Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(12)
Author
Adamowicz Mieczysław (1939- )
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Famulska Teresa (1958- )
(1)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Idczak Piotr
(1)
Janc Alfred (1951- )
(1)
Krajewska Anna (1942- )
(1)
Krzos Grzegorz
(1)
Mazur Grzegorz (ekonomia)
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Mikołajczak Paweł (ekonomia)
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Nowakowski Jerzy (1945- )
(1)
Owsiak Stanisław (1946- )
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Piekutowska Agnieszka
(1)
Waliszewski Krzysztof
(1)
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna
(1)
Zaleska Małgorzata (1969- )
(1)
Świstak Marek (1982- )
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Politycy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
FINANSE PUBLICZNE
(4)
BUDŻETY TERENOWE
(2)
FINANSE
(2)
PIENIĄDZ
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
RYNEK KAPITAŁOWY
(2)
BANKI
(1)
Bezrobocie
(1)
GOSPODARKA
(1)
Gospodarka
(1)
Imigracja
(1)
KONKURENCJA
(1)
KRYZYS FINANSOWY 2007 r.
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
POMOC PUBLICZNA
(1)
PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Płaca
(1)
Płaca minimalna
(1)
RYNEK PRACY
(1)
Rynek pracy
(1)
Turystyka
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Usługi turystyczne
(1)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-0
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(4)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
POLSKA
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(4)
Materiały pomocnicze
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
15 results Filter
Authority data
FINANSE - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Studia Finansów i Bankowości)
Bibliogr. przy rozdz.
Treść książki została podzielona na dwie części. W ramach pierwszej przedstawiono problematykę z zakresu finansów publicznych, sektora publicznego oraz finansów publicznych ponadnarodowych. Część druga obejmuje zagadnienia systemu bankowego, instytucji i instrumentów rynku finansowego oraz finansów podmiotów gospodarczych. Obszarem zainteresowania autorów są kraje Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12834 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13944 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 245)
Bibliogr. s. 202-207.
Książka niezwykle aktualna, dotyczy bowiem zarządzania projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wiele takich projektów realizuje się w Polsce i Autor, jak pisze we wstępie, podjął się próby äzidentyfikowania i scharakteryzowania zjawisk i uwarunkowań organizacyjnych i międzyorganizacyjnych [ů] oraz uporządkowania wiedzy o zachodzących tam zjawiskach organizacyjnych i międzyorganizacyjnychö, m.in. także problemu współpracy konkurujących z sobą firm. Praca ważna ze względu na możliwości zastosowania w praktyce wyników badań i obserwacji , a także wzbogacająca teorię zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13608 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14629 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe jest monografią pokonferencyjną, na którą składają się 24 artykuły zaprezentowane podczas konferencji "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości" zorganizowanej przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Centrum Doskonałości Jeana Monneta w kwietniu 2015 r. Zawarte w niej referaty dotyczą szerokiej gamy aspektów i wyzwań o charakterze prawnym (m.in. przemian instytucjonalnych w UE, ochrony patentowej i ochrony danych osobowych w UE), finansowym (m.in. harmonizacji podatkowej, pomocy publicznej, dyscypliny finansów publicznych) oraz handlowym (m.in. polityki handlowej UE, środków protekcji uwarunkowanej oraz wymiany handlowej UE z krajami trzecimi), przed którymi stoi UE i jej państwa członkowskie. Zawarte w poszczególnych tekstach wnioski, poza walorem poznawczym i naukowym, mogą także zostać wykorzystane przy podejmowaniu w różnych miejscach i przez różne gremia decyzji, co stanowi wymiar praktyczny niniejszej publikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15970 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem pracy jest stabilizacyjna funkcja państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej. Autorka przyjęła politykę monetarną i fiskalną za narzędzia realizacji badanej funkcji. Problematyka książki wydaje się szczególnie interesująca z perspektywy przyszłego członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej i związaną z tym faktem zmianą charakteru stabilizacyjnej funkcji państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10172 VIII.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Rynek turystyczny : struktura, procesy, tendencje / Aleksander Panasiuk. - Wydanie 2, zmienione i rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2019. - 373 strony : ilustracje ; 23 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 353-373.
Publikacja przedstawia miejsce turystyki w gospodarce narodowej oraz podstawy teoretyczne funkcjonowania rynku turystycznego. Przeprowadzono w niej analizę struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku turystycznego, omówiono działalność dostawców ofert turystycznych (przedsiębiorstw turystycznych i destynacji turystycznych) oraz popyt turystyczny i zachowania rynkowe konsumentów turystycznych. Szczególne miejsce zajmuje problematyka podaży turystycznej, w tym produktu turystycznego oraz koncepcja oferty turystycznej. W szerokim ujęciu przedstawiono politykę turystyczną, wraz z jej układem strukturalnym i kierunkami jej rozwoju oraz szczegółowymi rozwiązaniami regulacyjnymi, dotyczącymi rynku touroperatorskiego w Unii Europejskiej, oddziaływanie państwa na turystykę społeczną, fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej. Zagadnienia dotyczące procesów kształtowania rynku turystycznego obejmują problemy mikroekonomiczne oraz dotyczące zarządzania podmiotami, w tym działalność marketingową, markę turystyczną, nowoczesne technologie, innowacje oraz strategie na rynku turystycznym. W pracy wskazano na aktualne problemy ekonomiczne, społeczne, polityczne, organizacyjne, technologiczne kształtujące funkcjonowanie rynku turystycznego. Oparto je na aktualnym stanie prawnym, dotyczącym regulacji rynku turystycznego, obowiązującym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce od 1 lipca 2018 roku.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17801 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19150 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19149 XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 307-338. Indeks.
Niejasna, mało skuteczna, trudno dostrzegalna, skomplikowana – tak często określa się politykę regionalną Unii Europejskiej. Tymczasem jest ona jedną z najważniejszych polityk publicznych, zwłaszcza ze względu na ilość środków pochodzących z budżetu UE na rozwój i tworzenie wysokiej jakości życia. Jednocześnie Polska jest jednym z największych beneficjentów tej polityki, stąd zasadność podejmowania problematyki optymalizacji unijnej polityki regionalnej. Autorzy najważniejszych opracowań w polskiej literaturze przedmiotu odwołują się głównie do aspektów normatywnych (prawnych i regulacyjnych) bądź rozstrzygnięć administracyjnych. Brakuje natomiast analiz odnoszących się do polityki regionalnej w kontekście procesu politycznego, sposobu jej tworzenia, uzgadniania priorytetów rozwojowych, sposobów podejmowania decyzji. Punktem wyjścia rozważań przedstawionych w niniejszej książce jest spojrzenie na politykę regionalną Unii Europejskiej z punktu widzenia nauki o polityce publicznej. Ta interesująca perspektywa poznawcza pozwala na namysł nad unijną polityką regionalną jako działaniem, w wyniku którego władza oraz obywatele organizują proces rozwiązywania problemów związanych z rozwojem. Mowa tutaj o sferze konkretnych działań, a nie tylko walki o władzę.
Book
In basket
Bibliogr. s. 161-165.
Problematyka europejskiej unii rynków kapitałowych jest aktualna i bardzo ważna dla dalszej integracji europejskiej oraz kreowania podstaw dla wzrostu gospodarczego poprzez ułatwienie dostępu do źródeł finansowania podmiotom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem rynku kapitałowego. Unia rynków kapitałowych, która obejmie wszystkie państwa Unii Europejskiej jest kolejną, po obecnie wdrażanej w państwach strefy euro unii bankowej, inicjatywą integracyjną w obszarze finansowym. Obecny stan wiedzy o jej docelowym kształcie, ze względu na dość wstępny etap prac nad tym projektem, rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości. Recenzowana książka jest pozycją unikatową na polskim rynku wydawniczym. Jej autorzy nie tylko bowiem zebrali w całość wszystkie rozproszone elementy idei europejskiej unii rynków kapitałowych, ale także przeanalizowali jej kluczowe filary pod kątem szans i wyzwań dla polskiego rynku finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16175 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
W książce przedstawiono nowatorskie metody zarządzania finansami publicznymi oraz ich zastosowania w praktyce. Ponieważ stan finansów publicznych zależy od stanu gospodarki jako całości, autorzy pokazali, jak zjawiska gospodarcze wpływają na zmiany w poziomie i strukturze realizowanych dochodów i wydatków publicznych. W warunkach kryzysu gospodarczego coraz większego znaczenia nabiera dążenie do stabilizacji źródeł zasilenia finansowego, co w perspektywie wieloletniej umożliwia racjonalizację wydatków, dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie metod zarządzania finansami publicznymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12433 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Książka składa się z 4 rozdziałów poświęonych finansom; w części pierwszej przedstawiono ogólne, przekrojowe problemy finansów publicznych. Zawarto w niej dziesięć opracowań autorskich. W drugiej części znajdują się prace dotyczące finansowych i organizacyjnych aspektów rozwoju regionalnego i polityki regionalnej w Unii Europejskiej oraz w Republice Federalnej Niemiec. Trzecia część obejmuje trzynaście prac poświęconych finansom lokalnym gmin i powiatów. W ostatniej - czwartej części, znalazły się prace metodyczne oraz analizujące aspekty prawne dotyczące finansowej kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz postępowanie w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1429 VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Płaca minimalna / Anna Krajewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2018. - 151, [1] strona : wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 143-[152].
Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, polityków oraz działaczy związkowych, a także dla tych osób, które chcą lepiej poznać oraz zrozumieć tak ważne dla wszystkich obywateli problemy dotyczące ich dochodów z pracy, zabezpieczenia na starość i możliwości godnego życia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17799 VII.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17798 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy / Agnieszka Piekutowska. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 351 stron : wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 313-326.
Migracje międzynarodowe niosą szereg konsekwencji dla państwa przyjmującego, a jednym z obszarów odczuwających skutki napływu obcokrajowców jest rynek pracy. W świetle ograniczonej skuteczności działań ukierunkowanych na zapewnianie równowagi na tym rynku, państwa mogą rozważać imigrację zarobkową. W związku z tym rodzą się zasadnicze pytania: Jaki wpływ ma imigracja na wynagrodzenia krajowej siły roboczej? Czy napływ imigrantów prowadzi do zwiększenia bezrobocia wśród krajowych zasobów pracy? Czy imigracja jest skutecznym narzędziem w kontekście problemu z zaspokojeniem popytu na pracę ze strony krajowej siły roboczej? Celem podjętej analizy, która w części empirycznej odnosiła się do państw członkowskich Unii Europejskiej, była próba odpowiedzi na te ważne pytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18439 VII.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18438 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Niniejsza praca stanowi próbę opisu, analizy, interpretacji i systematyzacji wybranych zjawisk, procesów ekonomicznych oraz społecznych wynikających z zawodności rynku i zawodności państwa, ujawnionych i zdynamizowanych światowym kryzysem ekonomicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13853 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W książce autorzy omawiają zasady pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem sektora MSP w Polsce i stanu pomocy publicznej w naszym kraju. Rozważania zostały poparte wynikami badań na temat postrzegania pomocy publicznej przez polskie małe i średnie firmy. Na zakończenie wskazano kierunki wpływu tej pomocy na warunki funkcjonowania sektora MSP w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.5492 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6894 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again