Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(15)
only on-site
(10)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(10)
Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(2)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(2)
Jaworski Władysław Leopold (1929- )
(2)
Zaleska Małgorzata (1969- )
(2)
Zawadzka Zofia (1950-2005)
(2)
Białas Małgorzata (zarządzanie)
(1)
Mazur Zbigniew (marketing)
(1)
Niczyporuk Piotr
(1)
Talecka Aniela
(1)
Żółtowski Wiesław
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Bankierzy
(1)
Ekonomiści
(1)
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
BANKI
(5)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
BANKI SPÓŁDZIELCZE
(1)
Banki
(1)
FINANSE
(1)
Finanse
(1)
INNOWACJE
(1)
RYZYKO FINANSOWE
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
Podręcznik
(2)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
10 results Filter
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem bankowym / redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Nowe wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, copyright 2017. - 434 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach. Indeks.
Nowe i zaktualizowane wydanie „Zarządzania ryzykiem bankowym” (pierwsze wydanie ukazało się w 2012 r.) uwzględnia zarówno liczne zmiany regulacyjne, jak i nowe wyzwania dla zarządzających ryzykiem, związane m.in. z przymusową restrukturyzacją czy cyberbezpieczeństwem.Autorzy, mający bogate i różnorodne doświadczenie akademickie i praktyczne, całościowo i przystępnie prezentują zagadnienia związane z ryzykiem bankowym na tle międzynarodowych i krajowych standardów regulacyjnych. Skutki globalnego kryzysu finansowego, zmiany w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania banków oraz potrzeba kompleksowego spojrzenia na problematykę ryzyka stanowiły bodźce do przygotowania nowego wydania.Książka jest skierowana do studentów i wykładowców studiów magisterskich kierunku finanse i rachunkowość oraz innych kierunków ekonomicznych obejmujących problematykę finansową, a także do słuchaczy studiów podyplomowych i praktyków zajmujących się zarządzaniem ryzykiem bankowym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17990 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19542 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19541 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 195-198.
We współczesnym świecie system bankowy jest w zasadzie najpoważniejszym elementem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i stanowi podstawowe ogniwo pośredniczące w procesie wymiany pomiędzy dostawcami dóbr i usług a odbiorcami (konsumentami) tychże, zapewniając w sposób nieskomplikowany i bezpieczny przepływ pieniądza między stronami uczestniczącymi w tej wymianie. Zatem podstawowa znajomość struktury, organizacji i funkcjonowania systemu bankowego oraz jego uwarunkowań staje się konieczna, aby wszyscy uczestnicy tego systemu, zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne, z pełną świadomością korzystali z usług oferowanych przez banki i umiejętnie wykorzystywali różne instrumenty finansowe dla realizacji postawionych sobie celów. W książce przedstawiono problemy, na jakie napotykała bankowość od początku istnienia, aż do dnia dzisiejszego. Publikację wyróżnia przedstawienie ewolucji pewnych zagadnień, tak aby Czytelnik mógł zrozumieć kierunek zmian zachodzących w bankowości. Autorzy zaprezentowali tematy związane z bankowością w sposób kompleksowy, równocześnie zrozumiały i czytelny.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13627 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13626 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14647 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 389, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy częściach. Indeks.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12907 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12906 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14029 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / redakcja naukowa Krzysztof Jajuga. - Wydanie 2 - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 495, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17988 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19539 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19538 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bank lokalny / Wiesław Żółtowski. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 234 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 233-234.
Książka jest próbą odniesienia się do praktycznych zagadnień istotnych w praktyce działania banków. Zamiarem autora jest skupienie się na celach i zadaniach praktycznie realizowanych w bankach lokalnych, a mniej na metodach i technikach. Odpowiedzi na pytanie: po co? i kiedy? ich używać są w praktyce najważniejsze. Autor pokazuje banki lokalne (w warunkach polskich są to banki spółdzielcze) w całym bogactwie ich praktycznego działania. Opracowanie może odnosić się też do SKOK-ów, w takim zakresie, w jakim są przedsiębiorstwami bankowymi i przymierzają sie do przyjęcia bankowych norm nadzorczych. Praca składa sie z dwunastu rozdziałow.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11270 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12370 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 331-334.
Celem książki jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania banku komercyjnego. W poszczególnych rozdziałach zostały omówione najbardziej istotne obszary tradycyjnej działalności bankowej, wskazano też na rozwój nowoczesnych produktów bankowych, metod zarządzania, w szczególności metod zarządzania ryzykiem.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9869 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9867 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11453 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : podręcznik akademicki / praca pod red. Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej. - Wyd. 2 zaktual. i rozszerz. - Warszawa : "Poltext", 2001. - 908 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 879-883. Indeks.
Podręcznik przedstawia całokształt problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych banków. W części 1 omówiono system bankowy i jego relacje z otoczeniem - pojęcie systemu bankowego, politykę pieniężną banku centralnego, nadzór bankowy i system gwarantowania depozytów oraz funkcjonowanie rynków finansowych. W części 2 omówiono operacje bankowe - tradycyjne oraz charakterystyczne dla banków inwestycyjnych i hipotecznych. Część 3 obejmuje zagadnienia organizacji i zarządzania bankiem komercyjnym (strategia i planowanie działalności, znaczenie funduszy własnych, controlling, marketing, kontrola wewnętrzna oraz analiza i ocena funkcjonowania banku). Część 4 prezentuje tematykę zarządzania ryzykiem, w tym indywidualne ryzyko kredytowe, ryzyko portfela kredytowego, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe oraz modelowanie portfela papierów wartościowych i instrumenty pochodne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12687 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13733 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - 314, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Finanse)
Na okł.: Podręcznik rekomendowany przez Komitet Nauk o Finansach PAN.
Bibliogr. s. 305-310. Indeks.
Publikacja, aczkolwiek ma charakter podręcznikowy, przedstawia indywidualne poglądy jej współautorów, wybitnych znawców problematyki bankowości z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Książka dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i usług bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a także oceny i kontroli banków.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12836 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12835 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13947 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Świat bankowości / redakcja naukowa Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Difin, 2018. - 644 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Na stronie tytułowej i okładce: Książka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości.
Bibliografia przy rozdziałach.
Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z technologią blockchain były dyskutowane tylko w bardzo wąskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynają dominować w dyskusjach o przyszłości rynków finansowych. Zmienność prawa i niespotykane dotychczas skomplikowanie bankowych regulacji prawnych też wpływają na uwarunkowania działalności bankowej, a ponadto nie ułatwiają zaprezentowania świata bankowości w sposób przystępny i rzetelny zarazem. Książka zawiera zbiór zadań i testów kontrolnych jedno- i wielokrotnego wyboru (do samodzielnego rozwiązania). Takie podejście do prezentowania treści świata bankowości jest nowatorskie na polskim rynku wydawniczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18610 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18609 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 407 - 429.
"Celem podręcznika jest przedstawienie najważniejszych rodzajów aktywności współczesnych banków i wynikających na tym tle nowych problemów i wyzwań stojących przed nimi, jak i całym systemem finansowym. Publikacja zawiera podstawowe informacje dotycząco szeroko pojętej działalności bankowej oraz wskazuje na praktyczne możliwości korzystania z tych usług, wychodząc od obszarów tradycyjnej bankowości, a kończąc na nowoczesnych produktach bankowych generujących wysokie ryzyko. Publikacja składa się z trzynastu rozdziałów i zawiera nie tylko omówienie podstawowych zagadnień ekonomiczno-prawnych bankowości z punktu teoretycznego, ale również starano się zilustrować je aspektami praktycznymi przyjętymi w polskim systemie bankowym bądź wynikającymi z jego rozwoju." (ze Wstępu)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12073 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12072 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13184 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again