Forma i typ
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(1)
Autor
Wojciechowski Jacek (1938- )
(3)
Fedorowicz Małgorzata (1968- )
(1)
Grygrowski Dariusz (1962- )
(1)
Howorka Bolesław (1932- )
(1)
Tokarska Anna (1955- )
(1)
Wojciechowska Maja (bibliotekarstwo)
(1)
Żmigrodzki Zbigniew (1931- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
BIBLIOTEKARSTWO
(7)
BIBLIOTEKI PUBLICZNE
(1)
BIBLIOTEKI dla CHORYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(1)
Biblioteki
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 336-371.
W skomercjalizowanym otoczeniu biblioteka uchodzi za jeden z bastionów egalitarnego, bo bezpłatnego dostępu do informacji i rozrywki. W praktyce jednak zakres usług oferowanych przez biblioteki, za które pobierane są opłaty, coraz bardziej się poszerza. Książkę otwiera rozdział, w którym omówiona została dyskusja na temat opłat bibliotecznych - celowości ich pobierania i nieprzekraczalnych w tym zakresie granicach. Poza opłatami nakładanymi na użytkowników, biblioteki próbują też innymi sposobami zdobywać tzw. środki pozabudżetowe. Zagadnienia te omawia rozdział dotyczący metod i zasad pozyskiwania środków na działalność biblioteki, opisywanych w literaturze anglojęzycznej pod hasłem „library fundraising”. Źródłem dodatkowego finansowania działalności bibliotecznej są fundusze unijne, rządowe programy wspierania bibliotek i fundacje powoływane głównie przez podmioty ze świata biznesu. Kolejny rozdział jest przeglądem i omówieniem tego typu źródeł wraz z przykładami inwestycji bibliotecznych wykorzystujących owe źródła. Książkę uzupełniają rozważania o celowości i zasadach prowadzenia analiz zwrotu nakładu z inwestowania w bibliotekę, których efektem jest dyskusyjne przeliczanie wartości usług bibliotecznych na jednostki monetarne oraz rozdział, w którym omówiony został problem wynagradzania autorów książek wypożyczanych w bibliotekach, znany w świecie pod hasłem „public lending right”.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15943 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 313-334. Indeks.
Rozprawa została poświęcona obsłudze biblioteczno-informacyjnej osób niepełnosprawnych. Autorka podjęła problem badawczy, ktróry nie doczekał się w Polsce żadnych ujęć całościowych, a który w dobie nowych wyzwań, stojących przed bibliotekami publicznymi, jest niezwykle ważny społecznie oraz bardzo potrzebny.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12250 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy art. Nota bibliogr. s. 133. Indeks.
W swojej nowej publikacji Jacek Wojciechowski przedstawił refleksje na temat kilku problemów szczególnie ważnych dla współczesnej myśli bibliotekoznawczej, a także dla bieżącej i przyszłej praktyki bibliotecznej. Z tego powodu, jak też za sprawą klarowności wywodu, krąg potencjalnych czytelników książki może być szeroki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5010 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10525 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 153.)
Bibliogr. s. 273-289. Indeks.
W tekście mowa o problemach: oferty bibliotecznej i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań czytelników; zakresu i organizacji usług bibliotecznych z uwzględnieniem warunków ich realizacji według rodzaju bibliotek, które je świadczą (biblioteki akademickie, publiczne); tworzenia sieci bibliotecznej i rozwijania międzybibliotecznej współpracy na różnych płaszczyznach; udostępniania i odbioru piśmiennictwa oraz materiałów digitalnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15476 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5009 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nauka - Dydaktyka - Praktyka = Science - Didactics - Practice ; 144)
Bibliogr. s. 691-700 i przy rozdz., netogr. s. 701-707. Indeksy.
Ksiązka stanowi kompendium wiedzy na temat aktualnego stanu bibliotekarstwa. Przedmiotem analizy są zagadnienia bibliotek i bibliotekarstwa w perspektywie bibliologicznej, począwszy od miejsca biblioteki w przestrzeni informacyjnej i systemie kultury w dobie globalizacji społeczeństw, do jej projektowania jako przestrzeni bibliotecznej i architektonicznej (budownictwo biblioteczne, projektowanie i aranżacja wnętrz, design) zgodnie z zasadami zarządzania wizerunkiem organizacji i budowania jej jakości. Wiele omawianych zagadnień dotyczy wypracowanych już norm, zasad i standardów bibliotecznych, niektóre nadal omawiane są w środowisku bibliotekarskim. (ze Wstępu)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14648 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniew Żmigrodzki. - Wyd. 2 uzup. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1998. - 457,[1] s. : tab. ; 24 cm.
(Nauka - Dydaktyka - Praktyka)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 2746 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 94.)
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zarządzanie jakością to podstawowe podejście w pracy współczesnych bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe założenia, metody badań oraz praktyczne narzędzia wspierające wysoką jakość pracy instytucji bibliotecznych. W książce zaprezentowano wieloaspektowe ujęcie zarządzania jakością, prezentowane zarówno przez bibliologów, jak i praktyków bibliotekarzy, na co dzień zmagających się z koniecznością realizacji usług na najwyższym poziomie. Zaprezentowane artykuły zostały zgrupowane w trzech głównych zrębach: 1. Rekomendacje (prezentacja najnowszych trendów, zagadnienia teoretyczne i terminologiczne); 2. Analizy (wyniki badań jakościowych i ilościowych); 3. Studia przypadków (doświadczenia bibliotek w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji systemów jakości). Różnorodność tematów sprawia, że oddawany do rąk Czytelnika tom, może stanowić interesującą lekturę zarówno dla teoretyków bibliologii, bibliotekarzy bibliotek różnych typów oraz studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, dopiero pozyskujących wiedzę z zakresu jakości usług bibliotecznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17257 I.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej