Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(11)
Author
Witakowski Piotr (1942- )
(3)
Eaton David
(2)
Kotapski Roman
(2)
Akram Saleem
(1)
Baran-Zgłobicka Bogusława
(1)
Minasowicz Andrzej
(1)
Peace Sarah
(1)
Połoński Mieczysław (1953- )
(1)
Stockes Eric
(1)
Wojciechowska Maja
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
BUDOWNICTWO
(10)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(3)
BIBLIOTEKARSTWO
(1)
BUDŻET
(1)
KADRY
(1)
MENEDŻEROWIE
(1)
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka regionalna
(1)
RYZYKO INWESTYCYJNE
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Strategia rozwoju
(1)
TRANSMISJA DANYCH
(1)
WSPÓŁDZIAŁANIE
(1)
Wieś
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(1)
ZBIORY BIBLIOTECZNE
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(3)
PODRĘCZNIKI
(3)
Opracowanie
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
16 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
Bibliogr. s. 131-135.
Podręcznik przekazuje wiedzę niezbędną do skutecznego i efektywnego zarządzania procesami i uczestnikami realizującymi przedsięwzięcie budowlane. Zawiera zbiór informacji pozwalający uporządkować funkcjonowanie w całym cyklu życia projektu, obejmującym fazy przygotowania, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, a zwłaszcza: usystematyzować działania związane z przygotowaniem koncepcji przedsięwzięcia, przeprowadzić czynności mające na celu przygotowanie realizacji przedsięwzięcia, opracować właściwą strategię działania, zbudować strukturę organizacji odpowiednią do realizacji robót budowlanych, stworzyć system odbiorów wykonanego przedsięwzięcia wraz z odpowiednimi dokumentami, opracować zestaw wskaźników charakteryzujących przebieg realizacji przedsięwzięcia przydatny przy planowaniu następnych projektów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12807 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13888 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, Studia, Rozprawy / [Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów])
Materiały z VIII symp., 4 listopada 2008 r., Warszawa.
Bibliogr. s. 115-120.
Praca poświęcona wykorzystaniu najnowszych zdobyczy informatyki dla podniesienia jakości w budownictwie. Dzięki swemu interdyscyplinarnemu charakterowi praca niniejsza ma w zamierzeniach Autorów odgrywać rolę poradnika dla tych wszystkich, którzy będąc specjalistami w wybranych dziedzinach potzebują uzupełniających informacji z innych dziedzin dla uzyskania wiedzy o całości problematyki związanej z budową systemu kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15753 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
BUDOWNICTWO - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
Bibliogr. s. 219-224.
Publikacja daje wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, a równocześnie zawiera wiele odniesień do rzeczywistych sytuacji w firmach i wskazówek, jak należy rozwiązywać problemy. Część pierwszą rozpoczyna analiza różnych rodzajów, form i struktur przedsiębiorstw w kontekście efektywności biznesowej. Następnie omówiono zależności pomiędzy kluczowymi czynnikami - ryzykiem, wartością i kosztami oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji. Efektywność ekonomiczną firmy wykazano poprzez ocenę wyników i wydajności oraz zastosowanie analizy porównawczej i narzędzi marketingowych. Część druga odnosi się do budżetowania jako elementu systemu informacyjnego firmy budowlano-montażowej i budowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9938 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11575 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15755 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
BUDOWNICTWO - finanse - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Book
In basket
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
W ciągu ostatnich lat w budownictwie nastąpiło wiele zmian, a powszechną praktyką stało się szybkie i efektywne wykonawstwo budynków i infrastruktury na światowym poziomie. Osiągnięto to dzięki odejściu od tradycyjnych metod, początkowo poprzez zastosowanie technik zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, a następnie partnerstwa. W książce przedstawione zostały definicje, cele, zasady i procedury strategicznego partnerstwa, a także praktyczne aspekty tej metody współpracy – wspólne ustalanie i realizowanie celów, podejmowanie decyzji, działania na rzecz zwiększenia wydajności, czy utrzymywanie partnerstwa w kolejnych projektach. Zrozumienie tego nowego podejścia do zarządzania w budownictwie umożliwi inwestorom skuteczne wykorzystanie rozwiązań, które oferuje przemysł budowlany, a studentom – lepsze przygotowanie się do wykonywania różnych zawodów w tym sektorze gospodarki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9937 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11574 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
Bibliogr. s. 181-183.
Najlepsze firmy budowlane realizują projekty terminowo, bez przekraczania kosztów. Gwarantują klientom wykonanie zgodne z harmonogramem i akceptują wysokie kary za nieterminowość. To wymaga od menedżerów budowlanych nowej wiedzy - wiedzy, która decyduje o rynkowej wartości ich pracy. Z tej książki Czytelnik dowie się, jak: opracować studium wykonalności; skalkulować kredyt na inwestycję budowlaną; zbadać ryzyko projektu i przedstawić analizę ryzyka; obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu (IRR), wartość bieżącą netto (NPV) i wartość uzyskaną (Earned Value); wycenić opcje rzeczywiste w projekcie: opcję rozwoju, opcję wstrzymania i opcję odrzucenia; przeprowadzić analizę scenariuszy i analizę wrażliwości inwestycji; oceniać opinie ekspertów metodą zbiorów rozmytych; korzystać z metod strategii gier w niepewnych sytuacjach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14139 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14138 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.14137 XXVI.1 [Czytelnia C], 14997 XXVI.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15754 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
Bibliogr. s. 179-182.
Podręcznik dotyczy problematyki niezwykle ważnej dla realizacji procesu budowlanego, a mianowicie HRM, czyli zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, oraz współpracy z kontrahentami zewnętrznymi i klientami we wszystkich fazach projektu od uruchomienia budowy do ukończenia i przekazania obiektu w użytkowanie. W kolejnych rozdziałach autor omawia: rolę, uprawnienia i obowiązki stron uczestniczących w projektowaniu obiektów, struktur i administracji; obowiązki wykonawców robót budowlanych, relacje między zespołami wewnątrz i na zewnątrz firmy; strategie korporacyjne i planowanie zasobów kadrowych; zachowania w organizacji, kulturę i politykę HRM; zasady rekrutacji i selekcji kadr, kompetencje, umowy o pracę, systemy ocen i wynagrodzeń, wypowiedzenia i zwolnienia pracowników; przywództwo, morale, motywację, szkolenie i rozwój zawodowy; relacje pracownicze i branżowe. Zagadnienia poruszane w książce są osadzone w kontekście międzynarodowym, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki i dyrektyw Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14252 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15070 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 338-349.
Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i przemyśleń autora. Niniejsza praca koncentruje się na praktycznych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania systemu budżetowania i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. W książce przedstawiono m.in.: budzet główny przedsięborstwa budowlano-montażowego, budżet budowy, budżet zaplecza budowy na przykładzie bazy sprzętowo-transportowej, budżet kosztów ogólnych, koszty działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów działalności, rozliczenia kosztów świadczeń zaplecza na rzecz budów, monitoring i kontrolę działalności przedsiębiorstwa, sposób wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14128 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14989 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 219-224.
Opracowanie stara się w możliwie prostej i czytelnej formie przybliżyć kilka podstawowych zagadnień, których znajomość jest niezbędna większości uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego. Omawia takie etapy procesu inwestycyjnego jak: planowanie, harmonogramowanie, organizowanie czy koordynowanie działań zespołu ludzi oraz stosowanie specjalistycznych procedur i wykorzystywania narzędzi informatycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12818 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13899 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 10621 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 423-457.
Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera się na bardzo dobrej znajomości literatury, realizowanych projektów ba­dawczych oraz procedury wykonawstwa i wdrażania do­kumentów planistycznych. Autorka od wielu lat specjalizuje się przede wszystkim w problematyce środowiskowej i pla­nistycznej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, które stanowią w sensie przestrzennym dominującą część terytorium naszego państwa. Potencjalnych „Odbiorców” recenzowanego opracowa­nia można zdefiniować bardzo szeroko: naukowe środowi­ska przyrodników i planistów, praktycy w zakresie plano­wania przestrzennego i zarządzania rozwojem – zarówno wykonawcy opracowań, jak i realizatorzy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz oczywiście studenci kie­runków przyrodniczych i planistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17890 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17889 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again