Form of Work
Książki
(40)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(39)
available
(35)
unavailable
(4)
Branch
Magazyny
(13)
Wypożyczalnie
(26)
Czytelnie
(39)
Author
Jóźwik Bartosz
(2)
Sagan Mariusz
(2)
Berezowski Jakub
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Budnikowski Adam (1948- )
(1)
Bukowski Adam
(1)
Cameron Rondo E. (1925-2001)
(1)
Chmielewski Roman
(1)
Czekaj Jan (1950- )
(1)
Czyżewski Bazyli
(1)
Dworak Edyta
(1)
Działek Jarosław
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Giza-Poleszczuk Anna (1955- )
(1)
Gołdyka Leszek
(1)
Grzegorczyk Anna
(1)
Górecki Tomasz (matematyk)
(1)
Hykawy Rafał
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Jatczak Marcin
(1)
Kaliński Janusz (1942- )
(1)
Klimiuk Zbigniew
(1)
Kluźniak Mirosław
(1)
Kociszewski Karol
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Kopczewska Katarzyna
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kowalski Arkadiusz Michał
(1)
Kretek Henryk
(1)
Kruk Hanna
(1)
Kusińska Alicja (1934- )
(1)
Kułyk Piotr
(1)
Lisicka-Michalska Hanna
(1)
Litwiniuk Przemysław
(1)
Marciniak Stefan (1928- )
(1)
Nawrot Katarzyna
(1)
Neal Larry (1941- )
(1)
Niezgoda Dionizy
(1)
Noga Marian (1946- )
(1)
Nordhaus William D. (1941- )
(1)
Nowińska-Łaźniewska Ewa
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Owsiak Stanisław (1946- )
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Pastuszka Sławomir
(1)
Piasecki Ryszard (ekonomia)
(1)
Raczkowski Konrad
(1)
Samuelson Paul Anthony (1915-2009)
(1)
Sikorska Małgorzata
(1)
Skodlarski Janusz
(1)
Strahl Danuta
(1)
Szewczuk Adam (1945-2011)
(1)
Wiśniewski Jakub
(1)
Wojnicka-Sycz Elżbieta
(1)
Wrona Jerzy (1947- )
(1)
Zalewa Piotr
(1)
Zelek Aneta
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Zięba Krzysztof (ekonomia)
(1)
Łuczyszyn Andrzej
(1)
Środa Jacek
(1)
Żuk Krzysztof (1957- )
(1)
Year
2010 - 2019
(33)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(40)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
ROZWÓJ REGIONALNY
(6)
WZROST GOSPODARCZY
(5)
GOSPODARKA TERENOWA
(4)
EKONOMIA
(3)
EKOROZWÓJ
(3)
GOSPODARKA
(3)
HISTORIA GOSPODARCZA
(3)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(3)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(3)
INNOWACJE
(2)
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ
(2)
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(2)
TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
(2)
UNIA EUROPEJSKA
(2)
AGROBIZNES
(1)
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA
(1)
EKONOMETRIA
(1)
EKONOMIA ROZWOJU
(1)
FINANSE
(1)
GEOGRAFIA GOSPODARCZA
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
INTERWENCJONIZM
(1)
JAKOŚĆ PRODUKTU
(1)
KAPITAŁ SPOŁECZNY
(1)
KLASTRY (ekon.)
(1)
KRYZYS FINANSOWY
(1)
KULTURA
(1)
MAKROEKONOMIA
(1)
MIKROEKONOMIA
(1)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(1)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
POLITYKA REGIONALNA UE
(1)
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
(1)
POLSKA
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
ROLNICTWO
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
SPOŻYCIE
(1)
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
(1)
WIEŚ
(1)
ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA
(1)
Subject: time
1989-
(8)
2001-0
(4)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
POLSKA
(3)
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(2)
CZĘSTOCHOWA (woj. śląskie ; okręg)
(1)
EUROPA
(1)
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ
(1)
LUBLIN (woj. lubelskie)
(1)
POLSKA WSCHODNIA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(12)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
40 results Filter
Book
In basket
Historia gospodarcza / Janusz Skodlarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 575 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Autor omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania przemian w gospodarce światowej i polskiej, uwzględniając elementy teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej, w tym zagadnienia dotyczące pieniądza, finansów, koniunktury i kryzysów ekonomicznych oraz integracji ekonomicznej i globalizacji gospodarki światowej. Dzięki tam obszernemu ujęciu tematu, czytelnik pozna trendy gospodarcze, co umożliwi mu lepsze zrozumienie obecnej sytuacji światowej. Klarowny wykład, przejrzysta struktura, wreszcie świetne pióro autora czynią z tego podręcznika podstawową lekturę z zakresu historii gospodarczej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12699 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12698 XI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13744 XI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "A concise economic history of the world : from paleolithic times to the present" 2003.
Bibliogr. s. 442-477. Indeks.
"Interesujący wykład z historii gospodarczej świata i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Dobrze napisany, logicznie skonsruowany, nasycony szczegółami. Autorzy przedstawiają mechanizmy, które wywołują zmiany w warunkach gospodarowania na przestrzeni dziejów. Traktują rozwój gospodaczy całościowo - od momentu pojawienia się człowieka do współczesności (rozpad obozu socjalistycznego, integracja Europy Zachodniej)". (fragment recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Landau)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12629 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12628 XI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13700 XI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W każdej rozwijającej się gospodarce rośnie rola sektora finansowego, gdyż wszelka działalność gospodarcza prowadzona jest w warunkach pieniężnych. Rośnie więc także zapotrzebowanie na badania i analizy zależności między sferą realną a sferą finansów, szczególnie w krajach, które przeszły lub przechodzą transformację ustrojową i gospodarczą. Autorzy niniejszej książki przedstawili związki i zależności między sferą finansów a sferą realną gospodarki. Poszczególne rozdziały dotyczą polityki finansowej, rynków finansowych, instytucji finansowych, finansów przedsiębiorstw, różnych rodzajów ryzyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15405 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-246.
Książka ma na celu zaprezentowanie istoty gospodarki opartej na wiedzy i jej determinant, związków wiedzy z innowacjami, roli innowacji w rozwoju gospodarczym, a także dokonanie oceny stanu zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, przeprowadzonej na podstawie wskaźnika syntetycznego tej gospodarki. Autorka próbuje również wskazać odpowiedni model strategii budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce oraz odpowiedzieć na pytanie: czy realizowana w polskich warunkach polityka gospodarcza, dotycząca budowy tej gospodarki, zapewni efektywną realizację tego przedsięwzięcia. Dokonuje również oceny głównych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12231 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13351 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 163-170.
Koncepcja kapitału społecznego najpierw spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, a następnie stała się przedmiotem krytyki. Od ponad dwóch dziesięcioleci pociąga jej intuicyjny charakter, który jednak trudno przełożyć na język nauki i praktyki. Mimo to dzięki wspomnianej koncepcji ponownie wzrócono uwagę na znaczenie powiązań społecznych i przenikającego je zaufania, uznawanych za wartościowy zasób jednostek i grup społecznych. Jarosław Działek przedstawił rozwój koncepcji kapitału społecznego, przywołując również głosy krytyczne. Skoncentrował się przy tym na związkach pomiędzy analizowanym pojęciem a rozwojem gospodarczym. W empirycznej części pracy określił zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w różnych częściach Polski oraz podjął próbę określenia roli kapitału społecznego w rozwoju polskich regionów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11829 VI.7 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13002 VI.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Historia gospodarcza XIX i XX w. / Janusz Kaliński. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 436 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 413-415. Indeksy.
Podręcznik obejmuje historię gospodarczą powszechną XIX i XX w. Autor przedstawił: genezę gospodarki rynkowej, rozwój kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (do 1872 r.); monopolizację gospodarki (1874-1914); gospodarkę w czasie I wojny światowej (1914-1918), gospodarkę radziecką (1917-1941), świat kapitalistyczny w latach 1918-1939, gospodarkę światową w okresie II wojny światowej (1939-1945) i jej powojenną odbudowę (1945-1949), rozwój gospodarczy w latach 1950-1973, kryzysy gospodarcze w latach 70. i 80. XX w. oraz transformację i globalizację w latach 90. XX w.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12631 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12630 XI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13702 XI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-177.
Autor podjął udaną próbę przedstawienia problematyki współczesnego regionu ekonomicznego w czterech głównych aspektach, tj. roli, znaczenia, funkcjonowania i rozwoju, odnosząc je do zupełnie nowego otoczenia charakteryzującego się wysoką turbulentnością, niepewnością i podatnością na niemal ciągłe utraty stanów równowagi. W sposób inteligentny i z dużą dbałością o profesjonalizm oraz komunikatywność przekazu stworzył obraz tego otoczenia, by następnie określić implikacje zachodzących w nim zmian dla regionu ekonomicznego. Równocześnie S. Korenik dostrzega i eksponuje przeobrażenia regionu ekonomicznego wynikające z rosnącego przeświadczenia świata nauki i praktyki (decydentów w sprawach rozwoju regionalnego) o potrzebie upodmiotowienia społeczności regionów. Wszystko to wzmaga niepewność w procesie funkcjonowania regionu ekonomicznego. Tym bardziej warto sprawdzić, czy konieczne są przewartościowania dotychczasowej wiedzy i poszukiwanie bardziej adekwatnego paradygmatu. Książka koncentruje się na tych właśnie zagadnieniach. (z recenzji prof. Piotra Bury)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.14800 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11091 XIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12057 XIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 283-292.
W książce przedstawiono problematykę rozwoju lokalnego w czterech głównych aspektach, tj. roli, znaczenia, funkcjonowania i rozwoju jednostek lokalnych położonych na obrzeżach obszaru metropolitalnego. Tempo zmian zachodzących w przestrzeni i jej poszczególnych jednostkach jest tak dynamiczne i różnowymiarowe, iż często nie są one w pełni identyfikowalne, co wynika z postępującej globalizacji, odciskającej swoje piętno nawet na najmniejszych jednostkach przestrzennych, równocześnie podlegających wielu innym procesom, które powodują, że ich zachowanie jest często nieprzewidywalne, w wielu przypadkach nieracjonalne, a czasami nawet nielogiczne. Dodatkowo autor opisuje dwa zjawiska charakterystyczne dla współczesnej przestrzeni, tj. peryferyzację i metropolizację. Autor wpisuje się swoimi rozważaniami w określony nurt badań realizowanych w gospodarce przestrzennej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13438 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13437 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14256 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach
Książka przedstawia procesy i tendencje, które wystąpiły w Polsce, zostały przedstawione na tle procesów zachodzących w pozostałych "nowych" państwach członkowskich. Uzyskano dzięki temu lepszą i bardziej zobiektywizowaną perspektywę do oceny kosztów i korzyści akcesji. Raport kładzie nacisk na wydarzenia najnowsze, które miały miejsce w czwartym roku członkostwa, jednak w niektórych wypadkach zostały uwzględnione czteroletnie ramy czasowe, by pokazać dynamikę zachodzących zmian. Poszczególne rozdziały dotyczą ogólnych aspektów makroekonomicznych, rynku pracy, migracji i edukacji, rolnictwa, infrastruktury oraz obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Osobny rozdział poświęcono członkostwu Polski w UE w świetle badań opinii publicznej. Koncentrując uwagę na zagadnieniach gospodarczych i społecznych, autorzy uznali, że obraz czterech lat członkostwa byłby zdecydowanie niepełny, gdyby nie zawrzeć w nim informacji i ocen dotyczących wpływu Polski na proces decyzyjny i kształtowanie polityki i aktów prawnych UE na forum jej instytucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8438 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 343-356.
Podręcznik omawia zagadnienie ekonomii rozwoju, uwzględniając teorię rozwoju i politykę rozwoju, zarówno w skali globalnej, jak i makroekonomicznej. Podręcznik opisuje główne teorie i modele wzrostu, uwzględniając przy tym najważniejszych twórców i nurty ekonomii. Zawiera opis teoretycznych podstaw konstruowania polityki rozwojowej, charakterystykę strategii gospodarczych wybranych krajów oraz informacje dotyczące mierników rozwoju. Obejmuje rówież opis ewolucji i obecnego kształtu międzynarodowej polityki rozwoju z uwzględnieniem funkcjonowania światowych organizacji gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12691 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13739 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 138-143.
Prezentowana książka to analiza zależności zachodzących między poziomem rozwoju wybranych krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej a zróżnicowaniem ich zagospodarowania przestrzeni. Opisuje procesy, które wpływają na odmienny rozwój sieci osadniczej i transportowej w poszczególnych krajach rozwijających się. Wbrew przewidywaniom sprzed pół wieku silne kontrasty w zagospodarowaniu przestrzeni nadal się utrzymują, ale poglądy sceptyków dotyczące braku rozwoju złożonych sieci w tych krajach są jednak przesadzone.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12958 XIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 294-327.
Praca dotyczy istotnych problemów zarówno z punktu widzenia teorii ekonomii, jak i praktyki gospodarczej, głównie polityki gospodarczej i polityki rolnej. Interwencjonizm we współczesnej polityce gospodarczej, zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa oraz nierówności udziału poszczególnych krajów w procesie globalizacji to bardzo ważne i aktualne zagadnienie. Recenzowane opracowanie posiada walory zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dla doskonalenia metod i instrumentów polityki interwencjonizmu w rolnictwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14638 XVII.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 209-216. Indeks.
Autorzy próbują usystematyzować w sposób logiczny i jasny metody badań procesów konwergencji i ich wizualizacje oraz wskazać na empiryczne dowody regionalnej konwergencji wśród krajów UE-12. Za obszar referencyjny uważa się nowe kraje członkowskie, analiza ogranicza sie do przedziału czasowego 1999-2005. W niniejszej pracy położono nacisk na te obszary teorii ekonomii, które wyjaśniają procesy konwergencji i dywergencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12179 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tytułowe cztery oblicza przyszłości miasta dotyczą rozważań prowadzonych przez naukowców z całego kraju nad problematyką rozwoju miast, a w szczególności nad czterema kluczowymi obszarami rozwojowymi Lublina do 2020 roku: otwartością, przyjaznością, przedsiębiorczością i akademickością. Celem książki jest zaprezentowanie propozycji rozwiązań, które zaowocują stworzeniem w najbliższej przyszłości nowych strategii sektorowych i programów uzupełniających "Strategię Lublin 2020".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15421 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. grzb.: Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej....
Bibliogr. przy pracach.
Monografia stanowi próbę sformułowania relacji między innowacyjnością a rozwojem gospodarczym na szczeblu regionalnym. Jej struktura odzwierciedla postępowanie badawcze, począwszy od teoretycznych rozważań dotyczących innowacyjności, dynamiki rozwoju regionalnego oraz współzależności występujących między nimi, poprzez podstawy metodologiczne pomiaru innowacyjności i rozwoju gospodarczego w wymiarze regionalnym, prowadzące do empirycznej oceny poziomu innowacyjności, poziomu i dynamiki rozwoju oraz zależności między tymi zjawiskami w europejskiej przestrzeni regionalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10915 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość / Krzysztof Zięba. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 239 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 223-239.
Książka Krzysztofa Zięby jest pierwszą w Polsce, skierowaną do szerokiego grona odbiorców publikacją poświęconą preprzedsiębiorczości. Preprzedsiębiorcę definiuje się jako kogoś, kto jest aktywnie zaangażowany w proces zakładania własnej, jeszcze nienarodzonej firmy. Ich liczba w Polsce jest szacowana na około milion osób. Publikacja przedstawia problematykę preprzedsiębiorczości na szeroko zakreślonym tle, obejmującym współczesny paradygmat badań nad przedsiębiorczością, związki między przedsiębiorczością (i preprzedsiębiorczością) a wzrostem gospodarczym oraz sposoby badania procesów założycielskich nowych firm.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15211 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16512 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16511 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-190. Indeks.
Książka jest próbą teoretycznego i empirycznego intedyscyplinarnego badania powiązań pomiędzy rozwojem sfery społeczno-kulturowej a gospodarczej. Spoiwem obu sfer jest tu aspekt przestrzenny, gdyż oba procesy nie dzieją sie w oderwaniu od lokalizacji. Rozwój regionalny jest tu rozumiany jako wypadkowa przemian w ekonomicznej świadomości społecznej, ekonomicznego procesu konwergencji oraz renty geograficznej. W pracy został zaakcentowany powrót do ekonomii jako nauki społecznej i traktowanie czynników społeczno-kulturowych jako ważnych determinant rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony, wykorzystane zostały nowoczesne metody statystyki i ekonometrii przestrzennej w wykorzystaniem map GIS.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13610 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12321 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 303-330.
Struktura monografii, złożonej z czterech rozdziałów, została podporządkowana realizacji głównego celu pracy, tj. przedstawieniu stanu rozwoju klastrów w Polsce i ocenie ich roli w zwiększaniu innowacyjności gospodarki. Rozdział pierwszy dotyczy teoretycznych podstaw koncepcji klastrów. Przedstawiono w nim aparat pojęciowy związany z przedmiotem pracy, tj. podstawowe definicje, pojęcia i klasyfikacje. W rozdziale drugim następuje ścisłe powiązanie tematyki klastrów z koncepcją innowacyjności gospodarki. Rozdział trzeci stanowi zastosowanie empiryczne omówionych wcześniej teorii w realiach polskiej gospodarki. Ocenie poddano poziom innowacyjności gospodarki polskiej, co stanowi tło dla rozważań na temat znaczenia klastrów w tym zakresie. W rozdziale czwartym podjęto temat polityki rozwoju gospodarczego opartej na klastrach. Przedstawiono w nim możliwości wykorzystania koncepcji klastrów jako narzędzia polityki gospodarczej, w szczególności w kontekście polityki innowacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12984 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14115 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-[249].
Niniejsza monografia podejmuje próbę oceny wpływu środowiska przyrodniczego na rozwój regionalny. W tym celu Autorka przeprowadziła analizę zasobów i walorów przyrodniczych oraz możliwości ich gospodarczego wykorzystania przy założeniu, że są one czynnikami warunkującymi nie tylko rozwój regionów, ale i poziom ich konkurencyjności. Monografia umożliwi Czytelnikowi poznanie zarówno tematyki konkurencyjności regionów, jak i zagadnień związanych z gospodarczym wykorzystaniem środowiska przyrodniczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12874 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 205-208.
Konsumpcja jest procesem zaspokajania potrzeb, ale stanowi również czynnik stymulujący społeczno-ekonomiczny rozwój kraju. W książce autorzy omawiają: ewolucję poglądów na konsumpcję i jej miejsce w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne konsumpcji w wybranych regionach Polski, zmiany zachodzące w poziomie i strukturze konsumpcji gospdoarstw domowych w regionach, pozaekonomiczne uwarunkowania konsumpcji, zachowania rynkowe konsumentów w badanych regionach oraz trendy rozwojowe konsumpcji i zachowań polskich konsumentów. Ważną podstawę źródłową stanowią przeprowadzone badania gospodarstw domowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11830 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12905 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again