Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(17)
available
(12)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(17)
Author
Juchnowicz Marta (1948- )
(4)
Jamka Beata (1961- )
(2)
Jarecki Wojciech
(2)
Kunasz Marek
(2)
Mazur-Wierzbicka Ewa
(2)
Zwiech Patrycja
(2)
Armstrong Michael (1928- )
(1)
Baron Angela
(1)
Chrupała-Pniak Małgorzata
(1)
Danilewicz Dariusz
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Gonicka Joanna
(1)
Hofman Mariusz
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Kowalewski Karol (ekonomia)
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Moroń Dorota
(1)
Muszczynko Ewa
(1)
Rostkowski Tomasz (nauki ekonomiczne)
(1)
Rundo Agata
(1)
Skrzypek Elżbieta (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
KADRY
(12)
ZARZĄDZANIE
(8)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
KAPITAŁ INTELEKTUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(2)
SIŁA ROBOCZA
(2)
BANKI
(1)
INNOWACJE
(1)
Kadry
(1)
MOTYWACJA PRACY
(1)
Marketing personalny
(1)
OCENY PRACOWNIKÓW
(1)
ORGANIZACJA
(1)
PORADNICTWO ZAWODOWE
(1)
PRACA
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PODRĘCZNIKI
(1)
PORADNIKI
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 169-173. Indeks.
Idea zarządzania procesami przedsiębiorstwa opiera się na ciągłym, systematycznym wdrażaniu usprawnień, dostosowujących przedsiębiorstwo do wymagań dzisiejszego otoczenia i pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną. Kompleksowe zarządzanie procesami obejmuje kilka elementów, z których najważniejsze to: wyznaczenie kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa i zestawu celów strategicznych, wyodrębnienie funkcji właściciela procesu, identyfikowanie oraz wizualizowanie realizowanych procesów, przygotowanie zestawu mierników służącego do oceny skuteczności i efektywności procesów przedsiębiorstwa, prowadzenie systematycznego i przemyślanego usprawniania procesów służącego ich lepszemu funkcjonowaniu. Powyższe zagadnienia uzupełnione są omówieniem roli i funkcji procesów w zarządzaniu jakością, projektami oraz wiedzą i kapitałem intelektualnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13778 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-263.
Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Poszczególne rozdziały dotyczą: roli banków i różnych aspektów ich funkcjonowania, sprawozdań finansowych banku, efektywności banków oraz jej pomiaru i zarządzania nią, zarządzania ryzykiem bankowym, zarządzania kapitałami banków, zintegrowanego zarządzania efektywnością i ryzykiem (modele RORAC/RAROC). W związku z kryzysem finansowym z ostatnich lat wiele miejsca poświęcono regulacjom mającym poprawić zarządzanie ryzykiem przez banki (m.in. w postaci regulacji Bazylea III). Wszystkie rozdziały zostały wzbogacone przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15107 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15106 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16010 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-180. Indeks.
Podstawowym celem książki jest zaprezentowanie wszystkich istotnych czynników, wpływających na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie w zakresie wyboru źródeł finansowania w podziale na: źródła wewnętrzne i zewnętrzne ; finansowanie długoterminowe i krótkoterminowe ; finansowanie ze źródeł krajowych lub pochodzących z zagranicych; finansowanie kapitałem własnym, obcym lub hybrydowym. W efekcie tych decyzji kształtowana jest strategia finansowania przedsiębiorstwa. Istotą książki jest wszechstronna, pogłębiona analiza decyzji przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, wyboru instrumentów finansowych oraz kstzałtowania struktury kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. W obecnym wydaniu książki wprowadzono wiele uzupełnień, uwzględniających wpływ procesów zachodzących na rynkach finansowych - pojawiania się nowych instrumentów finansowych, wzrostu znaczenia niektórych grup inwestorów - na warunki pozyskiwania źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.11569 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11568 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C], P.11567 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12807 VIII.4.4 [Czytelnia C], 12400 VIII.4.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Tyt. oryg.: Human capital management : achieving added value trough people, 2008.
Bibliogr. s. 243-248. Indeks.
Podstawowym celem tej ksiązki jest wskazanie, w jaki sposób można w praktyce uzyskiwać wartość dodaną dzięki ludziom, stosując taką polityke i takie praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, które jednocześnie zapewnią zaspokajanie aspiracji i potrzeb zatrudnionych osób. W książce zostały omówione procesy pomiaru i raportowania, ale autorzy skupili się przede wszystkim na procesie krytycznej oceny danych - zarówno ilościowych, jak i jakościowych - oraz na wykorzystaniu analizy predykcyjnej do określania przyszłych wyników, które można osiągnąć dzięku już stosowanym oraz proponowanym praktykom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12496 [Magazyn 1], P.12495 [Magazyn 1] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Ninjejsza monografia zawiera nowe spojrzenie na prawne aspekty zarządzania, spojrzenie, które zrodziło się pod wpływem zaistniałej na rynku sytuacji, w której wiele firm ogłasza upadłość, redukuje liczbę pracowników, ale jednocześnie ma do dyspozycji nowe technologie i nieoceniony zasób - wiedzę i umiejętności swoich pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12147 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 343-373. Indeks.
W ostatnich latach następuje zauważalne przechodzenie w terminologii kadrowej od "zarządzania zasobami ludzkimi" do "zarządzania kapitałem ludzkim". Niestety, często oba terminy stosowane są zamiennie, a przyczynkarski charakter prowadzonej w literaturze przedmiotu dyskusji nie wyjaśnia istoty zmiany. Prezentowana książka w zamierzeniu wypełnia tę lukę - jej celem jest analiza przyczyn i skutków przejścia od Zarządzania Zasobami Ludzkimi do Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11097 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12069 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 157-168.
Książka omawia wybrane obszary i kierunki rozwoju przedsiębiorczości indywisualnej i korporacyjnej osadzone w szeroko rozumianych możliwościach czynnika ludzkiego - w jego potencjale. Książka składa się z sześciu rozdziałów: - wstępnego, dwóch koncentrujących się na źródłach przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej oraz trzech poświęconych wybranym uwarunkowaniom przedsiębiorczości w ramach przedsiębiorstwa (rozszerzonego), determinującym rozwój przedsiębiorczości kadr i stymulującym osiąganie efektu synergicznego ich przedsiębiorczych działań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13587 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Analizując strukturę pracy warto zwrócić uwagę na jej dwa nowatorskie aspekty. W pracy przedstawiono, przy okazji prezentacji kolejnych grup zagadnień, propozycję spójnego systemu pomiaru kapitału ludzkiego w wymiarze mikro- i makroekonomicznym. Dodatkowo w bibliografiach, przygotowywanych oddzielnie dla każdego z rozdziałów, obok źródeł przywołanych w pracy, w uzupełnieniu przedstawiono także wykaz innych najważniejszych pozycji literatury krajowej tak, aby praca ta stała się wielopłaszczyznowym przeglądem bibliograficznym literatury poświęconej problematyce kapitału ludzkiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11155 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12167 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania. W publikacji zaprezentowano także bogaty zestaw danych statystycznych, które mogą zostać wykorzystane do wielowymiarowych analiz stanu kapitału ludzkiego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Stanowi uzupełnienie monografii "Gospodarowanie kapitałem ludzkim". Celem pracy jest ukazanie roli kapitału ludzkiego jako determinanty rozwoju ekonomicznego i zapoznanie czytelników z instrumentarium kształtowania i pomiaru kapitału ludzkiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12168 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 327-339.
Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Autorzy pokazali: istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, nowe formy zatrudniania pracowników, elastyczność indywidualną pracowników, zmiany w podejściu pracodawców i menedżerów do zatrudniania pracowników, wyzwania dla specjalistów w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, elastyczne formy zarządzania wynagrodzeniami. Książkę wzbogacają liczne przykłady i wyniki badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16487 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16486 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość w XXI Wieku)
Bibliogr. s. 257-260.
Czytelnicy w pierwszej kolejności zainteresowani będą zamieszczonymi w książce szczegółowymi opisami praktyk zarządzania kapitałem ludzkim, które zostały opracowane przy udziale praktyków. Równie istotne są te części książki, które są pomocne w ocenie przydatności konkretnej praktyki dla potrzeb organizacji, pomiarze efektywności praktyk, analizie możliwości ich wdrożenia, a w tym psychologicznych barier wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11157 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12175 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 163-166.
Zaangażowanie pracowników stało się obowiązującym standardem w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Świadome budowanie w organizacji efektywnego zaangażowania wymaga systematycznego badania poziomu i czynników determinujących, a także podejmowania działań kreujących odpowiednie postawy i zachowania pracowników. Zagadnienia te stanowią główny przedmiot rozważań w niniejszej książce. Ponad to zostały omówione metody i techniki wpływania na aktywność zawodową pracowników, ukierunkowane na kształtowanie zaangażowania w pracę i działalność organizacji wspomagających kreowanie wartości firmy dla interesariuszy. Marta Juchnowicz przedstawiła: zmiany zachodzące w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji; istotę koncepcji zarządzania przez zaangażowanie; problemy oceny i pomiaru zaangażowania pracowników; metody oceny zaangażowania organizacyjnego i zaangażowania w pracę; motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie; system motywowania do zaangażowania pracowników. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, a także menedżerów i przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12125 IX.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13249 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 537-549. Indeks.
Podręcznik stanowi wartościowe opracowanie, w którym przedstawiono w sposób wyczerpujący i kompetentny wiele wymiarów ZKL, tj. koncepcyjny, strategiczny, operacyjny, przedmiotowy, podmiotowy. Zawiera bogate treści, uporządkowane pod względem metodycznym, strukturalnym i logicznym, które będą pomocne studentom w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności w przedmiotowym obszarze oraz w kształtowaniu kompetencji społecznych niezbędnych do odgrywania przez nich w przyszłości różnych ról zawodowych i życiowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13445 IX.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14415 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2789.)
Bibliogr. przy pracach.
Niniejsza praca omawia znaczenie psychologii pracy i organizacji, wskazując na wszechstronne i interdyscyplinarne działania na rzecz propagowania idei zależności postępu cywilizacyjnego i gospodarczego od tzw. czynnika ludzkiego. Opisuje ona możliwości zastosowania psychologii w zarządzaniu. Autorzy wyodrębnili kilka rozdziałow, w których omawiają aplikowanie rozwiązań psychologii pracy i organizacji oraz akcentują powiązania psychologii i innych dyscyplin naukowych na następujących płaszczyznach: zastosowania psychologii w zarządzaniu otoczeniem i procesami globalnymi, psychologii i jej zastosowania na poziomie polityki i strategii organizacji, psychologii a kierowania i psychologii wobec problemów jednostki w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11259 III.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12351 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 173-182.
Bardzo dynamiczne, skokowe zmiany zachodzące w świecie współczesnych organizacji powodują, że przedstawiciele nauk o zarządzaniu, a także praktycy biznesu poszukują nowych rozwiązań wspierających efektywność organizacyjną. Rosnąca konkurencja, niepewność, kolejne fale kryzysu gospodarczego oraz niespotykany w historii świata przyrost wiedzy i rozwój nowych technologii – to tylko przykłady czynników wyjaśniających wzmożone zainteresowanie rozwojem nauki zarządzania i profesjonalizacją praktyki zarządzania. Skutkuje ono próbą konstruowania wciąż nowych koncepcji zarządzania, które będą w sposób rzetelny i trafny opisywały rzeczywistość organizacyjną.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14510 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14509 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15448 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3418)
Nazwy aut. na s. 185-186.
Bibliogr. przy pracach.
W książce przedstawione zostały różne aspekty koncepcji kapitału ludzkiego i społecznego. Treść zamieszczonych tu jedenastu rozdziałów koncentruje się na problemach związanych z kreowaniem i wzmacnianiem kapitału ludzkiego i społecznego oraz kwestiach dotyczących zarządzania tymi kapitałami. Przy czym - co warto wyraźnie zaznaczyć - oba kapitały nie są tu tylko wąsko analizowane. Przeciwnie, ukazane są z perspektywy rozmaitych dyscyplin naukowych, m.in. filozofii, nauk politycznych, polityki społecznej, socjologii, prawa, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy publikacji koncentrując się na niezwykle ważnych, kluczowych aspektach kreowania i zarządzania kapitałami, tworzą bazę, która służyć ma przemyśleniom na temat roli kapitału ludzkiego i społecznego w dzisiejszych czasach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13954 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
W założeniu Autorów nadrzędnym celem doradcy zawodowego jest uzyskanie przez osobę, której się doradza, trwałego i satysfakcjonującego miejsca pracy. Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Gwałtowne i głębokie zmiany w ich otoczeniu, wymagają nowego podejścia do praktyki doradztwa zawodowego. Autorzy publikacji, będącymi pracownikami bądź współpracownikami Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, opracowali niedostępne do tej pory na polskim rynku kompendium wiedzy związanej z doradztwem zawodowym. Publikacja ma za zadanie wskazać te narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach, które mogą być wykorzystane także w praktyce doradczej. Logicznie uporządkowana wiedza uzupełniona jest opisem przykładów zaczerpniętych z doświadczeń w opracowywaniu i wdrażaniu poszczególnych rozwiązań. Jasny i czytelny układ opracowania oraz opisy rozwiązań możliwych do aplikacji powodują, że opracowanie nie jest jednorazową lekturą, ale pozycją, która powinna znaleźć się w podręcznej biblioteczce każdego doradcy zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13024 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 105-107.
Celem niniejszego opracowania była analiza kapitału ludzkiego w kontekście jego znaczenia dla innowacyjności przedsiębiorstw. Materiału dostarczyły badania przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw oraz przegląd definicji, systemów i modeli zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem ich znaczenia dla szerzenia postaw innowacyjnych i podnoszenia poziomu innowacyjności, a także identyfikacja narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi mających największy wpływ na potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. Opracowanie ma za zadanie przybliżyć przedsiębiorcom oraz zainteresowanym tematykę i znaczenie kapitału ludzkiego w zarządzaniu innowacyjno­ścią w sposób kompleksowy oraz pokazać, że dzięki wykorzystaniu modeli i dostępnych narzędzi można wpływać na innowacyjność zarządzanych or­ganizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14971 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15801 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again