Form of Work
Książki
(41)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(48)
only on-site
(40)
unavailable
(11)
Branch
Magazyny
(25)
Wypożyczalnie
(34)
Czytelnie
(40)
Author
Jerzemowska Magdalena (1952- )
(3)
Nowak Edward (1951- )
(3)
Ajdacki Michał
(2)
Brigham Eugene F. (1930- )
(2)
Houston Joel F
(2)
Kiziukiewicz Teresa (1947- )
(2)
Sierpińska Maria (1950- )
(2)
Aleszczyk Józef
(1)
Baran Wioletta
(1)
Bielińska Irena
(1)
Bojanowski Witold (ekonomia)
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Bryvus Yurij. n
(1)
Bąkowski Michał (ekonomia)
(1)
Cegłowski Bartłomiej
(1)
Chwierut Sławomir
(1)
Czubakowska Ksenia (1946- )
(1)
Derlukiewicz Katarzyna. n
(1)
Dudycz Tadeusz (1961- )
(1)
Dyduch Alina
(1)
Ejsmont Aneta
(1)
Engelhardt Juliusz (1955- )
(1)
Gabriel Bartłomiej
(1)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(1)
Gmytrasiewicz Maria (1940- )
(1)
Golec Anna (ekonomia)
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz (1969- )
(1)
Grzegorzewski Adrian. n
(1)
Górka Łukasz
(1)
Gąsiorkiewicz Lech (1946- )
(1)
Hońko Stanisław
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Jasiński Leszek Jerzy (1952- )
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kondratowicz-Garbarska Irena
(1)
Koralun-Bereźnicka Julia
(1)
Kowalczyk Magdalena (zarządzanie)
(1)
Krawczyk Katarzyna (ekonomia)
(1)
Kulis Marzena
(1)
Martyniuk Olga
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Marzec Józef
(1)
Małkowska Danuta
(1)
Micherda Bronisław (1945- )
(1)
Niedźwiedzka Ewa (ekonomia)
(1)
Olzacka Barbara
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Ostrowska Dorota
(1)
Pałczyńska-Gościniak Renata
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Podgórski Błażej
(1)
Raciński Artur
(1)
Rutkowski Andrzej
(1)
Rutkowski Andrzej (nauki ekonomiczne)
(1)
Sawicki Kazimierz (1926- )
(1)
Sałbut Bartosz
(1)
Sieroń Bartosz. n
(1)
Stańczak-Strumiłło Kamila
(1)
Stolarek Antoni
(1)
Stylo Waldemar
(1)
Sułowska Jolanta (finanse)
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Szramowski Dawid
(1)
Szulc Małgorzata (ekonomia)
(1)
Turyna Jan (1949- )
(1)
Walińska Ewa
(1)
Waśniewski Krzysztof
(1)
Wereda Magdalena
(1)
Wiczkowski Andrzej. n
(1)
Wilimowska Zofia (1949- )
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Wójcik Dariusz
(1)
Wędzki Dariusz
(1)
Śliwa Jan (1928- )
(1)
Świderska Gertruda Krystyna (1942- )
(1)
Year
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Audience Group
Menedżerowie
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Analitycy ekonomiczni
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(18)
RACHUNKOWOŚĆ
(14)
FINANSE
(13)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
ANALIZA STRATEGICZNA
(1)
ARKUSZE KALKULACYJNE
(1)
Analiza finansowa
(1)
BANKI
(1)
EKONOMIA
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
KOSZTY
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
Wynik finansowy
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(17)
PODRĘCZNIKI
(7)
PORADNIKI
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
41 results Filter
Book
In basket
Rachunkowość finansowa od podstaw / Józef Aleszczyk. - Wyd. 5 zm. i rozsz. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011. - 428 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 418-423.
Podręcznik ma charakter praktyczny. Prezentuje podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej w podmiotach gospodarujących, zwłaszcza w spółkach prawa handlowego. Dotychczasowe cztery wydania podręcznika spotkały się z aprobatą jego Czytelników, tak wśród studentów, jak też praktyków rachunkowości, uczestników różnych szkoleń. Treść podręcznika może służyć do samodzielnego studiowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11090 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12056 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 299 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 288-291. Indeks.
Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej oraz skuteczność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania informacji i zastosowania właściwych metod badawczych. Zasady i sposoby interpretacji oraz analizy informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych są kompleksowo i przystępnie opisane w niniejszym, trzecim wydaniu książki. Zostało ono rozszerzone i zaktualizowane, a także dostosowane do obowiązujących regulacji w zakresie sprawozdawczości finansowe.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14742 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15477 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W prezentowanym podręczniku zawarto m.in. treści merytoryczne odpowiadające rachunkowości – przedmiotowi realizowanemu na pierwszym roku studiów ekonomicznych. Za punkt wyjścia przyjęto produkt finalny rachunkowości, który stanowi sprawozdanie finansowe. W jednym przykładzie zawarto podstawowe zasady ujmowania, wyceny i prezentacji elementów kształtujących sytuację majątkowo-finansową oraz wynik finansowy podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe. Ukazując pojemność informacyjną podstawowych elementów sprawozdania finansowego, zaprezentowano ponadto wybrane elementy analizy ekonomiczno-finansowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14346 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14345 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15251 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 325-328.
Audyt sprawozdań finansowych jest wyspecjalizowaną dziedziną rachunkowości finansowej. Jego znaczenie stale rośnie, gdyż wiele firm musi swoje roczne sprawozdania finansowe przed zatwierdzeniem i przekazaniem wszystkim zainteresowanym poddać badaniu (audytowi) przez biegłych rewidentów. Podręcznik obejmuje wiedzą o istocie audytu, roli biegłych rewidentów oraz metodach badania sprawozdań finansowych, przy czym nacisk został położony na pokazanie praktycznych aspektów takiego badania. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Mogą z niego korzystać także słuchacze studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz praktycy służb finansowo-księgowych firm.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8793 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8747 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10266 VIII.5 [Czytelnia C], 10220 VIII.5 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość : podstawowe założenia i zasady / Maria Gmytrasiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 172 s. : il. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
Publikacja ta jest unikatowym studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Jej dydaktyczne walory sprawiają, że można ją polecić zarówno jako podręcznik akademicki, jak i kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Książka obejmuje przede wszystkim opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstawowych zasad rachunkowości nie jako praktycznego fundamentu procedur księgowych, ale jako metody myślenia podporządkowującej sobie cały system rachunkowości. Znaczącym atutem jest oryginalność ekspozycji podstawowych założeń i zasad rachunkowości. Autorka przyjęła nowatorską, niestosowaną powszechnie w doktrynie dydaktycznej koncepcję opisywania głównych założeń systemu rachunkowości. Zerwała całkowicie z utrwaloną w Polsce doktryną dydaktyczną rachunkowości opartą na formalnym języku opisu i sformułowaniach odnoszących się do techniki ręcznej. Książka dokumentuje, że rachunkowość nie jest kłopotliwą wiedzą praktyczną, ale myślową metodą opisu rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstw.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11974 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11973 VIII.6 [Wypożyczalnia C], P.11972 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13132 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 440-448. Indeks.
Książka zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym, zadłużenia i zdolności do jego obsługi oraz oceny aktywności i rentowności działalności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również wskaźniki i wzorce oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym oraz badania jego zagrożenia upadłością. Uwzględnione też zostały zagadnienia związane z prognozowaniem potrzeb finansowych podmiotu oraz analizą jego wartości, a także regulacje nadzoru korporacyjnego. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, a ostatni rozdział stanowi przykład kompleksowej analizy finansowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14754 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15495 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym, zadłużenia i zdolności do jego obsługi oraz oceny aktywności i rentowności działalności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również wskaźniki i wzorce oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym oraz badania jego zagrożenia upadłością. Uwzględnione też zostały zagadnienia związane z prognozowaniem potrzeb finansowych podmiotu oraz analizą jego wartości, a także regulacje nadzoru korporacyjnego. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, a ostatni rozdział stanowi przykład kompleksowej analizy finansowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2943 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2942 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 208-209.
Książka poświęcona jest jednemu ze składników sprawozdania finansowego - rachunkowi zysków i strat. Jej treść obejmuje dwie części. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia związane z procedurą ustalania wyniku finansowego w różnych obszarach działalności jednostki gospodarującej, a także sposoby sprawozdania rachunku zysków i strat. Część druga swym zakresem obejmuje zadania wraz z rozwiązaniami, ilustrującymi sposoby ustalania wyniku finansowego. Uzupełnieniem jest "Słownik użytecznych terminów" niezbędnych w nauce i dydaktyce rachunkowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12446 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13593 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja zawiera zagadnienia dotyczące istoty i zakresu analizy finansowej, elementów sprawozdania finansowego, wykorzystania metod statystycznych w analizie finansowej, oceny efektywności inwestycji, oceny przedsiebiorstwa na rynku kapitałowym etc.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15147 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Konsolidacja sprawozdań finansowych / Artur Raciński. - Wyd. 2. - Warszawa : Polska Akademia Rachunkowości, 2011. - 480 s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Praktyczna Edukacja)
Do książki dołączona jest płyta CD o tej samej sygnaturze.
Publikacja jest praktycznym przewodnikiem w zakresie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Zawiera szereg przykładów ustalania korekt i wyłączeń konsolidacyjnych oraz ich wprowadzania do poszczególnych elementów sprawozdania w kolejnych latach obrotowych. Rozwiązania zastosowane w przykładach bazują na wieloletnim doświadczeniu autora w zakresie sporządzania i weryfikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12938 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa / Jan Turyna. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnicwo C. H. Beck, 2014. - XI, 306, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 293-296, wykaz aktów prawnych s. 296-299. Indeks.
Podręcznik do rachunkowości finansowej, w którym omówione zostały zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wg międzynarodowych standardów (MSSF), amerykańskich standardów (US GAAP) oraz polskiego ustawodawstwa. Analiza porównawcza polskiego prawa bilansowego z koncepcjami i zasadami rachunkowości międzynarodowej została przeprowadzona wg stanu na 1 stycznia 2013 roku. Książka zawiera dokładny opis elementów sprawozdawczości finansowej, m.in.: bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych i pozostałych raportów sprawozdania finansowego, a także sprawozdawczości skonsolidowanej. Analiza najważniejszych rozwiązań szczegółowych jest zawsze poprzedzona teoretycznym wprowadzeniem, a jasno nakreślona koncepcja i konsekwentny wywód ułatwiają studiowanie. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do: studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń, kandydatów na biegłych rewidentów, pracowników służb finansowo-księgowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14353 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14352 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15258 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Decyzje kadry kierowniczej każdego przedsiębiorstwa mają dalekosiężne i w dużej mierze nieodwracalne skutki. Znajduje to odzwierciedlenie w unikalnej ścieżce rozwojowej każdego przedsiębiorstwa. Otoczenie przedsiębiorstw staje się coraz bardziej turbulentne i zmienne, a interakcje przedsiębiorstwa z tym otoczeniem coraz bardziej złożone. Audyt strategiczny to kompleksowe badanie systemu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie; jest narzędziem doskonalenia systemu zarządzania strategicznego; służy zredukowaniu ryzyka strategicznego. Książka niniejsza jest przewodnikiem po kierunkach i metodach zredukowania ryzyka strategicznego poprzez odpowiednią kontrolę systemu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Nowatorstwo podejścia pokazanego w niniejszej książce polega na zintegrowaniu analizy ryzyka strategicznego z analizą ryzyka operacyjnego, przejętą z sektora usług finansowych. Omówiono tu podstawowe zagadnienia związane z budowaniem strategii oraz kryteriami oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu metod audytu strategicznego, przeanalizowano związki między audytem strategicznym i ryzykiem strategicznym oraz metody redukcji ryzyka strategicznego w oparciu o audyt, wreszcie przedstawiono wyniki autorskiego audytu strategicznego, przeprowadzonego na dużej i zróżnicowanej próbce polskich spółek giełdowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10362 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 218-224.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa stanowi podstawę systemu informacyjno-decyzyjnego przedsiębiorstwa, od którego wymaga sie trafnego doboru informacji, właściwej ich oceny i połączenia w odpowiednie wskaźniki. Celem książki jest wskazanie przemian w metodyce analizy finansowej, związanej z faktem, że dotyczy ona nie tylko przeszłości, ale także przyszłości. Przemiany w metodyce analizy finansowej uwzględniać muszą również równoległe podejście majątkowe i kapitałowe. Temu celowi służyć mają wskazane w pracy procedury analityczne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12735 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12734 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13774 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak. - Wydanie 4. zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2017. - 314 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 302-306. Indeks.
Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia analizy sprawozdań finansowych, metody analizy ekonomicznej wykorzystywane w analizie sprawozdań finansowych), zestawienia składające się na sprawozdanie finansowe (w tym: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe) oraz zastosowanie wskaźników finansowych do opisu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej (w tym: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki rotacji). W książce uwzględniono zmiany w sprawozdawczości finansowej wprowadzone nowelizacjami ustawy o rachunkowości z 2014 r. i 2015 r., a obowiązujące od 2016 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.18083 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd. 4. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016. - 537 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 523-528. Indeks.
Książka obejmuje podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych, aby można było tę wiedzę wykorzystać w praktyce. W niniejszym wydaniu zostały uwzględnione zmiany, które zaszły w polskim prawie w zakresie rachunkowości i podatków. Książkę wzbogacają też prezentacje najnowszych trendów w podejściu do analizy i zarządzania finansami firm. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, a także dla menedżerów, kadr zarządzających przedsiębiorstw oraz osób profesjonalnie zajmujących się analizami ekonomicznymi i finansowymi.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15202 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16476 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16171 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Książka napisana jest w formie podręcznika, aby służyć jednostkom ochrony zdrowia jako przewodnik po świecie decyzji finansowych. Odbiorcy podręcznika, czyli przede wszystkim dyrektorzy szpitali, kierownicy działów finansowych, zarządzający kasami chorych oraz wszelkie osoby związane z finansową stroną działalności służby zdrowia, znajdą w nim odpowiedzi na pytania: jak przygotowywać sprawozdania finansowe i jak z nich korzystać? oraz kto i jak powinien tworzyć i oceniać projekty inwestycyjne? skąd uzyskiwać pieniądze na bieżącą działalność i rozwój oraz jak oceniać alternatywne źródła finansowania? jak kontrolować koszty? Odpowiadając na te i wiele innych pytań, autorzy korzystali z doświadczeń zdobytych w pracy w służbie zdrowia, doradztwie finansowym jak również doradztwie na rzecz instytucji rządowych i samych jednostek ochrony zdrowia. Podręcznik pełen jest praktycznych przykładów, przedstawiających sposoby rozwiązania konkretnych problemów. Jest on połączeniem przedstawionych w sposób przystępny koncepcji nowoczesnego zarządzania finansowego i propozycji zastosowania tych koncepcji w polskich warunkach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10087 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10086 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11693 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(ABC Przedsiębiorcy)
Na okł. i s. tyt. : Praktyczny poradnik z przykładami.
Bibliogr. przy rozdz.
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego. Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, do których należą: sporządzanie sprawozdania finansowego, "czytanie" informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12685 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12684 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13731 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 459-467. Indeks.
Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym, zadłużenia i zdolności do jego obsługi oraz oceny aktywności i rentowności działalności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również wskaźniki i wzorce oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym oraz badania jego zagrożenia upadłością. Uwzględniono też zagadnienia związane z prognozowaniem potrzeb finansowych podmiotu oraz analizą jego wartości, a także regulacje nadzoru korporacyjnego. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone przykładami liczbowymi, a ostatni rozdział książki stanowi przykład kompleksowej analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa. Autorami książki są nauczyciele akademiccy mający nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także duże doświadczenie praktyczne w zakresie analizy finansowej oraz doradztwa finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17782 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17781 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Przedsiębiorstwo jest jednym z głównych podmiotów gospodarki narodowej. Procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa są bardzo istotne z punktu widzenia wzrostu i rozwoju gospodarczego. Umiejętność prawidłowego odczytywania i analizowania sprawozdań finansowych oraz szybkiego reagowania na niekorzystne wyniki stanowi o jego dalszym rozwoju. Prezentowana publikacja odnosi się właśnie do takich problemów, opisując podstawową wiedzę na temat podstaw finansów przedsiębiorstw. Wiedzę taką powinni posiąść przede wszystkim uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów o profilu ekonomicznym, a także wewnętrzni (zarządzający, właściciele, pracownicy, kontrolerzy i analitycy) i zewnętrzni użytkownicy sprawozdań finansowych (inwestorzy, kredyto- i pożyczkodawcy, klienci, dostawcy, konkurenci, agendy rządowe, ubezpieczyciele, agencje informacyjne, wywiadownie handlowe).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15014 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15868 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Panowanie nad finansami firmy wymaga znajomości wielu koncepcji ekonomicznych oraz gruntownej wiedzy na temat reguł i zasad zarządzania. Najważniejsze zalety niniejszej publikacji to: podjęcie zagadnień, które należą do codziennych problemów każdego przedsięborstwa oraz do najistotniejszych obszarów oceny jego kondycji finansowej; położenie nacisku na praktyczną stronę procesu decyzyjnego; szerokie omowienie okoliczności i wyników towarzyszących podejmowaniu decyzji w obszarze płynności finansowej, duża liczba różnorodnych przykładów wzbogaconych schematami i tabelami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13133 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14223 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again