Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(5)
wypożyczone
(3)
Placówka
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(7)
Autor
Brzozowska Krystyna (1952- )
(1)
Czerski Piotr (prawo)
(1)
Filipiak Beata (1967- )
(1)
Hanusz Antoni (1953- )
(1)
Jastrzębska Maria (1966- )
(1)
Kłóska Iwona
(1)
Musiał Magdalena (prawo)
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Siedlecka Agnieszka (1975- )
(1)
Szczęśniak Paweł
(1)
Wyszkowska Dorota
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
BUDŻETY TERENOWE
(7)
FINANSE PUBLICZNE
(2)
BUDŻET PAŃSTWOWY
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
WYDATKI BUDŻETOWE
(1)
Temat: czas
2001-0
(3)
Gatunek
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 327-341.
W warunkach kryzysu finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera problematyka efektywnego gospodarowania finansami samorządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ryzyka. W książce dokonano kompleksowej analizy uwarunkowań wiązanych z gospodarowaniem finansami samorządowymi w warunkach ryzyka. Przedstawiono propozycje działań bieżących oraz długoterminowych (również o charakterze strategicznym), które mają na celu trwałą poprawę efektywności oraz podejmowanie optymalnych decyzji w warunkach ryzyka przez gospodarujących finansami samorządowymi. W szczególny sposób zaakcentowano kierunki zastosowania nowoczesnych instrumentów gospodarowania finansami samorządowymi, umożliwiających zwiększenie efektywności alokacji zasobów finansowych w warunkach ryzyka.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 16390.VIII.4.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16389.VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 427-450, wykaz orzecznictwa s. 451-466.
Głównym celem opracowania jest przedstawienie tematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych. Książka zawiera omówienie poprawności rozwiązań legislacyjnych oraz stosowania norm prawnych regulujących poszczegolne dochody i przychody gmin, powiatów oraz województw samorządowych. Autorzy poddali analizie m.in. kwestie: - podatków samorządowych, - opłat samorządowych, - subwencji ogólnej, - dotacji celowych, - dochodów z mienia, - prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej, - obligacji komunalnych, - roli środków pochodzących z emisji papierów wartościowych, - kredytów i pożyczek. W pracy uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bogaty dorobek nauki prawa, odnoszące się do problematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 16478.VIII.4.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16477.VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka.)
Bibliogr. s. 267-275, wykaz aktów prawnych s. 277-279.
Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej problematyka m.in.: istoty, funkcji i zadań jednostek samorządu terytorialnego, samodzielności finansowej, gospodarki finansowej, gospodarki budżetowej i budżetu (dochodów, wydatków, wyniku) oraz długu, a także zarządzania, polityki, strategii, kontroli i audytu w sferze finansów jednostek samorządu terytorialnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 16384.VIII.4.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16383.VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., wykaz aktów prawnych przy pracach.
Wśród różnych aspektów charakteryzujących samorządność terytorialną, na szczególną uwagę zasługuje aspekt finansowy, bowiem dzięki finansowemu wyodrębnieniu możliwym staje się podjęcie samodzielnego działania przez jednostki samorządowe. W prezentowanej publikacji pt. "Finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego" zawarto różnorodne poglądy naukowe i przykłady praktycznych rozwiązań odnoszące się do szeroko rozumianej problematyki zarządzania finansami w perspektywie samorządności terytorialnej. Czytelnik odnajdzie teksty poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem finansami gmin w Polsce, także w kontekście społecznym i edukacyjnym, problematyce funkcjonowania samorządów terytorialnych w dobie kryzysu gospodarczego oraz kwestie znaczenia i wykorzystania środków unijnych w zarządzaniu gminą.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16392.VIII.4.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16391.VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Książka poświęcona jest szeroko rozumianej działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w aspekcie finansowym. Zagadnienia poruszane w publikacji koncentrują się zwłaszcza wokół tematyki instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego, limitowania zadłużenia w sektorze samorządowym, zarządzania środkami pomocowymi UE, opłaty planistycznej w systemie dochodów gmin, jak tez działalności inwestycyjnej miast na prawach powaitu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15797.VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 273-287.
Celem publikacji jest stworzenie całościowego kompendium wiedzy o gospodarce finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego prezentujące wiedzę teoretyczną i praktyczną w nowoczesnym, systemowym ujęciu. W publikacji podkreślono istotę i znaczenie gospodarki finansowej w działalności jednostek samorządowych. Podjęto również próbę wskazania i zdefiniowania procesowego ujęcia samorządowej gospodarki finansowej w aspekcie jej efektywności. Ponadto przedstawiono problematykę deficytu i długu samorządowego wskazując na sposoby i możliwości zarządzania nim, jak również na problemy związane z zarządzaniem płynnością i jej wpływem na sytuację dochodowo-wydatkową. Opisano również istotę i znaczenie instrumentów służących podnoszeniu jakości i skuteczności planowania budżetowego oraz kontroli, czyli budżetowanie zadaniowe, wieloletnie planowanie finansowe oraz kontrolę zarządczą.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13815 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13814.XIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16395.VIII.4.3 [Czytelnia C], 14779.XIII.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z I symp. nauk., grudzień 2011 r., Biała Podlaska.
Bibliogr. przy ref.
Publikacja jest owocem I Sympozjum Naukowego pt. Budżet zadaniowy w realizacji funkcji Równomierny rozwój kraju, które odbyło się w grudniu 2011 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W czterech rozdziałach zawarte zostały zagadnienia związane z podstawami teoretycznymi budżetu zadaniowego, analiza różnic pomiędzy budżetem w ujęciu tradycyjnym a zadaniowym, a także analiza uwarunkowań związanych z jego tworzeniem. Istotnym elementem monografii jest część poświęcona problematyce rozwoju zrównoważonego i równomiernego, a także analiza problemu w odniesieniu do doświadczeń konkretnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym zagranicznych. Monografię kończy omówienie problematyki mierników budżetu zadaniowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12045 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12044.VIII.4.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P.12042.VIII.4.3 [Czytelnia C], 13170.VIII.4.3 [Czytelnia C] (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej