Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(14)
only on-site
(11)
Branch
Magazyny
(6)
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(11)
Author
Grucza Bartosz
(2)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(2)
Trocki Michał (1945- )
(2)
Dąbrowski Łukasz (zarządzanie)
(1)
Gregorczyk Sylwester
(1)
Janasz Krzysztof
(1)
Kasperek Marek
(1)
Miedziński Bogdan
(1)
Ogonek Krzysztof
(1)
Puszcz Henryk
(1)
Skalik Jan
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Walczak Renata Marta
(1)
Wirkus Marek
(1)
Wiśniewska Joanna (ekonomia)
(1)
Zaborek Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(12)
PRACA ZESPOŁOWA
(2)
ORGANIZACJA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
PODRĘCZNIKI
(2)
12 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-168.
Książka stanowi wartościowy i oryginalny wkład, zarówno teoretyczny, jak też praktyczny, w rozwój problematyki zarządzania projektami: reprezentuje wysoki poziom merytoryczny i prezentuje nowoczesne, zgodne z poziomem światowym, podejście do omawianych zagadnień. Publikacja zawiera nastepujące zagadnienia: - zarządzanie projektem, - kierownik zespołu projektowego, - budowanie zespołu projektowego, - funkcjonowanie zespołu projektowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16800 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Jerzy Kisielnicki. - Wyd. 2. rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 343 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 325-334. Indeks.
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat złożonych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Jest zarówno podręcznikiem akademickim, jak i poradnikiem dla praktyków poruszających się w tym obszarze. Główne obszary tematyczne to: projekt i jego charakterystyka, ocena jego skuteczności i efektywności oraz jego otoczenie, zarządzanie projektem - cykl projektowy, organizacja procesu, wdrażanie projektu, podstawowe procesy - zarządzanie jakością, ryzykiem, zmianami oraz wiedzą, monitorowanie projektu, specyfika czynnika ludzkiego w prowadzeniu projektów - role i style zarządzania, budowanie zespołu, tradycyjne i nowoczesne narzędzia wspomagające procesy projektowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15839 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 283-292. Indeks.
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat złożonych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Jest zarówno podręcznikiem akademickim, jak i poradnikiem dla praktyków poruszających się w tym obszarze. Główne obszary tematyczne to: projekt i jego charakterystyka, ocena jego skuteczności i efektywności oraz jego otoczenie, zarządzanie projektem - cykl projektowy, organizacja procesu, wdrażanie projektu, podstawowe procesy - zarządzanie jakością, ryzykiem, zmianami oraz wiedzą, monitorowanie projektu, specyfika czynnika ludzkiego w prowadzeniu projektów - role i style zarządzania, budowanie zespołu, tradycyjne i nowoczesne narzędzia wspomagające procesy projektowe. Zaprezentowana tu wiedza będzie przydatna dla studentów kierunków: ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji oraz słuchaczy studiów MBA i innych studiów podyplomowych, a także dla menedżerów i wszystkich osób, które uczestniczą w projektach różnego typu lub będą ubiegały się o ich realizację.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11591 [Magazyn 1], P.11590 [Magazyn 1], P.11589 [Magazyn 1], P.11588 [Magazyn 1], P.11145 [Magazyn 1], 12137 [Magazyn 2] (6 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 257-261. Indeks.
Podręcznik w sposób syntetyczny i kompleksowy prezentuje problematykę zarządzania projektami. W treści książki oprócz klasycznej wiedzy z zakresu zarządzania niepowtarzalnymi przedsięwzięciami uwzględniono nowe zagadnienia, dotyczące m.in. jakości w prowadzeniu prjektów oraz ratowania projektów zagrożonych. Podręcznik przeznaczony dla studentów i praktyków zajmujących się realizacją projektów i doradztwem w zakresie zarządzania projektami.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11670 [Magazyn 1], P.11669 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11668 IX.8 [Wypożyczalnia C], P.11667 IX.8 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12864 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 308-318.
Tematyka książki przedstawiona jest zgodnie z cyklem życia projektu. Autorka przedstawiła podstawową problematykę objętą programem Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami Przedsięwzięć1 prowadzonych przez Politechnikę Warszawską oraz programem przedmiotu Zarządzanie projektami prowadzonego w Politechnice Warszawskiej. Podobna tematyka jest również sprawdzana podczas różnych egzaminów certyfikacyjnych. Celem książki nie jest przedstawienie żadnej z istniejących metodyk. Omówiono przede wszystkim narzędzia i metody wykorzystywane podczas zarządzania projektami, w tym wiele przykładów i zadań, które powinny ułatwić Czytelnikowi zrozumienie wielu zagadnień.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13666 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14679 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Praca zespołowa jest ciekawym i rozwijającym doświadczeniem, przeplatanym chwilami przyjemności i zniechęcenia. Z jednej strony towarzyszy jej poczucie sensu wspólnego działania, z drugiej członkowie zespołu przeżywają frustrację z powodu trudności w ułożeniu wzajemnych relacji. Jednak naprawdę efektywne i dobrze zarządzane grupy są w stanie osiągnąć rezultaty przekraczające możliwości wynikające z pracy jednostek. W psychologii społecznej zjawisko to nosi nazwę "efektu synergii" - jest to sytuacja, w której efekt zespołowy przekracza prostą sumę wkładów indywidualnych. Autorzy tej książki podjęli trud odszukania w polskiej rzeczywistości przykładów zespołów biznesowych, których menedżerowie z dużym sukcesem praktykują promowanie w swoich firmach (Skanska, Nestlé, Danone, Intel, At Media) pracy zespołowej. Pokazują udane działania zespołów, ale i wskazują hipotetyczne zagrożenia. Podają także metody tworzenia skutecznych zespołów, sposoby zarządzania nimi oraz modele wdrażania pracy zespołowej w organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12124 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka stanowi całościowe i logiczne kompendium pewnego obszaru wiedzy wynikającej z wykonanych działań praktycznych i przeprowadzonych analiz teoretycznych na temat projektów i procesów różnych branż działalności gospodarczej. Zaprezentowano w niej zagadnienia związane z uzasadnieniem biznesowym projektu, zarządzanie jakością w projekcie, opisno również kompetencje człownków zespołu projektowego i zasady współpracy. Omówiono również zagadnienia związane z gromadzeniem wiedzy oraz procesami innowacyjnymi w czasie trwania projektu. Całościowo opisano praktyczne przypadki realizacji projektów (finansowanych równiez ze środków UE), które zakończyły się sukcesem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14250 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15068 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 250-263.
Celem opracowania jest omówienie złożonej problematyki zarządzania projektami i ich roli w organizacji funkcjonującej na globalnym rynku oraz syntetyczne, a zarazem kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z projektami, przed którymi stają dzisiejsi decydenci w różnych podmiotach. Zarządzanie projektami odgrywa bowiem ważną, wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty i elementy odnoszące się do kluczowych zagadnień koncepcji zarządzania projektami, ale także m.in. strategicznego podejścia do zarządzania organizacjami, w tym podejścia projektowego, planowania zasobów projektu, ryzyka w projektach, zarządzania jakością w projekcie, a także komunikacji w zespole projektowym. W płaszczyźnie metodycznej przedstawiono wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, tzw. metodyki uniwersalne i zwinne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13874 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13873 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14829 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Zarządzanie projektami stanowi dzisiaj obszerną i kompleksową dziedzinę zarządzania, ze sprawdzonymi w praktyce metodami, z dobrymi praktykami, rozbudowanym systemem kształcenia i doskonalenia zawodowego, licznymi stowarzyszeniami rozwijającymi wiedzę z tego zakresu. Autorzy niniejszej książki, kompleksowo ujmując zagadnienia nowoczesnego zarządzania projektami, zwrócili szczególną uwagę na jego aspekty menedżerskie, przydatne do zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, odnoszące się między innymi do: zarządzania przebiegiem projektu, zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie, organizacji projektowej, funkcjonowania biur projektów i dojrzałości projektowej, wsparcia metodycznego i informatycznego zarządzania projektami.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12251 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12250 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13372 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawione w książce zarządzanie projektem europejskim jest oparte na metodyce zarządzania cyklem projektu, umożliwiającej osiągnięcie celów projektu przy określonym limicie środków i w wyznaczonym czasie. Kompleksowe zaprezentowanie problematyki zarządzania projektem europejskim autorzy rozpoczęli od przedstawienia funkcjonalnego i instytucjonalnego systemu realizacji projektów. Następnie dokładnie omówili metodykę zarządzania cyklem projektu, planowanie, kwalifikowalność wydatków oraz rachunek efektywności projektów europejskich. Na zakończenie opisali ewaluację, monitorowanie i kontrolę projektów europejskich, a także organizowanie zespołów projektowych i zasady stosowania procedur zamówień publicznych w tych projektach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11601 [Magazyn 1], P.11600 [Magazyn 1], P.11599 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11598 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4930 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie projektem / Marek Kasperek. - Wyd. 2. popr. i uzup. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 407 s. : il. ; 24 cm.
Bilbliogr. s. 405-407.
Drugie wydanie przewodnika metodycznego przedstawiającego wiele narzędzi wspomagających przygotowanie i realizację interdyscyplinarnego przedsięwzięcia - projektu. Omawia miejsce projektu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, organizację i tworzenie zespołu projektowego, identyfikację potrzeb klienta projektu, analizę wykonalności projektu, planowanie, budżet projektu, źródła ryzyka w projekcie, logistykę oraz umowy w organizacji projektu. Opracowanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników polskich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, jednostek użyteczności publicznej, przede wszystkim studentów przedmiotu zarządzanie projektem i zarządzanie projektem europejskim.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11705 [Magazyn 1], P.11704 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11703 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12895 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 396-400.
"W niniejszej książce, jako płaszczyznę metodologiczną integrującą różne wątki zarządzania projektami, przyjęto podejście systemowe. Wyraża się ono przede wszystkim ujęciem projektu jako systemu zmierzającego do osiągnięcia określonych celów. Elementy podejścia systemowego wykorzystano zwłaszcza w ujęciu takich zagadnień, jak strukturyzacja zagadnienia projektowego, strategiczna ocena projektu, zarządzanie ryzykiem oraz kształtowanie form organizacyjnych zarządzania projektem." (ze Wstępu)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12155 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13277 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again