Form of Work
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(12)
Author
Bejger Halina
(1)
Borsich Szymon
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Deptuła Maria (pedagog)
(1)
Górnicka Beata
(1)
Hirszel Krzysztof (1929- )
(1)
Hornowska Elżbieta (1952- )
(1)
Jadczak-Szumiło Teresa
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kalinowski Marian (1930- )
(1)
Kartaszyńska Renata
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Potorska Alicja
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Seweryńska Anna Maria
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Łuczyński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
DZIECKO
(8)
MŁODZIEŻ
(5)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(4)
RODZINA
(3)
DZIECKO TRUDNE
(2)
MŁODZIEŻ TRUDNA
(2)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(2)
Patologia społeczna
(2)
UCZNIOWIE
(2)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(2)
Zapobieganie
(2)
CYBERPRZEMOC
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
LEKOZALEŻNOŚĆ
(1)
Młodzież
(1)
NARKOMANIA
(1)
NAUCZANIE
(1)
NAŁÓG
(1)
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
PRZEMOC
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
RODZINA ZASTĘPCZA
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Trauma
(1)
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PORADNIKI dla NAUCZYCIELI
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Książka zawiera kompendium wiedzy na temat patologii społecz­nych, które wpływają niekorzystnie na rozwój i zachowanie się dzieci i młodzieży. Obser­wujemy wzmożoną agresję wśród ludzi dorosłych, ale także w środowisku młodzieżowym, a nawet wśród dzieci. Środki masowego komunikowania wciąż alarmują, ukazując tragiczne skutki przemocy w rodzinie, w szkole, w środowisku życia, w którym wzrasta młode pokolenie. Te niepokojące fakty to wynik dysfunkcjonalności wielu rodzin, niedostatków środowiska wychowawczego (przedszkola, szkoły, kluby...), a także indywidualnych patologii zachowań członków społe­czeństwa. Stąd też opublikowanie pracy, która ukazuje najrozmaitsze rodzaje odchylenia od norm w zachowaniu się osób dorosłych i młodzieży, jest jak najbardziej pożyteczne. Adresatami pracy może być szeroki krąg odbiorców. Przede wszystkim będzie pomoc­na nauczycielom mającym kontakt z rozmaitymi zaburzeniami w zachowaniu się ucznia. Znajomość zjawisk patologicznych może ułatwić rozwiązywanie trudnych problemów wy­chowawczych. Książka może też z powodzeniem służyć rodzicom. Jest napisana językiem zrozumiałym dla osób o różnym poziomie wykształcenia. Zamieszczone w pracy testy mogą być pomocne w rozpoznawaniu patologicznych zachowań u własnych dzieci i w stosowaniu pro?laktyki oraz leczenia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.6642 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.6641 VI.12 [Wypożyczalnia B], P.5137 VI.12 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7495 VI.12 [Czytelnia B], 6255 VI.12 [Czytelnia B] (2 egz.)
Authority data
DZIECKO - patologia społeczna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Book
In basket
(Psychologia Pedagogika)
Bibliogr. s. [80].
W prezentowanym przewodniku autorka omawia znaczenie postawy `dobrego dorosłego` w procesie wychowania i nauczania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Definiuje strukturę i mechanizmy funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej. Charakteryzuje zachowania dzieci wzrastających w takich rodzinach (strategie przetrwania - `role`, konsekwencje zdrowotne, psychologiczne i społeczne) oraz objawy na poziomie zachowania (różnicowanie objawów w zależności od etapu rozwojowego). Przedstawia sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej (strategie: informująca, wspierająca, odsyłająca), radzi, do kogo zwrócić się o pomoc, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami. Opisuje relacje nauczyciel - dziecko (potrzeby dziecka a jego deficyty i bariery; granice wpływu i odpowiedzialności nauczyciela). Książkę uzupełnia spis instytucji, do których można się zgłosić po specjalistyczną pomoc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3782 [Magazyn 2], 3781 [Magazyn 2] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2535 IV.4 [Czytelnia B], P.2534 IV.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.9199 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10912 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka stanowi trzecie już opracowanie poświęcone rodzicielstwu. W 21 rozdziałach autorzy prezentują wieloaspektowe rozważania teoretyczne i wyniki badań nad rodzicielstwem w obliczu sytuacji trudnych, do których zaliczono niepełnosprawność i zaniedbanie. Zostały w niej poruszone zagadnienia dotyczące rodzicielstwa zdeterminowanego problemem niepełnosprawności lub choroby przewlekłej dziecka, które powodują, iż wykonywanie zadań rodzicielskich wymaga pokonania wielu przeszkód i ograniczeń. Ponadto omówiono problematykę rzeczywistych i potencjalnych rodzicielskich zaniedbań z perspektywy czynników wywołujących sytuacje trudne, powodujące zakłócenia w realizacji roli rodzicielskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15224 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy pracach.
W publikacji zostało zaprezentowane wieloaspektowe podejście do zjawiska defaworyzacji, obejmujące zarówno wybrane wymiary społeczne oddziaływań defaworyzujących, jak również uwarunkowania podmiotowe oraz interakcje szeroko rozumianych czynników psychospołecznych. Samo zjawisko defaworyzacji – mimo różnorakich kontekstów, w jakich jest rozpatrywane przez poszczególnych autorów – jest na poziomie pojęciowym rozumiane najczęściej jako element składowy mechanizmów dyskryminacji oraz społecznej ekskluzji. Autorzy wskazują, iż istotą defaworyzacji jest obniżanie pozycji jednostek i grup w określonym porządku społecznym, a także umniejszanie ich szans na korzystanie z należnych im praw określonych normami (formalnymi lub nieformalnymi) danej struktury społecznej. Całość publikacji ma układ problemowy złożony z trzech części.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11564 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9820 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 143-150.
Celem tej pracy jest przedstawienie koncepcji wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży rozwijanej przez Marię Deptułę oraz dwóch przykładów jej zastosowania w praktyce. Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmująca rozdział 1 i 2 służy prezentacji teoretycznego rodowodu sposobu myślenia o wczesnej profilaktyce i jego konsekwencji dla formułowania celów wczesnej profilaktyki i działań w tym obszarze. W części drugiej przedstawiono szerzej zastosowania praktyczne prezentowanej w rozdziale drugim koncepcji w dwóch okresach życia dzieci - w okresie poniemowlęcym i w średnim wieku szkolnym. Z uwagi na ograniczone ramy tej książki omawiany w tym rozdziale wątek dotyczy jedynie tworzenia uczniom klas IV–VI warunków do rozwijania poczucia kompetencji w realizacji zadań stawianych w procesie nauczania w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18085 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Książka podejmuje bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest doświadczanie agresji oraz przemocy przez dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnej i późnej adolescencji. Problematyka ta - co bardzo ważne -przedstawiona jest z perspektywy doświadczającego dziecka czy nastolatka, a nie osoby dorosłej. Dzięki temu możemy bliżej przyjrzeć się przekonaniom dzieci i młodzieży dotyczącym ich poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania, jakim obdarzają swoich nauczycieli czy opiekunów. Zebrany materiał empiryczny - niezwykle bogaty, przebadano prawie 47 000 uczniów poznańskich szkół -zinterpretowano, odwołując się do współczesnej wiedzy na temat agresji i przemocy:: istoty i przejawów tych zjawisk, uwarunkowań społeczno-kulturowych i sposobów radzenia sobie z nimi. Warto podkreślić praktyczny charakter książki. Autorzy starają się zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli na te sytuacje, które - z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - są najbardziej krytyczne. Świadomość zagrożeń i ich konsekwencji może bowiem pomóc w planowaniu racjonalnej działalności profilaktycznej oraz wspomagającemu rozwój nauczaniu i wychowaniu tak w domu, jak i w szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3734 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2503 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5607 IV.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7079 IV.6 [Czytelnia B], 7078 IV.6 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Prawo)
Bibliografia na stronach 73-75, 120.
Publikacja w przystępny sposób przedstawia obowiązki, jakie ciążą na przedstawicielach grup roboczych/zespołów interdyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dzieci. Początkowe rozdziały prezentują mechanizm bezpiecznego przywiązania i wpływ przemocy na reakcje związane ze stresem i powstaniem dziecięcej traumy rozwojowem. W kolejnych rozdziałach opisano nie tylko obowiązki wynikające z podejrzenia popełnienia przestępstwa, ale także podstawy i sposób kontaktu z sądem rodzinnym. Dodatkowym, nie mniej ważnym elementem opracowania jest przedstawienie sposobu pracy w ramach procedury Niebieskie Karty w sytuacjach, gdy uczestniczy w niej dziecko.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18086 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again