Forma i typ
Książki
(42)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(41)
dostępne
(37)
wypożyczone
(3)
nieokreślona
(2)
Placówka
Magazyny
(16)
Wypożyczalnie
(25)
Czytelnie
(42)
Autor
Grocki Romuald
(2)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(2)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(2)
Janasz Krzysztof
(2)
Abgarowicz Grzegorz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Batko Barbara
(1)
Bombała Bronisław
(1)
Borowska Joanna
(1)
Cisek Marek
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Czyżewska Marta
(1)
Drabik Ireneusz
(1)
Drobny Paweł
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Eaton David
(1)
Figura Piotr
(1)
Godziszewski Bohdan (1945- )
(1)
Goleński Wojciech
(1)
Goodwin Paul
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Górka Kazimierz (1940- )
(1)
Górny Piotr
(1)
Górski Hubert (ekonomista)
(1)
Hadyniak Bogusław (1944- )
(1)
Haffer Mirosław
(1)
Hanisz Romuald Norbert
(1)
Hull John (1946- )
(1)
Jamróz Paweł
(1)
Jendrzejczak Marcin
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Karniej Piotr
(1)
Karpińska Bożena
(1)
Kaźmierczak Magdalena (nauki ekonomiczne)
(1)
Kiełtyka Leszek (1953- )
(1)
Knedler Konrad
(1)
Kotapski Roman
(1)
Kotkiewicz Maria
(1)
Kowalska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Kozioł Ryszard
(1)
Kozłowski Andrzej Józef
(1)
Krawiec Jerzy (1958- )
(1)
Kreczmańska-Gigol Katarzyna
(1)
Kubiak Michał (nauki społeczne)
(1)
Kulińska Ewa (logistyka)
(1)
Kęsy Marcin
(1)
Lany Magdalena
(1)
Lipiec Stanisław
(1)
Lubas Barbara
(1)
Maciejewski Wojciech (1940- )
(1)
Marszałek Maciej
(1)
Matyja Piotr
(1)
Monkiewicz Jan (1949- )
(1)
Murzyn Dorota
(1)
Nicholas John M. (1945- )
(1)
Nosalski Piotr
(1)
Nowak Paweł (ekonomia)
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Ostachowski Paweł
(1)
Ostrowska Dorota (ekonomia)
(1)
Pach Janina (1956- )
(1)
Parlak Paulina
(1)
Parzonko Andrzej
(1)
Piasny Beata
(1)
Prusak Błażej
(1)
Pukała Ryszard
(1)
Racławski Mateusz
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Sala Krzysztof (nauki ekonomiczne)
(1)
Saunders Edmund J
(1)
Sałbut Bartosz
(1)
Sienkiewicz Piotr (1945- )
(1)
Skalik Jan
(1)
Skorek Marta
(1)
Sroka Jacek
(1)
Stankiewicz Marek Jacek
(1)
Stasik Mirosław
(1)
Steyn Herman
(1)
Stępniewski Jan
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Szyja Paulina (1983- )
(1)
Thier Agnieszka
(1)
Trocki Michał (1945- )
(1)
Trzaska Barbara
(1)
Tylec Tomasz
(1)
Tyszka Tadeusz (1939- )
(1)
Walczak Renata Marta
(1)
Waśniewski Krzysztof Antoni
(1)
Wiśniewska Joanna (ekonomia)
(1)
Wright George (1952- )
(1)
Wyszkowska Dorota
(1)
Zapłata Sławomir
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Łuszczyk Marcin (ekonomia)
(1)
Śliwa Renata
(1)
Żebrowski Andrzej
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(42)
Język
polski
(42)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Bankierzy
(1)
Ekonomiści
(1)
Menedżerowie
(1)
Temat
PRZEDSIĘBIORSTWO
(12)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(9)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(5)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(4)
ZARZĄDZANIE
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
AUDYT WEWNĘTRZNY
(2)
BANKI
(2)
ADMINISTRACJA
(1)
BUDOWNICTWO
(1)
BUDŻETY GMINNE
(1)
BUDŻETY TERENOWE
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
INNOWACJE
(1)
INSTYTUCJE FINANSOWE
(1)
INWESTYCJE
(1)
KADRY
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(1)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(1)
Metoda scenariuszowa
(1)
ORGANIZACJA
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Prawdopodobieństwo
(1)
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
SAMORZĄD GMINNY
(1)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(1)
SZPITALE
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(10)
PODRĘCZNIKI
(7)
Podręcznik
(3)
Monografia
(2)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
42 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki. - Warszawa : Difin, 2012. - 173 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 169-170.
"Książka jest nowoczesną monografią prezentującą teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania kryzysowego. Autor (...) szczególną uwagę zwrócił na organizację elementów logistycznych w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie ryzykiem i opis Standardowych Procedur Operacyjnych. Monografia stanowi cenne kompendium wiedzy o aktualnych procesach zarządzania kryzysowego dla służb centrów zarządzania kryzysowego i studentów wyższych uczelni kierunków inżynierii bezpieczeństwa". (prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13714 [Magazyn 1], P.13713 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11883 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13064 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2020. - 171 stron : ilustracje ; 23 cm.
Bibliografia na stronach [163]-164.
W publikacji przedstawiono kompleksowo całokształt zagadnień dotyczących systemu zarządzania kryzysowego, ujmując poszczególne obszary jako elementy modelu dobrych praktyk. Na uwagę zasługuje uwzględnienie takich zagadnień jak standardowe procedury operacyjne, świadomość czy kwantyfikacja pojęć stosowanych w zarządzaniu kryzysowym, które do tej pory nie były w szerszym zakresie ujmowane w polskich wydawnictwach. Przedstawione rozwiązania są uniwersalne i mogą być stosowane i wykorzystywane, bez względu na zmiany prawne czy organizacyjne, gdyż podstawowe zasady są niezmienne. Drugie wydanie publikacji zostało zaktualizowane i uzupełnione informacjami, dotyczącymi m.in. ewakuacji osób niepełnosprawnych czy zwierząt podczas sytuacji zagrożenia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.17615 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18948 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18947 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 279-285.
Merytorycznie publikacja wyczerpuje w zasadniczej mierze treści zakreślone jej tematem i może stanowić istotną wartość twórczą w procesie dydaktycznym wyższych uczelni w Polsce oraz być pomocna przy usprawnianiu funkcjonowania administracji regionalnej i lokalnej. Praca ma wszelkie podstawy, aby stać się przedmiotem zainteresowania instytucji zajmujących się obecnie kreowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem państwa, a także kształceniem kadr w zakresie zarządzania kryzysowego. Spełnia także wymogi do tego, aby stała się wydawnictwem powszechnie dostępnym dla szerokich kręgów tej części społeczeństwa, która interesuje się sprawami zarządzania kryzysowego w Polsce. Tym samym spełnia ona wymogi, aby mogła być opublikowana, a wiedza w niej zawarta - powszechnie dostępna. (z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Jakubczaka)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16277 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 143-148.
Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.14455 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.14454 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15365 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. oryg.: Project management for business, engineering, and technology : principles and practice, 2008.
Indeksy.
Publikacja stanowi praktyczny, aktualny i interesujący podręcznik. W książce szczegółowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty zarządzania nowoczesnymi projektami. Autorzy przedstawili metody planowania, organizacji i kontroli projektów, w tym tworzenie harmonogramów, budżetów i systemów kontroli, a także kwestie związane z kształceniem i szkoleniem kierowników projektów, dotyczące bardziej ludzkiej strony zarządzania projektami - roli przywódcy czy konfliktów w zespole projektowym. Dzięki licznym przykładom zarządzania projektami z zakresu inżynierii i nowoczesnych technologii książka ta jest cennym źródłem wiedzy biznesowej i menedżerskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11884 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13066 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 171-182.
Niniejsza książka ma na celu prezentację podstawowych metod zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością, przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki sektora usług zdrowotnych. Pierwszy rozdział książki prezentuje szeroki kontekst ekonomiczny i prawny działalności operatorów usług zdrowotnych oraz typowe rozwiązania organizacyjne w tej branży. Rozdział drugi skupia się na kwestiach zarządzania ryzykiem, zas trzeci na zarządzaniu jakością. We wszystkich trzech rozdziałach, poza teoretycznym wykładem przedstawiono także wyczerpujące analizy przypadków.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11506 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12737 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Książka stanowi kompendium wiedzy o audycie wewnętrznym. Porusza wszystkie istotne kwestie związanych z tą tematyką. Autor opisuje z jednej strony jaka jest rola audytu wewnętrznego w organizacji w ogóle oraz pokrótce omawia wszystkie kluczowe obszary, których badaniem powinien zajmować się audyt ( kontrola wewnętrzna zarządzanie ryzykiem. Całość dodatkowo okraszana jest ujęciem audytu wewnętrznego z punktu widzenia sektora finansów publicznych. Dzięki takiemu zakresowi tematycznemu, książka jest adresowana przede wszystkim do osób, które zajmują się na co dzień audytem wewnętrznym i potrzebują uzupełnienia bądź uporządkowania wiedzy w danym obszarze.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12772 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie)
Bibliogr. s. 201-216. Indeks.
W monografii przedstawione zostały podejścia do zarządzania kryzysowego, antykryzysowego w ramach zarządzania ryzykiem oraz ich wpływ na zarządzanie ciągłością biznesową. W książce omówiono między innymi: rolę i znaczenie systemu zarządzania jakością, metodykę zarządzania ryzykiem, normatywne rozwiązania ukierunkowane na zapewnienie trwałego sukcesu organizacji, integrację znormalizowanych systemów zarządzania przy wykorzystaniu zarządzania wiedzą, koncepcję zarządzania ciągłością biznesową w ujęciu systemowym, zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11531 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12761 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność wyrażająca się w budowaniu opisu badanej rzeczywistości z różnych perspektyw badawczych. Poszczególne części opracowania obejmują zagadnienia zarówno z obszaru prawa wyborczego i zarządzania finansami, jak również problematykę zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych wykonujących zadania samorządów gminnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16491 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16490 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
Bibliogr. s. 219-224.
Publikacja daje wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, a równocześnie zawiera wiele odniesień do rzeczywistych sytuacji w firmach i wskazówek, jak należy rozwiązywać problemy. Część pierwszą rozpoczyna analiza różnych rodzajów, form i struktur przedsiębiorstw w kontekście efektywności biznesowej. Następnie omówiono zależności pomiędzy kluczowymi czynnikami - ryzykiem, wartością i kosztami oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji. Efektywność ekonomiczną firmy wykazano poprzez ocenę wyników i wydajności oraz zastosowanie analizy porównawczej i narzędzi marketingowych. Część druga odnosi się do budżetowania jako elementu systemu informacyjnego firmy budowlano-montażowej i budowy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.9938 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11575 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.)
Bibliogr. przy rozdz.
Przedmiotem monografii jest zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora niefinansowego, produkcyjnych, handlowych i usługowych. Publikacja przedstawia wybrane problemy związane z zarządzaniem ryzykiem i ma na celu dostarczenie fundamentalnej wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów w tym zakresie. Monografia ma charakter implementacyjny, wzbogacono ją licznymi przykladami, wykresami, i tabelami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12522 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Netografia, bibliografia, wykaz norm na stronach 164-167.
Głównym celem publikacji jest przedstawienie problematyki dotyczącej cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem systemowego podejścia do tej problematyki, bazującego na normach międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Celem dydaktycznym jest także przygotowanie absolwentów studiów do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z uwzględnieniem technik audytu bezpieczeństwa informacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 18554 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18553 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 308-318.
Tematyka książki przedstawiona jest zgodnie z cyklem życia projektu. Autorka przedstawiła podstawową problematykę objętą programem Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami Przedsięwzięć1 prowadzonych przez Politechnikę Warszawską oraz programem przedmiotu Zarządzanie projektami prowadzonego w Politechnice Warszawskiej. Podobna tematyka jest również sprawdzana podczas różnych egzaminów certyfikacyjnych. Celem książki nie jest przedstawienie żadnej z istniejących metodyk. Omówiono przede wszystkim narzędzia i metody wykorzystywane podczas zarządzania projektami, w tym wiele przykładów i zadań, które powinny ułatwić Czytelnikowi zrozumienie wielu zagadnień.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13666 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14679 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Współczesne Ubezpieczenia)
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza książka stanowi pierwszą część szerszego projektu pod nazwą "Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa". Jest ona poświęcona podstawowym zagadnieniom zarządczym wiążącym się z tą sferą działalności przedsiębiorstw. Uzupełnia ją kolejny, drugi tom traktujący o wykorzystaniu ubezpieczeń w firmach różnych branż.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12503 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12502 VIII.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13636 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zarządzanie ryzykiem bankowym / redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Nowe wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, copyright 2017. - 434 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach. Indeks.
Nowe i zaktualizowane wydanie „Zarządzania ryzykiem bankowym” (pierwsze wydanie ukazało się w 2012 r.) uwzględnia zarówno liczne zmiany regulacyjne, jak i nowe wyzwania dla zarządzających ryzykiem, związane m.in. z przymusową restrukturyzacją czy cyberbezpieczeństwem.Autorzy, mający bogate i różnorodne doświadczenie akademickie i praktyczne, całościowo i przystępnie prezentują zagadnienia związane z ryzykiem bankowym na tle międzynarodowych i krajowych standardów regulacyjnych. Skutki globalnego kryzysu finansowego, zmiany w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania banków oraz potrzeba kompleksowego spojrzenia na problematykę ryzyka stanowiły bodźce do przygotowania nowego wydania.Książka jest skierowana do studentów i wykładowców studiów magisterskich kierunku finanse i rachunkowość oraz innych kierunków ekonomicznych obejmujących problematykę finansową, a także do słuchaczy studiów podyplomowych i praktyków zajmujących się zarządzaniem ryzykiem bankowym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.17990 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19542 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19541 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 259-263.
Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Poszczególne rozdziały dotyczą: roli banków i różnych aspektów ich funkcjonowania, sprawozdań finansowych banku, efektywności banków oraz jej pomiaru i zarządzania nią, zarządzania ryzykiem bankowym, zarządzania kapitałami banków, zintegrowanego zarządzania efektywnością i ryzykiem (modele RORAC/RAROC). W związku z kryzysem finansowym z ostatnich lat wiele miejsca poświęcono regulacjom mającym poprawić zarządzanie ryzykiem przez banki (m.in. w postaci regulacji Bazylea III). Wszystkie rozdziały zostały wzbogacone przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.15107 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.15106 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16010 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 371)
Bibliogr. s. 161-169.
Książka zwraca uwagę na szereg występujących w tle ogólnych aspektów logistyki problemów, nieco rzedziej opisywanych bądź pomijanych w literaturze przedmiotu. Czytelnik może zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie ryzykiem w logistyce, znaczenie systemów informatycznych w podnoszeniu poziomu innowacyjności i elastyczności procesów logistycznych, logistyka miejska, metody doskonalenia procesów logistycznych, kreatywna logistyka, implementacja narzędzi business intelligence w procesach logistycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15133 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł oryginału: Decision analysis for management judgment.
Indeks.
Publikacja z zakresu zarządzania decyzjami. Autorzy szeroko omawiają teorię podejmowania decyzji, między innymi tych dotyczących wielu celów (technika SMART). Koncentrują się również na działaniu w warunkach niepewności, zarządzaniu ryzykiem i niepewnością, metodach szacowania prawdopodobieństwa, zmianie ocen w świetle nowych informacji, panowaniu scenariuszowym czy na decyzjach podejmowanych przez grupy osób.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Brak informacji o dostępności: sygn. 19857 IX.1
Książka
W koszyku
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 389, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy częściach. Indeks.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12907 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12906 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14029 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zarządzanie ryzykiem / redakcja naukowa Krzysztof Jajuga. - Wydanie 2 - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 495, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Podręcznik w sposób kompleksowy omawia główne osiągnięcia teoretyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. W pierwszej części uporządkowano zagadnienia teoretyczne i narzędzia dziedziny zarządzania ryzykiem. Omówiono: podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, zarys historyczny rozwoju dziedziny, główne rodzaje ryzyka finansowego, proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem, omówiono instrumenty pochodne oraz szczegółowo pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego, mianowicie ryzykiem rynkowym i kredytowym. W następnych częściach omówiono kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w banku, w zakładzie ubezpieczeń i w przedsiębiorstwie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.17988 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19539 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19538 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej