Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(13)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(12)
Czytelnie
(17)
Author
Gawłowski Robert
(2)
Kozłowski Andrzej Józef
(2)
Zwolińska-Ligaj Magdalena
(2)
Bartoszewicz Anna (ekonomia)
(1)
Burzyńska Dorota
(1)
Cisek Marek
(1)
Czaplicka-Kozłowska Iwona
(1)
Gorzelak Grzegorz (1949- )
(1)
Guzal-Dec Danuta
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Machalski Paweł
(1)
Machalski Paweł (1986- )
(1)
Makowski Krzysztof
(1)
Makowski Krzysztof (1957- )
(1)
Mączka Dorota (1963- )
(1)
Siedlecka Agnieszka
(1)
Tuziak Arkadiusz
(1)
Tuziak Bożena
(1)
Waniewska-Bobin Magdalena
(1)
Wiatrak Andrzej Piotr (1950- )
(1)
Wojciechowski Eugeniusz
(1)
Łazowski Tadeusz
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
SAMORZĄD GMINNY
(8)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(5)
EKOROZWÓJ
(4)
Samorząd gminny
(2)
AUDYT WEWNĘTRZNY
(1)
AUTORYTET
(1)
Administracja publiczna
(1)
BUDŻETY GMINNE
(1)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
INWESTYCJE EKOLOGICZNE
(1)
Metropolie (urbanistyka)
(1)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Polityka
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd województwa
(1)
WIEŚ
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1989-
(2)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
LUBELSKIE, województwo (od 1999)
(2)
BIAŁA PODLASKA (woj. lubelskie)
(1)
Polska
(1)
RZESZÓW (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
SIEDLCE (woj. mazowieckie ; okręg)
(1)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, województwo
(1)
ŚWIĘTOKRZYSKIE, województwo
(1)
Genre/Form
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
Opracowanie
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 298-320.
Część pierwszą publikacji stanowi wykład teoretyczny obejmujący definicję pojęcia samorządu gminnego i jego zadań oraz czynników wpływających na rozwój lokalny. Część drugą stanowi zaś analiza rozwoju gmin Warmii i Mazur oparta na danych statystycznych z lat 1995–2009 oraz opinie własne autorów, ukształtowane wieloletnim doświadczeniem (z pracy w administracji publicznej, sektorze prywatnym, członkostwa w zespołach i komisjach eksperckich) i badaniami własnymi. Pracę kończą propozycje rozwiązań, zestawienia tabelaryczne i kalendarz czynności, jakie muszą na bieżąco wykonywać pracownicy urzędów. Dzięki takiemu sposobowi prezentowania treści, niniejsza publikacja przydatna będzie wszystkim osobom zainteresowanym problematyką samorządu lokalnego, tak studentom, jak i pracownikom urzędów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15183 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 328-338. Indeks.
Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie organizacji społeczeństwa. Autorzy koncentrują się na synchronicznym i diachronicznym porównaniu przekształceń gospodarczych i społecznych, obserwowanych w polskich gminach liczących do 50 tys. mieszkańców. Zespół autorski wykorzystuje wyniki badań z lat 2013-2015 oraz wcześniejsze analizy przeprowadzone przez zespół EUROREG-u dla wykazania kierunków zmian i tendencji petryfikacyjnych w podstawowych jednostkach terytorialnego podziału kraju [z recenzji prof. Pawła Starosty].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16483 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-144.
Publikacja została poświęcona praktyce funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. Książka zawiera zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny audytu wewnętrznego. Część pierwsza opracowania dotyczy teoretycznych zagadnień z zakresu audytu wewnętrznego. Omówiono w niej także główne zasady funkcjonowania gminy, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Część druga zawiera opis praktycznych aspektów funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Zamieszczono w niej wyniki badań przeprowadzonych w 525 jednostkach samorządu terytorialnego pod kątem funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. Część trzecia książki to przytoczenie nowych uregulowań prawnych w zakresie audytu wewnętrznego wraz z komentarzem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13128 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Bialska)
Publikacja przedstawia dokonania 25-lecia samorządów gminnych wchodzących w skład powiatu bialskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16031 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Bibliogr. s. 177-182.
Autor podjął w swojej pracy ważną, aktualną, a zarazem trudną problematykę, odnoszącą się do oceny wykorzystania strategii jako narzędzia skutecznego zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i zmianami tam zachodzącymi. Książka stanowi udaną próbę porządkowania wiedzy teoretycznej dotyczącej budowy i realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich. Na tym tle dokonano oceny strategii rozwoju wybranych gmin, głównie opierając się na opiniach przedstawicieli ich mieszkańców. Wiedza ta jest ważna nie tylko dla tych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12115 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13242 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność wyrażająca się w budowaniu opisu badanej rzeczywistości z różnych perspektyw badawczych. Poszczególne części opracowania obejmują zagadnienia zarówno z obszaru prawa wyborczego i zarządzania finansami, jak również problematykę zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych wykonujących zadania samorządów gminnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16491 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16490 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony 285-293.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także w coraz większym stopniu politologów i socjologów. Tym samym do sektora publicznego przenikają rozwiązania, które oparte są na negocjacjach, aktywnym udziale społeczności lokalnych, nowych modelach instytucjonalnych realizacji zadań publicznych. Zarządzanie sieciowe, administracja responsywna, partycypacja społeczna, współtworzenie usług publicznych to tylko wybrane z pojęć, które na trwale wpisały się w debatę nad administracją publiczną. Celem książki jest przedstawienie uwarunkowań organizacyjno-prawnych, ale i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17449 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17448 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; nr 7.)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 278-290.
Generalnym celem pracy jest poznanie lokalnych i regionalnych uwarunkowań oraz problemów związanych z wykorzystaniem czynnika ekologicznego w kreowaniu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, sformułowanie relacji przyczynowo-skutkowych oraz wskazanie szans i pożądanych kierunków rozwoju. Istotnym elementem badań było wskazanie możliwości rozwoju obszarów objętych badaniami, w oparciu o posiadane przez nie zasoby środowiskowe oraz określenie obszarów problemowych. W tym celu analizie poddano: dane urzędów statystycznych; plany ochrony (opracowane lub będące w stadium opracowywania) poszczególnych obszarów chronionych; dokumentacje wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska; dokumentacje wojewódzkich konserwatorów przyrody; strategie regionalne i gminne; Programy Ochrony Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami w gminach. Większość dodatkowych analiz w oparciu o dane statystyki powszechnej (BDL GUS) przeprowadzono także dla 2013 r.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17124 [Magazyn 1], P.17123 [Magazyn 1], P.17122 [Magazyn 1], P.16805 [Magazyn 1], P.16804 [Magazyn 1], P.16803 [Magazyn 1], P.16802 [Magazyn 1], P.16801 [Magazyn 1], P.16800 [Magazyn 1], P.16799 [Magazyn 1], P.16798 [Magazyn 1], P.16797 [Magazyn 1], P.16796 [Magazyn 1], P.16795 [Magazyn 1], P.16794 [Magazyn 1], P.16793 [Magazyn 1], P.16792 [Magazyn 1], P.16791 [Magazyn 1], P.16790 [Magazyn 1], P.16789 [Magazyn 1], P.16788 [Magazyn 1], P.16787 [Magazyn 1], P.16786 [Magazyn 1], P.16785 [Magazyn 1], P.16784 [Magazyn 1], P.16783 [Magazyn 1], P.16782 [Magazyn 1], P.16781 [Magazyn 1], P.16780 [Magazyn 1], P.16779 [Magazyn 1], P.16778 [Magazyn 1], P.16777 [Magazyn 1], P.16776 [Magazyn 1] (33 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16749 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16748 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 233-234.
Książka prezentuje aktualne problemy związane z zaawansowaniem prac planistycznych w gminach oraz ich zróżnicowaniem przestrzennym i funkcjonalnym (plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne). Monografia powstała na podstawie corocznego Raportu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wykonanego dla Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej. Bazuje na najnowszych danych wg stanu na koniec 2010 roku. Książka jest ważną publikacją referencyjną dla osób i instytucji analizujących problemy związane z planowaniem przestrzennym w skali lokalnej, zwłaszcza jako studium analityczno-porównawcze, mogące pomóc w monitoringu procesów rozwojowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14191 XIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15033 XIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 309-339.
Rozpoznanie znaczenia czynnika autorytetu gminnych władz samorządowych dla rozwoju wiejskich społeczności lokalnych może prowadzić do zmiany perspektywy w myśleniu o samorządzie. Oparte na autorytecie przywództwo jest niezbędne do ukierunkowanego i dynamicznego rozwoju społeczności lokalnej. Zrealizowane w podkarpackich gminach badania, będące empiryczną egzemplifikacją problematyki podjętej w tej pracy, ukazały m.in. znaczenie roli przedstawicieli władz samorządowych jako lokalnych liderów, których pożądaną, a nie zawsze w wystarczającym stopniu rozwiniętą cechą jest umiejętność sieciowej współpracy, tworzenia koalicji, mobilizowania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów dla przyspieszenia procesów rozwojowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14269 VI.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15170 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 220-227.
"Praca Pani Doroty Mączki w dobie globalizacji i unifikacji stanowi przykład poszukiwania tożsamości regionu i jego wyraźników na przykładzie jednego powiatu siedleckiego w okresie 1918-1939. Jest przykładem drobnej, szczegółowej analizy występujących wydarzeń, procesów społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturalnych, dokumentowanych aktywnością ludzi zaangażowanych w te procesy oraz funkcjonowanie władz państwowych i samorządowych. Wydobywa z cienia przeszłości dziesiątki nazwisk osób dziś zupełnie zapomnianych i nieznanych w świadomości społecznej, a wówczas bardzo aktywnych w życiu publicznym. Praca obok walorów naukowych i poznawczych posiada walor aplikacyjny i może służyć jako dobry przykład do naśladowania". (z recenzji prof. dr hab. Albin Koprukowniak)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16292 X.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Eugeniusz Wojciechowski. - Wyd. 2. popr. i rozsz. - Warszawa : Difin, 2012. - 284 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 270-282, wykaz aktów prawnych s. 283-284.
Książka poświęcona jest zarządzaniu (rządzeniu) w samorządzie terytorialnym, ze szczególnym odniesieniem do gminy (miasta) i dotyczy teoretycznych oraz praktycznych zagadnień działania władzy samorządowej w sferze gospodarczej. Ze względu na sposób ujęcia tematu, charakter prowadzonych rozważań oraz przystępny język przekazu - prezentowana publikacja, obok charakteru naukowego, posiada elementy zorientowane na zastosowania praktyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12461 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13603 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; nr 6.)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 349-370.
Głównym celem pracy jest podjęcie próby rozpoznania stanu, uwarunkowań i możliwości rozwoju przedsiębiorstw na obszarach zaliczonych do przyrodniczo cennych, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju tych obszarów oraz sformułowanie modelu ich instytucjonalno-organizacyjnego wsparcia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17121 [Magazyn 1], P.17120 [Magazyn 1], P.17119 [Magazyn 1], P.16775 [Magazyn 1], P.16774 [Magazyn 1], P.16773 [Magazyn 1], P.16772 [Magazyn 1], P.16771 [Magazyn 1], P.16770 [Magazyn 1], P.16769 [Magazyn 1], P.16768 [Magazyn 1], P.16767 [Magazyn 1], P.16766 [Magazyn 1], P.16765 [Magazyn 1], P.16764 [Magazyn 1], P.16763 [Magazyn 1], P.16762 [Magazyn 1], P.16761 [Magazyn 1], P.16760 [Magazyn 1], P.16759 [Magazyn 1], P.16758 [Magazyn 1], P.16757 [Magazyn 1], P.16756 [Magazyn 1], P.16755 [Magazyn 1], P.16754 [Magazyn 1], P.16753 [Magazyn 1], P.16752 [Magazyn 1], P.16751 [Magazyn 1], P.16750 [Magazyn 1], P.16749 [Magazyn 1], P.16748 [Magazyn 1], P.16747 [Magazyn 1], P.16746 [Magazyn 1] (33 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16747 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16746 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 209-222.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie organizacja i funckjonowaniem samorządu terytorialnego w krajach europejskich. Jego przejawem jest wiele publikacji, które opisują wybrany model samorządu, jego uwarunkowania teoretyczne, ustojowe, społeczne i ich wolucje w kierunku coraz bardziej funkcjonalnych rozwiązań instytucjonalnych. Brak jest jednak publikacji o charakterze przekrojowym, które pozwoliłyby na stworzenie całościowej typologii samorządów w Europie. Niniejsza książka ma za zadanie wypełnić tę lukę. Jednoczesnie stanowi próbę przedstawienia modeli krajowych nie tylko w ujęciu problemowym, ale przede wszystkim w perspektywie różnic i podobieństw pomiędzy samorządami w państwach europey Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, jakie ukształtowaly się w ostatnich dziesięcioleciach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13193 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14311 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 457-477, wykaz aktów prawnych s. 478-491.
"Tematyka książki dotyczy problematyki inwestycji ekologicznych i ich znaczenia w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce. Zarówno stan urządzeń związanych z ochroną środowiska, jak i tempo rozwoju gmin uwzględniające tę ochronę zasługują w Polsce na szczególną uwagę ze względu na to, że odbiegają one od standardów europejskich, osiągniętych szczególnie w "starych" krajach UE. Ponadto Polska po wejściu do UE ma wielką szansę zmian w omawianym zakresie ze względu na możliwość uzyskania znaczących środków z funduszów UE, dotyczących nie tylko bezpośrednio ochrony środowiska, lecz także inwestycji infrastrukturalnych związanych pośrednio z tą ochroną." (z recenzji wydawniczej dr hab. Emilii Denek)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12314 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13457 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej / Robert Gawłowski, Paweł Machalski, Krzysztof Makowski. - Wydanie 2. zmienione i uaktualnione. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 438 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 417-431.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także w coraz większym stopniu politologów i socjologów. Tym samym do sektora publicznego przenikają rozwiązania, które oparte są na negocjacjach, aktywnym udziale społeczności lokalnych, nowych modelach instytucjonalnych realizacji zadań publicznych. Zarządzanie sieciowe, administracja responsywna, partycypacja społeczna, współtworzenie usług publicznych to tylko pewne z pojęć, które na trwałe wpisały się w debatę nad administracją publiczną. Celem książki jest przedstawienie uwarunkowań organizacyjno-prawnych, ale i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autorzy przedstawili problematykę funkcjonowania administracji samorządowej w nowym kontekście zwracając uwagę na takie zagadnienia, jak: relacje rządowo-samorządowe, metropolie jako szczególne jednostki samorządu terytorialnego, nowe narzędzia zarządzania publicznego stosowane w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, ustrój poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego, krajowa i międzynarodowa współpraca jednostek samorządowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17353 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18047 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18046 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-181.
Problem poruszany w książce dotyczy zrównoważonego rozwoju gmin w obszarze polityki regionalnej i konkurencyjności regionów. Celem książki jest przedstawienie problemu ekorozwoju warunkującego dalszą egzystencję człowieka. Opracowanie zostało zawężone do wymiaru ekorozwoju gmin, będącego jednocześnie elementem koherentnym z polityką regionalną i kształtowaniem konkurencyjności. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę polityki regionalnej, drugi omawia w holistycznym ujęciu koncepcję ekorozwoju w ramach Agendy 21. Rozdział trzeci przedstawia problem konkurencyjności regionów, natomiast czwarty prezentuje województwo świętokrzyskie i strategie rozwoju gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11263 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12357 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again