Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(18)
available
(16)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(18)
Author
Bełz Grzegorz
(1)
Boguszewicz-Kreft Monika
(1)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Brandenburg Henryk
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Dec Paweł (nauki ekonomiczne)
(1)
Figura Piotr
(1)
Garstka Małgorzata
(1)
Gemra Stanisław
(1)
Gilejko Leszek
(1)
Grycner Stanisław
(1)
Karkowski Tomasz
(1)
Kautsch Marcin
(1)
Kos Barbara
(1)
Nawrot Rafał Aleksander
(1)
Prusak Błażej
(1)
Pukała Ryszard
(1)
Rogoziński Kazimierz
(1)
Rozkwitalska Małgorzata
(1)
Szuman-Dobska Monika
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Černovalov Aleksandr Viktorovič (1955- )
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(10)
ZARZĄDZANIE
(4)
SŁUŻBA ZDROWIA
(3)
PRYWATYZACJA
(2)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(2)
INNOWACJE
(1)
INSTYTUCJONALIZM
(1)
KADRY
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
LIKWIDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
(1)
MARKETING
(1)
NAUKI EKONOMICZNE
(1)
OTOCZENIE FIRMY
(1)
PODATEK
(1)
POLSKA
(1)
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SZPITALE
(1)
SZPITALE- organizacja
(1)
UPADŁOŚĆ
(1)
ZARZĄDZANIE KYZYSOWE
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PODRĘCZNIKI
(2)
19 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 297-303.
Restrukturyzację przedsiębiorstw najczęściej kojarzy się właśnie z zamiarem połączenia z innym przedsiębiorstwem, bądź przejęcia innego podmiotu. Wrażenie takie jest skutkiem znaczącego wzrostu liczby fuzji i przejęć począwszy od lat 90. XX wieku, w tym w szczególności tych najbardziej widocz­nych i kształtujących odczucie opinii publicznej, czyli fuzji i przejęć dokonywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do pu­blicznego obrotu lub przy ich udziale. Pomimo wielkiej popularności operacji fuzji i przejęć jednostek, pojawiają się w literaturze pewne poglądy dowodzące, że strategie przedsiębiorstw, pole­gające na wchodzeniu w nowe obszary działalności osłabiają ich kluczową działalność, natomiast restrukturyzacja przez podział może być korzystna zarówno dla działalności kluczowej, jak i działalności wydzielanej. Książka pomocna dla kadr zarządzających i służb finansowych przedsiębiorstw, departamentów kredytowych banków i działów analiz innych instytucji finansowych. Ważna dla przedsiębiorców, naukowców i studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14861 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15663 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 281-306, wykaz aktów prawnych s. 307-317.
Przedmiotem publikacji jest charakterystyka procesu dostosowania szpitali, będących kluczowym elementem reformy systemu ochrony zdrowia, do nowych realiów gospodarczych poprzez podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, usystematyzowanie wiedzy z zakresu etapów restrukturyzacji charakterystycznych dla sektora opieki zdrowotnej. Opracowanie zawiera opis rozwiazań systemowych dotyczących restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz analizę programów restrukturyzacyjnych. Książka może stanowić pomoc dla studnetów na kierunkach zdrowie publiczne oraz zarządzanie i marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10034 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11660 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 1689-6556 ; 197)
ISSN i numeracja serii gł.: 1899-3192 ; nr 153.
Bibliogr. s. 212-220.
Kluczowym wkładem Autora jest opracowanie metodyki identyfikacji struktury i natężenia występowania mechanizmów dostosowawczych systemów zarządzania regulujących sprawną adaptację i rozwój przedsiębiorstw. Rozważania Autora na temat roli przedsiębiorcy, przywódcy i menedżera/administratora należy uznać za inspirujące i głębokie. Zaprezentowana macierz potencjału dostosowawczego systemu zarządzania stanowi bardzo wartościowy, innowacyjny wkład do nauk o zarządzaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11102 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12081 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik : materiały dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego w Katowicach)
Bibliogr. s. 163-170.
Celem niniejszej pracy jest zapoznanie czytelnika z najważniejszymi wiadomościami z dziedziny opracowania i zarządzania projektami restrukturyzacyjnymi w organizacjach. Zaprezentowano w niej elementy makro- i mikrootoczenia organizacji, metody ich analizy oraz metodologię realizacji tego typu projektów. Dla zrozumienia prezentowanego materiału każdą z opisanych metod zobrazowano praktycznymi przykładami jej zastosowania, zaczerpniętymi z rzeczywistych projektów, już zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, jednakże, aby nie przysporzyć przywoływanym przedsiębiorstwom kłopotów, w niektórych przypadkach celowo zmieniono ich nazwy. Pracę podzielono tematycznie na pięć części.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9921 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11530 IX.2 [Czytelnia C], 11529 IX.2 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
W pierwszej części monografii zatytułowanej Bankructwa, główny nacisk został położony na ograniczanie niepewności w działalności przedsiębiorstw (tekst P. Deca) oraz wykorzystanie metod i modeli predykcji bankructwa (teksty A. Ptak-Chmielewskiej, D. Mirowskiej, E. Grzegorzewskiej, C. Góreckiego i M. Garstki). Przeanalizowany został również problem akcji groszowych (tekst K. Borowskiego), a także zbadano zagrożenia, jakim dla rynków finansowych (a więc również pośrednio dla przedsiębiorstw) mogą być fundusze arbitrażowe (tekst P. i P. Wieprzowskich). Druga część monografii zatytułowana Restrukturyzacja dotyczy aspektów przeprowadzania procesów restrukturyzacji. Przeanalizowany został tutaj problem wrogiego przejęcia, który bardzo często stanowi preludium dla bardzo poważnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa (tekst J. Korpus). Dalej omówiono stosunkowo rzadko wykorzystywane narzędzie, jakim jest faktoring restrukturyzacyjny (tekst K. Kreczmańskiej-Gigol). Zaprezentowano i oceniono praktyczne przykłady przeprowadzania programu restrukturyzacyjnego (teksty H. Sokół i W. Niebieszczańskiej). W tekście dotyczącym rewitalizacji obszarów miejskich (A. Jadach-Sepioło) wykazano przydatność tego procesu w restrukturyzacji bazy ekonomicznej miasta. Trzecia część monografii zatytułowana Likwidacja zawiera omówienie stosowania dywestycji w procesie likwidacji na przykładzie gospodarstwa rolniczego (tekst T. Wojewodzica i W. Musiała) oraz analizę problemów podatkowych dotyczących likwidacji spółki osobowej (tekst A. Sobiech).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15373 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Restrukturyzacja gospodarki w Polsce zawiera w sobie jakby dwa procesy. Pierwszy z nich to proces przeobrażeń struktury gospodarki, głównie przemysłu. Treścią drugiego procesu ma być przyspieszona i głęboka modernizacja. Jakie są główne właściwości tej nowej fazy restrukturyzacji? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w niniejszej książce. Badaniami objęto cztery restrukturyzowane branże: przemysł węglowy, hutnictwo, energetykę i PKP. W każdej z nich proces zmian przebiegał inaczej, ale wszędzie aktorzy społeczni byli bardzo aktywni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 8816 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 333-346. Indeks.
Podręcznik obszernie przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa znajdującego sie w sytuacji kryzysowej, a przede wszystkim problematykę diagnozy kryzysu, wyboru strategii zarządzania i instrumentów stosowanych w zarządzaniu kryzysowym. Tekst podręcznika został dobrany z myślą o realizacji dwóch celów: dostarczenia Czytelnikowi przydatnych informacji pozwalających na poznawanie i wyjaśnianie rzeczy, procesów i zjawisk wywołujących kryzysy oraz ułatwienia mu zrozumienia rangi problematyki zarządzania kryzysowego. Rozpatrywane w publikacji zagadnienia o charakterze teoretyczno-poznawczym zostały podzielone na osiem rozdziałów. Przydatność aplikacyjną publikacji zapewniają przykłady oraz praktyczne studia przypadków, które pozwolą Czytelnikowi zrozumieć i ocenić wybrane sposoby i efekty rozwiązywania kryzysu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11313 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12451 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Restrukturyzacje przedsiębiorstw : aspekty podatkowe / Rafał Aleksander Nawrot. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : Difin, 2011. - 277 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 261-263, wykaz aktów prawnych, postanowień, decyzji, wyroków sądowych s. 265-277.
Niniejsza książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&A sensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także polegające na podziale jednostek należących do określonej struktury biznesowej, przenoszeniu poszczególnych elementów majątku w drodze aportów czy sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. Operacje restrukturyzacyjne oprócz czysto biznesowych celów i korzyści, mogą zmierzać do wygenerowania dodatkowych zysków kosztem wielkości obciążeń fiskalnych danej jednostki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11094 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12060 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejszy zbiór artykułów dotyczy zagadnień konceptualizowania i wdrażania zmian organizacyjnych. Opierają się one na badaniach, których celem było rozpoznanie praktyk podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmiany, struktury i nasilenia powstających na tym tle różnych obaw i oczekiwań pracowniczych, a wreszcie metod stosowanych w preparacyjnej i wdrożeniowej fazie procesu zmiany. Zgromadzony materiał układa się w wewnętrznie spójny, ale i zarazem, niestety, dość pesymistyczny w swojej wymowie obraz typu case study.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12900 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14020 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-186.
Ożywienie przemysłu wielu krajów Europy Wschodniej w znacznym stopniu wynika z restrukturyzacji przedsiębiorstw, co oznacza przeprowadzenie zespołu zabiegów celem dokonania zmian ekonomicznych, ustawodawczych i organizacyjnych warunków ich działalności. Inaczej mówiąc, mimo problemów własnej prywatyzacji, do restrukturyzacji włączane jest rozwiązanie kwestii wzajemnego zadłużenia i zadłużeń, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw, powiększenia jednostek, antymonopolowych regulacji. Restrukturyzacja bezpośrednio jest związana z zarządzaniem kryzysowym, czyli ma wspólne z nim cele, na skutek tego, że zadaniem zarządzania kryzysowego jest całkowita odbudowa długoterminowej płynności przedsiębiorstwa i jego wejście w tryb pracy stałej. Obecnie na Białorusi problem restrukturyzacji przedsiębiorstw jest najbardziej aktualny, dlatego że większość przedsiębiorstw białoruskich nie jest w stanie pełnowartościowo funkcjonować w warunkach ekonomii rynkowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.18097 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19839 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15086 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 191-207.
"Podstawowym celem książki jest przedstawienie czytelnikom wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym w podziale na jego podstawowe segmenty, jakimi są: organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, znaczenie kadry menedżerskiej, techniki marketingowe usług transportowych, ukazanie i ocena analizy wskaźników ekonomicznych, która jest jednym z istotnych instrumentów zarządzania w warunkach zmiany otoczenia i dynamicznego rozwoju." (z Wprowadzenia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13842 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-232.
Książka dotyczy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw oraz ich przetrwania w obliczu zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w gospodarce światowej. Została podzielona na trzy części. Przedmiotem zainteresowania pierwszej z nich jest ryzyko w działalności gospodarczej. Główny nacisk położono na tematykę zarządzania ryzykiem oraz rolę zarządu i rady nadzorczej w jego ograniczaniu, omówiono też ryzyko w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Część druga dotyczy problemów przetrwania i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Trzecia część zawiera wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu: zarządzania należnościami i zobowiązaniami, wpływu kryzysu na decyzje menedżerów oraz założeń i programów wsparcia mikroprzedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15770 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 449-460. Indeks.
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej! Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania usług medycznych w Polsce, tendencje w zakresie finansowania opieki zdrowotnej - wzrost zaangażowania źródeł prywatnych, restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, narzędzia i techniki zarządzania gospodarką finansową publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej (zintegrowane systemy zgodne z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004), marketing usług medycznych, planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej, omówienie przepisów prawa dotyczącego zarządzania, restrukturyzacji oraz przekształceń ZOZ i SPZOZ. Podręcznik jest przeznaczony dla: studentów na kierunkach związanych z zarządzaniem w opiece zdrowotnej, słuchaczy studiów podyplomowych i menedżerskich dla kadry medycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10150 [Magazyn 1], P.10149 [Magazyn 1], P.10148 [Magazyn 1] (3 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11734 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Praca stanowi zbiór opracowań obejmujących problematykę wybranych obszarów badawczych pracowników Wydziału Ekonomii UE w Katowicach. Tematyka opracowań koncentruje sie wokół takich problemów, jak: współczesna metodologia nauk ekonomicznych, systemy gospodarcze, gospodarka oparta na wiedzy, przedsiębiorczość publiczna, public relations w realizacji partycypacji publicznej, uwarunkowania makroekonomiczne rynku pracy, integracja transportu, ryzyko ekonomiczne w uwarunkowaniach inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych, szacowanie wartości wskaźnika inflacji współczynnikami transformaty falkowej, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, restukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia, wycena kapitału ludzkiego organizacji, możliwości i granice stosowania CPM w sferze personalnej, koszty jakości gospodarowania kapitałem ludzkim organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11194 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12258 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Polityka zdrowotna / Stanisław Grycner. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 179 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 167-177.
Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywności ludzkiej, której celem jest tworzenie, zachowanie oraz poprawa ogólnych zasad życia. Siatka pojęciowa związana ze zdrowiem i polityką jest niezwykle szeroka. Stosowane są m.in. takiej pojęcia, jak: polityka ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, system zdrowotny, system mchrony zdrowia, opieka zdrowotna, świadczenie zdrowotne, służba zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne, usługi zdrowotne, rynek zdrowia, zdrowie publiczne. W książce autor przedstawia m.in. następujące zagadnienia: rolę państwa i rynku w systemach ochrony zdrowia, politykę zdrowotną UE oraz nakłady na ochronę zdrowia w wybranych krajach europejskich i USA, politykę zdrowotną w programach zespołów eksperckich i polskich partii politycznych, przedmiotowe rozwiązania instytucjonalne w ochronie zdrowia (kasy chorych, NFZ), działalność leczniczą, zadłużenie szpitali i propozycje oddłużeniowe, prywatyzacja szpitali, ochronę praw pacjenta w wybranych krajach europejskich, w tym w Polsce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15034 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15033 XVIII.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15923 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Niniejsza monografia ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zmieniających się warunkach rynkowych. Zawarte w niej wielopłaszczynowe analizy problemowe pozwalają na poszerzenie wiedzy oraz mogą być inspiracją do prowadzenia dalszych badań własnych." ( ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13846 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 321. Indeks.
Podręcznik omawia w zrozumiały sposób kluczowe zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstwa. To co wyróżnia tę książkę, to przedstawienie finansów przedsiębiorstwa tak jak one w rzeczywistości funkcjonują w aktualnym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw. Nie są tu prezentowane teorie czy też oczekiwania w stosunku do przedsiębiorstw nie mające praktycznego zastsowania. W podręczniku dominuje spojrzenie na przedsiębiorstwo przez pryzmat inwestora, który inwestuje swoje środki i ponosi ryzyko z tym związane. Finanse przedsiębiorstwa, co pokazuje ta książka są dość proste. Warto zrozumieć cel działalności przedsiębiorstwa i sposoby jego realizacji, a wtedy cała reszta zagadnień układa się w logiczną całość.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13166 [Magazyn 1], P.13165 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13164 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C], P.12694 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13742 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / pod red. Marcina Kautscha. - 2. wyd., rozsz., stan prawny na 1 stycznia 2015. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 587 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 573-583, wykaz aktów prawnych s. 585-587.
Książka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych. W publikacji zaprezentowano m.in.: system ochrony zdrowia oraz instytucje funkcjonujące w jego ramach; charakterystykę podmiotów leczniczych i źródła ich finansowania, a także metody zakupu usług zdrowotnych; rynkowe i nierynkowe uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; przedsięwzięcia, plany i narzędzia zarządcze zastosowane w organizacjach ochrony zdrowia; zmiany w zakresie liczby zakładów i świadczeń zachodzące w ostatnich latach w polskim systemie ochrony zdrowia, a także problemy dotyczące restrukturyzacji organizacji działających w tym sektorze; wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia w Polsce. Drugie, rozszerzone, wydanie książki wzbogacone zostało m.in. o wiele dodatkowych studiów przypadków, ukazujących codzienne problemy zarządcze i możliwości ich rozwiązania. Przykłady te zawierają odwołania do doświadczeń międzynarodowych i polskich publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych oraz organizacji zajmujących się świadczeniem usług zdrowotnych i obrotem lekami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15885 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 22/2013)
Bibliogr. przy pracach.
W odpowiedzi na zapotrzebowania współczesnych organizacji powstają nowe koncepcje zarządzania oraz rodzą się innowacyjne i przedsiębiorcze strategie. Zagadnieniom tym poświęcona jest ta publikacja. Zebrane i ujęte w trzech częściach opracowania artykuły dowodzą bogatych zainteresowań badawczych środowiska naukowego i gosodarczego w Polsce. Wskazują także na istotne zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych organizacji, wymagające nowych rozwiązań, skutecznych strategii popartych umiejętnością analizy otoczenia oraz przedsiębiorczych postaw menedżerów i pracowników prowadzących do innowacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14490 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again