Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(14)
Author
Baczała Ditta
(1)
Banaszkiewicz Magdalena
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Kamińska Julia
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Malec Małgorzata
(1)
Nawrocka Elżbieta
(1)
Nawrocka Joanna
(1)
Nowicka Agnieszka (pedagogika)
(1)
Olszewski Sławomir
(1)
Parys Katarzyna
(1)
Porawska Ella (1971- )
(1)
Porawski Marek
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Strelau Jan
(1)
Trojańska Małgorzata
(1)
Turowski Jan (1917-2006)
(1)
Wojciszke Bogdan (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Psycholodzy
(1)
Psycholodzy kliniczni
(1)
Subject
NIEPEŁNOSPRAWNI
(4)
INTEGRACJA SPOŁECZNA
(2)
LUDZIE STARZY
(2)
STAROŚĆ
(2)
STEREOTYP (psychol., socjol.)
(2)
GRUPY SPOŁECZNE
(1)
INTELIGENCJA SPOŁECZNA
(1)
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO
(1)
OPIEKA SPOŁECZNA
(1)
OŚWIATA DOROSŁYCH
(1)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
POSTAWY
(1)
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
Psychologia
(1)
SOCJOLOGIA
(1)
STRUKTURA SPOŁECZNA
(1)
TURYSTYKA
(1)
TURYSTYKA KULTUROWA
(1)
UPRZEDZENIA
(1)
WSPARCIE SPOŁECZNE
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
PETERSBURG (Rosja)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
Podręcznik
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Autorzy uznali, że problemy stereotypów osób z niepełnosprawnością są jedną z priorytetowych kwestii socjopedagogicznych, ponieważ stanowią one jakby sztywny kombinezon, ograniczający zarówno ruchy samych osób niepełnosprawnych, jak i ludzi z ich otoczenia, w dążeniu do poszukiwania wspólnej drogi. Rozważania o stereotypach dotyczących osób niepełnosprawnych kierowane są przede wszystkim do pedagogów specjalnych oraz studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi. Mamy nadzieję, że pozwolą one im lepiej zrozumieć społeczny kontekst edukacji i rehabilitacji osób obciążonych problemami biologiczno-medycznymi, a w konsekwencji przyczynią się do optymalizacji działań rehabilitacyjnych i integracyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9181 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10874 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Monografia stanowi egzemplifikację badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej i resocjalizacji. Opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których pierwsza poświęcona jest procesom stereotypizacji i naznaczania rodzin i dzieci w pracy opiekuńczo-wychowawczej, druga część omawia wybrane obszary wykluczenia i stereotypów w perspektywie pracy socjalnej, natomiast w części trzeciej przybliżono egzemplifikacje stygmatyzacji i praktyk antydyskryminacyjnych w pracy resocjalizacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14093 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Praca podejmuje szereg zagadnień społecznie ważnych, których znaczenie w dobie wzrastającej dość dynamicznie liczby starszych osób w naszym społeczeństwie bywa jeszcze niedostatecznie dostrzegane i doceniane. Starość jest ukazana w publikacji wieloaspektowo: w perspektywie możliwości edukacyjnych i rozwojowych osób starszych, jako problem społeczny (przechodzenie na emeryturę), w wymiarze jednostkowego spostrzegania własnej sytuacji życiowej przez starszych ludzi. Prezentowane są także rozwiązania instytucjonalne wspomagania osób starszych w ich życiu i rozwoju. Publikacja charakteryzuje się dużymi walorami poznawczymi oraz stanowi istotny wkład w budowanie wiedzy gerontologicznej. (z recenzji prof. dr hab. Ewy Skibińskiej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12990 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 243-256.
"Problematyka niepełnosprawności intelektualnej doczekała się szerokiego opracowania w literaturze polskiej i światowej. Związek kompetencji społecznych i niepełnosprawności intelektualnej to zagadnienie, któremu poświęcono w publikacjach znacznie mniej miejsca. Te dwa pojęcia tworzą zestawienie z pogranicza psychologii społecznej i pedagogiki specjalnej. Pierwsza z nauk próbuje zdefiniować kompetencje społeczne i dokonuje ich interpretacji, druga zajmuje się osobą z niepełnosprawnością intelektualną jako jednym z obiektów swoich badań i rozważań teoretycznych. Książka jest próbą obszaru eksploracji, czyli związku niepełnosprawności intelektualnej i kompetencji społecznych." (z Wprowadzenia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12247 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13370 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Varia Culturalia)
Bibliogr. s. 319-334.
Niniejsza książka, wpisując się w nurt badań relacji hosts and guests (pomiędzy społecznością gospodarzy-tubylców i gości-turystów), prowadzonych przez antropologów od lat 70. XX wieku, stawia pytania o znaczenie turystyki w kontaktach polsko-rosyjskich. Punktem wyjścia dla refleksji jest znane pojęcie "dialogu międzykulturowego". Termin, który na stałe zagościł w dyskursie naukowym, stając się poręcznym "listkiem figowym", zostaje skonfrontowany z realnością niełatwych, gdyż obarczonych balastem historii i wzajemnych uprzedzeń, kontaktów Polaków i Rosjan. Choć turystyka rzadko pojawia się w kontekście analiz stosunków między Polską i Rosją, to właśnie ona może się okazać mostem łączącym obydwa narody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13255 XX.1.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 89-98.
Książka skupia się na rozważaniach o ludziach starych wydobywając perspektywę postrzegania społecznego. Koncentruje się na analizach i interpretacjach wyników badań dotyczących postrzegania starych kobiet i mężczyzn w kontekście stereotypu starości, na postawach wobec osób starszych i stylach miłości preferowanych przez ludzi starych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14175 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Książka mówi o determinacji, walce i egzystencji osób niepełnosprawnych. Kluczowym zagadnieniem jest głębsze spojrzenie na życie osób dotkniętych niepełnosprawnością, ale również tych, którzy podejmują wyzwanie udzielania im odpowiedniej pomocy i wsparcia. Książka ujmuje też przykłady z żytcia niepełnosprawnego syna autorki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12290 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na wybrane problemy osób w starszym wieku. Składa się z trzech uporządkowanych problemowo części, z których pierwsza poświęcona jest biologicznym, psychologicznym i społecznym aspektom starzenia się i starości (izolacja społeczna i psychiczna, samotność, poczucie osamotnienia, świadomość zbliżającej się śmierci). Funkcjonowanie osób starszych w różnych środowiskach (rodzinie, domu pomocy społecznej) i rolach społecznych (rodziców, dziadków, podopiecznych instytucji opiekuńczych) oraz związane z tym trudności, zagrożenia, a także radości są przedmiotem rozważań oraz badań w drugiej części pracy. Część trzecia przedstawia problematykę wybranych form aktywności i terapii ludzi starych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11253 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12343 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
Bibliogr. s. 347-376. Indeksy.
Wyrażony w tytule niniejszego tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wszak rezerwat w potocznym ujęciu kojarzy się z czymś, co zamknięte i zarezerwowane dla wybranych. Jednak nie o taki rezerwat tu chodzi. Chociaż trudno oprzeć się wrażeniu, że ciągle jeszcze dla wielu z nas inność wyrażająca się ograniczoną sprawnością czy nieco odmiennym wyglądem jest wystarczającym powodem konstruowania ram funkcjonalnych i rezerwowania ról daleko innych niż te, które zwykle określamy jako wartościowe. Każdy z rezerwatów generuje nieco inne problemy osób niepełnosprawnych lub jest ich następstwem. Właśnie te problemy są punktem wyjścia poszczególnych rozdziałów tej książki. Publikację zamykają pozytywne przykłady przełamywania uprzedzeń - wychodzenia osób z głębszą niepełnosprawnością poza ramy przestrzeni społecznej wyznaczonej sprawnościami i ukonstytuowanymi na podstawie stereotypów możliwościami życia człowieka niepełnosprawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14148 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 153-159.
Książka obejmuje swoim zakresem część problematyki tzw. socjologii ogólnej określanej jako mikrostruktury społeczne. Obejmuje analizowane zagadnienia w sposób problemowy i socjotechniczny. . Autor nie referuje jakiegoś poglądu, ale poszukuje odpowiedzi na pytania. Analizuje i konfrontuje różne stanowiska. Książka jest pomocą naukowa dla studiujących socjologię i dla osób zainteresowanych tą dyscypliną.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5809 [Magazyn 1], P.5808 [Magazyn 1], P.5807 [Magazyn 1], P.5806 [Magazyn 1], P.5805 [Magazyn 1], P.5804 [Magazyn 1], P.5803 [Magazyn 1], P.1674 [Magazyn 1], P.1673 [Magazyn 1], P.1672 [Magazyn 1], P.1671 [Magazyn 1], P.1670 [Magazyn 1], P.346 [Magazyn 1] (13 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.345 VI.2 [Wypożyczalnia B], P.178 VI.2 [Wypożyczalnia B], P.177 VI.2 [Wypożyczalnia B], P.176 VI.2 [Wypożyczalnia B] (4 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.5802 VI.2 [Czytelnia B], P.5801 VI.2 [Czytelnia B], P.5800 VI.2 [Czytelnia B], 562 VI.2 [Czytelnia B] (4 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 612)
Bibliogr., netogr. przy rozdz.
Proponowana publikacja to kompendium wiedzy o różnych sferach - przestrzeniach - funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Część poświęcona przestrzeni kulturowej prezentuje wizerunek ludzkiej niepełnosprawności w wytworach kultury od czasów starożytnych po współczesność oraz formy uczestniczenia w kulturze osób niepełnosprawnych. Kolejna część stanowi próbę zestawienia badań ukazujących zjawisko niepełnosprawności w percepcji społecznej. Część poświęcona przestrzeni informatycznej zawiera wiadomości na temat rozwiązań umożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z komputera, rozwiązania dotyczące problematyki edukacji na odległość, telepracy czy społeczności on-line. Czwarta część publikacji porusza zagadnienia związane z przestrzenią ekonomiczną, w szczególności aktywizacją zawodową niepełnosprawnych. Treści części piątej odnoszą się do przestrzeni fizycznej. Uwzględniono w niej zagadnienia uniwersalnego projektowania, usuwania barier architektonicznych, urbanistycznych i komunikacyjnych, a także rekreacji, turystyki oraz sportu osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12262 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13384 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. - 635 s. : il. ; 31 cm.
Bibliogr. s. 549-604 i przy rozdz. Indeksy.
Książka przedstawia aktualny stan psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polskich realiów i dorobku rodzimych autorów. Obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę, które sygnalizują hasła: potoczna wiedza o świecie społecznym, spostrzeganie ludzi i samego siebie, postawy i ich zmiana, sympatia i miłość, pomaganie innym, agresja i konflikt, funkcjonowanie grup społecznych. Obejmuje też zagadnienia nowsze, będące od niedawna przedmiotem intensywnych badań psychologów, w szczególności: motywy i przekonania społeczne, władza, szczęście, moralność. Odrębny rozdział przedstawia stereotypy i faktyczne różnice płci. Książka pisana jasnym i barwnym językiem, skupia sie na prawidłowościach rządzących ludzką psychiką i postępowaniem. Pokazuje, w jak fascynujący sposób psychologia społeczna odpowiada na pytanie, kim jest człowiek i na czym polega jego społeczna natura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11410 III.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12624 III.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy psychologicznej napisane przez 47 wybitnych polskich psychologów z myślą o studentach psychologii i innych nauk społecznych, nauczycielach akademickich, psychologach praktykach. Książka stanowi trzeci tom Psychologii. Dotyczy jednostki w społeczeństwie i elementów psychologii stosowanej. Znajdują się tu takie pojęcia: człowiek w relacji z innymi, edukacja, działalność zawodowa i publiczna, zdrowie i choroba, etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 31 III.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again