Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(18)
only on-site
(13)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(12)
Czytelnie
(13)
Author
Kożusznik Barbara
(2)
Armstrong Michael (1928- )
(1)
Borowska Joanna
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Gros Urszula (1940- )
(1)
Januszkiewicz Katarzyna
(1)
Judge Timothy A
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kmiotek Krystyna
(1)
Korczyński Stanisław (nauki pedagogiczne)
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Lany Magdalena
(1)
Michalski Eugeniusz (1939- )
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nicholas John M. (1945- )
(1)
Penc Józef (1939- )
(1)
Piecuch Teresa
(1)
Robbins Stephen P. (1943- )
(1)
Rutka Ryszard (1946- )
(1)
Skorek Marta
(1)
Steyn Herman
(1)
Wróbel Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
ZARZĄDZANIE
(7)
KADRY
(5)
ORGANIZACJE
(5)
STOSUNKI INTERPERSONALNE
(5)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(4)
ZACHOWANIE
(3)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
(1)
ORGANIZACJA
(1)
PRACA
(1)
PRACA ZESPOŁOWA
(1)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(1)
ZATRUDNIENIE
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(9)
PODRĘCZNIKI
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Tyt. oryg.: Project management for business, engineering, and technology : principles and practice, 2008.
Indeksy.
Publikacja stanowi praktyczny, aktualny i interesujący podręcznik. W książce szczegółowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty zarządzania nowoczesnymi projektami. Autorzy przedstawili metody planowania, organizacji i kontroli projektów, w tym tworzenie harmonogramów, budżetów i systemów kontroli, a także kwestie związane z kształceniem i szkoleniem kierowników projektów, dotyczące bardziej ludzkiej strony zarządzania projektami - roli przywódcy czy konfliktów w zespole projektowym. Dzięki licznym przykładom zarządzania projektami z zakresu inżynierii i nowoczesnych technologii książka ta jest cennym źródłem wiedzy biznesowej i menedżerskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11884 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13066 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Zmiany zachodzące w organizacji i ich wpływ na jednostkę stanowią obecnie jedno z najchętniej podejmowanych zagadnień badawczych. Na człowieka w środowisku pracy oddziałuje szereg czynników, a ich wpływ ma charakter symultaniczny. Tylko poprzez dokładną analizę poszczególnych obszarów można określić owe determinanty. Opracowanie tak postawionego problemu badawczego wymaga przeprowadzenia analizy w trzech blokach tematycznych, którym podporządkowany jest układ książki. Celem części pierwszej jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmieniają się organizacje i jednostki oraz jakie ma to konsekwencje dla ich współdziałania. Rozważania zawarte w części drugiej mają charakter bardziej szczegółowy. Analizie poddano wybrane obszary organizacji i przez pryzmat ich ewolucji dokonano charakterystyki zachowań ludzi w organizacjach określanych jako tradycyjne, współczesne i przyszłości. Zawarte w części drugiej charakterystyki organizacji przyszłości stały się podstawą do wyabstrahowania najbardziej symptomatycznych zmian w analizowanych obszarach; na podstawie tej wiedzy opisano zachowania ludzi w organizacji jutra. Część trzecia ma więc cechy projektu, jednak z uwagi na unikatowy charakter należy podkreślić jej walory poznawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12320 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13467 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 222-230.
Autorki przekazują do rąk Czytelników publikację stanowiącą kompendium wiedzy z zakresu zachowań organizacyjnych. Prezentują przegląd dorobku nauki o zachowaniach organizacyjnych wraz z praktycznymi przykładami obrazującymi omawianą tematykę. Opracowanie składa się z ośmiu tematycznie i logicznie powiązanych rozdziałów. Omawiają one specyfikę nauki o zachowaniu, uwarunkowania zachowań indywidualnych, grupowy kontekst zachowań, rodzaje zespołów i współpracę zespołową, zachowania międzyorganizacyjne, strategie wprowadzania zmian oraz zarządzanie zmianą, kształtowanie zachowań organizacyjnych poprzez motywowanie, istotę, rodzaje oraz metody rozwiązywania konfliktów i kształtowanie zachowań ludzkich we współczesnych organizacjach. Część praktyczna kończąca każdy rozdział zawiera zadanie, mające na celu utrwalenie występujących terminów i pojęć oraz opis przypadku dotyczący prezentowanych treści. (ze wstępu)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11881 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11879 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13062 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Jednym z istotnych czynników sukcesu współczesnych organizacji jest efektywna praca zespołowa. W książce autorzy prezentują zagadnienia organizacji zachowań zespołowych przy wykorzystaniu instrumentów charakterystycznych dla nauk o zarządzaniu. Przedstawiając zakres, formy i uwarunkowania wpływania organizacji na zachowania jej członków, omawiają między innymi: oczekiwania organizacji wobec jej uczestników, rolę kierowników w kształtowaniu zachowań pracowników, najważniejsze aspekty budowania zespołów pracowniczych, kluczowe zagadnienia dotyczące komunikacji, kreowanie zachowań organizacyjnych przez ich formalizację, rolę struktury organizacyjnej w stymulowaniu zachowań pracowników, wpływ kultury organizacji na zachowania pracowników.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12150 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12149 IX.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13273 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 3. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 315, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
W podręczniku pokazano zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz wyjaśniono, jak przewidywać te zachowania i je kontrolować. Autorka pokazała m. in. mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, grupy i zespoły w organizacji, koncepcje efektywnego kierowania, przywództwo w organizacji, komunikowanie sie w organizacji, efektywność organizacji w zmiennym otoczeniu, kulturę organizacyjną. Podręcznik wzbogacają liczne praktyczne przykłady.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12511 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania / Urszula Gros. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 220 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 217-220.
Książka przedstawia, jak skutecznie porozumiewać się, zwiększać satysfakcję z pracy, efektywnie włączyć się w wykonywanie celu grupowego i unikać błędnej interpretacji otaczającego środowiska, czyli jak zostać doskonałym liderem, menedżerem lub pracownikiem. Pozycja prezentuje następujące zagadnienia: zachowania organizacyjne, czynniki wpływające na osobowość i jej wpływ na człowieka w środowisku pracy, percepcję człowieka w rozumieniu środowiska pracy, wartości w zachowaniach pracowników i ich diagnozę, motywację w firmie, istotę, przyczyny i etapy istnienia grupy, kształtowanie i pomiar satysfakcji z pracy, podejmowanie decyzji, porozumiewanie się w organizacji i jego ulepszanie, koncepcję i działanie kierownika oraz przywódcy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14052 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12280 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13407 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 4. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 315, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
W podręczniku zostały przedstawione zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz metody przewidywania i kontrolowania tych zachowań. Autorka omówiła: istotę zachowań organizacyjnych, indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, współpracę w grupie, zespoły w organizacji, koncepcje efektywnego kierowania, przywództwo w organizacji, komunikowanie się w organizacji, efektywność organizacji a przeprowadzanie zmian, kulturę organizacyjną. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13865 [Magazyn 1], P.13864 [Magazyn 1] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 303-314.
Jest to publikacja, która z pewnością może zainteresować zarówno studentów, jak i praktyków biznesu. Autorka w sposób dojrzały, przemyślany i metodologicznie konsekwentny analizuje zagadnienia związane z wpływem formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Problematyka ta jest o tyle ważna, że zachowania organizacyjne są zagadnieniem w zasadzie niepoznanym do końca.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11250 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12338 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 468)
Bibliogr. s. 357-367.
Książka ta ukazuje złożone problemy zachowań ludzi w sytuacjach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ludzi w organizacji. Można w niej znaleźć informacje o indywidualnych różnicach w zakresie osobowości, cech temperamentalnych, inteligencji, zdolności, o sposobach motywowania ludzi do pracy oraz funkcjonowaniu zespołów w organizacji, ich roli w osiąganiu celów osobistych, jak i przydatnych dla organizacji, a także konfliktach w środowisku pracy. Przedstawia rolę kierownika w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i skuteczność różnych stylów kierowania. Treści w niej zawarte pozwolą zrozumieć wiele mechanizmów zachodzących w środowisku pracy i przyczynić się do wzbogacenia kultury organizacyjnej firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12300 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13436 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 341-348. Indeks.
Książka przedstawia najważniejsze aspekty zachowania człowieka w organizacji, a jej celem jest udzielenie menedżerom merytorycznego wsparcia w rozwijaniu umiejętności kierowania ludźmi. W publikacji krytycznej analizie zostały poddane: społeczny podsystem organizacji, uwarunkowania jego sprawności, jak również przyczyny jego niesprawności ujawniające się w postaci różnych dysfunkcji i patologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11258 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12347 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 394-404.
Autorzy rozpoczynają swoje analizy od problematyki psychologicznej dotyczącej jednostki w orşganizacji. Podejmują ważne zagadnienia związane z osobowością człowieka, sferą jego emocji i motywacji. Prezentują zagadnienia związane z procesem podejmowania decyzji. Następnie ľ głównie w oparciu o wiedzę socjologiczną i dorobek psychologii społecznej ľ rozwaşżają determinanty zachowań w grupie w kontekście tak istotnych problemów, jak mechanizmy dynamiki grupowej, kon?ikt, komunikacja interpersonalna oraz reakcje na zmiany. Opracowanie zamyka przejście na poziom całej organizacji: struktur, celów, sposobu sprawowania władzy, kultury organizacyjnej, kontekstu etycznego zachowań organizacyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13055 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13054 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9340 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 359-364. Indeks.
Nowoczesny podręcznik akademicki, w którym autor w jasny i przystępny sposób wyjaśnia zawiłe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, sięgając po przykłady zaczerpnięte z polskiej gospodarki, co pozwala czytelnikowi na lepsze zrozumienie praktycznego wykorzystania przedstawionych zagadnień. Dużą zaletą książki jest jej struktura, w której zostały wyodrębnione pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków, umożliwiające łatwe powtórzenie materiału. Podręcznik jest podzielony na 14 rozdziałów-wykładów, w których autor omawia m.in.: teorie zarządzania, społeczny kontekst działania przedsiębiorstwa, środowisko przedsiębiorstwa, proces podejmowania decyzji, planowanie, organizowanie, zarządzanie kadrami, zachowania organizacyjne, przewodzenie, przedsiębiorczość, kontrolowanie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13337 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13336 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14342 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Aut. poprz. wyd.: Stephen P. Robbins.
Tyt. oryg.: Essentials of organizational behavior, 2010.
Indeks.
Jest to trzecie wydanie podręcznika cieszącego się dużym zainteresowaniem studentów oraz menedżerów w Polsce i na świecie. Autorzy prezentują w nim najważniejsze zagadnienia dotyczące zachowań jednostek i grup w organizacji oraz struktury organizacyjnej. Z książki czytelnik dowie się między innymi: jakie są zalety i wady grupowego oraz indywidualnego podejmowania decyzji, w jaki sposób motywować i wynagradzać pracowników, co to jest inteligencja emocjonalna, jak zbudować efektywny zespół pracowników, co to jest organizacja wirtualna, na czym polega skuteczne komunikowanie się w organizacji, jakie są współczesne poglądy na przywództwo, które taktyki sprawowania władzy w organizacji są najskuteczniejsze, w jaki sposób rozwiązywać konflikty w organizacji, jakie są zalety i wady poszczególnych struktur organizacyjnych, co to jest kultura organizacji, jak przezwyciężać opór pracowników wobec zmian. Przedstawione zagadnienia ułatwiają zrozumienie zachowań ludzi w organizacji oraz efektywniejsze kierowanie pracownikami. Walorami książki są umiejętne połączenie teorii z praktycznymi przykładami oraz przystępny styl.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13509 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14482 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(HR)
Tyt. oryg.: Armstrong's handbook of human resource management practice, 2009.
Indeks.
Podręcznik jest jednym z najobszerniejszych dzieł poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi. Autor wnikliwie, z uwzględnieniem zarówno kontekstu teoretycznego, jak i praktyki menedżerskiej, opisuje kluczowe zagadnienia ZZL, takie jak: procesy zarządzania zasobami ludzkimi, praca i zatrudnienie, zachowania organizacyjne, projektowanie i rozwój organizacji, pozyskiwanie zasobów ludzkich, zarządzanie wydajnością, wynagradzanie pracowników, stosunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, polityka, procedury i systemy zarządzania zasobami ludzkimi. Niniejsze wydanie zawiera wiele uzupełnień i udoskonaleń. Są one związane z najważniejszymi nowymi kierunkami rozwoju teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Dodane zostały rozdziały o wpływie ZZL na wyniki organizacji, społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, wydajność systemów pracy, zaangażowanie pracowników, zarządzanie zmianą, strategie i praktykę zarządzania. Nowy układ książki ułatwia zapoznanie się z przedstawionym materiałem. W każdym rozdziale wyszczególniono najważniejsze terminy z zakresu ZZL, sformułowano pytania weryfikujące wiedzę oraz umieszczono dokładne przypisy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11993 [Magazyn 1], P.11992 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11990 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11963 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again