Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(11)
only on-site
(10)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(10)
Author
Bogdanienko Jerzy (1946- )
(1)
Borowik Małgorzata
(1)
Bywalec Czesław (1945- )
(1)
Glinka Beata
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Kostera Monika (1963- )
(1)
Minasowicz Andrzej
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Piotrowska-Marczak Krystyna (1939- )
(1)
Piotrowski Włodzimierz
(1)
Uryszek Tomasz
(1)
Świecka Beata (1972- )
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
BUDŻETY RODZINNE
(2)
FINANSE PUBLICZNE
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
BANKI
(1)
BUDOWNICTWO
(1)
DECYZJE
(1)
FINANSE
(1)
GOSPODARSTWO DOMOWE
(1)
OSZCZĘDNOŚĆ
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
PODRĘCZNIKI
(2)
PORADNIKI
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 242-256. Indeks.
Książka pokazuje jak opracować własny model zarządzania finansami państwowej jednostki budżetowej, oparty na budżetowaniu zadaniowym i controllingu, z uwzględnieniem: czynników otoczenia, które determinują wdrożenie modelu zarządzania finansami opartego na koncepcji controllingu finansowego; narzędzi tego controllingu, co przyczynia się do racjonalnego podejmowania decyzji; Strategicznej Karty Wyników w procesie mapowania strategii na poziom operacyjny oraz pomiaru efektywności i skuteczności realizowanych działań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14489 VIII.4.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15433 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 139-146.
Pracę można określić jako pierwsze na rynku polskim kompleksowe, zintegrowane podejście do zarządzania w obszarze finansów publicznych. Otwiera ją teoretyczne wprowadzenie do problematyki zarządzania, finansów i finansów publicznych. Część druga zawiera profesjonalne ujęcie problematyki zarządzania finansami publicznymi w aspekcie organizacyjnym, legislacyjnym, finansowym i zarządczym w odniesieniu do deficytu i długu publicznego oraz planowania i wykonania budżetu. Z podziwu godną solidnością i profesjonalizmem uporządkowano najważniejsze zagadnienia teorii i metodyki nowoczesnego zarządzania zadaniami publicznymi. Omówiono zasady planowania i realizacji specyficzne dla budżetu zadaniowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15406 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja jest cenną próbą określenia kluczowych aspektów skutecznego sterowania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Ogromne znaczenie płynności w działalności podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w warunkach stale utrzymujących się zatorów płatniczych, realnie zagrażających ich bezpieczeństwu finansowemu, jest obecnie bezdyskusyjne. Nie potrzebuje również potwierdzenia stwierdzenie, że utrata przez przedsiębiorstwo możliwości regulowania zobowiązań finansowych prowadzi je do upadku. Warto zatem zapoznać się z treścią książki, w której omówiono czynniki stymulujące możliwości kreowania płynności finansowej, odnosząc je do realiów gospodarczych Polski, i potraktować te zagadnienia z należytą uwagą. Należy także podkreślić, że uwagi Autorów wskazują m.in. na konieczność niestandardowego postrzegania kategorii płynności, wynikającą ze złożoności i zmienności procesów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14512 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15451 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(ABC Przedsiębiorcy.)
Bibliogr. s. 149-153.
Książka „Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw" stanowi opis podstawowych problemów gospodarki finansowej małych przedsiębiorstw wraz z uwzględnieniem roli otoczenia makrofinansowego. Prezentowane treści odnoszą się w dużej części do praktycznych problemów finansowych jakie muszą być rozwiązywane przez właścicieli. Publikacja przedstawia problemy finansowe na poziomie podstawowym, ale stanowi także w dużej części pogłębioną analizę wybranych problemów. Zakresem opracowania objęto: - gradację i specyfikę finansowania małych przedsiębiorstw, - samofinansowanie działalności inwestycyjnej, - pozyskiwanie środków pieniężnych za pomocą równoważnika odpisów amortyzacyjnych w przychodach, - możliwość wykorzystania zasad amortyzacji podatkowej w samofinansowaniu, - wykorzystanie preferencji podatkowych dla zwiększania zdolności inwestycyjnych, - politykę i ryzyko zwiększania zadłużenia długoterminowego, - wpływ polityki finansowej państwa na potencjalne decyzje małych przedsiębiorstw, - problemy finansowania kredytem bankowym w warunkach negatywnych efektów rynku małego kredytu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14463 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15388 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
Bibliogr. s. 181-183.
Najlepsze firmy budowlane realizują projekty terminowo, bez przekraczania kosztów. Gwarantują klientom wykonanie zgodne z harmonogramem i akceptują wysokie kary za nieterminowość. To wymaga od menedżerów budowlanych nowej wiedzy - wiedzy, która decyduje o rynkowej wartości ich pracy. Z tej książki Czytelnik dowie się, jak: opracować studium wykonalności; skalkulować kredyt na inwestycję budowlaną; zbadać ryzyko projektu i przedstawić analizę ryzyka; obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu (IRR), wartość bieżącą netto (NPV) i wartość uzyskaną (Earned Value); wycenić opcje rzeczywiste w projekcie: opcję rozwoju, opcję wstrzymania i opcję odrzucenia; przeprowadzić analizę scenariuszy i analizę wrażliwości inwestycji; oceniać opinie ekspertów metodą zbiorów rozmytych; korzystać z metod strategii gier w niepewnych sytuacjach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14139 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14138 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.14137 XXVI.1 [Czytelnia C], 14997 XXVI.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 165-171.
Publikację szczerze polecić należy każdemu, komu nie jest obojętna kondycja własnych finansów. Chcąc mieć rzeczywisty wpływ na finanse osobiste, a tym samym czerpać satysfakcję z jakości i poziomu życia, trzeba zmierzyć się z wieloma dylematami, które stworzył współczesny świat. Uważny Czytelnik znajdzie w książce niezwykle ciekawe i przydatne spostrzeżenia. Książka w sposób bardzo przystępny stwarza zainteresowanym szansę na dokształcenie się i udostępnia narzędzia efektywnego zarządzania finansami osobistymi, w tym: dochodu pasywnego, planowania finansowego, kredytów konsumenckich, a także niebanalnych inwestycji, jak np. w wina Bordeaux czy w nieruchomości z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Autorzy rzetelnie przedstawiają ryzyko z tym związane i sposoby osiągania ponad-przeciętnych zysków oraz zabezpieczania swoich finansów osobistych, osiągania stałego, regularnego dochodu, który można przeznaczyć np. na przyszłą emeryturę. Zakres tematyczny przedstawiony w tej niezwykle cennej pozycji wydawniczej oraz zaprezentowane w niej interesujące przemyślenia mogą przyczynić się do poprawy kondycji finansowej niejednego gospodarstwa domowego i właśnie dlatego warto ją zakupić, przeczytać oraz pożyczyć przyjaciołom i rodzinie. Książka może być pomocą dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych zajmujących się finansami, a także nauczycieli przedsiębiorczości w szkołach średnich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14412 VIII.4.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15317 VIII.4.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław Bywalec. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 230, [1] s. : il. ; 24 cm.
(FFF / Wydawnictwo Naukowe PWN)
Na okł.: Wydanie nowe 2012.
Bibliogr. s. 221-224. Indeks.
Drugie rozszerzone wydanie książki tak obszernie i nowatorsko ujmującej zagadnienia ekonomiczno-finansowe gospodarstw domowych. W książce omówiono takie zagadnienia, jak: pojęcie i klasyfikacja gospodarstw domowych, ich organizacja i zasady funkcjonowania oraz miejsce w gospodarce narodowej; determinanty biologiczno-ekologiczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe zachowań ekonomiczno-finansowych gospodarstw domowych; prawidłowości zachowań ekonomiczno-finansowych gospodarstw domowych; źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych i sposoby ich wykorzystania; podstawowe dokumenty służące do analizy ekonomicznej i finansowej gospodarstw domowych, tj. bilans majątkowy, budżet oraz rachunek przepływów pieniężnych gospodarstwa domowego; problemy planowania i zarządzania finansami gospodarstw domowych, w tym zarządzanie majątkiem i kapitałami, budżetem, oszczędnościami, długiem oraz ryzykiem; kwestie bankructwa i upadłości gospodarstw domowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12930 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12929 VIII.4.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14061 VIII.4.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-263.
Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Poszczególne rozdziały dotyczą: roli banków i różnych aspektów ich funkcjonowania, sprawozdań finansowych banku, efektywności banków oraz jej pomiaru i zarządzania nią, zarządzania ryzykiem bankowym, zarządzania kapitałami banków, zintegrowanego zarządzania efektywnością i ryzykiem (modele RORAC/RAROC). W związku z kryzysem finansowym z ostatnich lat wiele miejsca poświęcono regulacjom mającym poprawić zarządzanie ryzykiem przez banki (m.in. w postaci regulacji Bazylea III). Wszystkie rozdziały zostały wzbogacone przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15107 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15106 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16010 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Podręcznik obejmuje wiedzę z podstaw zarządzania. Autorzy pokazali koncepcje zarządzania w kontekście ich rozwoju, a także ich wpływ na współczesnych kierowników i menedżerów oraz organizację i funkcjonowanie firm. W podręczniku zostały pokazane: najważniejsze i najpopularniejsze koncepcje zarządzania, współczesne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki światowej, istota przedsiębiorczości, formy organizacji i ich współpracy, strategie organizacji, marketing we współczesnych firmach, perspektywy rozwoju techniki, zarządzanie wiedzą i technologiami, zarządzanie projektami, podejmowanie decyzji i ich skutki ekonomiczne, zarządzanie finansami organizacji, struktury organizacyjne i zarządzanie procesami, zarządzanie informacją, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie i przywództwo, patologie w zarządzaniu, społeczna odpowiedzialność organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12978 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14108 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt. Główne obszary tematyczne podręcznika stanowią: współczesny kontakt organizowania (organizacja w relacjach z otoczeniem), różnorodność świata organizacji, społeczne i techniczne elementy organizacji, współczesne trendy w zarządzaniu, badania współczesnych organizacji. Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je opisy przypadków, które stanowią ilustracje przedstawionych teorii. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć i kończy się pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12249 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12248 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13371 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again