Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(15)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(12)
Czytelnie
(18)
Author
Wojciechowski Sebastian (1972- )
(2)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Graczyk Krzysztof
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Górka Marek (nauki o polityce)
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Korzeniowski Paweł (1982- )
(1)
Kubiak Mariusz (nauki wojskowe)
(1)
Kuliczkowski Marian
(1)
Lidwa Witold
(1)
Malendowicz Paweł (1975- )
(1)
Nakielski Grzegorz
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Pieprzny Stanisław
(1)
Popławski Zbigniew
(1)
Popławski Łukasz
(1)
Potyrała Anna
(1)
Radziejewski Ryszard
(1)
Rysz Stanisław
(1)
Smarzewska Agnieszka (1973- )
(1)
Tabaczniuk Tadeusz
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Wejkszner Artur (1971- )
(1)
Wołejszo Jarosław
(1)
Łuczyszyn Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(18)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(5)
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
(3)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(3)
SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA
(2)
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(1)
OBRONA TERYTORIUM KRAJU
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(1)
SŁUŻBY MUNDUROWE
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1901-
(2)
2001-
(2)
Subject: place
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(1)
POLSKA
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 413-436.
Książka dotyczy znaczenia bezpieczeństwa społecznego jako składnika systemu bezpieczeństwa państwa i odpowiada na pytanie jak państwo rozwiązuje liczne problemy związane z bezpieczeństwem spłecznym i czy istnieje spojny system bezpieczeństwaq w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Omawia istotę bezpieczeństwa, socjologiczne koncepcje bezpieczeństwa, wymiary bezpieczeństwa spłecznego i związki z polityką społeczną, źródła zagrożeń społecznych oraz zadania i rolę instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo społeczne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14478 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14374 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14142 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Praca jest zorganizowaną i aktywną reakcją naukowców i praktyków na nowe rodzaje zagrożeń publicznych. Poruszane są w niej zagadnienia, które współcześnie kształtują polską politykę bezpieczeństwa. Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną w jak najszerszy sposób poznać zagadnienia związane z kwestią współczesnych problemów, z którymi zmaga się dzisiejsza Polska. Spojrzenie krytycznie na narzędzia używane przez instytucje publiczne pozwala lepiej zrozumieć analizę ryzyka oraz występujące zagrożenia. Najnowsze badania są rezultatem połączenia wiedzy naukowej z praktycznym doświadczeniem. Poszczególne tematy analiz badawczych jak: kwestia terroryzmu, ochrona polskich granic, zabezpieczenia imprez masowych, funkcjonowanie ratownictwa medycznego w sytuacji zamachów terrorystycznych czy też nierozwiązana kwestia polityki resocjalizacji silnie korespondują z aktualnymi wydarzeniami opisywanymi przez media. Na uwagę zasługuje także kontekst funkcjonowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, która to obok: powietrza, wody, lądu i kosmosu, w obecnej dekadzie zyskuje ogromne znaczenie militarne. Między innymi z tego powodu książka o tak szerokim spektrum tematycznym znajdzie duże zainteresowanie wśród osób zainteresowanych bezpieczeństwem Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14883 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15696 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 517-537, wykaz aktów prawnych s. 538-548.
Zainteresowania naukowe wiążące się z bezpieczeństwem mieszczą się w kręgu co najmniej kilku gałęzi wiedzy, m.in.: nauk politycznych, psychologii, socjologii i ekonomii, ale bezpośredni i ścisły związek z badaniami, analizami i tworzeniem wniosków oraz określonych zasad działania mają nauki prawne, a w szczególności nauka prawa administracyjnego oraz nauki o administracji. Z tego względu stworzenie wartościowego, szerokiego i pogłębionego opracowania pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (...) odpowiadającego na wyraźnie dostrzegane zapotrzebowanie zasługuje na duże uznanie. Zbiorowe opracowanie autorów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, skupiające przede wszystkim uwagę na regulacjach zawartych w przepisach prawnych, w określonym sensie podsumowuje dotychczasową wiedzę i stwarza bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych, wartościowych badań, ściśle związanych z ważnymi i złożonymi zagadnieniami łączącymi się z powstawaniem ciągle nowych potrzeb w tym zakresie. (...) Na bazie obszernych informacji zawartych w poszczególnych rozdziałach oparte są wartościowe i interesujące rozważania oraz twórcze wnioski, zasługujące na uwagę tworzących prawo i stosujących prawo oraz ogółu społeczeństwa. (...) Skupienie w opracowaniu uwagi na wielu zagadnieniach, analizach zadań i obowiązków organów administracji bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej (...) tworzy wartościowe kompendium wiedzy zawierające wiadomości na temat bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jana Szreniawskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15977 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Stanisław Koziej Poleca)
Bibliogr. s. 403-421. Indeks.
Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych determinantów działania państwa w XXI stuleciu. W książce opisano sposoby i kierunki myślenia o tym zagadnieniu, a także wyjaśniono kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem narodowym. W pracy przedstawiono specyficzne uwarunkowania realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, ukazano jej funkcje oraz konsekwencje decyzji podejmowanych przez państwo. Strategia jako instrument polityki obejmuje różnorodne działania, dlatego wiele uwagi poświęcono specyficznym uwarunkowaniom określającym środowisko państwa, a tym samym kształtującym jest strategię bezpieczeństwa. Autorom udało się przedstawić sprawy niezwykle trudne, ale ważne w swojej istocie, w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Praca prezentuje aktualny stan wiedzy o polskiej strategii bezpieczeństwa narodowego, co stanowi jej niezaprzeczalny walor.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13495 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14452 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Publikacja stanowi zbiór prac koncentrujących się w swych badaniach wokół szeroko rozumianego zagadnienia bezpieczeństwa w perspektywie XXI wieku. Zawiera obszerne spektrum rozważań dotyczących róznych wymiarów bezpieczeństwa, przede wszystkim narodowego i państwa, ale także edukacyjnego, społecznego, jednostkowego czy nawet kulturowego. Autorzy, odwołując się do róznych źródeł, korzystając z najnowszej literatury przedmiotu, ale również z rezultatów badań własnych, prezentują w większości indywidualne stanowiska w podjętej problematyce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.16529 [Magazyn 1], P.16528 [Magazyn 1], P.16527 [Magazyn 1], P.16526 [Magazyn 1], P.16525 [Magazyn 1], P.16524 [Magazyn 1], P.16523 [Magazyn 1], P.16522 [Magazyn 1], P.16521 [Magazyn 1], P.16520 [Magazyn 1], P.16519 [Magazyn 1], P.16518 [Magazyn 1], P.16517 [Magazyn 1], P.16516 [Magazyn 1], P.16515 [Magazyn 1], P.16514 [Magazyn 1], P.16513 [Magazyn 1], P.16512 [Magazyn 1], P.16511 [Magazyn 1], P.16510 [Magazyn 1], P.16509 [Magazyn 1], P.16508 [Magazyn 1], P.16507 [Magazyn 1], P.16506 [Magazyn 1], P.16505 [Magazyn 1], P.16504 [Magazyn 1], P.16503 [Magazyn 1], P.16502 [Magazyn 1], P.16501 [Magazyn 1], P.16500 [Magazyn 1], P.14944 [Magazyn 1] (31 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14943 X.6 [Wypożyczalnia C], P.14942 X.6 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15769 X.6 [Czytelnia C], 15768 X.6 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 451-454.
Publikacja jest zwieńczeniem projektu badawczego realizowanego przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych i instytucji rządowych. Do głównych jej celów zaliczyć można po pierwsze - ukazanie różnorodnych aspektów współczesnego bezpieczeństwa Polski takich, jak choćby wymiar militarny, polityczny, ekonomiczny, społeczny itp. Cel drugi to zaprezentowanie korelacji występujących na linii stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Natomiast cel trzeci bazuje na wykorzystaniu rozważań teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa w praktyce, choćby w oparciu o omówiony w pracy pentagonalny model bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14066 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Książka koncentruje się na geostrategicznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa RP w XXI wieku. Opisuje perspektywy rozwoju światowego ładu, kształtowania się relacji międzypaństwowych i międzyorganizacyjnych, problemy wojny i konfliktów zbrojnych w XXI wieku oraz zagrożenia dla Polski wynikające z obserwowanej dynamiki współczesnego świata.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14077 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14946 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Problemowy układ opracowania pozwolił na możliwie wyczerpujące zgłębienie tematu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Książka ta jest wynikiem zainteresowań pracowników i studentów politologii w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, a także ich wspólnego zaangażowania w działalność popularyzatorską i naukową. Jest ona przejawem realizacji misji środowiska naukowego, polegającej na włączaniu adeptów nauki w przedsięwzięcia akademickie. Książka ta powinna służyć jako kompendium wiedzy i podręcznik studentom studiów wyższych, kształcących się zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i humanistycznych, a także innym Czytelnikom, którzy zainteresowani są bezpieczeństwem Polski w jego wielu dziedzinach i wymiarach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16959 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 261-262.
W publikacji skoncentrowano się na problematyce współczesnych wyzwań i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa Polski. Wśród poruszonych kwestii zaprezentowano między innymi płaszczyznę: polityczną, militarną, ekonomiczno-społeczną, prawną, zdrowotną, teleinformatyczną i inne. Zostały one ukazane zarówno w kontekście sytuacji wewnętrznej, jak również w odniesieniu do zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa Polski. Opracowanie omawia w szczególności: - „twarde” wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski (np. terroryzm) oraz zagrożenia „miękkie”(związane np. z: bezpieczeństwem ludzkim, polityką bezpieczeństwa ekonomicznego czy bezpieczeństwem teleinformatycznym) oraz wskazali zachodzące między nimi interakcji, - nie tylko przyczyny czy skalę wyzwań i zagrożeń, ale również zalecenia i prognozy dotyczące ich zapobiegania oraz zwalczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14273 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15178 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Jeszcze do całkiem niedawna problem bezpieczeństwa był postrzegany jednowymiarowo - jako zagrożenia militarne. Duży wpływ miała na to historia XX wieku, naznaczona dwoma wojnami światowymi i rywalizacją zimnowojenną, która powodowała niekiedy konflikty lokalne (Korea, Wietnam, Afganistan). Koniec zimnej wojny miał być czasem upowszechnienia się demokracji i wolnego rynku. W niniejszej pracy autorzy pokazują, że tak się nie stało i starają się wyjaśnić, dlaczego. Publikacja ma na celu ukazanie ogromnego spectrum problemów, które obecnie wchodzą w skład szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15085 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
We współczesnym świecie następuje stałe rozszerzanie się zakresu znaczeniowego bezpieczeństwa, związane z istnieniem wielu zagrożeń, mających bardzo szeroki wymiar. Obok tradycyjnych zagrożeń naturalnych pojawiają się nowe, czyli: polityczne, społeczne, gospodarcze, ekologiczne, wzrasta zatem rola pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa. Tym samym zagrożenia stały się zjawiskiem wielowymiarowym. Należy również zauważyć, że zagrożenia bezpieczeństwa podlegają ciągłemu definiowaniu i ewolucji. Przedmiotem analizy niniejszej monografii są służby i formacje w kontekście ochrony bezpieczeństwa państwa. Przybliżono kwestie dotyczące polityki państwa i przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15875 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 202-208, netogr. s. 208-[210].
W publikacji podjęto próbę analizy podstawowych aktów prawnych oraz stosownej literatury. Skonfrontowano teoretyczne zapisy z tych dokumentów z możliwością wprowadzenia ich w życie. Autor dowodzi, że podjęta przez ustawodawcę filozofia budowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej na płaszczyźnie współpracy administracji państwowej z operatorami infrastruktury, przy bezsankcyjnym do tego podejściu, może nie spełnić wymogów skutecznej ochrony. Zwłaszcza, że akty prawne i wydane na ich podstawie dokumenty zawierają wiele nieścisłości i niedomówień rodzących pytania, na które ustawodawca, chcąc zapewnić sobie rzeczywistą, a nie tylko deklarowaną współpracę z operatorami, powinien udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17934 X.6.1 [Czytelnia C], 15648 X.6.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Książka przedstawia miejsce i rolę przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego. Cechą charakterystyczną przygotowań obronnych państwa są skonkretyzowane zadania obronne realizowane przez różne podmioty systemu obronnego państwa, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie kryzysu polityczno-militarnego. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, w których omówiono: uwarunkowania prawne, zakres, zasady i optymalizację przygotowań obronnych, podstawy planowania obronnego oraz kompetencje administracji publicznej w procesie przygotowań obronnych państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14065 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14935 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 107-110.
Książka zawiera aktualną wiedzę na temat ochrony infrastruktury krytycznej, istotnej dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Autorzy przedstawili materiał teoretyczny oparty o wiedzę zawartą w dotychczas ukazujących się publikacjach oraz rozwiązania prawne zawarte w ustawach i rozporządzeniach, dokonując ich interpretacji a niejednokrotnie polemizując z proponowanymi rozwiązaniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14064 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14934 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 569-578.
Książka zawiera aktualną wykładnię obronności szeroko rozumianej - jako teorię i praktykę - autorstwa uznanych pracowników nauki. Służy opanowaniu wiedzy, niezbędnej obywatelom polskim, zainteresowanym istotą organizacji obronnej państwa polskiego funkcjonującego w strukturach NATO i Unii Europejskiej. Ze względu na procesowe kształtowanie się obronności w Polsce, książka prezentuje w sposób ogólny kwestie składające się na bogatą ich wykładnie - nie koncentrując się na szczegółach. Publikacja zawiera wiedzę naukową pomocną w tworzeniu obronności Polski w pierwszej połowie XXI wieku, a zarazem w tworzeniu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i w obronie wspólnej NATO. Obronność to podstawa bezpieczeństwa narodowego i najwyższa potrzeba oraz priorytetowy cel działania państwa polskiego w każdym jego okresie rozwoju. To za sprawa dbałości o nią Polska w przeszłości odnosiła sukcesy międzynarodowe i uważana była za mocarstwo regionalne, zaś w okresach, kiedy na plan pierwszy wypływały inne priorytety w państwie (jak chociażby finansowe) i niedostatecznie dbano o obronność (uważano, że nic nam nie zagraża) Polska przestawała istnieć na mapie Europy lub popadała w kolonialną zależność sojuszniczą. Obejmuje funkcjonowanie Rzeczypospolitej Polskiej zarówno strukturach NATO, jak i Unii Europejskiej oraz struktury polskie na rzecz obronności funkcjonującej w układzie narodowym i międzynarodowym wobec aktualnych i potencjalnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14796 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15537 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-190.
Rozwój badań, czy też prac związanych ze wspomaganiem informatycznym procesów decyzyjnych w systemie ZK jest różny na poszczególnych szczeblach, wśród różnych uczestników systemu ZK i w różnych regionach kraju. Zależy to przede wszystkim od położenia geograficznego i zaangażowania władz lokalnych (państwowych i samorządowych) w tę problematykę. Celem niniejszej monografii jest ukazanie podstawowej teorii w zakresie planowania cywilnego w ZK, zdiagnozowanie procesu informatyzacji na różnych szczeblach zarządzania państwem oraz próba ujednolicenia zasad wykonywania podstawowych dokumentów planistycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16378 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16377 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-240.
Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż stają się one podporządkowane m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, metropolizacji itp. Bezpieczeństwo staje się jednym z istotniejszych czynników nie tylko stabilizującym procesy wzrostu i rozwoju, ale jest wręcz elementem tych procesów. Można powiedzieć, że nabiera ono nowej wartości nie tylko w wymiarze prawnym czy socjologicznym, ale przede wszystkim ekonomicznym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego jego rozmieszczenia. Z punktu widzenia czytelnika, w tym przede wszystkim osób podejmujących decyzje w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, jest to opracowanie wychodzące naprzeciw potrzebom metodycznym, zawierające szereg rozwiązań i podpowiedzi, ale także wskazujące na dylematy. Dla wielu praktyków będzie to ważny przyczynek do dalszego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań. Publikacja wskazuje na nowy paradygmat procesów rozwoju i miejsca bezpieczeństwa w kreowaniu rozwoju regionalnego oraz lokalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17057 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17056 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again