Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(8)
only on-site
(6)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(6)
Author
Jajuga Krzysztof (1956- )
(2)
Handschke Jerzy (1948- )
(1)
Małek Aleksandra
(1)
Monkiewicz Jan (1949- )
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda (1948- )
(1)
Sobczyk Mieczysław (1945- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
UBEZPIECZENIA
(2)
REASEKURACJA
(1)
RYNEK UBEZPIECZENIOWY
(1)
RYZYKO FINANSOWE
(1)
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
(1)
TURYSTYKA
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
PODRĘCZNIKI
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz., s. 509-518.
Ostatnie lata przyniosły wielkie zmiany w dziedzinie ubezpieczeń. Pojawiły się nowe produkty, nowe ryzyka i nowe metody zarządzania nimi. Zacieśniły się związki ubezpieczeń z bankowością i rynkami kapitałowymi. Zmieniło się przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, coraz bardziej złożone są regulacje prawne, dynamicznym zmianom podlegają instytucje sieci bezpieczeństwa. W odpowiedzi na te zmiany powstał podręcznik autorstwa wybitnych specjalistów reprezentujących główne ośrodki akademickie w kraju. Omówiono w nim takie problemy, jak: ryzyko, jego pomiar i klasyfikacja; ubezpieczenia jako urządzenie finansowe; regulacje działalności ubezpieczeniowej; produkty ubezpieczeniowe; zarządzanie ryzykiem; gospodarka finansowa przedsiębiorstw ubezpieczeniowych; controling, budżetowanie, analiza finansowa i reasekuracja; ubezpieczenia na rynku finansowym; globalizacja systemu ubezpieczeniowego; nadzór ubezpieczeniowy; gwarancje ochrony ubezpieczeniowej; ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14762 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12511 VIII.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13642 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Problematyka ubezpieczeń, zarówno majątkowych, jak i życiowych, jest obecnie w Polsce bardzo aktualna i wciąż w trakcie dynamicznego rozwoju. Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, a zwłaszcza realizowane reformy systemu emerytalnego i ubezpieczeń zdrowotnych, powodują, że zwiększa się potrzeba zdobycia podstawowej wiedzy na temat: wybranych pojęć związanych z ubezpieczeniami, kontraktów ubezpieczeniowych, regulacji polskiego rynku ubezpieczeniowego, ryzyka ubezpieczeniowego, metod kalkulacji składki ubezpieczeniowej, zasad zarządzania finansami ubezpieczycieli, metod oceny kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń. Praca jest podzielona na cztery części poświęcone kolejno: historii i rodzajom ubezpieczeń oraz kontraktowi ubezpieczeniowemu; rynkowi ubezpieczeniowemu; ryzyku ubezpieczeniowemu; zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12514 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13643 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne Ubezpieczenia)
Bibliogr. s. 229-239.
W książce przedstawione są zasady i metody reasekuracji klasycznej i finansowej, produkty zintegrowanego zarządzania ryzykiem, kontrakty bazujące na indeksie strat branży, instrumenty kapitału warunkowego. Autorka omawia także sekurytyzację ryzyka, wyodrębniając produkty działów, w tym: obligacje, opcje, kontrakty terminowe i swapy, ze szczególnym uwazględnieniem instrumentów związanych z ryzykiem katastrof i terroryzmu, a w ubezpieczeniach życiowych - z ryzykiem śmiertelności. Omówione są również indeksy ryzyka i mechanizmy uruchomienia wypłat odszkodowań, zagadnienia cykliczności składek reasekuracyjnych i pojemności rynku reasekuracyjnego. Duże znaczenie praktyczne ma analiza porównawcza reasekuracji i produktów sekurytyzacji oraz wpływu zastosowania instrumentów transferu ryzyka na decyzje w zakresie zarządzania finansami i zarządzania ryzykiem oraz wytyczania kierunków rozwóju i strategii firm ubezpieczeniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12510 VIII.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13641 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji / Mieczysław Sobczyk. - Warszawa : Difin, 2013. - 256, [2] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 249-254.
Książka skupia się na ubezpieczeniach, jako formie finansowania i zarządzania ryzykiem oraz niwelowania negatywnych skutków następstw zdarzeń losowych, również w turystyce. Składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy wyjaśnia podstawowe pojęcia i definicje funkcjonujące w sferze ubezpieczeń. W rozdziale drugim położono nacisk na wyjaśnienie pojęcia ryzyka ubezpieczeniowego i jego rodzajów. W trzecim rozdziale skupiono się na wykorzystaniu rachunku aktuarialnego, którego ogólnym celem jest ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej. W czwartym, ostatnim rozdziale dokonano opisu produktów ubezpieczeniowych skierowanych do podmiotów świadczących usługi na rynku turystyczno-rekreacyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14346 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 389, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy częściach. Indeks.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12907 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12906 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14029 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / redakcja naukowa Krzysztof Jajuga. - Wydanie 2 - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 495, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17988 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19539 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19538 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again