Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnie
(1)
Czytelnie
(5)
Author
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Filipiak Marian (1935- )
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Wrzesień Witold (1965- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
MŁODZIEŻ
(2)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(2)
ADAPTACJA SPOŁECZNA
(1)
DZIECKO
(1)
KULTURA
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
NIELETNI PRZESTĘPCY
(1)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
SUBKULTURA
(1)
WIĘŹNIOWIE
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1945-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 405-412. Indeks.
Książka jest próbą usystematyzowania dotychczasowej wiedzy o świecie młodzieżowych subkultur oraz przeglądem najważniejszych subkulturowych wydarzeń ostatnich kilkudziesięciu lat. Książkę rozpoczynają rozważania o młodzieży i młodości, dalej autor oprócz systematyzacji kategorii analitycznej subkultury zajmuje się zależnościami między subkulturowością a pokoleniowością. Znaczną część książki autor poświęca omówieniu subiektywnie wybranych subkultur od początku ich istnienia do czasów współczesnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14298 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Rozprawa ma układ klasyczny. Otwiera ją czytelny spis treści, po którym następuje wstęp oparty na piśmiennictwie zawierającym 414 pozycji, w większości anglojęzycznych z pierwszej dekady bieżącego stulecia, przedstawionych wg standardów renomowanych czasopism medycznych. Kolejne rozdziały przedstawiają cel pracy, materiał i metody, dyskusję oraz wnioski. Całość zamykają streszczenia w języku polskim i angielskim oraz indeks nazwisk i haseł przedmiotowych. Praca jest dojrzałą monografią prezentującą oryginalny dorobek naukowy Autora. Podjęta problematyka dynamiki i czynników ryzyka występowania nadwagi i otyłości ma walor aktualności i znaczenia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11536 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 309-326.
Niniejsze opracowanie wprawdzie nie aspiruje do pedagogicznego kompendium odzwierciedlającego w wyczerpujący sposób wyszczególnione zagadnienie, tym niemniej poruszane wątki zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zostały tak ułożone, aby możliwie w jednym miejscu zgrupować rozproszone w literaturze kwestie dotyczące niedostosowania społecznego. Książka w swojej zawartości uwzględnia najnowsze rozwiązania prawnoinstytucjonalne z zakresu niedostosowania społecznego. Stanowi także materiał, który pomaga w ukierunkowaniu samodzielnej nauki, a zarazem jest źródłem zasobu wiadomości dla studentów, wykładowców oraz praktyków zawodu o etiologii, przejawach, rozmiarach i zapobieganiu zaburzonym zachowaniom wśród nieletnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11546 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 314-326.
Problematyka dotycząca badania kultury jest aktualna w każdym typie społeczeństw, jednak współcześnie, w dobie gwałtownych przemian cywilizacyjnych, nabrała wyjątkowego znaczenia. Dotyczy to przede wszystkim socjologicznego aspektu kultury, ponieważ ten aspekt jest szczególnie "wrażliwy" na procesy transformacji zmian społecznych i ekonomicznych, na które nakładają się obecnie transformacje aksjologiczne wyrażające się między innymi w odchodzeniu od tradycyjnych wartości, norm, i wzorów zachowań. Nie trzeba więc uzasadniać, że naukowa analiza dokonujących się dziś zjawisk w obszarze kultury jest prawdziwym wyzwaniem dla badaczy problemów społecznych. Na to zapotrzebowanie społeczne odpowiada szczególnie druga część prezentowanej publikacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9182 VI.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10875 VI.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again