Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(13)
Czytelnie
(21)
Author
Bernat Krystyna
(2)
Matczak Anna
(2)
Muscari Mary E
(2)
Schaffer H. Rudolph (1926- )
(2)
Wojciechowski Aleksander
(2)
Andruszko Robert
(1)
Bartek Krajicek Jean
(1)
Bee Helen (1939- )
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Cameron Mary Emily
(1)
Czekaj Jan (1950- )
(1)
Dera Małgorzata
(1)
Doleżych Bogdan
(1)
Frey Michelle A
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gruszka Aleksandra
(1)
Grzegorczyk Anna
(1)
Haith Marshall M. (1937- )
(1)
Harris Mona
(1)
Hobdell Elizabeth
(1)
Jakoniuk-Diallo Anna
(1)
Johnson Robert L
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Karwowska Dorota
(1)
Kocot Ewa
(1)
Kopczewska Katarzyna
(1)
Kowrach Marek
(1)
Kubiak Hanna (pedagogika)
(1)
Materska Maria (1942- )
(1)
Mazurkiewicz-Pizło Anna
(1)
McCann Vivian
(1)
Miller Scott A. (1944- )
(1)
Owsiak Stanisław (1946- )
(1)
Pastuszka Sławomir
(1)
Payne Anthony (1952- )
(1)
Phillips Nicola (1971- )
(1)
Sadowska-Mazuryk Joanna
(1)
Sagan Mariusz
(1)
Tittenbrun Jacek (1952- )
(1)
Vasta Ross
(1)
Zalewa Piotr
(1)
Zawada-Targoni Sylwia
(1)
Zimbardo Philip G. (1933- )
(1)
Łaszczyca Piotr
(1)
Łuczyszyn Andrzej
(1)
Żuk Krzysztof (1957- )
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(6)
DZIECKO
(3)
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA
(3)
ROZWÓJ REGIONALNY
(3)
GOSPODARKA
(2)
WZROST GOSPODARCZY
(2)
BECKER, GARY
(1)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(1)
Biologia
(1)
CHOROBY DZIECIĘCE
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Dojrzewanie
(1)
EKONOMETRIA
(1)
EKONOMIA
(1)
EKONOMIA SPOŁECZNA
(1)
FINANSE
(1)
Higiena szkolna
(1)
KLASY SPOŁECZNE
(1)
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ
(1)
Medycyna
(1)
Młodzież
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
PARSONS, TALCOTT
(1)
PEDIATRIA
(1)
PIELĘGNIARSTWO DZIECIĘCE
(1)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLITYKA REGIONALNA UE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PSYCHOLOGIA
(1)
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
(1)
Pediatria
(1)
Pielęgniarstwo dziecięce
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
REHABILITACJA SPOŁECZNA
(1)
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
(1)
STRUKTURA SPOŁECZNA
(1)
SZKOŁA AUSTRIACKA (ekon.)
(1)
TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
(1)
TURYSTYKA WINIARSKA
(1)
WEBER, MAX
(1)
WIEŚ
(1)
WYBORY
(1)
WYMIANA SPOŁECZNA
(1)
WŁASNOŚĆ
(1)
ZMIANA SPOŁECZNA
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowania samobójcze
(1)
ŚRODKU PRODUKCJI
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(1)
LUBLIN (woj. lubelskie)
(1)
Polska
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
PODRĘCZNIKI
(2)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(3)
Biologia
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Dla studentów psychologii.
Bibliogr. s. 241-267 i przy rozdz. Indeks.
Książka ta opisuje i omawia główne pojęcia rozwojowe w odniesieniu do ich teoretycznego, historycznego i empirycznego tła. Wszystkie pojęcia zdefiniowano, a ich znaczenie poddano analizie, opisano ich genezę i oceniono obecny status w kontekście teorii i badań dotyczących rozwoju. Zamieszczono także wskazówki do dalszej lektury na temat każdego omawianego pojęcia oraz odsyłacze do powiązanych z nim pojęć w książce. Cały materiał został podzielony tematycznie na rozdziały, odpowiadające typowym zagadnieniom poruszanym na wykładach z tej dziedziny, więc książka ta będzie doskonałym uzupełnieniem wiedzy ze wszystkich kursów psychologii rozwojowej. Publikacja ta jest przeznaczona głównie dla studentów, którzy muszą poznać język używany przez psychologów rozwojowych do opisu ich badań, ale będzie także przydatna dla bardziej zaawansowanych czytelników, umożliwiając im sprawdzenie swych poglądów na temat istoty i użycia poszczególnych pojęć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9065 III.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10653 III.2 [Czytelnia B], 10652 III.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W każdej rozwijającej się gospodarce rośnie rola sektora finansowego, gdyż wszelka działalność gospodarcza prowadzona jest w warunkach pieniężnych. Rośnie więc także zapotrzebowanie na badania i analizy zależności między sferą realną a sferą finansów, szczególnie w krajach, które przeszły lub przechodzą transformację ustrojową i gospodarczą. Autorzy niniejszej książki przedstawili związki i zależności między sferą finansów a sferą realną gospodarki. Poszczególne rozdziały dotyczą polityki finansowej, rynków finansowych, instytucji finansowych, finansów przedsiębiorstw, różnych rodzajów ryzyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15405 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 138-143.
Prezentowana książka to analiza zależności zachodzących między poziomem rozwoju wybranych krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej a zróżnicowaniem ich zagospodarowania przestrzeni. Opisuje procesy, które wpływają na odmienny rozwój sieci osadniczej i transportowej w poszczególnych krajach rozwijających się. Wbrew przewidywaniom sprzed pół wieku silne kontrasty w zagospodarowaniu przestrzeni nadal się utrzymują, ale poglądy sceptyków dotyczące braku rozwoju złożonych sieci w tych krajach są jednak przesadzone.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12958 XIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tytułowe cztery oblicza przyszłości miasta dotyczą rozważań prowadzonych przez naukowców z całego kraju nad problematyką rozwoju miast, a w szczególności nad czterema kluczowymi obszarami rozwojowymi Lublina do 2020 roku: otwartością, przyjaznością, przedsiębiorczością i akademickością. Celem książki jest zaprezentowanie propozycji rozwiązań, które zaowocują stworzeniem w najbliższej przyszłości nowych strategii sektorowych i programów uzupełniających "Strategię Lublin 2020".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15421 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-190. Indeks.
Książka jest próbą teoretycznego i empirycznego intedyscyplinarnego badania powiązań pomiędzy rozwojem sfery społeczno-kulturowej a gospodarczej. Spoiwem obu sfer jest tu aspekt przestrzenny, gdyż oba procesy nie dzieją sie w oderwaniu od lokalizacji. Rozwój regionalny jest tu rozumiany jako wypadkowa przemian w ekonomicznej świadomości społecznej, ekonomicznego procesu konwergencji oraz renty geograficznej. W pracy został zaakcentowany powrót do ekonomii jako nauki społecznej i traktowanie czynników społeczno-kulturowych jako ważnych determinant rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony, wykorzystane zostały nowoczesne metody statystyki i ekonometrii przestrzennej w wykorzystaniem map GIS.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13610 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12321 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Psychology : core concepts, 2009
Bibliogr. s. 269-285. Indeks.
Nowoczesny przewodnik, który pozwala wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem ludzkiej psychiki, zorientować się w głównych teoriach, pojęciach oraz metodach stosowanych w różnych gałęziach psychologii. Książka otwiera 5-tomową serię. Autorzy, pod wodzą słynnego Philipa Zimbardo, w kolejnych, bogato ilustrowanych tomach, wyjaśniają zagadnienia psychologiczne przystępnym językiem i swobodnym, przyjaznym stylem. Opisują eksperymenty, odwołują się do przykładów, prowadzą z czytelnikiem prawdziwy dialog, a nawet rodzaj zabawy, odnosząc się do jego bezpośredniego doświadczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10697 III.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 255-265.
Ksiązka opisuje rozwój turystyki winiarskiej w Polsce wskazując na jej powiązania z teoriami endogenicznego rozwoju regionu. Sformułowano model rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce w ujęciu mikro- i mezo- oraz określono rolę władz i organizacji pozarządowych w jej rozwoju, a także sprecyzowano ich funkcje w rozwoju turystyki winiarskiej. Dokonano również systematyzacji korzyści i kosztów wynikających z rozszerzania tego kierunku turystyki w regionie. Ponadto, zarysowano problematykę szarej strefy w rozwijającej się w Polsce enoturystyce. Ważnym aspektem pracy było także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy rozwoju enoturystyki w Polsce i jakie jest jej oddziaływanie na rozwój regionu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14151 XX.1.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 119-144.
Na podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych wpływają liczne czynniki, takie jak: relacje z rodzicami, trudności szkolne, problemy emocjonalne. Okres dojrzewania jest złożonym i burzliwym czasem w życiu większości nastolatków przechodzących wtedy szereg zmian fizycznych, psychicznych oraz społecznych. Aby zbudować własną autonomię, zaczynają oni poddawać w wątpliwość znane reguły dotyczące zachowania. Dla adolescencji charakterystyczne jest podejmowanie nowych wyzwań i eksperymentowanie, jednakże wynikające z nich niektóre zachowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17956 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Key Concepts / Wydawnictwo Sic!)
Tyt. oryg.: Development, 2010.
Bibliogr. s. 213-242. Indeks.
Autorzy podejmują niezwykle ważną problematykę badań nad rozwojem, która jest głęboko osadzona w długiej tradycji badań społecznych. Wszak architektami strategii rozwoju są również jednostki i grupy społeczne. Oczywiście nie można rozpatrywać tego zagadnienia bez kontekstu historycznego czy politycznego. Rozwój bowiem bywał przedmiotem narodowych strategii, a państwo niejednokrotnie jawiło się jako sprawca rozwoju. Praca w syntetyczny i uporządkowany sposób ukazuje koncepcje rozwoju, ich naturę oraz ewolucję. Począwszy od klasycznych teorii rozwoju, za pomocą których można wyjaśnić początki kapitalizmu, odnosząc się do dzieł takich teoretyków jak Adam Smith, Karol Marks czy Max Weber, po debaty i spory na temat rozwoju, jakie pojawiły się w dyskursie publicznym od 1945 roku i trwają do czasów współczesnych. Najznamienitszym zaś tego przykładem są omawiane teorie alternatywne - teoria gender czy ekologiczne teorie rozwoju - stanowiące ważną część tej publikacji. Książka wyjaśnia, systematyzuje, ale przede wszystkim prowokuje do podejmowania interdyscyplinarnych dyskusji, do stawiania pytań związanych z tak ważnymi dzisiaj - nie tylko w ekonomii politycznej - pojęciami jak choćby kolonializm, transnarodowość, postmodernizm, globalizm, rola Chin, znaczenie Trzeciego Świata, czy kwestia ubóstwa i nierówności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 12790 VI.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka pokazuje człowieka niepełnosprawnego jako pełnosprawnego członka społeczeństwa. W części pierwszej znajdują się informacje dotyczące specyfiki kontaktów z innymi ludźmi w danym okresie rozwojowym, tego, jak niepełnosprawność może zakłócać społeczne kontakty oraz w jaki sposób można wspierać człowieka w trudnej sztuce bycia z innymi. W części drugiej autorki dotykają egzystencjalnych problemów człowieka. Piszą o przyjaźni, szczęściu, miłości, cierpieniu, lęku przed śmiercią i potrzebie wsparcia udzielanego przez bliskich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11695 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11694 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12886 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-240.
Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż stają się one podporządkowane m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, metropolizacji itp. Bezpieczeństwo staje się jednym z istotniejszych czynników nie tylko stabilizującym procesy wzrostu i rozwoju, ale jest wręcz elementem tych procesów. Można powiedzieć, że nabiera ono nowej wartości nie tylko w wymiarze prawnym czy socjologicznym, ale przede wszystkim ekonomicznym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego jego rozmieszczenia. Z punktu widzenia czytelnika, w tym przede wszystkim osób podejmujących decyzje w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, jest to opracowanie wychodzące naprzeciw potrzebom metodycznym, zawierające szereg rozwiązań i podpowiedzi, ale także wskazujące na dylematy. Dla wielu praktyków będzie to ważny przyczynek do dalszego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań. Publikacja wskazuje na nowy paradygmat procesów rozwoju i miejsca bezpieczeństwa w kreowaniu rozwoju regionalnego oraz lokalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17057 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17056 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 307-325, netogr. s. 325-326.
Publikacja dotyczy problematyki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności). Najważniejszym przesłaniem książki jest ocena polityki regionalnej UE biorąc pod uwagę różne dziedziny jej oddziaływania. Polityka regionalna jest ważną polityką wspólnotową, ale ocenę jej skuteczności nie da się jednoznacznie określić. Ponieważ zmiany społeczno-gospodarcze w regionach wynikają z podejmowanych działań w ramach innych polityk, a następnie z gry sił wolnorynkowych. Ze względu na dynamiczne ujęcie prezentowanej problematyki publikacja będzie stanowiła pretekst do dalszych dyskusji, analiz, studiów w sprawie przyszłości polityki spójności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.13531 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13530 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14500 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Zebrane w dwóch tomach artykuły odnoszą się do problematyki spójności ekonomiczno-społecznej regionów Unii Europejskiej w sposób wybiórczy, nie stanowią opracowania kompletengo i zamkniętego. Tom drugi zawiera artykuły odnoszące się przede wszystkim do problematyki spójności ekonomiczno-społecznej w Polsce. W jego strukturze wyodrębniono trzy części. Pierwsza część obejmuje artykuły na temat czynników zwiększających spójność ekonomiczno-społeczną polskich regionów, druga przedstawia przykłady rozwoju ekonomiczno-społecznego w wybranych polskich regionach a trzecia odnosi się do związanej z polityką regionalną działalności przedsiębiorstw. Książka stanowi istotne wprowadzenie do zagadnienia europejskiej polityki spójności ekonomiczno-społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13045 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony: 314-316.
Celem autorów podręcznika Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej było napisanie książki adresowanej do studentów kierunków pedagogicznych i psychologii. Z założenia zatem nie jest to obszerne kompendium biologii, propedeutyki medycyny i higieny, ale, mimo kilkuset stron, ściśle sprofilowany podręcznik, zawierający tylko wyselekcjonowaną wiedzę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19716 III.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19715 III.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-272.
Książka stanowi głos w debacie na temat strategii rozwoju kraju w wymiarze przestrzennym. Autorki uwypuklają społeczno-ekonomiczną stronę tego rozwoju, piszą o zasobach ludzkich, warunkach bytu oraz społecznych efektach dokonywanych zmian. Czytelnik znajdzie tu potwierdzone analitycznie oceny realizowanej w Polsce polityce spójności oraz rzeczowe argumenty przemawiające za świadomym jej kształtowaniem w przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14291 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 521-538.
Indeks.
Studium Tittenbruna jest pierwszą tak pogłębioną, a zarazem tematycznie najobszerniejszą ze znanych mi przeglądowych refleksji dotyczących styku mechanizmów gospodarczych i zależności społecznych. Praca powinna się cieszyć sporym wzięciem wśród socjologów, politologów i ekonomistów, ale również badaczy prowadzących analizy i badania ilościowe z tych dziedzin oraz wszystkich mających ambicje uczenia się rzeczy nowych. Tittenbrun nie cofa się przed krytyką dawnych i współczesnych klasyków socjologii, w tym tak wpływowych jak Bourdieu czy Becker czy tak pomnikowych jak Weber lub Marks. Krytykując tych mistrzów, autor nie czyni tego w celu wspinania się po ich plecach; pragnie on zainteresować swymi rozważaniami o złożonych relacjach i interakcjach, walkach o władzę, wpływy, o lepszy i bardziej sprawiedliwy układ stosunków społecznych także niespecjalistycznego czytelnika (studentów i szerszą wykształconą publiczność).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13260 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Psychologii Współczesnej)
Bibliogr. s. 377-394 i przy rozdz. Indeksy.
Podręcznik prezentuje kluczowe zjawiska rozwojowe charakterystyczne dla okresu dzieciństwa. Autor, jeden z najbardziej uznanych psychologów rozwojowych na świecie, przedstawia, co dzieje się w okresie dzieciństwa i jakie to ma znaczenie dla funkcjonowania w dalszym życiu. W komplementarny sposób omawia rozwój emocjonalny, poznawczy, poznawczo-społeczny oraz rozwój języka dziecka oraz ich znaczenie dla funkcjonowania w ciągu cyklu życia. Dzięki bogatemu materiałowi empirycznemu podręcznik pozwala na zrozumienie sensu zmian rozwojowych w różnych obszarach funkcjonowania dziecka. Książka jest przeznaczona dla studentów psychologii, pedagogiki i innych nauk społecznych. Stanowi źródło rzetelnej wiedzy dla nauczycieli i wychowawców, osób zajmujących się wczesną interwencją, profilaktyką i terapią dzieci, a także dla lekarzy, pielęgniarek oraz rodziców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4153 III.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4615 III.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Czym jest rozwój psychiczny człowieka? Jakie są czynniki tego rozwoju? Oto podstawowe pytania na które daje odpowiedź ta książka. Dalej omówiony jest rozwój czynników poznawczych, takich jak: postrzeganie, myślenie i pamięć. Następstwem tego jest rozwój emocjonalny i społeczny oraz rozwój osobowości. Wszystko to związane jest z rozwojem człowieka, poczynając od niemowlęctwa, poprzez wiek przedszkolny, młodzieńczy aż do dorosłości. W książce zgromadzono kompendium wiedzy, niezbędnej nauczycielowi w pracy wychowawczej, stąd podtytuł "Podręcznik dla nauczycieli". Na marginesie wypada tylko dodać, że jest to skrócona i uwspółcześniona wersja popularnego podręcznika A. Matczak i Z. Włodarskiego "Wprowadzenie do psychologii", na którym wychowały się całe pokolenia nauczycieli.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 2566 [Magazyn 2] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4615 III.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.4614 III.2 [Czytelnia B], P.1289 III.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Psychologia rozwoju człowieka / Helen Bee. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004. - XXIII, 723 s. : ryc. ; 26 cm.
Tyt. oryg.: "Lifespan development" 1998.
Bibliogr. s. 659-723 i przy rozdz.
Podręcznik dla studentów, omawiający w przystępny sposób praktyczne i teoretyczne zagadnienia psychologii rozwojowej, zwłaszcza w aspekcie długoterminowych badań ukazujących związki pomiędzy rozwojem dzieci i dorosłych, demonstrujących przypadki występowania (lub nie) zmian na przestrzeni życia. Szczegółowo zaprezentowane są kolejne okresy rozwojowe, a także podobieństwa i różnice występujące podczas procesu kształtowania się osobowości w zależności od kontekstu i kultury, w której dorasta i wychowuje się dany człowiek. W książce znalazły się także wskazówki, w jaki sposób można stosować w praktyce techniki badań rozwojowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 3917 III.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3916 III.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "Child psychology : the modern science" 1999.
Bibliogr. s. 627-684. - Indeksy.
Książka zawiera syntetyczne ujęcia najważniejszych zagadnień psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej. Stanowi nowoczesny podręcznik akademicki, ale także swojego rodzaju kompendium wiedzy na temat rozwoju dziecka. Autorzy nadali jej ciekawy kształt poprzez niezwykle atrakcyjne i łatwe w odbiorze opracowanie graficzne treści.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 1949 III.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1948 III.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again