Form of Work
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(12)
only on-site
(9)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(9)
Author
Jajuga Krzysztof (1956- )
(3)
Brigham Eugene F. (1930- )
(1)
Ganczarek-Gamrot Alicja
(1)
Górski Marian (ekonomia)
(1)
Houston Joel F
(1)
Jajuga Teresa (1954- )
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Michalski Grzegorz (ekonomista)
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Sierpińska-Sawicz Agata
(1)
Stolarek Antoni
(1)
Trzpiot Grażyna
(1)
Węgrzyn Ryszard
(1)
Zadora Halina (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
RYZYKO FINANSOWE
(2)
BANKI
(1)
BUDŻETY RODZINNE
(1)
Banki
(1)
Controlling
(1)
FINANSE
(1)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
PAPIERY WARTOŚCIOWE
(1)
PIENIĄDZ
(1)
Pieniądz
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
RYZYKO INWESTYCYJNE
(1)
Rynek finansowy
(1)
STATYSTYKA GOSPODARCZA
(1)
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
Podręcznik
(3)
PODRĘCZNIKI
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 151-[156].
Książka prezentuje zasady budżetowania kapitałowego niezbędnego do podejmowania decyzji w zakresie wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa i zaplanowania korzystnych inwestycji przy założonym poziomie ryzyka. Celem nadrzędnym jest uniknięcie lub minimalizacja zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowych w firmie w przyszłości. Zawiera szczegółowe omówienie zasad szacowania wolnych przepływów pieniężnych, stóp kosztu kapitału i możliwej na podstawie tych szacunków oceny opłacalności projektowanych finansowych strategii przedsiębiorstwa.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11658 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11657 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C], P.11576 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12810 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 210-217.
Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14866 XIV.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15668 XIV.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Rynkowy system finansowy / Marian Górski. - Wydanie 4. zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2018. - 400 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 390-391. Indeks.
Naczelną ideą podręcznika jest całościowe, systemowe ujęcie problematyki finansów gospodarki narodowej. Omawiane zagadnienia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część dotyczy pieniądza i niepieniężnych instrumentów finansowych. Część drugą poświęcono podmiotom systemu finansowego: finalnym wierzycielom i dłużnikom oraz pośrednikom finansowym. W trzeciej części natomiast przedstawiono rynki finansowe: natychmiastowe (spot) i terminowe. Szczegółowo opisano mechanizm funkcjonowania rynków o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, tj. rynków walutowych, lokat międzybankowych, kapitałowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18753 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18752 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 389, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy częściach. Indeks.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12907 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12906 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14029 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / redakcja naukowa Krzysztof Jajuga. - Wydanie 2 - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 495, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17988 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19539 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19538 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(FFF. Inwestycje)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka to rozszerzona i uaktualniona wersja cieszącego się dużą popularnością podręcznika "Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa". Najważniejsze zalety książki to: kompleksowe potraktowanie problematyki inwestycji, przyjazny i rzetelny przekaz informacji, najnowsze narzędzia analizy, zgodność ze światowymi standardami edukacyjnymi. Obecne wydanie w stosunku do poprzedniego zostało w całości uaktualnione oraz rozszerzone o materiał dotyczący problematyki inwestycji. Znalazły się tam rozważania na temat: rynku finansowego i instytucji finansowych, inwestycji przedsiębiorstw, inwestycji w nieruchomości, inwestycji osób indywidualnych. Oprócz wprowadzenia tych zmian zostały dodane zadania dla studentów, wskazówki bibliograficzne oraz indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16009 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Fundamentals of financial management, 2004.
Indeks.
"Podstawy zarządzania finansami" to podręcznik dla studentów dopiero zaczynających poznawać finanse. Zakres tematów w nim przedstawionych obejmuje wszystkie obszary związane z zarządzaniem finansami zarówno bezpośrednio w przedsiębiorstwie, jak i dotyczące jego otoczenia. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa wymaga bowiem znajomości wielu instrumentów finansowych, wiedzy o rynkach pieniężnych i kapitałowych oraz umiejętności posługiwania się sprawozdaniami finansowymi. Pierwszy tom podręcznika zawiera omówienie podstawowych pojęć, rynków i instytucji finansowych, umiejętność sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych, pojęcia i techniki analizy wartości pieniądza w czasie oraz wyceny najważniejszych instrumentów finansowych: obligacji i akcji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11652 [Magazyn 1], P.11564 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11563 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12805 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Controlling)
Bibliografia, netografia na stronach 349-362.
Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zarządczej, co utrudnia studentom naukę. „Controlling finansowy w przedsiębiorstwie” jest pierwszym na rynku podręcznikiem, kompleksowo omawiającym tę tematykę. W książce czytelnicy znajdą odpowiedzi na pytania takie jak: jakie są rodzaje controllingu finansowego, jaki jest zakres oraz cele jego zastosowania, jakie narzędzia można wyróżnić w ramach controllingu finansowego, na czym polega analiza odchyleń w systemie controllingu. Omówione są w nim zagadnienia związane z przepływami kapitałowymi, przepływami gotówki w korporacjach oraz ryzyko finansowe i planowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18021 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18020 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. Indeks.
Książka jest akademickim podręcznikiem do nauki finansów, w którym oprócz konkretnej wiedzy z przedmiotowego zakresu znajdują się odniesienia do ekonomii, a także innych dyscyplin – silnie lub słabo – związanych z finansami. Autorzy oparli konstrukcję podręcznika na trzech filarach, którymi są kategorie, zjawiska i procesy, wreszcie podmioty. Kategorie finansowe tworzą język opisu zjawisk i procesów finansowych powstających na skutek przyczynowo-skutkowych powiązań podmiotów sfery finansowej i sfery realnej gospodarki rynkowej. W tworzeniu sieci powiązań finansowych prym wiodą instytucje finansowe i rynki finansowe, a wszechobecne pojęcia stopy zwrotu i ryzyka przenoszą się na sferę rzeczową. Zaletą podręcznika jest układ i przejrzystość rozważań, a szczegółowy indeks rzeczowy służy Czytelnikowi pomocą w dostrzeganiu wielowymiarowości zjawisk i procesów finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14957 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15788 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again