Form of Work
Książki
(29)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(27)
available
(15)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(28)
Author
Gaworecki Władysław Włodzimierz
(3)
Balińska Agata
(2)
Jastrzębski Cezary
(2)
Młynarczyk Zygmunt (geograf)
(2)
Ozimek Irena
(2)
Sawicki Bogusław (1952- )
(2)
Sikora Jan (1947- )
(2)
Zajadacz Alina (1972- )
(2)
Boruszczak Mirosław
(1)
Buko Jacek
(1)
Dyrda-Maciałek Sylwia
(1)
Halemba Piotr (1966- )
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Jagusiewicz Andrzej
(1)
Janicka Joanna (1959- )
(1)
Kondracki Stanisław
(1)
Kuźniar Wiesława
(1)
Legienis Henryk
(1)
Legienis Henryk. Baza agroturystyczna w kraju i w regionach
(1)
Legienis Henryk. Baza turystyczno-wyppoczynkowa dzieci i młodzieży szkolnej w ewidencji kuratoriów oświaty
(1)
Majewski Janusz
(1)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Malicki Marian
(1)
Matuszewska Dorota
(1)
Petrecka Beata
(1)
Potocka Ilona
(1)
Przychodzeń Zygmunt Józef (1940- )
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Sieczko Anna (ekonomia)
(1)
Sikorska-Wolak Izabella
(1)
Skrzyczyńska Janina
(1)
Tyc Agnieszka (1973-)
(1)
Wartecka-Ważyńska Agnieszka
(1)
Włodarczyk Bogdan
(1)
Zarzecka Krystyna (1956- )
(1)
Zawadka Jan
(1)
Świerczewska-Gąsiorowska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
TURYSTYKA
(14)
AGROTURYSTYKA
(12)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
POLITYKA REGIONALNA
(2)
PRODUKT REGIONALNY
(2)
TURYSTYKA KULTUROWA
(2)
USŁUGI
(2)
WIEŚ
(2)
Ekoturystyka
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
INNOWACJE
(1)
Innowacje
(1)
LISZEWSKI, STANISŁAW
(1)
MARKETING REGIONALNY
(1)
ODPOCZYNEK
(1)
PROGRAMY POMOCOWE UE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
ROLNICTWO
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
ROŚLINY
(1)
TRAKTAT LIZBOŃSKI (2007)
(1)
TURYSTYKA ZDROWOTNA
(1)
UCZNIOWIE
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
LITWA
(1)
MAZOWSZE
(1)
PODLASIE
(1)
POLSKA
(1)
POLSKA WSCHODNIA
(1)
Polska
(1)
WILNO (Litwa ; okręg)
(1)
ŚWIĘTOKRZYSKIE, województwo
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(3)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE
(1)
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
W pracy przedstawione zostały dane z zakresu bazy agroturystycznej w Polsce. Uzupełniono także informacje przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1893 XX.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 9-11 kwietnia 2010 r., Kielce.
Bibliogr. przy większości ref.
W niniejszej publikacji zostały zebrane referaty omawiające m.in. zagadnienia turystyki wiejskiej jako szansy rozwoju wsi, źródła finansowania rozwoju usług związanych z pobytem turystów na wsi, doskonalenie produktów turystyki wiejskiej, nowoczesne technologie informacji i dystrybucji w turystyce wiejskiej, prawne aspekty tworzenia i sprzedaży produktów turystycznych, współpracy w dziedzinie turystyki wiejskiej i agroturystyki. Książka prezentuje również trzy skomercjalizowane produkty turystyki wiejskiej: "Krainę Żubra", "Małopolską Wieś Pachnącą Ziołami" i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Część druga prezentuje próby i sposoby komercjalizacji turystyki w regionie świętokrzyskim, kształtowanie wizerunku gospodarstwa za pomocą narzędzi promocji, wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych oraz pomoc otoczenia biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12229 XX.1.4 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka koncentruje się na zjawsiku wiejskiego produktu turystycznego. Składa się z dwóch częśći: pierwszą tworzą artykuły naukowe poświęcone analizie poduktowego podejścia w turystyce wiejskiej, druga to komunikaty o zróżnicowanej tematyce, w większości dotyczącej także produktu turystycznego. Publikacja podejmuje również termat roli Internetu w marketingu wiejskiego produktu turystycznego oraz przedstawia informacje dotyczące międzynarodowych targów AGROTRAVEL.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13403 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Turystyka i Rekreacja - Studia i prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 2080-6795 ; nr 6)
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
Opracowanie nawiązuje do tematyki tomu trzeciego "Uwarunkowań i planów rozwoju turystyki" i zawiera artykuły poświęcone problematyce turystyki zrównoważonej. Przedstawione zostały tutaj zarówno rozważania teoretyczne (aksjomaty, aspekty kulturowe), jak i praktyczne, tj. wykorzystanie "analizy strategicznej" dla rozwoju turystyki zrównoważonej. Omówiono turystykę przemysłową oraz eco eventy - przykładową formę turystyki biznesowej, w świetle idei zrównoważonego rozwoju. W prezentowanym tomie poruszono również kwestię rozwoju agroturystyki w wybranych regionach w Polsce. Artykułem spajającym w pewnym stopniu wątek turystyki zrównoważonej i turystyki na obszarach wiejskich, jest opracowanie na temat roli gospodarstw agroturystycznych w implementacji koncepcji turystyki zrównoważonej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13074 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Zadaniem publikacji jest przybliżenie różnych przejawów życia człowieka i społeczeństwa celem utrzymania trwałego rozwoju współczesnej cywilizacji, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej, poprzez wykorzystanie szans, jakie stwarza dobrze realizowana turystyka kulturowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16834 XX.1.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16248 XX.1.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 140-[142].
Niniejsza publikacja jest próbą przybliżenia problemów towarzyszących rozwojowi obszarów wiejskich wschodnich regionów przygranicznych Polski oraz ukazuje możliwości przynajmniej częściowego ich rozwiązania z wykorzystaniem funkcji turystycznej. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom metodologicznym - określono w nim cel główny i cele szczegółowe badań, zakres i metodykę badań oraz scharakteryzowano próbę badawcza. Rozdział drugi ma charakter teoretyczny. Ukazano w nim różne podejścia do definiowania i określania istoty turystyki wiejskiej oraz jej powiązania z innymi rodzajami turystyki. Rozdział trzeci to charakterystyka przestrzenna i społeczno-ekonomiczna obszaru badań. Z uwagi na przygraniczne położenie w części wstępnej rozdziału uwzględniono zagadnienia współpracy transgranicznej i jej znaczenia w rozwoju turystyki. Kolejny, czwarty rozdział ukazuje atrakcyjność turystyczną badanych regionów i gmin. Ze względu na ograniczenia objętościowe, oraz mnogość informacji, zaprezentowane zostały tylko podstawowe informacje dotyczące walorów turystycznych oraz ukazano stan rozwoju infrastruktury turystycznej. W rozdziale piątym zaprezentowano stan rozwoju turystyki wiejskiej postrzegany przez wymienione w poprzednim rozdziale grupy opiniotwórcze. Scharakteryzowano proponowaną ofertę usług turystycznych, pożądaną sylwetkę osoby świadczącej usługi turystyczne segment odbiorców oraz stosowane środki i kanały promocji. Rozdział szósty akcentuje potrzebę i ukazuje perspektywy rozwoju funkcji turystycznej badanych gmin. Szczególnie wiele miejsca poświęcono w nim zasobom niematerialnym możliwym do wykorzystania w rozwoju turystyki wiejskiej, jakim są postawy mieszkańców wsi nie zaangażowanych w działalność turystyczną wobec rozwoju turystyki. Zaproponowana Czytelnikowi publikacja nie wyczerpuje złożonych i wieloaspektowych zagadnień związanych z kierunkami rozwoju turystyki wiejskiej i jej rolą w ewolucji obszarów wschodniego pogranicza Polski. Jest ona jedynie próbą przybliżenia tych problemów, a życzeniem autorek jest aby zainspirowała Czytelnika do dalszych badań nad poruszaną problematyką.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9217 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 10448 XX.1.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10447 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Stare oznaczenie "Wypożyczalnia"
All copies are currently unavailable
No cover
Book
CD
In basket
(Prace badawcze w turystyce)
Publikacje znajdujące się na płycie CD dotyczą infrastruktury turystki uzdrowiskowej w Polsce, bazy agroturystycznej oraz bazy tuystyczno-wypoczynkowej dzieci i młodzieży szkolnej. Pierwsza z publikacji obrazuje stan infrastruktury leczniczej i turystycznej w uzdowiskach Polskich w 2001 r., na tle zmian jakie zaszły w latach 1999-2001. Druga zawiera dane z zakresu bazy aroturystycznej w Polsce i wpływu turystyki wiejskiej na jej rozwój. Trzecia okresla wielkość i rodzaj będącej w gestii kuratorów oświaty bazy noclegowej dla dzieci i młodzieży w Polsce, m.in. schronisk młodzieżowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. CD.20 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Monografia zawiera artykuły z Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat "Problemów rozwoju polityki regionalnej i lokalnej w dobie globalizacji i integracji", która odbyła się w Międzyzdrojach w dniach 14-16 maja 2008 r. Celem konferencji była prezentacja opracowań i poglądów na tematy związane z szeroko rozumianą polityką regionalną i lokalną oraz sformułowanie podstawowych ocen i wniosków w zakresie omawianych zagadnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10919 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 229-238.
Kształtowanie rozwoju turystyki wymaga nie tylko znajomości istoty produktu turystycznego, ale również zaangażowania wielu podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają organy administracji publicznej różnych szczebli, które posiadają szeroki zakres kompetencji, umożliwiający im skuteczne oddziaływanie na warunki rozwoju turystyki. Coraz bardziej przez turystów doceniana jest atrakcyjność lasów. Las jest jednym z podstawowych elementów przestrzeni rekreacyjnej. Turystyka i rekreacja na terenach leśnych, ze względu na konieczność ochrony środowiska przyrodniczego oraz potrzebę realizowania przez lasy celów produkcyjnych, nie może rozwijać się jednak w sposób żywiołowy, niekontrolowany. W związku z coraz większym zagęszczeniem ruchu turystycznego i niewłaściwym często sposobem postępowania turystów obserwowane są niekorzystne zmiany w siedliskach leśnych, powodowane przez turystykę i rekreację. Turystyka to niestety także możliwość wystąpienia zagrożeń zdrowotnych, związanych zwłaszcza z obszarami niezurbanizowanymi. Również woda i obiekty hydrograficzne są podstawą turystyki wypoczynkowej, stanowiąc element krajobrazu decydujący o jego urozmaiceniu i walorach estetycznych. Walory przyrodnicze rzek i ich dolin są atrakcyjne dla rozwoju różnych przestrzennych form turystyki i rekreacji, w tym m.in. turystyki wypoczynkowej, możliwości organizowania spływów kajakowych, żeglarskich czy też uprawiania wędkarstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11243 XX.1.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12329 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Monografia w sposób naukowy i kreatywny ukazuje rolę turystyki w rozwoju obszarów wiejskich w różnych jej przejawach. autor wyszedł z założenia, że nie mozna dobrze realizować agroturystyki bez zrozumienia całej turystyki wraz z rozwojem zrównoważonym i wielofunkcyjnym wsi. Niniejsze opracowanie jest względnie kompleksowe, ale stanowi jedynie zarys wiedzy będący kluczem do szeroko pojmowanego sukcesu rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13146 [Magazyn 1], P.7860 [Magazyn 1], P.7859 [Magazyn 1], P.7858 [Magazyn 1], P.7857 [Magazyn 1], P.7856 [Magazyn 1], P.7855 [Magazyn 1], P.7854 [Magazyn 1], P.7853 [Magazyn 1] (9 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7852 XX.1.4 [Wypożyczalnia B], P.5532 XX.1.4 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8877 XX.1.4 [Czytelnia B], 6966 XX.1.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Książka zwiera materiały z konferencji naukowej pt. Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce (Kielce, 17-18 kwietnia 2009 r.), zorganizowanej w ramach I Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2009. Autorzy artykułów - pracownicy naukowi, eksperci z ministerstw Rolnictwa i Sportu, reprezentanci stowarzyszeń agroturystycznych oraz praktycy, którzy na co dzień zajmują się organizowaniem turystyki i wypoczynku - przedstawiają stan turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, możliwości rozwoju turystycznego obszarów wiejskich, a także wskazują szanse jakie ów proces stwarza oraz bariery, które napotyka. MENU Dział Nauki i Wydawnictw WSEPiNM Biblioteka Cyfrowa WSEPiNM Wydawnictwo WSEPiNM Wydawnictwa zwarte 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Zeszyt Naukowy Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych Zeszyt Studencki Regulamin Wydawnictwa Konferencje WSEPiNM Erasmus Projekty realizowane z Funduszy UE Projekty międzynarodowe Programy naukowo-badawcze i edukacyjne Druki i formularze Kontakt SZUKAJ Szukaj… LINKI WSEPiNM Zeszyt Naukowy WSEPiNM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10802 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 16)
Bibliogr. s. 272-288.
Celem głównym pracy jest identyfikacja kierunków oddziaływania marketingu terytorialnego na rozwój turystyki wiejskiej oraz zaproponowanie wzorcowych rozwiązań marketingowych w wymiarze strategicznym i operacyjnym, ukierunkowanych na rozwój zintegrowanego markowego produktu turystycznego gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12915 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14049 XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 130-133.
Rozwój turystyki wiejskiej zależy od wielu różnych uwarunkowań, które należy uwzględnić przy podejmowaniu tej działalności gospodarczej. Zaliczają sę do nich uwarunkowania o charakterze ekonomiczno-finansowym, organizacyjno-prawnym, społeczno-kulturowym, przyrodniczo-ekologicznym. Celem opracowania jest przedstawienie niektórych uwarunkowań wspierających lub utrudniających rozwój turystyki wiejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12905 XX.1.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14028 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z ogólnopolskiej konf. nauk., 22-23 września 2010 r., Biała Podlaska.
Bibliogr. przy ref.
Książka zawiera materiały konferencyjne z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: "Współczesne dylematy polskiego rolnictwa", która odbyła się w dniach 22-23 września 2010 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15867 [Magazyn 1], P.15866 [Magazyn 1], P.15865 [Magazyn 1], P.15864 [Magazyn 1], P.15863 [Magazyn 1], P.15862 [Magazyn 1], P.15861 [Magazyn 1], P.15860 [Magazyn 1], P.15859 [Magazyn 1], P.15858 [Magazyn 1], P.15857 [Magazyn 1], P.15856 [Magazyn 1], P.15855 [Magazyn 1], P.15854 [Magazyn 1], P.15853 [Magazyn 1], P.15852 [Magazyn 1], P.15851 [Magazyn 1], P.15850 [Magazyn 1], P.15849 [Magazyn 1], P.15848 [Magazyn 1], P.15847 [Magazyn 1], P.15846 [Magazyn 1], P.15845 [Magazyn 1], P.15844 [Magazyn 1], P.15843 [Magazyn 1], P.15842 [Magazyn 1], P.11356 [Magazyn 1] (27 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11355 XVII.5 [Wypożyczalnia C], P.11354 XVII.5 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12552 XVII.5 [Czytelnia C], 12551 XVII.5 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Badania innowacji i innowacyjności oraz dane na ten temat stanowią obecnie obszerną już dziedzinę wiedzy. Analizując piśmiennictwo z dziedziny ekonomii i zarządzania, można w tym obszarze zaobserwować wyraźne już przesunięcie akcentów w stronę wiedzy i innowacyjności jako kluczowych czynników rozwoju. Jest to wyraźnie dostrzegane tak na poziomie przedsiębiorstwa, regionu jak i całej gospodarki. Niniejsza monografia omawia zagadnienia innowacji i innowacyjności w różnych aspektach, a zwłaszcza ekonomicznym i prawnym. Prezentowany tom zawiera 20 artykułów, które w sposób interdyscyplinarny i wszechstronny analizują powyższy problem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18526 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Turystyka i Rekreacja - Studia i prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 2080-6795 ; nr 8)
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
"Opracowanie jest ciekawą próbą wieloaspektowego ujęcia problemów nurtujących polską gospodarkę turystyczną. Autorzy poszczególnych artykułów wykazali dobrą znajomość analizowanych problemów i co niezwykle istotne wskazali na praktyczne możliwości ich rozwiązywania. Całość opracowania składa się z trzech częśći tematycznych. Pierwsza poświęcona jest różnorodnym ekonomicznym aspektom polskiej gospodarki turystycznej, np. uwarunkowaniom regionalnym i lokalnym rozwoju sektora turystyki. Część druga pracy to wnikliwe analizy szczegółowych problemów zagospodarowania turystycznego, np. koncepcji wykorzystania XIX- i XX-wiecznych fortyfikacji jako atrakcji turystycznych Poznania. Ostatnia część opracowania dotyczy szeroko traktowanego produktu turystycznego i zawiera dość zróżnicowane tematycznie prace, np. o obozach językowych, latarniach morskich, bike parkach." (prof. dr hab. Stefan Bosiacki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13076 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera także teksty aktów prawnych.
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Problematyka zagadnień związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem turystyki i rekreacji wskazuje na ich znaczną różnorodność i duży zakres. Z jednej strony, z punktu widzenia współczesnej turystyki w różnych obszarach jej funkcjonowania i wspierania, szczególnie istotne wydaje się przedstawienie aspektów finansowania rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych oraz wpływu współczesnych trendów w turystyce i rekreacji na planowanie rozwoju turystyki w gminie. Stąd też ważna jest rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym (kraju, powiatu, gminy) i jej finansowania. Z drugiej zaś strony, w celu pełnej ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych niezbędne jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, aby zwiększyć świadomość konsumentów z zakresu praw im przysługujących w tym obszarze usług oraz znajomości wśród nich instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsumentów na rynku. Ważną kwestią jest także nie tylko przestrzeganie regulacji prawnych przez przedsiębiorstwa działające na rynku usług turystycznych, ale również stosowanie przez nie zasad etycznych w promocji swojej oferty oraz w sposobie jej realizacji. Jednocześnie warto podkreślić, że obecnie nie można odnosić się tylko do społecznej odpowiedzialności biznesu, ale trzeba także do społecznej odpowiedzialności turysty. Produkt turystyczny jest kategorią niezwykle złożoną, a poszczególne jego elementy ulegają zmianie w zależności od rodzaju turystyki i indywidualnych preferencji turystów. Najważniejszym składnikiem produktu turystycznego są walory turystyczne, a szczególnie walory przyrodnicze. Niezmiernie ważna jest problematyka oddziaływania turystyki i rekreacji na zagospodarowanie lasów oraz bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju fauny. Ważne jest również określenie stanu obecnego i możliwości rozwoju szlaków krajoznawczych w Polsce, tym bardziej że położenie Polski na europejskich szlakach kulturowych stwarza nadzieję na właściwe miejsce szlaków krajoznawczych na turystycznej mapie Polski w przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12998 XX.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tom Turystyka obejmuje artykuły z zakresu szeroko rozumianej turystyki, w tym geografii turyzmu w szczególności, zadedykowane Szanownemu Jubilatowi przez uznane autorytety naukowe związane z tą dziedziną wiedzy. Każdy z rozdziałów poprzedzony został cytatami z wybranych prac naukowych Profesora, nawiązujących do zagadnień zaprezentowanych w tej części tomu. Świadczą one o bardzo szerokich i wieloaspektowych zainteresowaniach oraz niezwykłej osobowości Jubilata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12230 XX.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport)
Bibliogr. s. 299-308 i przy rozdz. Indeks.
Agroturystyka w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich jest nie tylko jedną z form przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, lecz także częścią działań agrobiznesu. Wykorzystując korzyści dobrostanu wiejskiego środowiska przyrodniczego, agroturystyka stanowi dodatkowe, pozarolnicze źródło dochodu, zwłaszcza dla małych gospodarstw rolnych. W książce pokazano agroturystykę we wszystkich wymiarach badań naukowych, począwszy od makroskali (np. globalizacja a agroturystyka, funkcjonowanie agroturystyki w wybranych krajach Unii Europejskiej, ekonomiczno-społeczne uwarunkowania jej rozwoju w Polsce), przez mezoskalę (np. rola przestrzeni krajobrazowo-przyrodniczo-kulturowej w agroturystyce), aż do mikroskali (np. produkty agroturystyczne i ich promocja, zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym). Potencjał agroturystyczny obszarów wiejskich w Polsce, zarówno strukturalny, jak i funkcjonalny, stanowi znaczącą bazę i obiecującą perspektywę jej rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12212 [Magazyn 1], P.12211 [Magazyn 1], P.12210 [Magazyn 1] (3 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13330 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja prezentuje byłe i aktualne formy wsparcia obszarów wiejskich w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej, ekoturystyki i agroturystyki. Przedstawione w pracy informacje połączone są z prezentacją wzorów wniosków oraz instrukcjami do ich wypełnienia. Schematy i mapki wykorzystane w publikacji pochodzą z opracowań, folderów i prezentacji zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Adresy stron internetowych są aktualne i także stanowią ważne źródło informacji dla czytelników zainteresowanych tematyką niniejszego opracowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10900 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again