Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(22)
only on-site
(21)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(13)
Wypożyczalnie
(12)
Czytelnie
(21)
Author
Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka
(3)
Rudawska Iga
(3)
Kotler Philip (1931- )
(2)
Opolski Krzysztof
(2)
Puczyłowski Kamil
(2)
Rogoziński Kazimierz
(2)
Shalowitz Joel (1953- )
(2)
Stevens Robert J. (1955- )
(2)
Szuman-Dobska Monika
(2)
Thielmann Dawid
(2)
Bromber Piotr
(1)
Czerw Aleksandra
(1)
Detyna Beata
(1)
Detyna Jerzy
(1)
Dobski Paweł
(1)
Duncan W. Jack (1942- )
(1)
Dykowska Grażyna
(1)
Flejterski Stanisław (1948- )
(1)
Ginter Peter M
(1)
Hady Joanna
(1)
Hanisz Romuald N
(1)
Klich Jacek (1958- )
(1)
Korona Magdalena
(1)
Krot Katarzyna
(1)
Kutner Julian
(1)
Lachowska Halina
(1)
Leśniowska-Gontarz Małgorzata
(1)
Możdżonek Monika
(1)
Mruk Henryk
(1)
Nowotarska-Romaniak Beata
(1)
Pasowicz Mieczysław (1958- )
(1)
Swayne Linda E
(1)
Syrkiewicz-Świtała Magdalena
(1)
Szaban Dorota (1979- )
(1)
Urbańczyk Edward (1947- )
(1)
Waśniewski Krzysztof Antoni
(1)
Witczak Izabela
(1)
Zdanowska Joanna
(1)
Ślusarczyk Bogusław L
(1)
Żabiński Leszek
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
SŁUŻBA ZDROWIA
(16)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(3)
MARKETING STRATEGICZNY
(2)
USŁUGI
(2)
ZDROWIE PUBLICZNE
(2)
MARKETING
(1)
SZPITALE
(1)
Służba zdrowia
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(7)
PODRĘCZNIKI
(5)
PORADNIKI
(3)
Opracowanie
(1)
PAMIĘTNIKI
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 83-84.
Celem książki jest wszechstronne i kompleksowe omówienie marketingu usług zdrowotnych, jego istoty, planowania strategicznego, otoczenia placówek służby zdrowia, segmentacji usług zdrowotnych, polityki cenowej, dystrybucji, promocji, a także roli personelu w procesie świadczenia usług zdrowotnych. Bardzo przejrzysty układ treści pozwala każdemu, kto sięga do tej pracy, przejść od definicji pojęć kluczowych marketingu usług do praktycznych wskazówek przy budowie planu marketingowego. Niezwykle cennym uzupełnieniem tekstu są tabele i rysunki, które syntetycznie i logicznie ilustrują zapisane treści. Praca została oparta na literaturze krajowej i zagranicznej oraz na badaniach empirycznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10039 [Magazyn 1], P.10038 [Magazyn 1], P.10037 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7782 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8788 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., wykaz norm i aktów prawnych.
Tematyka jakości w ostatnim czasie jest dość często podejmowana w publikacjach dostępnych na naszym rynku wydawniczym, ale jednak stosunkowo niewiele jest opracowań branżowych, ukazujących rolę i miejsce jakości w zarządzaniu konkretnymi instytucjami, zwłaszcza służby zdrowia. Książka w szczególny sposób porusza tę problematykę. Istotnym jest fakt, iż autorzy są dalecy od ingerowania w sztukę lekarską, od oceny fachowości i pracy lekarzy oraz personelu medycznego. Ich intencją jest ukazanie, jak poprawa jakości, w tak ważnej dziedzinie jaką jest opieka zdrowotna, gdzie najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka, może wpływać na zadowolenie i usatysfakcjonowanie klienta, a jednocześnie także ułatwiać i wspomagać pracę pracowników służby zdrowia. Sposób ujęcia problemu, jak i sama jego analiza czynią niniejszą publikację wartą polecenia nie tylko kadrze zarządzającej instytucjami służby zdrowia (szpitalami, placówkami podstawowej opieki zdrowotnej), tak państwowymi, jak i prywatnymi, ale również lekarzom, personelowi medycznemu oraz wszystkim innym osobom, które mają wpływ na działalność służby zdrowia, aby jak najdokładniej uzmysłowić wszystkim, że zdrowie i życie człowieka jest wartością najwyższą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9968 [Magazyn 1], 11620 [Magazyn 2] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11619 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
W monografii „System ochrony zdrowia w Polsce" autorzy skoncentrowali się na wybranych, najczęściej ocenianych, aspektach działalności systemu ochrony zdrowia. Kluczem do zrozumienia podjętych rozważań, jest problematyka jakości, efektywności, dostępności i bezpieczeństwa zdrowotnego. Są to kategorie, które stanowią o pozycji rankingowej polskiego systemu ochrony zdrowia, ponadto znajdują odzwierciedlenie w diagnozie systemu scharakteryzowanej w świadomości społecznej. Książka zwraca uwagę na istotny problem różnicy celów uczestników systemu. Autorzy przedstawili to jako swoistego rodzaju grę interesów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Warto podkreślić, iż prezentowana monografia stanowi faktyczną, a nie tylko deklarowaną próbę połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19226 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19225 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 285-297.
Książka jest próbą zwrócenia uwagi na konieczność stosowania w procesie doskonalenia jakości usług medycznych takich metod i narzędzi, które pozwolą na skwantyfikowanie wyników badań. Wyrażone w sposób liczbowy dałyby zarządzającym możliwość porównań w czasie. Głównym celem autorów było zaproponowanie metodyki oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej. Proponowana metodyka po pewnych modyfikacjach ma uniwersalny charakter i może mieć zastosowanie we wszystkich podmiotach świadczących nie tylko usługi medyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11921 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13099 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 309-320.
Celem książki jest wskazanie kierunków i metod działania placówek opieki zdrowotnej zapewniających doskonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pacjentów w zmieniającym się i specyficznym, ze względu na relację personel medyczny - pacjent, systemie ochrony zdrowia. W publikacji zaprezentowano: sposoby definiowania jakości i metody jej pomiaru, zastosowanie marketingu relacji w zakładach opieki zdrowotnej, specyfikę relacji lekarz-pacjent, wyniki badań przeprowadzonych wśród pacjentów i lekarzy. Książka skierowana jest do menedżerów zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, studentów kierunków medycznych, zarządzania i zdrowia publicznego, a jej lektura pozwoli zobaczyć, jakie działania i procesy mogą sprawić, że placówka opieki zdrowotnej będzie odbierana przez pacjentów jako oferująca świadczenia medyczne najwyższej jakości, przyjazna i dbająca o chorego oraz holistycznie zainteresowana pacjentem.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10035 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10036 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11662 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-182.
Niniejsza książka ma na celu prezentację podstawowych metod zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością, przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki sektora usług zdrowotnych. Pierwszy rozdział książki prezentuje szeroki kontekst ekonomiczny i prawny działalności operatorów usług zdrowotnych oraz typowe rozwiązania organizacyjne w tej branży. Rozdział drugi skupia się na kwestiach zarządzania ryzykiem, zas trzeci na zarządzaniu jakością. We wszystkich trzech rozdziałach, poza teoretycznym wykładem przedstawiono także wyczerpujące analizy przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11506 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12737 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka zawiera kompleksowy i szczegółowy opis metod i procedur zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, obejmujący m.in.: zasady myślenia i planowania strategicznego, sposoby oceny otoczenia oraz reagowania na gwałtownie zmieniające się warunki funkcjonowania organizacji, nowoczesne narzędzia analizy danych w sektorze opieki zdrowotnej, metody weryfikacji przyjętych założeń i rozwijania nowych procedur i narzędzi, systemy dokumentowania działań za pomocą planów strategicznych. Przedstawiona treść jest przekazana w bardzo przejrzysty sposób. Autorzy w każdym rozdziale podają m.in. kluczowe teminy i odniesienia do konkretnych problemów ułatwiających poznanie tematu. Opis teoretyczny jest poparty licznymi przykładami oraz studiami przypadków, opracowanymi tak, aby umożliwić żywą dyskusję i analizę różnych rozwiązań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12322 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13469 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9975 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11626 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 161-180.
W publikacji autorzy kompleksowo omówili zagadnienia interpretacji jakości usług medycznych oraz wskazali praktyczne aspekty wdrażania koncepcji zarządzania przez jakość w podmiotach leczniczych. W książce zaprezentowano m.in. następujące zagadnienia: percepcja jakości usług medycznych, możliwości wdrożenia orientacji projakościowej w podmiotach leczniczych, znaczenie relacji profesjonalista-pacjent w kształtowaniu jakości usług medycznych, system jakości zgodny z normą ISO 9001:2008, korzyści wynikające z wdrożenia znormalizowanych systemów zapewnienia jakości w podmiotach leczniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12284 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13410 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-169.
Prezentowana publikacja poświęcona jest strategii budowania pozycji rynkowej gabinetów lekarskich oraz placówek medycznych. Przedstawiono w niej miejsce gabinetów lekarskich na rynku usług medycznych, koncepcję marketingowego zarządzania gabinetem, a także elementy konieczne do jego efektywnego wdrożenia, takie jak: wiedza na temat potrzeb i zachowań pacjentów, umiejętność tworzenia oraz zarządzania wizerunkiem i marką placówki, kształtowania cen, komunikowania się z podmiotami otoczenia czy prowadzenia negocjacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10057 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10056 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11670 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Na s. red. błędny ISBN.
Głównym przesłaniem monografii jest omówienie demograficznych i ekonomicznych wyzwań przyszłości i ich przewidywanego wpływu na zdrowie i systemy ochrony zdrowia oraz rozwój medycyny. stanowi kompleksowy przegląd zjawisk wpływających na kształt przyszłej ochrony zdrowia wraz z omówieniem różnorodnych mechanizmów, które można wykorzystać do zmian niekorzystnych trendów. Na tym tle przedstawiono w niej obecne i przewidywane rezultaty innowacji w obszarze ochrony zdrowia oraz oczekiwane scenariusze w zmianie podejścia do zdrowotnych wyzwań przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14454 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną / Kazimierz Rogoziński. - Stan prawny na dzień 2 listopada 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 311, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska ISSN 1897-4392)
Bibliogr. s. 307-[312].
Niniejsza publikacja napisana została przede wszystkim z myślą o lekarzach, pielęgniarkach, terapeutach, rehabilitantach, którzy chcieliby spojrzeć na prowadzoną praktykę medyczną z perspektywy usług profesjonalnych . Przeprowadzona w książce reinterpretacja profesjonalizmu (bo jest on czymś więcej niż fachowość i czymś innym niż komponent promocyjny) powinna im ułatwić wypracowanie trudnego kompromisu między etyką a biznesem, między powołaniem do wykonywania odpowiedzialnego zawodu a komercją. Książka może również wzbudzić zainteresowanie menedżerów podstawowej opieki zdrowotnej, choćby dlatego, że znajdą w niej rekonstrukcję konsekwentnie przeprowadzonego procesu implementacji relacyjnego marketingu do usług medycznych. Wdrażanie to, sięgając podstaw, zwiera się jednocześnie w model marketingowego zarządzania organizacją usługową, model osadzony na pełnym czterofazowym cyklu obsługi pacjenta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10066 [Magazyn 1], P.10065 [Magazyn 1] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11677 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika szpitala : uwarunkowania, elementy, zasady / Izabela Witczak. - Warszawa : "CeDeWu", 2009. - 254 s. : il., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 247-253.
Książka stanowi nietuzinkowy przewodnik po meandrach ekonomiki współczesnego szpitala w gospodarce rynkowej. Wzmagająca się konkurencja na rynku usług ochrony zdrowia zmusza menedżerów szpitali do myślenia w kategoriach nowoczesnego zarządzania, zapewnienia przetrwania i rozwoju w warunkach wysokiej niepewności i ryzyka działania. Dotyczy to nie tylko menedżerów niepublicznych przedsiębiorstw medycznych. Także zarządzający publicznymi szpitalami coraz częściej zmuszani są do myślenia o swoich placówkach jako o przedsiębiorstwach medycznych, zmagających się z trudnościami finansowymi, z zapewnieniem ciągłości świadczeń szpitalnych, godzeniem celów społecznych i ekonomicznych. Pozycja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla innowacyjnego menedżera szpitala w Polsce, zwłaszcza niepublicznego. Jednak z nowoczesnej wiedzy o ekonomice szpitala mogą i powinni czerpać również zarządzający placówkami publicznymi. Książka ta spełnia oczekiwania wielu innowatorów w przedsiębiorstwach medycznych, może być z powodzeniem wykorzystania przez praktyków oraz w dydaktyce przedmiotu ekonomika przedsiębiorstwa medycznego. Publikacja łączy teorię z praktyką polską, wykorzystuje dorobek teoretyczny tak z dziedzin zarządzania jak i mikroekonomii, pokazuje bogaty materiał faktograficzny ilustrujący sądy. Ukazuje także ogromny nacisk i wszechstronną analizę wpływu systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce (i na świecie) na działania i strategie szpitali.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9966 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 11617 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11616 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Strategic marketing for health care organizations : building a customer-driven health system, 2008.
Indeks.
Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej to pionierski podręcznik ujmujący w przekrojowy sposób najważniejsze zagadnienia marketingu strategicznego oraz jego rolę w sektorze usług zdrowotnych. W książce autorzy zawarli m.in.: opis sektora usług zdrowotnych oraz roli, jaką odgrywa w nim marketing; analizę procesów psychologicznych, które wpływają na decyzje pacjentów dotyczące usług zdrowotnych; omówienie problemu asymetryczności informacji oraz systemów jej rozpowszechniania wśród konsumentów opieki zdrowotnej; tematy związane z segmentacją rynku oraz pozycjonowaniem poszczególnych usług medycznych; zagadnienia polityki cenowej oraz budowania marki w sektorze zdrowia; kwestie związane z reklamą i promocją usług medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 12844 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 299-304.
Coraz szersza grupa lekarzy praktykujących prywatnie zdaje sobie sprawę, że w warunkach konkurencji same umiejętności medyczne - nawet najlepsze - mogą być niewystarczające, by pozyskać i utrzymać pacjentów, dlatego szuka możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji. Książka ta nie wchodzi w obszar medycznego sacrum, zajmuje się problematyką funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w obszarze profanum, tj. szeroko pojętej komunikacji z pacjentem - nabywcą usługi zdrowotnej. Jej celem jest wskazanie lekarzom sposobów budowania pozytywnego wizerunku placówki, którą zarządzają, czy w której pracują w oczach aktualnych i potencjalnych nabywców. Nie stanowi jednak zbioru gotowych rozwiązań na pewno gwarantujących rynkowy sukces placówki, a jest to raczej marketingowy kierunkowskaz możliwych do podjęcia działań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9973 [Magazyn 1], 11623 [Magazyn 2], 11622 [Magazyn 2] (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 327-333.
Coraz szersza grupa lekarzy praktykujących prywatnie zdaje sobie sprawę, że w warunkach konkurencji same umiejętności medyczne - nawet najlepsze - mogą być niewystarczające, by pozyskać i utrzymać pacjentów, dlatego szuka możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji. Książka ta nie wchodzi w obszar medycznego sacrum, zajmuje się problematyką funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w obszarze profanum, tj. szeroko pojętej komunikacji z pacjentem - nabywcą usługi zdrowotnej. Jej celem jest wskazanie lekarzom sposobów budowania pozytywnego wizerunku placówki, którą zarządzają, czy w której pracują w oczach aktualnych i potencjalnych nabywców. Nie stanowi jednak zbioru gotowych rozwiązań na pewno gwarantujących rynkowy sukces placówki, a jest to raczej marketingowy kierunkowskaz możliwych do podjęcia działań.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12940 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12939 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14069 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w ochronie zdrowia / red. nauk. Aleksandra Czerw. - Warszawa : "Difin", 2010. - 175, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 170-175.
W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego. Jako uzupełnienie omówiono obszary zastosowania marketingu w kształtowaniu postaw zdrowotnych, co w dobie wzrostu znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia odgrywa niezwykle istotną rolę. Głównymi adresatami książki są osoby profesjonalnie zajmujące się marketingiem w ochronie zdrowia, szczególnie pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw farmaceutycznych, środowisko medyczne. Publikacja adresowana jest ponadto do studentów marketingu i zdrowia publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.9932 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11567 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Strategic marketing for health care organizations : building a customer-driven health system, 2008.
Indeks.
Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej to pionierski podręcznik ujmujący w przekrojowy sposób najważniejsze zagadnienia marketingu strategicznego oraz jego rolę w sektorze usług zdrowotnych. W książce autorzy zawarli m.in.: opis sektora usług zdrowotnych oraz roli, jaką odgrywa w nim marketing; analizę procesów psychologicznych, które wpływają na decyzje pacjentów dotyczące usług zdrowotnych; omówienie problemu asymetryczności informacji oraz systemów jej rozpowszechniania wśród konsumentów opieki zdrowotnej; tematy związane z segmentacją rynku oraz pozycjonowaniem poszczególnych usług medycznych; zagadnienia polityki cenowej oraz budowania marki w sektorze zdrowia; kwestie związane z reklamą i promocją usług medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14158 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 449-460. Indeks.
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej! Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania usług medycznych w Polsce, tendencje w zakresie finansowania opieki zdrowotnej - wzrost zaangażowania źródeł prywatnych, restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, narzędzia i techniki zarządzania gospodarką finansową publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej (zintegrowane systemy zgodne z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004), marketing usług medycznych, planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej, omówienie przepisów prawa dotyczącego zarządzania, restrukturyzacji oraz przekształceń ZOZ i SPZOZ. Podręcznik jest przeznaczony dla: studentów na kierunkach związanych z zarządzaniem w opiece zdrowotnej, słuchaczy studiów podyplomowych i menedżerskich dla kadry medycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10150 [Magazyn 1], P.10149 [Magazyn 1], P.10148 [Magazyn 1] (3 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11734 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 255-258.
Dzięki postępowi technologicznemu i kompleksowemu zaspokajaniu potrzeb nabywców finalnych intensywnie rozwija się nowa generacja produktów zlożonych - produkty systemowe. Stanowią one poziom działań konkurencyjnych i współpracy przedsiębiorstw i ich interesariuszy. Przez zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności całej gospodarki działania te mogą też wywołać zainteresowanie państwa i przyczynić się do modyfikacji tradycyjnego modelu konkurencyjności. Wreszcie innowacyjny charakter produktów systemowych wpływa na konieczność zmiany koncepcji działań marketingowych, a nawet modelu biznesu. Książka omawia sferę produktów systemowych w podziale na cztery grupy produktowe: systemowe produkty usługowe bankowości detalicznej i komercyjnych organizacji usług medycznych, systemowe oferty produktowo-usługowe międzynarodowych i krajowych sieci firm handlu detalicznego, systemowe produkty informatyczne organizacji sieciowych, systemowe materialne produkty konsumpcyjne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12302 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12301 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13439 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again