Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(21)
only on-site
(20)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(16)
Czytelnie
(21)
Author
Adamowicz Mieczysław (1939- )
(2)
Danilkiewicz Andrzej
(2)
Dec-Kisiel Katarzyna
(2)
Golińska Agata
(2)
Kawałko Bogdan
(2)
Kruczek Zygmunt
(2)
Ostroga Jacek
(2)
Skwarek Dorota
(2)
Wilczewska Anna
(2)
Zielińska Magdalena
(2)
Zmyślony Piotr
(2)
Armstrong Michael (1928- )
(1)
Barska Anetta
(1)
Bibrowski Władysław
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Bryła Paweł (ekonomista)
(1)
Choroś-Mrozowska Dominika
(1)
Ciesielska Dorota
(1)
Dej Magdalena
(1)
Domański Tomasz (1953- )
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Janas Karol
(1)
Jańczuk Lech
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Laskowska Jolanta (ekonomia)
(1)
Lubas Barbara
(1)
Lutrzykowski Alfred (1945- )
(1)
Michalski Tomasz (1954- )
(1)
Nowak Alina
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Pawłowska Agnieszka (1963- )
(1)
Piasny Beata
(1)
Piekutowska Agnieszka
(1)
Podstawka Marian
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Safin Krzysztof
(1)
Sykała Łukasz
(1)
Szewczuk Adam (1945-2011)
(1)
Wiatrak Andrzej Piotr (1950- )
(1)
Wiażewicz Joanna
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wyrwa Joanna
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Zajda Katarzyna (socjolog)
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
English
(1)
Subject
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(5)
GOSPODARKA TERENOWA
(4)
ROZWÓJ REGIONALNY
(3)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(3)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
POLITYKA REGIONALNA
(2)
PRODUKT REGIONALNY
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
Rewitalizacja
(2)
Rozwój regionalny
(2)
TURYSTYKA
(2)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(2)
BIAŁA PODLASKA (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
BIBLIOTEKARSTWO
(1)
BIBLIOTEKI AKADEMICKIE
(1)
BIBLIOTEKI WIRTUALNE
(1)
BUDŻETY GMINNE
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
INNOWACJE
(1)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(1)
Innowacje
(1)
KADRY
(1)
MARKETING REGIONALNY
(1)
Miasta
(1)
PRAWO AUTORSKIE
(1)
PROGRAMY POMOCOWE UE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
REGIONALNY RYNEK PRACY
(1)
SAMORZĄD GMINNY
(1)
SAMORZĄD LOKALNY
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
Strategia rozwoju
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
USŁUGI
(1)
WIEŚ
(1)
Wsie
(1)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(1)
ŻYWNOŚĆ
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
LUBELSKIE, województwo (od 1999)
(2)
CHINY
(1)
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(1)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
Lwów (Ukraina, obw. lwowski)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Dwutomowa publikacja jest pomocna w zrozumieniu istoty problemów rozwoju na niższych szczeblach terytorialnego podziału kraju, jak również w praktycznych działaniach podejmowanych w gminach, powiatach i województwach. Inspiracją do powstania książek poświęconych strategiom rozwoju lokalnego była konferencja naukowa, która odbyła się w grudniu 2002 r. w SGGW w Warszawie. Tom pierwszy koncentruje się głównie na teorii rozwoju lokalnego i aspektach instytucjonalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2378 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2376 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Dwutomowa publikacja jest pomocna w zrozumieniu istoty problemów rozwoju na niższych szczeblach terytorialnego podziału kraju, jak również w praktycznych działaniach podejmowanych w gminach, powiatach i województwach. Inspiracją do powstania książek poświęconych strategiom rozwoju lokalnego była konferencja naukowa, która odbyła się w grudniu 2002 r. w SGGW w Warszawie. Tom drugi koncentruje się wokół aspektów instrumentalnych oraz prezentuje praktyczne działania i wyniki badań prowadzone w różnych ośrodkach naukowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2377 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2379 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Bibliogr. s. 109-114.
Do książki dołączona jest płyta CD o tej samej sygn.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem programowym, który określa wizję oraz cele i kierunki rozwoju regionu. Dokument został opracowany w oparciu o liczne analizy i diagnozy tematyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16726 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16030 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Bialska ; 32)
Strategia powstała przy współpracy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z Fundacją Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie. Została ona przyjęta do realizacji uchwałą Rady Powiatu z dnia 25.02.2008r. i stała się nadrzędnym dokumentem formułującym politykę rozwoju powiatu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7457 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8242 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This publication is an outcome of over two years' work conducted by the Marshal Office of the Lubelskie Voivoidship in Lublin. It was prepared in collaboration with, and with valuable assistance from, city, municipal and districts governments, academics and researchers, representatives of the business sector and non-govermental organisations.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.1314 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 191-[200].
Offshoring usług jest jedną ze strategii przedsiębiorstw, odpowiadających na wyzwania procesu globalizacji, rozwoju nowych technologii oraz innowacji organizacyjnych. Polega on na wydzieleniu części procesów biznesowych: księgowych, IT, badawczo-rozwojowych i innych z firmy macierzystej i przekazaniu ich do wykonania przedsiębiorstwom w innych krajach - o niższych kosztach pracy lub większych zasobach kapitału intelektualnego. Strategia ta umożliwia firmom koncentrowanie się na wykonywaniu tych działań, które w największym stopniu odpowiadają za tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Książka zawiera prezentację wiodących firm na świecie i łączy rozważania teoretyczne z analizą konkretnych przykładów przedsiębiorstw stosujących strategie offshoringowe - od prekursora offshoringu General Electric po dynamicznie rozwijającą się hinduską globalną korporację Infosys Technologies.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10025 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10024 IX.2 [Wypożyczalnia C], P.10023 IX.2 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10396 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 175-186.
Książka jest odpowiedzią na zawarte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oczekiwania związane z nowym paradygmatem polityki regionalnej. Paradygmat ten zmierza w kierunku wzmocnienia systemu rządzenia wielopoziomowego (multilevel governance). Kluczowe znaczenie mają w nim zasady efektywności, warunkowości, oparcia polityki na dowodach (evidence-based policy). Zdecydowanie większą wagę przywiązuje się również do spójności terytorialnej, jako kryterium planowanych i wdrażanych działań rozwojowych. Nowy paradygmat polityki regionalnej zakłada dalsze zwiększenie autonomii samorządu województwa zarówno w zakresie tworzenia wizji rozwoju (strategii), jak i systemu realizacji tej wizji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15548 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Bibliogr. s. 177-182.
Autor podjął w swojej pracy ważną, aktualną, a zarazem trudną problematykę, odnoszącą się do oceny wykorzystania strategii jako narzędzia skutecznego zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i zmianami tam zachodzącymi. Książka stanowi udaną próbę porządkowania wiedzy teoretycznej dotyczącej budowy i realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich. Na tym tle dokonano oceny strategii rozwoju wybranych gmin, głównie opierając się na opiniach przedstawicieli ich mieszkańców. Wiedza ta jest ważna nie tylko dla tych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12115 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13242 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na s. przytyt. błąd literowy: Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych.
Bibliogr. s. 165-184.
"Przedmiotem książki jest wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego przez pryzmat jednostek samorządu terytorialnego. Książka składa się z 10 artykułów. Ich autorzy analizują procesy bezpieczeństwa i porządku publicznego z perspektywy podmiotowej (poszczególnych grup jednostek samorządu terytorialnego i administracji centralnej) oraz przedmiotowej (procesów zarządzania, finansowania, aspektów instytucjonalnych i komunikacji politycznej). Biorąc pod uwagę ważny temat publikacji, a także - co nie bez znaczenia - interesujący tytuł książki, wskazujący na wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym i regionalnym, dobór szczegółowych tematów artykułów oraz kompetencje ich autorów, popieram jej wydanie." Z recenzji dr hab. Marek Wierzbicki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15732 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawiony materiał jest obszerny. Obejmuje różne sfery działania samorządu. Zawiera treści z aktów prawnych z literatury przedmiotu - nauki administracji, socjologii i zarządzania oraz programowania, daje tym samym Czytelnikowi poszerzoną wiedzę o ustroju politycznym Polski, lokalizmie, samorządzie lokalnym oraz jego transformacji. Na uwagę zasługuje znawstwo Autora, co czyni tekst bardzo komunikatywnym. Uwzględnia on dorobek z zakresu historii administracji, samorządu i, moim zdaniem, jest to poszerzone kompendium wiedzy otwierające badania nad regionalizmem. (z recenzji prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9201 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10921 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Samorządowa)
Bibliografia, netografia na stronach 117-122.
W publikacji zostały omówione metody i instrumenty rozwoju lokalnego, takie jak LEADER, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz innowacje społeczne. Jej autorzy są członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego, w skład którego wchodzą socjolog (pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie współpracy z lokalnymi grupami działania) i geografowie (pracownicy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, specjalizujących się m.in. w tematyce projektów rewitalizacji, na co dzień współpracujący z przedstawicielami samorządów różnego szczebla). W ciekawy i przystępny sposób zaprezentowali oni istotę i problemy związane z wdrażaniem wskazanych metod i instrumentów, poświęcając wiele uwagi praktycznym przykładom rewitalizacji i innowacji społecznych (stosunkowo słabo znanym w Polsce). Walorem książki są praktyczne rekomendacje dotyczące przeprowadzania rewitalizacji miast, a także wdrażania innowacji społecznych w różnych układach lokalnych, sformułowane w odniesieniu do poszczególnych zasad Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, który w obecnej perspektywie programowania jest jednym z najważniejszych instrumentów rozwoju lokalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19603 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19602 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 225-228.
Książka obejmuje problematykę marketingu produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem branż: mleczarskiej, przetwórstwa mięsa i owocowo-warzywnej. Autorzy skupili uwagę na: teoretycznych aspektach marketingu żywności, strategiach wykorzystania środków unijnych przez polskich producentów, zmianach w wymianie handlowej Polski po wejściu do UE, konkurencyjności polskich produktów żywnościowych na rynku europejskim, przykładach strategii producentów i dystrybutorów na polskim rynku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13401 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14384 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 305-317.
Książka zawiera kompendium wiedzy o istocie, specyfice zarządzania i uwarunkowaniach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wiedzy aplikacyjnej niezbędnej w kształtowaniu zachowań strategicznych przedsiębiorstwa. Jej autorzy przyjęli, że przedsiębiorczość i umiejętność tworzenia nowych bytów gospodarczych to atrybuty, które można zdobywać i doskonalić. Założyli dalej, że mała firma nie jest miniaturą wielkiego przedsiębiorstwa, zatem nie da się przejąć wprost na jej potrzeby tych samych metod, technik i koncepcji zarządzania, które sprawdziły sie w dużym przedsiębiorstwie. Uznano również, że podstawowe znaczenie dla rozwoju małych firm, a nawet dla ich przeżycia, ma przyjęcie w procesie decyzyjnym optyki strategicznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12286 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12285 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13411 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia)
Bibliogr. s. 411-428 i przy rozdz. Indeks.
Podręcznik akademicki prezentujący kompleksowe podejście do problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, napisany w sposób przystępny dla czytelnika, dzięki czemu może stanowić bardzo przydatną lekturę dla praktyków gospodarczych. Zawiera zarówno podstawy teoretycznej, jak i przykłady z praktyki gospodarczej. Porusza najbardziej aktualne problemy związane z zarządzaniem, finansowaniem i pobudzaniem rozwoju regionalnego i lokalnego, jego diagnozowaniem, prognozowaniem i planowaniem (opracowywaniem strategii i scenariuszy rozwoju), podnoszeniem konkurencyjności i polityką przestrzenną. Autorzy z jednej strony wskazują newralgiczne ogniwa rozwoju (bariery i zagrożenia), z drugiej zaś przedstawiają propozycje rozwiązań i sposoby działania, umożliwiając osiągnięcie zamierzonych celów rozwojowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14794 [Magazyn 1], P.14793 [Magazyn 1], P.12676 [Magazyn 1], P.11894 [Magazyn 1] (4 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11893 XIII.3 [Wypożyczalnia C], P.11892 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12959 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 11557 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9838 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9837 XXI.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11375 XXI.1 [Czytelnia B], 11374 XXI.1 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 281-297.
Podręcznik do nauczania przedmiotu regiony turystyczne na II stopniu studiów uzupełniających magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja, zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia (załącznik nr 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r.). Zawarto w nim teoretyczne zagadnienia regionalizacji, przedstawiono makroregiony turystyczne świata według UNWTO, opisano gospodarkę turystyczną w regionach, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, omówiono podstawy tworzenia strategii rozwoju i zasady sterowania ruchem turystycznym. Publikacja zawiera liczne przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14409 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14408 XXI.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15309 XXI.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka stanowi cenny zbiór prac naukowych. Szczególną i godną uwagi cechą jest z jednej strony bogata różnorodność tematczna, z drugiej zaś odniesienie do głownej idei wyróżniającej tę pozycję, a mianowicie nowoczesnych form funkcjonowania przedsiębiorstw różnych form i branż. w monografii poruszono liczne problemy dotyczące wwarunków funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych, zjawisk związanych z decyzjami opartymi na nowoczesnych koncepcjach zarządzania. Zaprzentowano również szereg wyników badań na temat stanu i perspektyw rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. (dr hab. Krzysztof Z. Górniak)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14489 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-264.
Niniejsza książka prezentuje nowe problemowe podejście do procesu integracji europejskiej, koncentrując się na jego głównych wyzwaniach i efektach, zachodzących na umiędzynarodowionych rynkach i w odniesieniu do zeuropeizowanych polityk. Efekty te przekładają sie na sprostanie wyzwaniom globalizacji gospodarki i roli UE jako czołowego "gracza" na rynku światowym, współtworzącego regulacje odnoszące sie do procesu globalizacji wraz z innymi organizacjami ponadnarodowymi i wiodącymi gospodarkami świata.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11202 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11201 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12269 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Książka prezentuje zagadnienie wyrównywania regionalnych dysproporcji rozwoju gospdoarczego w ramach polityki regionalnej. W publikacji autorzy, skupiając się na problemach dotyczących nierówności w rozwoju regionów, omówili m.in.: działania Unii Europejskiej wobec wspólczesnych wyzwań, role innowacji w rozwoju firm i regionów, współpracę podmiotów w modelu triple-helix, planowanie i wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, wybrane zagadnienia z dziedziny finansóe, w tym wyrównywania dysproporcji finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15953 XIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again