Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(6)
Author
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Figura Piotr
(1)
Kowalczyk Magdalena (zarządzanie)
(1)
Morawska Sylwia
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Prusak Błażej
(1)
Černovalov Aleksandr Viktorovič (1955- )
(1)
Świecka Beata (1972- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
UPADŁOŚĆ
(2)
BUDŻETY RODZINNE
(1)
FINANSE
(1)
INSTYTUCJONALIZM
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
(1)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(1)
ZARZĄDZANIE KYZYSOWE
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Monografia dotyczy bankructw i upadłości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich funkcji w procesie racjonalizacji rynku i jego oczyszczania z jednostek niemogących sprostać jego efektywnościowym wymogom. Publikacje nawiązują do wyników studiów literatury przedmiotu i badań prowadzonych corocznie od 2004 r. przez Zespół pracowników naukowych i doktorantów Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z naukowcami z innych ośrodków oraz z ekspertami i praktykami gospodarczymi, z różnych szczebli gospodarki i jej instytucji. Badania te wskazują na różnego rodzaju bariery racjonalizacji procedur upadłości przedsiębiorstw i na występujące w tym obszarze nieprawidłowości, a nawet wysoce nieprzejrzyste sytuacje, z których niektóre wręcz mają cechy właściwe dla szarej strefy, nieodległe od działań przestępczych. Szkodzi to całej gospodarce, podatnikom oraz przedsiębiorstwom. Dlatego też badania ukierunkowane są m.in. na identyfikację - dotykającego głównych aktorów życia społeczno-gospodarczego - ryzyka ekonomicznego, prawnego i społecznego, łączącego się z dysfunkcjami prawa upadłościowego i naprawczego oraz jego nieprawidłowościami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14822 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15617 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 263-271.
Tematyka książki koncentruje się na regulacjach zbiorowego dochodzenia wierzytelności od niewypłacalnych dłużników, orzecznictwie sądów upadłościowych oraz systemie sankcji za nieprzestrzeganie reguł ustalonych przez ustawodawcę w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy. Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu. W pierwszym rozdziale opisano otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców. Zaprezentowano modele instytucji upadłości, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i funkcjonalnym. Przedstawiono także cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego. Rozdział drugi prezentuje zasady odpowiedzialności osób zarządzających spółkami kapitałowymi za nieprzestrzeganie regulacji w obszarze upadłości. Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań praktyki sądowej w latach 2004-2010 w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej. W rozdziale czwartym, uwzględniając wyniki powyższych badań, zaprezentowano rekomendacje w zakresie zmiany modelu instytucji upadłości wraz z systemem sankcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14610 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 304-314.
W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego systemu społecznego (gospodarki). Na szczególną uwagę zasługuje bogaty materiał empiryczny ilustrujący kształtowanie i rozwój zjawiska bankructw gospodarstw domowych w Polsce, pochodzący z wieloaspektowych i pogłębionych badań własnych autorów (2006 rok), uzupełniony o dane z licznych raportów na temat sytuacji bankructw na świecie. Niewątpliwym atutem książki są nowe, dotychczas mało dostępne w polskiej literaturze finansowej, walory aplikacyjne - zaproponowano modele diagnostyczne na potrzeby pomiaru i badania bankructw gospodarstw domowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12917 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12916 VIII.4.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14050 VIII.4.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja składa się z rozdziałów poruszających tematykę związaną z kosztami i strukturą kapitału przedsiębiorstwa, analizą przychodów, kosztów i wyniku finansowego, oceną efektywności inwestycji, analizą kapitału ludzkiego etc.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15148 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-232.
Książka dotyczy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw oraz ich przetrwania w obliczu zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w gospodarce światowej. Została podzielona na trzy części. Przedmiotem zainteresowania pierwszej z nich jest ryzyko w działalności gospodarczej. Główny nacisk położono na tematykę zarządzania ryzykiem oraz rolę zarządu i rady nadzorczej w jego ograniczaniu, omówiono też ryzyko w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Część druga dotyczy problemów przetrwania i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Trzecia część zawiera wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu: zarządzania należnościami i zobowiązaniami, wpływu kryzysu na decyzje menedżerów oraz założeń i programów wsparcia mikroprzedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15770 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-186.
Ożywienie przemysłu wielu krajów Europy Wschodniej w znacznym stopniu wynika z restrukturyzacji przedsiębiorstw, co oznacza przeprowadzenie zespołu zabiegów celem dokonania zmian ekonomicznych, ustawodawczych i organizacyjnych warunków ich działalności. Inaczej mówiąc, mimo problemów własnej prywatyzacji, do restrukturyzacji włączane jest rozwiązanie kwestii wzajemnego zadłużenia i zadłużeń, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw, powiększenia jednostek, antymonopolowych regulacji. Restrukturyzacja bezpośrednio jest związana z zarządzaniem kryzysowym, czyli ma wspólne z nim cele, na skutek tego, że zadaniem zarządzania kryzysowego jest całkowita odbudowa długoterminowej płynności przedsiębiorstwa i jego wejście w tryb pracy stałej. Obecnie na Białorusi problem restrukturyzacji przedsiębiorstw jest najbardziej aktualny, dlatego że większość przedsiębiorstw białoruskich nie jest w stanie pełnowartościowo funkcjonować w warunkach ekonomii rynkowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.18097 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19839 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15086 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again