publikacja zawiera również powiązania wielokierunkowej działalności gospodarstwa ze wszystkimi elementami rynkowymi jego otoczenia, jako głównymi determinantami skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem agroturystycznym. Publikacja jest kierowana do studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Będzie też pomocną lekturą dla praktyków - właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za strategie rozwoju regionalnego na terenach wiejskich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8752 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8750 XX.1.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10225 XX.1.4 [Czytelnia B], 10224 XX.1.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony [225]-241.
Głównym przesłaniem proponowanej publikacji jest wskazanie roli marki jako źródła budowania konkurencyjności oraz ukazanie powiązań między markami destynacji, produktów i przedsiębiorstw w kontekście marki pracodawcy. Wynika to z faktu, iż wciąż istnieje deficyt opracowań, które traktowałyby problematykę marki kompleksowo, tj. z perspektywy regionu i przedsiębiorstwa, pokazując przy tym występujące między nimi współzależności. Podjęcie tej tematyki, z tak różnych perspektyw, należy uznać za rozwiązanie innowacyjne, skutkujące spojrzeniem wszechstronnym i kompleksowym na czynniki determinujące konkurencyjność na szeroko rozumianym rynku turystycznym. Potrzeba ta wydaje się tym bardziej pilna, że wciąż odczuwane są skutki kryzysu gospodarczego, a dynamika zmian rynkowych kreśli absolutnie nieprzewidywalne scenariusze dla otoczenia w którym funkcjonują obecnie podmioty branży turystycznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17238 [Magazyn 1], P.17237 [Magazyn 1], P.17236 [Magazyn 1], P.17235 [Magazyn 1], P.17234 [Magazyn 1], P.17233 [Magazyn 1] (6 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 17015 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17014 XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 85)
W serii gł.: ISSN 1640-6818 ; nr 700.
Tematyka rynku turystycznego, a szczególnie popytu turystycznego, jest przedmiotem opracowań naukowych pięciotomowego wydania "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego" serii Ekonomiczne Problemy Usług przygotowanych przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się zagadnieniami turystyki, zwłaszcza w obszarze nauk ekonomicznych. Tom IV "Popyt turystyczny. Fundusze europejskie, zagadnienia regionalne" obejmuje zagadnienia wykorzystania środków Unii Europejskiej na rynku turystycznym, europejskiego rynku turystycznego oraz regionalnych aspektów rozwoju rynku turystycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13451 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9838 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9837 XXI.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11375 XXI.1 [Czytelnia B], 11374 XXI.1 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 281-297.
Podręcznik do nauczania przedmiotu regiony turystyczne na II stopniu studiów uzupełniających magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja, zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia (załącznik nr 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r.). Zawarto w nim teoretyczne zagadnienia regionalizacji, przedstawiono makroregiony turystyczne świata według UNWTO, opisano gospodarkę turystyczną w regionach, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, omówiono podstawy tworzenia strategii rozwoju i zasady sterowania ruchem turystycznym. Publikacja zawiera liczne przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14409 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14408 XXI.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15309 XXI.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 312-317. Indeks.
Książka zawiera kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Składa się z dwóch części. Część druga obejmuje regiony pozaeuropejskie. Publikacja zawiera m.in.: szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata, opis walorów turystycznych regionów i miejscowości, analizy zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym, charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego. Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów. W ramkach zawarto także objaśnienia niektórych pojęć i terminów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12723 XXI.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13761 XXI.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 169-173.
U podstaw monografii leżał zamiar autorów inspirowania oraz pobudzania przedsiębiorczych postaw i praktycznej aktywności wszystkich tych, dla których celem i płaszczyzną działania jest konkurencyjna turystyka w regionie. Treść opracowania została podzielona na dwie części. Pierwsza część obejmuje podstawowe zagadnienia związane z aktualnie rozumianym zarządzaniem konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach oraz ze strategicznym znaczeniem marki w turystyce. Druga część książki jest efektem badań empirycznych nad uwarunkowaniami konkurencyjności biznesu turystycznego w polskich regionach. Wyodrębnione zostały tu czynniki i profile konkurencyjności zarządzania, ocena lokalnego otoczenia firm turystycznych i ocena systemów zarządzania przedsiębiorstw turystycznych. Książka jest adresowana do studentów, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemie zarządzania turystyką. Pozwoli na przełamywanie stereotypów typowych systemów świadczenia usług turystycznych w regionach, nowoczesne komponowanie biznesu turystycznego z wykorzystaniem turystyczno-krajobrazowych kompetencji regionów, efektywną budowę oraz zarządzanie marką biznesu i regionu na globalnym rynku turystycznym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11391 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11390 XX.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12590 XX.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 291-309.
Książka stanowi przegląd wiedzy o konkurencyjności regionalnej i jej znaczeniu w praktyce gospodarczej. Omówiono w niej istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii, z uwzględnieniem: kwestii historycznych i podłoża ekonomicznego, definicji, wskaźników i źródeł regionalnych przewag konkurencyjnych. Autorzy zawarli także reflekcje nad zależnościami między konkurencyjnością regionalną a innymi ważnymi elementami, np. związki między konkurencyjnością regionów a klastrami. Dokonali analizy konkretnych studiów przypadków, przedstawiając m.in.: znaczenie transportu w podnoszeniu konkurencyjności lokalnej na przykładzie Poznania, wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich, rolę turystyki w kształtowaniu konkurencyjności regionalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12235 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12234 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13359 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ; T. 12)
Bibliogr. przy art.
Tom XII zwraca uwagę na okoliczności, w których turystyka może kształtować się zarówno jako pożądana dziedzina działalności człowieka w sferze jego rozwoju duchowego, jak i systemu wiedzy, czyli nauki obejmującej kształcenie i samokształcenie oraz wychowanie. W monografii przedstawiono fragmenty aksjologicznych i fizjologicznych podstaw turystyki edukacyjno- kulturowej, drogę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. oraz wiele jubileuszowych wydarzeń i postaci historycznych znanych lub mniej znanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12537 XX.1.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Turystyka)
Bibliogr. s. 372-378. Indeks.
Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji. Autorzy podręcznika przybliżają czytelnikowi te zagadnienia, omawiając: podstawy teorii marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych oraz obszarów turystycznych; rynek usług turystycznych i rekreacyjnych; zachowania klientów na tym rynku; elementy marketingu-mix (5P); marketing terytorialny w turystyce; markowy produkt turystyczny; nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej; marketing relacji w turystyce i rekreacji; badania marketingowe i tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13077 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13076 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14159 XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11386 XXI.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja składa się z czterech części, z których każda obejmuje inny aspekt funkcjonowania współczesnej Europy oraz inny obszar jej wyzwań. Autorzy chcieli przedstawić w ten sposób różnorodność, często powiązanych ze sobą zagadnień, ukazując płaszczyznę polityczną, wymiar społeczny oraz gospodarczy, ze szczególnym uwzględnienim działań w zakresie turystyki. Ze względu na fakt, że monografia ukazuje Europę jako niezwykle interesujący przedmiot badań o charakterze interdyscyplinarnym, wierzymy, że sięgający po tę lekturę, niezależnie od zainteresowań i dyscyplin naukowych, które reprezentują, znajdą w niej bogaty, wieloobszarowy obraz Polski i jej miejsca we współczesnej Europie, problemów z jakimi musi sie zmierzyć oraz wyzwań, które przed nią stoją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16967 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 339-348.
Podręcznik powstał przede wszystkim z myślą o potrzebach studentów na kierunkach związanych z turystyką i rekreacją. Treści w nim zawarte są wprowadzeniem do tematyki turyzmu jako zjawiska społecznego i gospodarczego o wieloaspektowych implikacjach. Ma uzmysłowić osobom podejmującym studia w zakresie turystyki, z jak różnorodną i rozległą problematyką będą obcować nie tylko w trakcie studiów, ale i pracy zawodowej. Książka polecana jest także wszystkim, którzy turystykę pokochali.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11957 [Magazyn 1], P.11956 [Magazyn 1], P.11955 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 13123 XX.1.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again