Form of Work
Książki
(31)
Artykuły
(1)
Status
available
(33)
only on-site
(30)
unavailable
(4)
Branch
Magazyny
(14)
Wypożyczalnie
(23)
Czytelnie
(30)
Author
Budnikowski Adam (1948- )
(2)
Bukowski Sławomir I. (1956- )
(2)
Czarny Bogusław (1957- )
(2)
Blajer-Gołębiewska Anna
(1)
Blanchard Olivier
(1)
Bukowski Adam
(1)
Burda Michael C
(1)
Burżacka-Majcher Monika
(1)
Dach Zofia (1940- )
(1)
Dzik Renata
(1)
Dąbrowski Marek (1951- )
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Geodecki Tomasz
(1)
Gierałtowski Paweł
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gąsiorowska Elżbieta (organizacja i zarządzanie)
(1)
Jarmołowicz Wacław (1944- )
(1)
Jasiński Andrzej Henryk (1950- )
(1)
Jasiński Leszek Jerzy (1952- )
(1)
Kamińska Teresa (1950- )
(1)
Kociszewski Karol
(1)
Kocot Ewa
(1)
Kowalski Arkadiusz Michał
(1)
Krugman Paul R
(1)
Księżyk Marianna
(1)
Mamica Łukasz
(1)
Marciniak Stefan (1928- )
(1)
Michałek Jan Jakub (1953- )
(1)
Misala Józef (1950-2011)
(1)
Nawrot Katarzyna
(1)
Noga Marian (1946- )
(1)
Nordhaus William D. (1941- )
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew (1956- )
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Polcyn Jan
(1)
Roszkowska Sylwia
(1)
Ryszawska Bożena
(1)
Samuelson Paul Anthony (1915-2009)
(1)
Sepkowska Zofia
(1)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(1)
Wells Robin (ekonomista)
(1)
Weresa Marzenna
(1)
Wyplosz Charles (1947- )
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Środa Jacek
(1)
Świerkocki Janusz
(1)
Żukowski Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
EKONOMIA
(7)
MAKROEKONOMIA
(7)
WZROST GOSPODARCZY
(7)
GOSPODARKA
(5)
INNOWACJE
(3)
KRYZYS GOSPODARCZY
(3)
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(2)
MIKROEKONOMIA
(2)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
CYKL KONIUNKTURALNY
(1)
EKONOMIA MATEMATYCZNA
(1)
EKONOMIA ROZWOJU
(1)
EKOROZWÓJ
(1)
FINANSE
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
INTEGRACJA GOSPODARCZA
(1)
KLASTRY (ekon.)
(1)
KRYZYS FINANSOWY
(1)
KULTURA
(1)
NAUKI EKONOMICZNE
(1)
PIENIĄDZ
(1)
POLSKA
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(1)
SIŁA ROBOCZA
(1)
STREFA EURO
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
UNIA GOSPODARCZA i WALUTOWA
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
Subject: place
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(2)
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(15)
ĆWICZENIA i ZADANIA dla SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
32 results Filter
Book
In basket
(Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej)
Bibliogr. przy rozdz.
We współczesnym świecie rośnie znaczenie innowacyjności jako głównego czynnika przewagi konkurencyjnej. Coraz większa jest zatem rola polityki innowacyjnej, która staje się jednym z najważniejszych narzędzi stymulowania rozwoju. W książce przedstawiono istotę innowacyjności i polityki innowacyjnej, wpływ innowacji na rozwój gospodarczy, metodykę pomiaru działalności innowacyjnej, instrumenty polityki innowacyjnej i ich klasyfikacje, narodowy i regionalny system innowacji, znaczenia miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej. Wiele miejsca poświęcono w niej także ochronie własności intelektualnej oraz przemysłom kreatywnym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14477 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14476 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15404 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 165-171.
Książka kompleksowo analizuje kapitał ludzki oraz jego wpływ na procesy wzrostu gospodarczego. Zawiera część teoretyczną i empiryczną. Część teoretyczna obejmuje omówienie pojęcia kapitału ludzkiego oraz przegląd torii ekonomicznych dotyczących tej kategorii. Część empiryczna zawiera opis determinantów kapitału ludzkiego w Polsce, tendencji zachodzących w kształtowaniu się tego zjawiska oraz charakterystykę struktury kapitału ludzkiego w ujęciu wojewódzkim. Pomadto podejmuje ona próbę statystycznej wersyfikacji wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14268 VI.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 343-356.
Podręcznik omawia zagadnienie ekonomii rozwoju, uwzględniając teorię rozwoju i politykę rozwoju, zarówno w skali globalnej, jak i makroekonomicznej. Podręcznik opisuje główne teorie i modele wzrostu, uwzględniając przy tym najważniejszych twórców i nurty ekonomii. Zawiera opis teoretycznych podstaw konstruowania polityki rozwojowej, charakterystykę strategii gospodarczych wybranych krajów oraz informacje dotyczące mierników rozwoju. Obejmuje rówież opis ewolucji i obecnego kształtu międzynarodowej polityki rozwoju z uwzględnieniem funkcjonowania światowych organizacji gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12691 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13739 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Article
In basket
W wyniku doświadczeń globalnego kryzysu finansowego oraz kryzysu w strefie euro, w latach 2011-2013 w Unii Europejskiej dokonano istotnych korekt w mechanizmach zarządzania gospodarczego. W znacznym stopniu zmieniły one dotychczasową architekturę instytucjonalną obszaru wspólnej waluty. Autorzy tej książki nie skupili się na dyskrecjonalnej reakcja Unii Europejskiej w postaci działań ratunkowych, ale właśnie na względnie trwałej korekcie w zasad funkcjonowania strefy euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14873 VIII.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15679 VIII.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 303-330.
Struktura monografii, złożonej z czterech rozdziałów, została podporządkowana realizacji głównego celu pracy, tj. przedstawieniu stanu rozwoju klastrów w Polsce i ocenie ich roli w zwiększaniu innowacyjności gospodarki. Rozdział pierwszy dotyczy teoretycznych podstaw koncepcji klastrów. Przedstawiono w nim aparat pojęciowy związany z przedmiotem pracy, tj. podstawowe definicje, pojęcia i klasyfikacje. W rozdziale drugim następuje ścisłe powiązanie tematyki klastrów z koncepcją innowacyjności gospodarki. Rozdział trzeci stanowi zastosowanie empiryczne omówionych wcześniej teorii w realiach polskiej gospodarki. Ocenie poddano poziom innowacyjności gospodarki polskiej, co stanowi tło dla rozważań na temat znaczenia klastrów w tym zakresie. W rozdziale czwartym podjęto temat polityki rozwoju gospodarczego opartej na klastrach. Przedstawiono w nim możliwości wykorzystania koncepcji klastrów jako narzędzia polityki gospodarczej, w szczególności w kontekście polityki innowacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12984 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14115 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 247)
Tyt. grzb.: Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji...
Bibliogr. s. 226-235, netogr. s. 236.
Analizy w niniejszej książce dotyczą koncepcji zielonej gospodarki i jej wymiarów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Autorka zaprezentowała koncepcję zielonej gospodarki jako ważny priorytet rozwoju, przedstawiła w ujęciu systemowym uwarunkowania gospodarcze, środowiskowe i społeczne powstania koncepcji zielonej gospodarki, omówiła rolę podmiotów międzynarodowych i regionalnych w tym procesie, opisała zieloną gospodarkę jako nową fazę transformacji gospodarczej, przeanalizowała i porównała istniejące definicje zielonej gospodarki oraz zdefiniowała na ich podstawie zakres zielonej gospodarki, w celu stworzenia syntetycznego indeksu, stworzyła narzędzie pomiaru zielonej gospodarki (Indeks Zielonej Gospodarki), przeanalizowała i oceniła realizację celów zielonej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na podstawie Indeksu Zielonej Gospodarki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13485 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14444 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Kultura a ekonomia / Marian Noga. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. - 149, [2] s. ; 24 cm.
Publikacja dofinansowana przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.
Bibliogr. s. 145-149.
Autor zdecydowanie odróżnia ekonomikę kultury od ekonomii kultury. O ile ekonomika kultury, jako ekonomika branżowa, zajmuje się sektorem kultury albo - jak współcześnie mówią - przemysłami kreatywnymi, wśród których są przemysły kultury, to ekonomia kultury zajmuje się wpływem kultury na gospodarowanie i gospodarkę, a tym samym na dobrobyt jednostki i społeczeństwa. Zbitka "ekonomia kultury" niczego nie wyjaśnia, a wręcz zaciemnia obraz zjawiska. Dlatego też autor nazwał tę monografię "Kultura a ekonomia", dowodząc w niej, że na progu XXI wieku nie wystarczy zadbać o ciągły, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy, ale trzeba koniecznie przejść z peryferiów do centrum światowego systemu gospodarczego, gdzie nastąpi pełna samorealizacja jednostki i społeczeństwa. To przejście nie może odbyć się bez udziału kultury i dotyczy to także Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13819 VI.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14783 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka ma na celu spopularyzować podejście ilościowe i przyczynić się do nabycia umiejętności wykorzystania metod matematycznych w ekonomii. Podręcznik składa się z ośmiu rozdziałów, zawierających wybór zagadnień, stanowiących podstawę ekonomicznej edukacji z uwzględnieniem sposobów logicznego rozumowania, niezbędnego w matematycznej percpecji zachowania podmiotów gospodarczych. Każdy rozdział składa się ze zbioru kluczowych pojęć i kategorii, prezentacji głownych zagadnień teoretycznych, listy umiejętności nabytych po rozwiazaniu zadań, zadań odzwierciedlających rozważane problemy teoretyczne, rozwiązań zadań.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12580 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12579 XIV.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13678 XIV.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Czwartki u Ekonomistów ; t. 1)
Bibliogr. przy pracach.
Książka prezentuje, zdaniem autorów, ciekawe problemy współczesnej ekonomii. Monografia składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale I omówiono wybrane współczesne problemy makroekonomiczne, dotyczące m.in. polityki pienięznej, wzrostu gospodarczego, wahań cyklicznych wskaźników makroekonomicznych. Rozdział II zawiera rozważania wpisujące się w ekonomie sektora publicznego. Szczególną uwagę położono na zagadnienia związane z ekonomiką zdrowia oraz edukacji. Opisano również funkcję organizacji pozarządowych w życiu społeczno-gospodarczym, efekty europejskiej polityki spójności dla polskich regionów oraz wpływ środków EFS na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej. W rozdziale III podjęto współczesne problemy zarządzania: podejmowanie decyzji inwestycyjnych, stosowanie inteligentnych metod wyszukiwania informacji w biznesie oraz zarządzania sobą z perspketywy kadry zarządzającej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14872 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 319-323.
Autor zawarł w podręczniku podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił tradycyjne i współczesne teorie handlu międzynarodowego, relacje między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W części obejmującej wiedzę dotyczącą polityki handlowej zostały pokazane zasady tej polityki i jej teoretyczne aspekty oraz regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej. Natomiast w części dotyczącej międzynarodowych stosunków finansowych Autor skupił uwagę na rynku walutowym i kursie walutowym, międzynarodowym systemie walutowym i międzynarodowym rynku finansowym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11096 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12065 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [333]-352.
Obecnie wiele krajów i regionów osiąga przewagę ekonomiczną dzięki innowacjom, które są, obok kapitału ludzkiego, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Innowacyjność danego obszaru zależy od wielu aspektów technologicznych i instytucjonalnych, które łącznie tworzą różnorodne systemy innowacyjne. Książka charakteryzuje narodowe, regionalne i branżowe systemy innowacyjne blisko 60 krajów, wyznaczając ich typy i wzajemne powiązania. Ta analiza umożliwia autorce sformułowanie daleko idących wniosków, dotyczących obecnego i przyszłego stanu innowacyjności badanych gospodarek, oraz wskazanie tendencji w rozwoju różnych typów systemów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13612 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12727 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13768 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Podręcznik zawiera syntetyczny wykład podstawowych zagadnień teorii ekonomii, zarówno mikroekonomii, jak i makroekonomii. Zasadniczy jest tu podział treści książki na trzy części: Wprowadzenie do ekonomii, Mikroekonomia i Makroekonomia. Układ ten odpowiada potrzebom dydaktycznym studentów, którzy w stosunkowo krótkim czasie powinni poznać podstawy teorii ekonomicznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11819 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11818 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12993 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [178]-191.
Książka w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawia problematykę krajów rozwijających się i specyfike ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce światowej na początku trzeciego tysiąclecia n.e. Praca składa się z czterech części ujętych w jedenastu rozdziałach. Pierwsza część pracy kompleksowo przedstawia dorobek ekonomii rozwoju, konceptualizację pojęć wzrostu i rozwoju gospodarczego, podejście ilościowe i jakościowe do kwantyfikacji tych zjawisk oraz czynniki, modele i granice wzrostu gospodarczego. W części drugiej dokonano diagnozy sytuacji w krajach rozwijających się Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz Azji Południowej na tle współczesnej gospodarki światowej. W części trzeciej zawarto przegląd i ocenęinstrumentarium polityki rozwojowej na podstawie wybranych narzędzi. Część czwarta podejmuje problem konsekwencji pogłębiania się dyspropocji rozwojowych we współczesnej gospodarce światowej, jak: wyżywienie ludności, zadłużenie międzynarodowe, degradację środowiska naturalnego oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13648 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14666 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Macroeconomics, 2006.
Indeks.
Polskie wydanie jest tłumaczeniem jednego z najbardziej popularnych podręczników do makroekonomii. Jest to kompleksowy przewodnik po gospodarce i współczesnym świecie. Autor poruszył problemy związane z globalnym kryzysem, a także szczegółowo opisał wyzwania stojące przed krajami starego kontynentu i strefą euro. Wskazał, jakie korzyści i zagrożenia niesie wspólna waluta. Autor przedstawił analizę makroekonomiczną w tradycyjnym ujęciu krótko-, średnio- i długookresowym, a także wzbogacił lekturę o teorię oczekiwań. Na uwagę zasługuje również opisanie wpływu akumulacji kapitału i postępu technicznego na wzrost gospodarczy. Dużo miejsca poświęcono następstwom otwarcia rynków oraz konsekwencjom wprowadzenia w poszczególnych krajach różnych systemów kursu walutowego. Dzieki odpowiedniemu uujęciu tematu Czytelnik będzie postrzegał makroekonomię jako spójną całość, a nie jako zbiór różnych modeli. Będzie w stanie zrozumieć znaczenie nie tylko obecnych zjawisk w gospodarce światowej, lecz także tych, które przyniesie przyszłość.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11834 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11833 VIII.2 [Wypożyczalnia C], P.11832 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13006 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poswięcone są kolejno: teorii handlu międzynarodowego; polityce handlowej; międzynarodowym stosunkom finansowym; stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9088 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10710 XI.4 [Czytelnia C], 10709 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.347 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Postęp techniczny jest głównym czynnikiem sprawczym w przezwyciężaniu stagnacji poziomu życia i przejścia do trwałego wzrostu gospodarczego. Przed XIX wiekiem wolno przebiegające zmiany techniczne owocowały tylko wzrostem ludności, pozostawiając bez zmian przeciętny poziom życia. Skokowy wzrost dynamiki postępu technicznego, gdy przekroczy pewną krytyczną wartość, otwiera drogę do istotnej poprawy dobrobytu społecznego (w Europie stało się to w okresie "rewolucji przemysłowej"). Tradycyjny sposób wytwarzania zmian technicznych poprzez learning by doing został w ciagu ostatnich 150 lat uzupełniony o sektor wytwórczości wiedzy mającej praktyczne zastosowanie jako wynalazki (B+R). W rozwoju tego sektora istotną rolę odegrała i odgrywa nadal władza publiczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16351 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 211-225. Indeks.
Książka podejmuje temat oceny skuteczności narzędzi polityki makroekonomicznej w stabilizowaniu gospodarek, a także łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego w dobie globalizacji. Dokonano w niej między innymi analizy przydatności poszczególnych rodzajów polityki makroekonomicznej: fiskalnej, monetarnej i strukturalnej, do walki z negatywnymi skutkami kryzysu. Szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: przyczyny wahań cyklicznych, ścieżki transakcji cykli koniunkturalnych w ujęciu międzynarodowym, oddziaływanie kryzysów gospodarczych na zmienne nominalne (stopa procentowa, stopa inflacji, płace nominalne) i realne (popyt globalny, produkcja, zatrudnienie i bezrobocie), zmiany podejścia do efektywności polityki fiskalnej w krótkim i długim okresie, oddziaływanie polityki monetarnej na gospodarkę poprzez tradycyjny kanał stóp procentowych, kanał kursowy, kanał kredytowy oraz kanał cen aktywów rzeczowych i finansowych, modele wpływu wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy poszczególnych krajów członkowskich oraz kanały wpływu tych wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu i ożywienie gospodarcze, dostosowanie polityki regionalnej do uwarunkowań kryzysu na poziomie krajów UE, ekonomiczne konsekwencje kryzysu finansowego oraz wpływ zastosowanych narzędzi poszczególnych rodzajów polityki makroekonomicznej na wzrost gospodarczy, rynek pracy, budżet państwa i dług publiczny w krajach strefy euro oraz w USA, Chinach i Japonii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12827 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
T. 2. wyd. pol. obejmuje cz. X-XV wyd. oryg.
Tyt. oryg.: Economics, 2009.
Indeks.
Nowoczesny podręcznik akademicki w pełni obejmujący program podstawowego kursu z makroekonomii. Główny tok znakomicie prowadzonej narracji o skomplikowanych problemach makroekonomicznych został uzupełniony o bardzo ciekawe wstawki i narzędzia dydaktyczne, takie jak: opowieść wprowadzająca (ciekawe przkłady z życia codziennego) otwierająca każdy rozdział, zapowiedź "Czego się nauczysz w tym rozdziale?", studia przypadku, krótkie podsumowania każdej sekcji, ramki "dla dociekliwych", podsumowanie na końcu rozdziału, definicje podstawowych pojęć w słowniku na końcu książki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12848 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13955 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-272.
Książka stanowi głos w debacie na temat strategii rozwoju kraju w wymiarze przestrzennym. Autorki uwypuklają społeczno-ekonomiczną stronę tego rozwoju, piszą o zasobach ludzkich, warunkach bytu oraz społecznych efektach dokonywanych zmian. Czytelnik znajdzie tu potwierdzone analitycznie oceny realizowanej w Polsce polityce spójności oraz rzeczowe argumenty przemawiające za świadomym jej kształtowaniem w przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14291 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again