Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(9)
only on-site
(8)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(5)
Czytelnie
(8)
Author
Leszczyński Marek (ekonomia)
(2)
Misiuk Andrzej (1958- )
(2)
Dzieńdziora Joanna (1975- )
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Marcinkowski Adam (1942- )
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Mochocki Ryszard
(1)
Musioł Sabina
(1)
Niczyporuk Zygmunt T. (1948-2009)
(1)
Owczrek Lidia
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Piekarski Michał Feliks
(1)
Rysz Stanisław
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Sprengel Bolesław (1952- )
(1)
Szecówka Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(10)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(7)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(3)
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
(2)
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
(1)
OBRONA TERYTORIUM KRAJU
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
SŁUŻBY MUNDUROWE
(1)
TERRORYZM
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
13 results Filter
Book
In basket
Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Difin, 2013. - 295, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 287-295.
Współczesny świat nie pozostaje pozbawiony odczuwanych i realnych zagrożeń, których genezy należy upatrywać w napięciach politycznych, ekonomicznych, nacjonalizmie, antagonizmach etnicznych lub religijnych. Sprzeczność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim charakterze. Obok niebezpieczeństw wywoływanych postawą i działalnością człowieka, istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa nabierają też kataklizmy naturalne. W związku z tym wyspecjalizowane instytucje państwowe powinny być przygotowane, aby zapobiegać tego rodzaju zagrożeniom, a w przypadku ich zaistnienia podjąć działania prewencyjne i represyjne. Jedną z podstawowych potrzeb ludzkich jest bowiem pragnienie bezpieczeństwa osobistego. Podręcznik ukazuje ewolucję ustrojową i przemiany organizacyjne oraz zakres działania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13488 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14447 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Art. również w języku czeskim.
Bibliogr. przy art.
W książce zostały omówione zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa publicznego w aspektach prawnych i społecznych oraz funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów inspirowanych przez mass media, a dyskredytujących zachowania grup społecznych w sytuacjach klęsk żywiołowych. W opracowaniu wskazane są również kierunki poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym oraz zmiana wizerunku modelu i roli Policji we współczesnej Polsce. W niniejszym opracowaniu nie zostało pominięte także niepokojące zjawisko patologiczne, jakim jest korupcja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7864 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Bibliogr. przy rozdz.
Coraz większego znaczenia w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa nabierają wspólnoty lokalne, które we wspólpracy z administracją rządową poszukują efektywnych metod i sposobów projektowania systemów bezpieczeństwa. Badania nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym wymagają, oprócz studiów teoretycznych, tworzenia rozwiazań praktycznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Celem książki jest prezentacja i omówienie podstawowych kategorii odnoszących się do bezpieczeństwa wspólnot lokalnych wraz z prezentacją zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Książka opisuje relacje państwo - obywatel w odniesieniu do spraw lokalnych wraz z prezentacją konkretnych rozwiązań praktycznych obrazowanych przez instrukcje, zarządzenia i procedury postępowania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13542 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13541 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14570 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Bibliogr. przy rozdz.
Coraz większego znaczenia w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa nabierają wspólnoty lokalne, które we wspólpracy z administracją rządową poszukują efektywnych metod i sposobów projektowania systemów bezpieczeństwa. Badania nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym wymagają, oprócz studiów teoretycznych, tworzenia rozwiazań praktycznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Celem książki jest prezentacja i omówienie podstawowych kategorii odnoszących się do bezpieczeństwa wspólnot lokalnych wraz z prezentacją zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Książka opisuje relacje państwo - obywatel w odniesieniu do spraw lokalnych wraz z prezentacją konkretnych rozwiązań praktycznych obrazowanych przez instrukcje, zarządzenia i procedury postępowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15216 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Wrocławskim w 2012 roku.
Bibliogr. s. 171-178.
Tematem publikacji sa wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w szczególnym okresie dla systemu politycznego, jakim były dwie dekady transformacji społeczno-ustrojowej. Została podzielona na dwie funkcjonalne części. W pierwszej z nich nakreślono historyczny kontekst bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ewolucję problematyki bezpieczeństwa w wymiarze strategicznym oraz aspekt taktyczny zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, koncentrując się na tych cechach, które decyduja o specyfice wspólczesnego terroryzmu oraz jednostek specjalnych. W drugiej części omówiono uwarunkowania strategiczne bezpieczeństwa Polski (doktrynę bezpieczeństwa wewnętrznego, głowne akty prawne), tło instytucjonalne funkcjonowania jednostek specjalnego przeznaczenia oraz postrzeganie bezpieczeństwa w programach wybranych partii politycznych i koalicji wyborczych. Praca ma charakter interdyscyplinarny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14568 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 306-312, wykaz aktów prawnych s. 313-315.
W podręczniku przedstawiono problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego w szerokim ujęciu, a poruszone treści ukazują ogół zagadnień w odniesieniu do współczesnych zagrożeń. W każdej z trzech części książki zawarto istotne zagadnienia, związane z badaną problematyką. W części pierwszej wskazano kwestie ogólne, przedstawiono podstawy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Kolejne części pracy stanowią analizy kwestii bezpieczeństwa publicznego, prezentują założenia prewencji kryminalnej, środki służące kształtowaniu bezpiecznych przestrzeni publicznych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podstawy kryminologii i metody badania śladów przestępstw, elementy zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Informacje te mają służyć przybliżeniu złożoności problematyki tworzenia i kształtowania bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększeniu świadomości społecznej i propagowaniu kultury bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12872 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-[247].
Prezentowana monografia w swej zasadniczej wartości poznawczej odnosi się do następujących obszarów badawczych: Unii Europejskiej, idei jej budowy, integracji oraz bezpieczeństwa; wpływu decentralizacji demokratycznego państwa prawa na bezpieczeństwo lokalne, walkę z zagrożeniami XXI wieku. Zdaniem Autorów należało też zaprezentować zarządzanie współczesnym bezpieczeństwem w regionie, państwie, Polsce i Unii Europejskiej. Zamysłem Autorów było także popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i procesu jego zarządzania. Stąd też nadzieja, że praca będzie wykorzystywana nie tylko przez badaczy problemu, ale przez studentów wielu kierunków i specjalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11558 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Bibliogr. s. 250-258. Indeks.
Podręcznik stanowi próbę ukazania zmian organizacyjnych oraz ewolucji zakresu działania administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Opisuje genezę administracji porządku oraz dzieje polskich instytucji policyjnych. Prezentuje również systemy policyjne w wybranych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. Podręcznik przedstawia organy państwowe odpowiadające za bezpieczeństwo i porządek publiczny stosując podział ze względu na podległość: MSwiA, prezesowi Rady Ministeów, innym centralnym organom administracji rządowej (wywiad, kontrwywiad, straż leśna), samorządowe formacje porządkowe, organy kontroli i inspekcje.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11712 [Magazyn 1], P.11711 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11710 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12906 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 201-205.
W ostatnich latach nastąpiła rozbudowa służb publicznych zajmujących się ochroną bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz stanowisk w służbie publicznej, realizujących różne zadania związane z modnym dziś pojęciem securitologii, czyli nauki o bezpieczeństwie. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów administracji bezpieczeństwa publicznego i nowych kierunków, jakimi są bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe. Na opracowanie składa się pięć rozdziałów: Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Terenowa administracja publiczna a służby mundurowe; Organizacja służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego; Zakres działania i uprawnienia; Służba w służbach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12477 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13623 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Stanisław J. Rysz. - Warszawa : Difin, 2016. - 324 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 309-317.
Książka przedstawia aktualny obraz systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz ukazuje możliwość jego doskonalenia. Autor proponuje kierunki zmian i ukazuje przykłady możliwych do natychmiastowego podjęcia działań optymalizujących. Publikacja będzie stanowić doskonałe uzupełnienie wiedzy pracowników każdego urzędu administracji publicznej, który uczestniczy w procesie zarządzania kryzysowego oraz ciekawy podręcznik dla uczniów i studentów zdobywających wiedzę z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15233 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16715 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16714 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again