Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(13)
only on-site
(13)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(13)
Author
Gierszewski Janusz
(2)
Gałęski Jerzy
(1)
Graczyk Krzysztof
(1)
Górka Marek (nauki o polityce)
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kwećka Roman
(1)
Marcinkowski Adam (1942- )
(1)
Nakielski Grzegorz
(1)
Pacek Bogusław (1954- )
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Pieprzny Stanisław
(1)
Potyrała Anna
(1)
Rysz Stanisław
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Skwarek Zbigniew
(1)
Tabaczniuk Tadeusz
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Warmiński Andrzej K
(1)
Wojciechowski Sebastian (1972- )
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(12)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(6)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(3)
POLITYKA SPOŁECZNA
(2)
OBRONA TERYTORIUM KRAJU
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
WOJSKO
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
POLSKA
(2)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
PODRĘCZNIKI
(1)
16 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Praca jest zorganizowaną i aktywną reakcją naukowców i praktyków na nowe rodzaje zagrożeń publicznych. Poruszane są w niej zagadnienia, które współcześnie kształtują polską politykę bezpieczeństwa. Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną w jak najszerszy sposób poznać zagadnienia związane z kwestią współczesnych problemów, z którymi zmaga się dzisiejsza Polska. Spojrzenie krytycznie na narzędzia używane przez instytucje publiczne pozwala lepiej zrozumieć analizę ryzyka oraz występujące zagrożenia. Najnowsze badania są rezultatem połączenia wiedzy naukowej z praktycznym doświadczeniem. Poszczególne tematy analiz badawczych jak: kwestia terroryzmu, ochrona polskich granic, zabezpieczenia imprez masowych, funkcjonowanie ratownictwa medycznego w sytuacji zamachów terrorystycznych czy też nierozwiązana kwestia polityki resocjalizacji silnie korespondują z aktualnymi wydarzeniami opisywanymi przez media. Na uwagę zasługuje także kontekst funkcjonowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, która to obok: powietrza, wody, lądu i kosmosu, w obecnej dekadzie zyskuje ogromne znaczenie militarne. Między innymi z tego powodu książka o tak szerokim spektrum tematycznym znajdzie duże zainteresowanie wśród osób zainteresowanych bezpieczeństwem Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14883 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15696 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 517-537, wykaz aktów prawnych s. 538-548.
Zainteresowania naukowe wiążące się z bezpieczeństwem mieszczą się w kręgu co najmniej kilku gałęzi wiedzy, m.in.: nauk politycznych, psychologii, socjologii i ekonomii, ale bezpośredni i ścisły związek z badaniami, analizami i tworzeniem wniosków oraz określonych zasad działania mają nauki prawne, a w szczególności nauka prawa administracyjnego oraz nauki o administracji. Z tego względu stworzenie wartościowego, szerokiego i pogłębionego opracowania pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (...) odpowiadającego na wyraźnie dostrzegane zapotrzebowanie zasługuje na duże uznanie. Zbiorowe opracowanie autorów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, skupiające przede wszystkim uwagę na regulacjach zawartych w przepisach prawnych, w określonym sensie podsumowuje dotychczasową wiedzę i stwarza bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych, wartościowych badań, ściśle związanych z ważnymi i złożonymi zagadnieniami łączącymi się z powstawaniem ciągle nowych potrzeb w tym zakresie. (...) Na bazie obszernych informacji zawartych w poszczególnych rozdziałach oparte są wartościowe i interesujące rozważania oraz twórcze wnioski, zasługujące na uwagę tworzących prawo i stosujących prawo oraz ogółu społeczeństwa. (...) Skupienie w opracowaniu uwagi na wielu zagadnieniach, analizach zadań i obowiązków organów administracji bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej (...) tworzy wartościowe kompendium wiedzy zawierające wiadomości na temat bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jana Szreniawskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15977 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 447-470.
Książka prezentuje diagnozę, opis i analizę zagrożeń oraz przedstawia szczegółowe zadania, organizację, sposoby i środki funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Obrazuje podejmowane działania i osiągane wyniki poszczególnych służb w zakresie utrzymania i zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Rozdział pierwszy przedstawia podstawy teoretyczne i pojęcia charakteryzujące bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zagrożenia w odniesieniu do państwa jako organizacji, ludzi i ich mienia. Kolejne rozdziały przedstawiają zadania i organizacje najważniejszych służb wyspecjalizowanych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego: MSW, Policję, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Obronę Cywilną i BOR.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13794 [Magazyn 1], P.13793 [Magazyn 1], P.13792 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13621 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14642 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 261-262.
W publikacji skoncentrowano się na problematyce współczesnych wyzwań i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa Polski. Wśród poruszonych kwestii zaprezentowano między innymi płaszczyznę: polityczną, militarną, ekonomiczno-społeczną, prawną, zdrowotną, teleinformatyczną i inne. Zostały one ukazane zarówno w kontekście sytuacji wewnętrznej, jak również w odniesieniu do zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa Polski. Opracowanie omawia w szczególności: - „twarde” wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski (np. terroryzm) oraz zagrożenia „miękkie”(związane np. z: bezpieczeństwem ludzkim, polityką bezpieczeństwa ekonomicznego czy bezpieczeństwem teleinformatycznym) oraz wskazali zachodzące między nimi interakcji, - nie tylko przyczyny czy skalę wyzwań i zagrożeń, ale również zalecenia i prognozy dotyczące ich zapobiegania oraz zwalczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14273 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15178 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych przy pracach.
Monografia niniejsza jest odzwierciedleniem głębokich przemyśleń związanych z systemowymi i obywatelskimi uwarunkowaniami bezpieczeństwa i oddaje ich treść oraz charakter ponadczasowego przesłania, że "bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka i zbiorowości społecznych". (z Wprowadzenia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16961 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 138-143, netogr. s. 143-144.
Idea bezpieczeństwa niemilitarnego powstała niedawno, a swą genezę zawdzięcza zmianom politycznym na całym świecie, które doporowadziły do pojawienia się nowych typów zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa niemilitarnego w skali ogólnokrajowej spoczywa na centralnych organach władzy. Publikacja przedstawia kształtowanie się problemu bezpieczeństwa niemilitarnego od okresu dwudziestlecia międzywojennego, poprzez lata 1944-1989, ażd o czasów po przełomie 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14095 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14963 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 413-436.
Książka dotyczy znaczenia bezpieczeństwa społecznego jako składnika systemu bezpieczeństwa państwa i odpowiada na pytanie jak państwo rozwiązuje liczne problemy związane z bezpieczeństwem spłecznym i czy istnieje spojny system bezpieczeństwaq w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Omawia istotę bezpieczeństwa, socjologiczne koncepcje bezpieczeństwa, wymiary bezpieczeństwa spłecznego i związki z polityką społeczną, źródła zagrożeń społecznych oraz zadania i rolę instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo społeczne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14478 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14374 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14142 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 206-211.
Publikacja dotyczy problematyki udziału sił zbrojnych i ich poszczególnych elementów składowych w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Przedstawia aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa RP, aktualny udział w jego zapewnieniu różnych podmiotów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego, pokazanie obecnego udziału Sił Zbrojnych RP w jego realizacji oraz wskazuje możliwości zwiększenia tego udziału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14075 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14944 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-190.
Rozwój badań, czy też prac związanych ze wspomaganiem informatycznym procesów decyzyjnych w systemie ZK jest różny na poszczególnych szczeblach, wśród różnych uczestników systemu ZK i w różnych regionach kraju. Zależy to przede wszystkim od położenia geograficznego i zaangażowania władz lokalnych (państwowych i samorządowych) w tę problematykę. Celem niniejszej monografii jest ukazanie podstawowej teorii w zakresie planowania cywilnego w ZK, zdiagnozowanie procesu informatyzacji na różnych szczeblach zarządzania państwem oraz próba ujednolicenia zasad wykonywania podstawowych dokumentów planistycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16378 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16377 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 114-118.
Publikacja prezentuje najistotniejsze rodzaje zagrożeń bzpieczeństwa publicznego, poprzedzone spojrzeniem na zagadnienia terminologiczno-typologiczne samego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa publicznego. Całość ujęto w sześciu rozdziałach. Rozdział pierwszy przybliża pojęcie bezpieczeństwa publicznego. Kolejne rozdziały poświęcone są: zagrożeniom politycznym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, ekologicznym, naturalnym i technicznym oraz terrorystycznym. Treść rozdziałów uzupełniają załączniki zawierające infomacje szczegółowe lub poglądowe, przybliżające istotę rozpatrywanych zagadnień.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14072 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14941 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 277-285.
Książka powstała w wyniku zapotrzebowania na podręcznik do przedmiotu bezpieczeństwo społeczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego: z podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego (problemem biedy, wykluczenia społecznego itp.), rolą administracji publicznej w odniesieniu do prowadzonej polityki społecznej oraz perspektywami poprawy bezpieczeństwa społecznego w Polsce. Jednym z zadań tej pracy jest wskazanie na rosnące znaczenie bezpieczeństwa społecznego jako składnika bezpieczeństwa państwa (narodowego). W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak państwo rozwiązuje liczne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym i czy istnieje spójny system bezpieczeństwa w ramach obowiązujących przepisów prawa i przyjętych strategii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12893 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14012 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Stanisław J. Rysz. - Warszawa : Difin, 2016. - 324 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 309-317.
Książka przedstawia aktualny obraz systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz ukazuje możliwość jego doskonalenia. Autor proponuje kierunki zmian i ukazuje przykłady możliwych do natychmiastowego podjęcia działań optymalizujących. Publikacja będzie stanowić doskonałe uzupełnienie wiedzy pracowników każdego urzędu administracji publicznej, który uczestniczy w procesie zarządzania kryzysowego oraz ciekawy podręcznik dla uczniów i studentów zdobywających wiedzę z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15233 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16715 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16714 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Bibliogr. oraz webogr. s. 349-359.
Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań. Zawarte w niej treści wskazują kierunki postępowania w trakcie procesu budowy projektowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie przestępczości, integrację sił i środków obecnych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego, ale również na opracowanie konkretnych rozwiązań. Ksiązka podzielona jest na trzy części, w których autorzy omawiają: zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, zadania i uprawnienia partnerów programów prewencyjnych (krajowych, regionalnych, lokalnych, pozarządowych), rządowe programy profilaktyczne, programy prewencyjne, zasady budowy systemu bezpieczeństwa publicznego i programów prewencyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14375 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11271 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12374 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again