Form of Work
Książki
(48)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(48)
available
(31)
unavailable
(5)
Branch
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(28)
Czytelnie
(48)
Author
Dobiegała-Korona Barbara
(3)
Bogdanienko Jerzy (1946- )
(2)
Doligalski Tymoteusz
(2)
Adamik Anna
(1)
Andrews Tim G. (1968- )
(1)
Armstrong Michael (1928- )
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Bartkowiak Grażyna Barbara (1951- )
(1)
Berent Zbigniew
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Bibrowski Władysław
(1)
Borkiewicz Łukasz
(1)
Borys Grażyna (1947- )
(1)
Borys Tadeusz (1945- )
(1)
Buglewicz Ksenia
(1)
Burchard-Dziubińska Małgorzata
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Dolan Simon L.andau (1947- )
(1)
Drogosz Paweł
(1)
Dziawgo Danuta (1969- )
(1)
Gasparski Wojciech (1936- )
(1)
Glinka Beata
(1)
Gomółka Krystyna (1954- )
(1)
Gracz Leszek
(1)
Haber Lesław Henryk (1943- )
(1)
Hąbek Patrycja
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kaczocha Włodzimierz
(1)
Kapias Michał (1971- )
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Karwacka Marta
(1)
Kaźmierczak Magdalena (nauki ekonomiczne)
(1)
Kisil Aleksander (1960- )
(1)
Klimek Jan
(1)
Komańda Marcin
(1)
Kostera Monika (1963- )
(1)
Kozuń-Cieślak Grażyna
(1)
Kupczyk Teresa
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Lubas Barbara
(1)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Mead Richard (1943- )
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Moroń Dorota
(1)
Moszyński Michał
(1)
Ostaszewski Janusz (1956- )
(1)
Paliwoda-Matiolańska Adriana
(1)
Paluszek Anna
(1)
Piasny Beata
(1)
Piotrowski Włodzimierz
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Przychocka Iwona
(1)
Reich Mario
(1)
Rosa Grażyna (1968- )
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Sikora Jan (1947- )
(1)
Skoczny Tadeusz
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Strużycki Marian (1930- )
(1)
Szewczyk Paweł
(1)
Szmidt Czesław
(1)
Szumniak-Samolej Justyna
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Wartecka-Ważyńska Agnieszka
(1)
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zapłata Sławomir
(1)
Zimniewicz Kazimierz (nauki ekonomiczne)
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka
(1)
Ścibiorek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(48)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(48)
Language
Polish
(48)
Audience Group
Menedżerowie
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Przedsiębiorcy
(1)
Subject
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(15)
ZARZĄDZANIE
(13)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(9)
KADRY
(7)
EKOROZWÓJ
(4)
FINANSE
(3)
INNOWACJE
(3)
ROZWÓJ REGIONALNY
(3)
MARKETING PARTNERSKI
(2)
OBSŁUGA KLIENTA
(2)
RACHUNKOWOŚĆ
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(2)
EDUKACJA EKONOMICZNA
(1)
ETYKA
(1)
ETYKA BIZNESU
(1)
HANDEL
(1)
INSTYTUCJE FINANSOWE
(1)
INSTYTUCJE NONPROFIT
(1)
INTERNET
(1)
KAPITAŁ INTELEKTUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(1)
KOBIETA
(1)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(1)
KONKURENCJA
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(1)
MARKETING
(1)
MARKETING STRATEGICZNY
(1)
MENEDŻEROWIE
(1)
MĘŻCZYZNA
(1)
ORGANIZACJA
(1)
OŚWIATA
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
RYNEK FINANSOWY MIĘDZYNARODOWY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
TECHNIKI SPRZEDAŻY
(1)
TURYSTYKA
(1)
USŁUGI
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
(1)
ZMIANA SPOŁECZNA
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, województwo
(1)
WARSZAWA (okręg)
(1)
ŁÓDŹ (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(10)
PODRĘCZNIKI
(3)
PORADNIKI
(2)
MARKETING
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODRĘCZNIK
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
48 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja wpisuje się w zbiór opracowań, które podejmują refleksję nad społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale w istotnym stopniu różni się od nich. Owym wyróżnikiem jest podmiot, który określa społeczna odpowiedzialność - jest nim organizacja. Opisana problematyka została więc nie tylko sprowadzona do wymiarów ekonomicznych - społecznej odpowiedzialności, ale też ujęta w perspektywę społeczną i etyczną. Wszak organizacją są zarówno firmy czy przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością stricte biznesową, jak i różnego rodzaju instytucje z tzw. trzeciego sektora, czyli organizacje non profit, które swe działania kumulują wokół realizacji zadań pro publico bono. Odpowiedzialność społeczna stopniowo przestaje być ekstrawagancją czy modą. Zglobalizowana rzeczywistość niejako wymusza, by stała się pewnego rodzaju standardem działań gospodarczych. Dlatego też autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza książka nie tylko przyczyni się do zobrazowania istoty społecznej odpowiedzialności, ale przede wszystkim stanie się "głosem wołającego", który z pełnym zaangażowaniem rozpowszechnia konieczność wdrażania tych postaw w szeroko rozumianej aktywności społeczno-gospodarczej. Ze Wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15355 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 219-234.
Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja czynników, które sprzyjają bądź współwystępują przy podejmowaniu przez poszczególne przedsiębiorstwa działalności odpowiedzialnej społecznie, w obszarze zatrudnienia, a także korzyści jakie wyłaniają się w związku z realizacją tej działalności. Monografia zmierza także do analizy warunków i okoliczności wykształcenia się idei społecznej odpowiedzialności biznesu, ukazując motywy podejmowania działań odpowiedzialnych społecznie zarówno z punktu widzenia jednostki, jednostki w organizacji, jak i jej bardziej ogólnego tła i wymogów, jakie powinna spełniać sama organizacja bądź czynników, które sprzyjają podejmowaniu przez nią działań odpowiedzialnych społecznie. Autorka zaproponowała autorski model CSR, który zweryfikowała na określonych, zróżnicowanych próbach badawczych: omówiła CSR w obszarze zatrudnienia w polskich i francuskich przedsiębiorstwach, przedstawiła postrzeganie przez studentów działań odpowiedzialnych społecznie w średnich przedsiębiorstwach oraz w kontekście poziomu autentycznego przywództwa i dobrostanu pracowników w polskich i francuskich przedsiębiorstwach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11395 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12594 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na stronie redakcyjnej błędny ISBN.
Bibliografia, netografia na stronach 169-186.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją coraz szerzej wdrażaną w zarządzaniu firmami. Ogólnie polega ona na połączeniu działań mających budować przewagę konkurencyjną z podejmowaniem inicjatyw korzystnych dla otoczenia firmy i środowiska. Autorka przedstawiła: powstanie i ewolucję koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej znaczenie we współpracy międzynarodowej, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i jej oddziaływanie na budowanie i utrwalanie wizerunku polskich organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17291 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17290 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja podzielona jest na cztery części. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień ogólnych społecznej odpowiedzialności biznesu. Druga część książki analizuje relacje z interesariuszami jako podstawowy obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Część trzecia poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu w ralacjach pracy, standardom w stosunku pracy i dialogowi społecznemu. W czwartej części uwaga autorów koncentruje się na problematyce innowacyjności, ekologii i edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11533 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12765 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Śląska ; 249)
Bibliogr. s. 126-[134].
W monografii przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z uwzględnieniem jej genezy, norm i inicjatywy z nią związanych; zwrócono również uwagę na konieczność rozpatrywania tej koncepcji z punktu widzenia zarządzania strategicznego. Zaprezentowano tematykę systemów zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem ich doskonalenia. W monografii zamieszczono również przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10684 IX.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 269-285.
Prezentowana publikacja jest rekonstrukcją jednego z przedsięwzięć na poziomie narodowym, a mianowicie społecznej odpowiedzialności kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK. Kasy są szczególną instytucją na rynku usług finansowych w kontekście społecznej odpowiedzialności, ponieważ ich działalność wykracza poza zwykłe przeprowadzanie transakcji, przyjmowanie depozytów, pożyczki dla członków itp. Przyczynianie się do rozwoju ekonomicznego regionu, działania na rzecz lokalnej społeczności, współpraca, wolontariat, sponsorowanie lokalnych przedsięwzięć i działania charytatywne są wpisane w tradycyjne idee spółdzielczości i jednocześnie konstytuują nowoczesną koncepcję CSR. Praca jest zatem realizacją postulatu odczytywania CSR z praktyki działania firm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11394 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12593 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 247-257.
"Recenzowana monografia wypełnia lukę wiedzy w obszarze wrażliwość społecznej przedsiębiorstwa w polskiej literaturze z dziedziny zarządzania. [...] Koncepcja wrażliwości społecznej została zaprezentowana na tle dyskursu teoretycznego poświęconego rozwojowi czterech koncepcji naukowych, które miały kluczowe znaczenie dla kształtowania badanej cechy współczesnego przedsiębiorstwa. [...] Szczególnym walorem publikacji jest rozbudowana warstwa metodyczna, która doprowadziła do opracowania metody i oryginalnego narzędzia do pomiaru stopnia zaawansowania wrażliwości społecznej przedsiębiorstw oraz autorskiej metody oceny raportów społecznych." (z recenzji prof. dr hab. Marty Juchnowicz)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14914 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka wpisuje sie w nowoczesne, humanistyczne nurty zarządzania. Jest swoistym wykładem psychologii odpowiedzialności, a równocześnie praktycznym przewodnikiem pokazującym jak wdrażać taką koncepcję zarządzania. stawia trudne pytania, które wychodzą w przyszłość: jak spowodować, by ludzie pracujący w firmie czuli się za nią odpowiedzialni; czy jest mozliwe, by ludzie czuli się odpowiedzialni za coś, co nie jest ich własnością; jak motywować ludzi bez naruszania ich odności oraz bez "kija i marchewki". Książka pokazuje głęboki i długofalowy sens zarządania przez odpowiedzialność. Okresla, jak zbudować podwaliny długotrwałego rozwoju oraz fundamenty czegoś, co dziś nazywa się modnie CSR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13185 IX.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14304 IX.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
Bibliogr. s. 201-216. Indeks.
W monografii przedstawione zostały podejścia do zarządzania kryzysowego, antykryzysowego w ramach zarządzania ryzykiem oraz ich wpływ na zarządzanie ciągłością biznesową. W książce omówiono między innymi: rolę i znaczenie systemu zarządzania jakością, metodykę zarządzania ryzykiem, normatywne rozwiązania ukierunkowane na zapewnienie trwałego sukcesu organizacji, integrację znormalizowanych systemów zarządzania przy wykorzystaniu zarządzania wiedzą, koncepcję zarządzania ciągłością biznesową w ujęciu systemowym, zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11531 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12761 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy większości prac. Indeks.
Celem monografii jest wykazanie wpływu pracy organizacji pozarządowych na rozwój regionalny oraz ilustracja tego procesu przykładami współpracy. Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi często wynika z faktu przynależności osób pełniących funkcje w samorządzie do organizacji. Cele działania władz samorządowych zbieżne są z celami organizacji toteż podejmowane przedsięwzięcia są wspólnie realizowane. Organizacje pozarządowe mają więc duży wpływ na rozwój regionalny. (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13833 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy rozdz.
äOpracowanie stanowi dobrze przemyślane, wszechstronne i wnikliwe studium. Wyróżnia się kompleksowym ujęciem problematyki, popartym aktualnymi teoriami, wymaganiami legislacyjnymi, bardzo rzetelnym wsparciem prowadzonych wywodów najnowszymi tendencjami zaczerpniętymi z dostępnych źródeł tak polsko-, jak i obcojęzycznych oraz praktycznym omówieniem podjętych zagadnień. [...]Monografia, stanowić będzie wartościową pozycję pogłębiającą wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności na tle funkcjonowania przedsiębiorstw i współpracy z sektorem publicznym. [...] Opracowanie ma także istotne walory aplikacyjne dzięki zamieszczeniu w nim wielu przykładów praktycznych i może stanowić bardzo cenną pomoc dydaktyczną w procesach kształcenia studentów oraz stanowić źródło tzw. dobrych praktyk dla kadry menedżerskiejö. (fragment recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbaniaka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11976 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13134 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie)
Bibliogr. s. 266-275. Indeks.
Książka prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w kontekście funkcjonowania i rozwoju organizacji. Największą jej zaletą jest włączenie idei CSR w proces zarządzania przedsiębiorstwem i powiązanie jej z polityką finansową i inwestycyjną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem i zarządzaniem operacyjnym. Zawiera liczne przykłady z praktyki gospodarczej. Książka została wzbogacone o najnowsze trendy związane z rozwojem doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i zrównoważonego rozwoju. Praca składa się z trzech części, w których przedstawiono: genezę i istotę CSR, instrumenty zarządcze polityki CSR, współczesne koncepcje powiązane z CSR - zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa obywatelskiego i społecznej przedsiębiorczości.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14013 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14012 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14887 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Analiza zrównoważonego rozwoju podjęta w książce koncentruje się wokół następujących kwestii: rozwiązań instytucjonalnych, instrumentów wdrażania, sposobów pomiaru i monitorowania, dobrych praktyk. Bogate doświadczenia autorów umożliwiły dokonanie kompleksowej oceny zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14181 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 379-383.
Podstawowym celem książki jest przybliżenie czytelnikowi współczesnych uwarunkowań i źródeł budowy wartości klientów dla firm, rodzaju wartości, które współcześnie odgrywają lub powinny odgrywać istotną rolę w budowie wartości klientów oraz, na przykładzie konkretnych działań, przybliżenie - jak obecnie niektóre przedsiębiorstwa budują wartość swoich klientów. Strukturę książki przyporządkowano trzem grupom problemów, jakie obecnie stoją przed zarządzającymi i realizującymi koncepcję budowy wartości klienta, tj.: uwarunkowaniom i wyzwaniom budowy wartości klienta, źródłom i procesowi tworzenia wartości klienta (dobór odpowiednich wartości), prezentacji przykładów praktycznego podejścia do budowy wartości klienta (na przykładzie wybranych firm).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14951 IX.16.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15782 IX.16.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 302-317.
Innowacje społeczne są obecnie w centrum zainteresowania badaczy, polityków i praktyków gospodarczych w krajach wysokorozwiniętych. Potrzeby i wyzwania społeczne stają się coraz bardziej änagląceö i nie mogą być już zaspokajane tylko przez innowacje techniczne, które często generują i pogłębiają te potrzeby. Globalny kryzys pokazał, że coraz więcej wyzwań stojących przed społeczeństwem ma wymiar społeczny. Dotyczy to także przedsiębiorstw. W niektórych z nich pogłębiają się zjawiska związane z dehumanizacją pracy, co stanowi swoisty paradoks naszych czasów, w których dalszy postęp ma się opierać na kapitale ludzkim, jednocześnie zaś zasobem tym gospodarujemy nieefektywnie. Uwaga badaczy i praktyków stopniowo przesuwa się z innowacji technologicznych na innowacje społeczne, rozumiane jako nowe idee, produkty, procesy, które zaspokajają potrzeby społeczne, są wydajniejsze i skuteczniejsze od dotychczas istniejących rozwiązań i dotyczą społeczności jako całości. Uważa się, że są korzystne dla społeczeństwa i zwiększają zdolność społeczeństwa do działania. Książka wpisuje się w nurt publikacji ukazujących specyfikę innowacji społecznych, celowość ich stosowania oraz gotowość wdrożenia w polskich przedsiębiorstwach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13816 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14780 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3418)
Nazwy aut. na s. 185-186.
Bibliogr. przy pracach.
W książce przedstawione zostały różne aspekty koncepcji kapitału ludzkiego i społecznego. Treść zamieszczonych tu jedenastu rozdziałów koncentruje się na problemach związanych z kreowaniem i wzmacnianiem kapitału ludzkiego i społecznego oraz kwestiach dotyczących zarządzania tymi kapitałami. Przy czym - co warto wyraźnie zaznaczyć - oba kapitały nie są tu tylko wąsko analizowane. Przeciwnie, ukazane są z perspektywy rozmaitych dyscyplin naukowych, m.in. filozofii, nauk politycznych, polityki społecznej, socjologii, prawa, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy publikacji koncentrując się na niezwykle ważnych, kluczowych aspektach kreowania i zarządzania kapitałami, tworzą bazę, która służyć ma przemyśleniom na temat roli kapitału ludzkiego i społecznego w dzisiejszych czasach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13954 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Problemom otoczenia społeczności lokalnych poświęcono bardzo dużo publikacji naukowych. Jednakże postępująca globalizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego oraz obecność Polski w UE czyni tę problematykę wciąż aktualną i interesującą jako przedmiot badań naukowych. W tym nurcie badawczym mieści się także niniejsza monografia. Zawiera 14 prac 20 autorów z kilku ośrodków naukowych. Obejmuje trzy części: O niektórych zmianach w życiu współczesnego społeczeństwa, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość społeczna, O niektórych zmianach w funkcjonowaniu podmiotów sektora bankowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15098 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Wiodącym celem niniejszej monografii jest dokonanie identyfikacji powiązań zrównoważonego rozwoju z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chodzi nie tylko o wskazanie mechanizmu tych powiązań, ale również o pokazanie ich specyfiki w odniesieniu do MSP. Wymaga to analizy czynników mających wpływ na zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania. W pracy starano się udowodnić tezę, że w obecnych warunkach rynkowych konieczne jest uwzględnianie w małych i średnich przedsiębiorstwach odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do procesów zarządzania. Kolejna teza zakłada, iż występują szerokie możliwości zastosowania w praktyce określonych narzędzi i metod zarządzania, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjęcie powyższych założeń wymagało postawienia wielu pytań badawczych, które sformułowano we wprowadzeniach do kolejnych rozdziałów monografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17245 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17244 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
"Przedsiębiorstwo, region, rozwój to hasła, które przenikają współczesną gospodarkę państw Unii Europejskiej, w tym także gospodarkę polską. Są także reakcją na procesy przekształceń w ramach polskiej transformacji i myślenia przedsiębiorstw o przyszłości, o osiągnięciu lepszych warunków do konkurencji oraz wchłanianiu różnorodnych przejawów innowacji. W opracowaniu autorzy przedstawiają wiedzę studialną oraz badania empiryczne w celowo dobranych przedsiębiorstwach i regionach. Analizuje się więc strategie rozwojowe, ocenia zdolność przedsiębiorstw do wykorzystania walorów gospodarki rynkowej oraz więzi wewnętrznych i zewnętrznych do umacniania swojej pozycji na rynku. Motywem scalającym studia nad tą problematyką jest traktowanie regionalności jako swoistego paradygmatu, w ramach którego kreowana jest polityka gospodarcza regionu i jej związki z przedsiębiorstwami działającymi w regionie. W pracy podkreśla się rozległe role społeczne i gospodarcze, jakie spełnia administracja regionalna, jakie mogą być przedmiotem współdziałania na danym terenie. Istotna w tym procesie jest identy­fikacja tożsamości regionalnej, umiejętność odczytywania przez przedsiębiorstwa intencji strategicznych reprezentowanych przez władze regionalne, jasność celów, wizjonerstwo, kreatywność, atmosfera innowacji i przedsiębiorczości sprzyjające współpracy przedsiębiorstw z władzami regionu. Jest to możliwe do osiągnięcia, jeśli traktować region jako otwarty system socjotechnologiczny i ekonomiczny, nastawiony na zmiany, tworzący warunki akceptacji innowacji, sprzyjający konkurencyjności i na tej drodze przyczyniający się do trwałego zrównoważonego rozwoju w skali regionu. Treści i ich dokumentacja zawarte w książce mogą być wykorzystane przez menedżerów, a także zasilać aktualną wiedzę grona studentów zainteresowanych zarządzaniem regionalnym". (prof. zw. dr hab. Marian Strużycki)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12674 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11088 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12054 XIII.3 [Czytelnia C], 12053 XIII.3 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [323]-351.
We współczesnej, niezwykle złożonej i usieciowionej gospodarce globalnej wyzwaniem dla praktycznie każdej firmy staje się odnalezienie swojego miejsca i sposobu na sukces. Jednym z fenomenów społecznych staje się to, że rozproszone i luźno połączone ze sobą jednostki (konsumenci) potrafią się samoorganizować, tworzyć wirtualne społeczności i dobrowolnie ze sobą współpracować. Jak dokładnie przebiega ten proces? Jak zjawiska wywołane rozwojem i ekspansją technologii sieciowych przekształcają biznes? Czy wymuszają zmianę dotychczasowych praktyk i stwarzają warunki dla nowej jakości społecznej odpowiedzialności biznesu? Książka odpowiada na te pytania, a także na pytania związane ze skutkami zmian technologicznych, społecznych i kulturowych wywołanych rozwojem nowych technologii (zwłaszcza Web 2.0) dla procesów zarządzania organizacjami, w szczególności dla koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13506 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14476 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again