Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(19)
only on-site
(13)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(9)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(13)
Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(2)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(2)
Białas Małgorzata (zarządzanie)
(1)
Getka Ewa
(1)
Hull John (1946- )
(1)
Jaworski Władysław Leopold (1929- )
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Krzemińska Danuta
(1)
Mazur Zbigniew (marketing)
(1)
Niczyporuk Piotr
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew (1956- )
(1)
Ryżewska Stanisława
(1)
Sałbut Bartosz
(1)
Talecka Aniela
(1)
Zaleska Małgorzata (1969- )
(1)
Zawadzka Zofia (1950-2005)
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Bankierzy
(1)
Ekonomiści
(1)
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
BANKI
(6)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Banki
(1)
FINANSE
(1)
Finanse
(1)
INNOWACJE
(1)
INSTYTUCJE FINANSOWE
(1)
INWESTYCJE
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
RYZYKO FINANSOWE
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA
(1)
ŚRODKI OBROTOWE
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
Podręcznik
(2)
Monografia
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
13 results Filter
Book
CD
In basket
(Biblioteka Bankowca)
Do każdego egz. dołączona jest płyta CD o takiej samej sygnaturze jak książka.
Książka napisana została przez eksperta w zakresie prowadzenia przez bank efektywnej działalności kredytowej. Założeniem autorki jest przedstawienie analizy całokształtu działalności przedsiębiorstwa, stosującego Krajowe Standardy Rachunkowości, niezbędnej do oceny jego zdolności i wiarygodności kredytowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2355 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3599 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Getka. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001. - 311 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.
Podręcznik adresowany jest do studentów wyższych uczelni ekonomicznych, szczególnie kierunku bankowość. Może być również przydatny pracownikom banku, gdyż poruszane w nim zagadnienia są omawiane bez wchodzenia w zbędne szczegóły przy zdobywaniu wiedzy o przedmiocie. W książce omówione zostały przede wszystkim takie aspekty, jak system bankowy, zarządznie bankiem komercyjnym, sprawozdania finansowe, ocena kondycji finansowej banku, zarządzanie ryzykiem kredytowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 2350 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2349 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem bankowym / redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Nowe wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, copyright 2017. - 434 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach. Indeks.
Nowe i zaktualizowane wydanie „Zarządzania ryzykiem bankowym” (pierwsze wydanie ukazało się w 2012 r.) uwzględnia zarówno liczne zmiany regulacyjne, jak i nowe wyzwania dla zarządzających ryzykiem, związane m.in. z przymusową restrukturyzacją czy cyberbezpieczeństwem.Autorzy, mający bogate i różnorodne doświadczenie akademickie i praktyczne, całościowo i przystępnie prezentują zagadnienia związane z ryzykiem bankowym na tle międzynarodowych i krajowych standardów regulacyjnych. Skutki globalnego kryzysu finansowego, zmiany w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania banków oraz potrzeba kompleksowego spojrzenia na problematykę ryzyka stanowiły bodźce do przygotowania nowego wydania.Książka jest skierowana do studentów i wykładowców studiów magisterskich kierunku finanse i rachunkowość oraz innych kierunków ekonomicznych obejmujących problematykę finansową, a także do słuchaczy studiów podyplomowych i praktyków zajmujących się zarządzaniem ryzykiem bankowym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17990 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19542 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19541 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu , ISSN ISSN 1641-2168 ; 106)
Niniejszy zeszyt naukowy poświęcony jest problemom gospodarowania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, na który składa się jedenaście rozdziałów. Większość z nich opiera się na danych liczbowych pochodzących z przedsiębiorstw. Niniejszy zeszyt ma na celu ukazanie: strategii finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa, atrakcyjności źródeł krótkoterminowego finansowania, ryzyka kredytowania kontrahentów, czynników kształtowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11656 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11655 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12859 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 195-198.
We współczesnym świecie system bankowy jest w zasadzie najpoważniejszym elementem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i stanowi podstawowe ogniwo pośredniczące w procesie wymiany pomiędzy dostawcami dóbr i usług a odbiorcami (konsumentami) tychże, zapewniając w sposób nieskomplikowany i bezpieczny przepływ pieniądza między stronami uczestniczącymi w tej wymianie. Zatem podstawowa znajomość struktury, organizacji i funkcjonowania systemu bankowego oraz jego uwarunkowań staje się konieczna, aby wszyscy uczestnicy tego systemu, zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne, z pełną świadomością korzystali z usług oferowanych przez banki i umiejętnie wykorzystywali różne instrumenty finansowe dla realizacji postawionych sobie celów. W książce przedstawiono problemy, na jakie napotykała bankowość od początku istnienia, aż do dnia dzisiejszego. Publikację wyróżnia przedstawienie ewolucji pewnych zagadnień, tak aby Czytelnik mógł zrozumieć kierunek zmian zachodzących w bankowości. Autorzy zaprezentowali tematy związane z bankowością w sposób kompleksowy, równocześnie zrozumiały i czytelny.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13627 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13626 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14647 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 389, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy częściach. Indeks.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12907 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12906 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14029 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / redakcja naukowa Krzysztof Jajuga. - Wydanie 2 - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 495, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17988 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19539 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19538 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 331-334.
Celem książki jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania banku komercyjnego. W poszczególnych rozdziałach zostały omówione najbardziej istotne obszary tradycyjnej działalności bankowej, wskazano też na rozwój nowoczesnych produktów bankowych, metod zarządzania, w szczególności metod zarządzania ryzykiem.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9869 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9867 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11453 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 254-257.
Podręcznik w prosty, przejrzysty, precyzyjny i zrozumiały sposób wyjaśnia cele i zasady funkcjonowania banku komercyjnego opraz rolę banku centralnego i nadzoru finansowego w systemie finansowym gospodarki rynkowej. Omawia podstawowe operacje oraz obszary i typy działalności banku oraz zagrożenia z nich wynikające. W pracy pokazano rolę banku w gospodarce narodowej, obraz banku jako instytucji zaufanioa publicznego. Zwrócono równiez uwagę na ryzyko finansowe, omówiono problem zarządzania ryzykiem oraz zagadnienie komputeryzacji banków i bankowości internetowej. W załącznikach do wybranych tematycznie rozdziałów zamieszczono m.in. ćwiczenia i zadania arytmetyczne wraz z rozwiązaniami, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu wykorzystania odpowiednich narzędzi rachunkowych. Intencją autorów było utrzymanie całości tekstu w takich rozmiarach, który umożliwia szybkie zapoznanie się i przyswojenie sobie całości materiału.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11960 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11958 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13124 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Świat bankowości / redakcja naukowa Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Difin, 2018. - 644 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Na stronie tytułowej i okładce: Książka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości.
Bibliografia przy rozdziałach.
Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z technologią blockchain były dyskutowane tylko w bardzo wąskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynają dominować w dyskusjach o przyszłości rynków finansowych. Zmienność prawa i niespotykane dotychczas skomplikowanie bankowych regulacji prawnych też wpływają na uwarunkowania działalności bankowej, a ponadto nie ułatwiają zaprezentowania świata bankowości w sposób przystępny i rzetelny zarazem. Książka zawiera zbiór zadań i testów kontrolnych jedno- i wielokrotnego wyboru (do samodzielnego rozwiązania). Takie podejście do prezentowania treści świata bankowości jest nowatorskie na polskim rynku wydawniczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18610 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18609 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 11)
Bibliogr. przy rozdz.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja nowych wyzwań i możliwości stojących przed rynkiem finansowym dotkniętym kryzysem. Szczególną uwagę skupiono na funkcjonowaniu rynku kapitałowego, sektora bankowego oraz inwestycji na rynku finansowym. Praca składa się z trzech części. Każda z nich odnosi się do zagadnień związanych z różnymi segmentami rynku finansowego. Część pierwsza zawiera opracowania związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych w okresie destabilizacji rynków finansowych na świecie. Część druga jest poświęcona funkcjonowaniu sektora bankowego zarówno przed, jak i w trakcie światowego kryzysu finansowego. Część trzecia natomiast ukazuje wybrane aspekty inwestycji na rynku finansowym i wskazuje na możliwości wykorzystania nowatorskich narzędzi i metod zarządzania portfelem inwestycyjnym. Podejmowana przez autorów w opracowaniu problematyka jest bardzo zróżnicowana a jednocześnie nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z rynkami finansowymi i inwestycjami na tych rynkach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11527 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12755 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Wydawnictwa Profesjonalne PWN. Finanse)
Tyt. oryg.: Risk management and financial institutions, 2010.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem finansowym lub inaczej - występującym na rynku finansowym. Autor przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe. Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie narzędzi analitycznych, a także ciekawy zestaw pytań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12588 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 407 - 429.
"Celem podręcznika jest przedstawienie najważniejszych rodzajów aktywności współczesnych banków i wynikających na tym tle nowych problemów i wyzwań stojących przed nimi, jak i całym systemem finansowym. Publikacja zawiera podstawowe informacje dotycząco szeroko pojętej działalności bankowej oraz wskazuje na praktyczne możliwości korzystania z tych usług, wychodząc od obszarów tradycyjnej bankowości, a kończąc na nowoczesnych produktach bankowych generujących wysokie ryzyko. Publikacja składa się z trzynastu rozdziałów i zawiera nie tylko omówienie podstawowych zagadnień ekonomiczno-prawnych bankowości z punktu teoretycznego, ale również starano się zilustrować je aspektami praktycznymi przyjętymi w polskim systemie bankowym bądź wynikającymi z jego rozwoju." (ze Wstępu)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12073 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12072 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13184 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again