Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(7)
Author
Andrzejewska Anna (pedagogika)
(1)
Bednarek Józef
(1)
Borcuch Artur (1977- )
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Dijk Jan van (1952- )
(1)
Hales Colin F
(1)
Klebaniuk Jarosław (1967- )
(1)
Konieczny Jacek
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
INTERNET
(3)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(3)
CYBERPRZEMOC
(2)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(2)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(2)
DZIECKO
(1)
GOSPODARKA
(1)
GOSPODARKA ELEKTRONICZNA
(1)
HANDEL LUDŹMI
(1)
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
(1)
PORNOGRAFIA
(1)
PRZESTĘPSTWO KOMPUTEROWE
(1)
RELIGIJNOŚĆ
(1)
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
(1)
STALKING
(1)
WOLNOŚĆ SŁOWA
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 111-120.
Pojawienie się nowych zjawisk świata wirtualnego może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym na płaszczyznach: społecznej, psy­chicznej, kulturowej, jak też gospodarczej. Dotychczasowe definicje związane z gospodarką wymagają przemyślenia, o czym świadczą toczące się dyskusje o prawnym ujęciu usług związanych z ICT, zaczynając od elektronicznych, przez informatyczne, teleinformatyczne, kończąc na typowo inter­netowych. Pojawiają się nowe mechanizmy, których ekonomiści nie potrafią jednoznacznie zaliczyć do dóbr lub usług.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10934 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 433-454.
Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy to monografia będąca -efektem współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z wieloma ośrodkami akademickimi i instytucjami naukowo-badawczymi w Polsce. Zaprezentowana w niej wyniki badań na temat stanu i perspektyw rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Całość rozważań podzielona na trzy części: Społeczeństwo informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Technologie informacyjno-komunikacyjne wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw i rozwój regionalny. Teoretyczno-praktyczne aspekty edukacji społeczeństwa informacyjnego. W książce poruszono liczne problemy dotyczące warunków funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych, zjawisk związanych z gospodarką cybernetyczną, które są zagrożeniem dla ludzi lub zrównoważonego rozwoju regionów, a także możliwości płynących z wykorzystania Internetu i wyrafinowanych technologii komputerowych. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju współczesnej gospodarki i działalności gospodarczej, a w szczególności do studentów, menedżerów i pracowników naukowo--dydaktycznych chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnych koncepcji zarządzania i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz edukacji społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15262 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
"Ludzie pragną równości nawet w zniewoleniu - pisał ponad 150 lat temu Alexis de Tocqueville. Chociaż od tego czasu rządy i ich ideologiczne aparaty poczyniły wielkie postępy w sztuce legitymizowania nierówności, większość ludzi stale odczuwa deprywację w jakiejś sferze i raz po raz dochodzi do społecznych buntów na wielką skalę. Duch równości nie zginął i jest obecny we wszystkich wymiarach życia społecznego. Pokazanie wielowymiarowości i skomplikowania problemu nierówności jest wielką zaletą książki. Rozważania ogólne spotykają się w nich ze studiami bardzo szczegółowymi. I to dobrze: jest konkret i jest abstrakcja." (prof. dr hab. Jacek Raciborski)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12693 VI.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13741 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem publikacji jest próba aspektowego ukazania funkcjonowania gospodarki jako całości, a także jej wybranych obszarów i problemów z perspektywy społecznej, w sposób właściwy dla socjologii gospodarki. Socjologowie gospodarki w ramach subdyscypliny stojącej na pograniczu socjologii i ekonomii korzystają z bogactwa wiedzy z zakresu obu tych dyscyplin naukowych. Łącząc je, kreują nowe, wieloaspektowe podejście, traktujące gospodarkę jako złożoną całość, której analiza wymaga przyjęcia różnych perspektyw badawczych. Takim nowym sposobem postrzegania życia gospodarczego jest wykorzystanie idei zakorzenienia. [...] Książka ta zawiera artykuły zagranicznych i polskich badaczy gospodarczego wymiaru funkcjonowania społeczeństwa. Ich autorami są zarówno znaczący uczeni ze sporym stażem, jak i będący na początku drogi naukowej młodzi pracownicy nauki oraz doktoranci. Część autorów podejmuje zagadnienia z zakresu teorii socjologii gospodarki lub bardziej szczegółowych zagadnień z tego obszaru, inni analizują wybrane problemy na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.[ Ze Wstępu Stanisława Fela]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15238 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "The network society : social aspects of new media" 1999.
Bibliogr. s. 371-385. Indeks.
Podręcznik jest uznanym na całym świecie, całościowym wprowadzeniem do socjologicznej analizy wpływu nowych mediów na życie społeczne, zarówno w jego wymiarze prywatnym, jak i publicznym. Autor przedstawia technologiczne, ekonomiczne, polityczne, socjologiczne, kulturowe i psychologiczne aspekty nowych mediów. Ukazuje rewolucję medialną, jaka przetoczyła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zwłaszcza rozpowszechnienie Internetu, telefonii komórkowych, sieci komputerowych oraz zarysowuje główne perspektywy badania i rozumienia współczesnego, globalnego społeczeństwa sieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13596 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14615 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Na okł.: Internet, gry, cyberstalking, cyberprzemoc.
Bibliogr. s. 203-226.
W prezentowanej książce Autor zwraca uwagę na to, że nowoczesne technologie informacyjne, których symbolem stał się komputer i Internet, budzące zainteresowanie wszystkich grup wiekowych, w szczególny sposób stały się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Nie kwestionując ich edukacyjnego potencjału S. Bębas akcentuje, że w cyfrowym świecie młodzi ludzie napotykają na szereg pułapek i niebezpieczeństw, których niejednokrotnie nie są świadomi. W ośmiu rozdziałach zostały przedstawione takie zagadnienia jak: patologie seksualne w cyberświecie, prześladowanie przy użyciu technologii komunikacyjnych, obsesyjne zainteresowanie grami komputerowymi, uzależnienie od komputera i Internetu, pedagogiczne aspekty cyberstalkingu oraz przestępczości komputerowej. Nie zabrakło też odniesienia się do kwestii nierówności społecznych w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa w sieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13157 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14272 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Autor przedstawia i analizuje wybrane zagrożenia mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, wskazując ich przyczyny, przebieg, skutki, skalę i zasięg. Podpowiada również, jakie działania edukacyjne i profilaktyczne są niezbędne w walce z zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13868 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14826 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again