Form of Work
Książki
(27)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(10)
unavailable
(6)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(13)
Czytelnie
(25)
Author
Ciechomski Wiesław
(2)
Dworak Edyta
(2)
Nowakowska Aleksandra
(2)
Romanowski Robert
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Brdulak Jakub
(1)
Grabia Tomasz
(1)
Grodzicki Jacek
(1)
Kasperkiewicz Witold (1947- )
(1)
Kawalec Paweł (1971- )
(1)
Kietliński Krzysztof
(1)
Korol Janusz
(1)
Krawiec Franciszek
(1)
Kwiatkowska Walentyna
(1)
Matusiak Krzysztof B. (1963- )
(1)
Mieszkowski Krzysztof (gospodarka)
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Piech Krzysztof (ekonomia)
(1)
Piotrkowski Kazimierz
(1)
Poskrobko Bazyli (1941- )
(1)
Przybyszewski Roman (1945- )
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rogala Piotr
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Sankowska Anna
(1)
Skowron Paweł
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Strożek Piotr
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Szczuciński Przemysław
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Welfe Władysław (1927- )
(1)
Weresa Marzenna
(1)
Wierzchosławski Rafał (filozofia)
(1)
Zając Antoni
(1)
Świątkowski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(27)
English
(1)
Subject
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(26)
INNOWACJE
(11)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(5)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(3)
GOSPODARKA
(2)
GOSPODARKA TERENOWA
(2)
KAPITAŁ INTELEKTUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(2)
NAUKA
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
(2)
EKONOMETRIA
(1)
GOSPODARKA ELEKTRONICZNA
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
HANDEL ELEKTRONICZNY
(1)
INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(1)
INTERNET
(1)
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
(1)
Innowacje
(1)
JAKOŚĆ PRODUKTU
(1)
KAPITAŁ SPOŁECZNY
(1)
KONSUMENCI (ekon.)
(1)
MARKETING
(1)
MARKETING TERYTORIALNY
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
(1)
Nauka
(1)
OLSZTYN (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg)
(1)
PARKI TECHNOLOGICZNE
(1)
PLANOWANIE STRATEGICZNE
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PRODUKCJA
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
RYNEK PRACY
(1)
SIŁA ROBOCZA
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(1)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(1)
TRANSFER TECHNOLOGII
(1)
WSPÓŁPRACA NAUKOWO-TECHNICZNA
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZAUFANIE
(1)
ZDOLNOŚCI
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY POMOCNICZE dla SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
29 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-246.
Książka ma na celu zaprezentowanie istoty gospodarki opartej na wiedzy i jej determinant, związków wiedzy z innowacjami, roli innowacji w rozwoju gospodarczym, a także dokonanie oceny stanu zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, przeprowadzonej na podstawie wskaźnika syntetycznego tej gospodarki. Autorka próbuje również wskazać odpowiedni model strategii budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce oraz odpowiedzieć na pytanie: czy realizowana w polskich warunkach polityka gospodarcza, dotycząca budowy tej gospodarki, zapewni efektywną realizację tego przedsięwzięcia. Dokonuje również oceny głównych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12231 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13351 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliografia s. 206-216.
Praca stanowi kompleksowe i rzetelne studium stanu zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy w regionach Polski przy wykorzystaniu najważniejszych metod analiz statystyczno-ekonometrycznych stosowanych głównie przez ekspertów Banku Światowego i Komisji Europejskiej, jak również metody czołowych statystyków, którzy stworzyli miary koncentracji przestrzennej oraz modele panelowe z dekompozycją wyrazu wolnego oraz dekompozycją składnika losowego dla budowy, estymacji i interpretacji wyników, oraz metody Hellwiga i statystyki Morana dla dokonania charakterystyki zjawiska autokorelacji przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17159 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17158 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 214-224.
Książka dotyczy niematerialnych czynników rozwoju regionalnego, mających decydujące znaczenie z perspektywy budowania potencjału konkurencyjnego i tworzenia bogactwa regionu. Jej treść zawarto w trzech blokach tematycznnych: Region wiedzy - określa rolę wiedzy w determinowaniu procesów rozwoju regionalnego oraz identyfikuje, w jaki sposób kapitał ludzki, w kontekście teoretycznym i praktycznym, przyczynia się do tworzenia wartości i budowania Gospodarki Opartej na Wiedzy w wymiarze regionalnym. Region innowacyjny - koncentruje się na identyfikacji regionalnych mechanizmów tworzenia procesów innowacji. Omawia istotę regionalnej płaszczyzny polityki innowacyjnej, która zajmuje dziś szczególne miejsce w polityce rozwoju polskich regionów. Region w gospodarce globalnej - wskazuje, w jaki sposób środowiska lokalne i regionalne mogą wykorzystywać proces globalizacji, nie ulegając marginalizacji i unifikacji, wzmacniając swoje znaczenie i pozycję konkurencyjną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11092 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12058 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / Wydawnictwo C.H. Beck)
Bibliogr. s. 453-465. Indeks.
Książka zawiera studium teoretyczno-porównawcze oraz prezentację wyników badań empirycznych, których celem była analiza efektywności klasycznych i współczesnych rozwiązań strukturalnych w gospodarce opartej na wiedzy. Przedstawiono w niej również uniwersalną koncepcję strategii restrukturyzacji organizacyjnej, złożoną z programu zmian strukturalnych oraz projektu systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami i zilustrowane studiami przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7687 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8691 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
Modelowanie nowej gospodarki opartej na wiedzy stanowi podstawowe wyzwanie dla współczesnej makroekonomii stosowanej. W niniejszej pracy autorzy starają się wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, przedstawiając zarys koncepcji makromodelowania gospodarki opartej na wiedzy. Praca zawiera dyskusję na temat podstawowych problemów, jakie pojawiają się w tym obszarze, a które dotyczą zwłaszcza modelowania procesów tworzenia, absorpcji i wykorzystania rosnącego kapitału wiedzy w rozmaitych jego formach. Przedstawiono w niej wyniki badań prowadzonych w skali światowej, a także sugestie odnoszące się do przyszłych, w tym także własnych badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.6948 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7738 XI.3 [Czytelnia C], 7737 XI.3 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-[229].
Z radością i uznaniem należy przyjąć przedsięwzięcie zrealizowane przez dra A. Zająca w postaci przygotowania rozprawy, której treścią jest z jednej strony charakterystyka całokształtu przemian współczesnej cywilizacji, a następnie przydatności w warunkach tej cywilizacji dwóch ważnych zasobów i dyspozycji, takich jak: kapitał ludzki i kapitał społeczny. Ten udany zamiar należy ocenić wysoko. (prof. zw. dr hab.Tadeusz Aleksander)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14616 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 248-270.
Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Czyżowicza: Autor bardzo słusznie wskazuje na dynamikę zmian zachodzących w bieżącym stuleciu w życiu współczesnych państw, narodów i przedsiębiorstw. To ten okres właśnie charakteryzuje się radykalną transformacją wielu dotychczas działających na globalnym rynku przedsiębiorstw. Widoczne jest na nim coraz intensywniejsze poszukiwanie możliwości rozwoju różnorodnych form i modeli biznesowych, które sprzyjają skutecznemu funkcjonowaniu na rynku nie tylko lokalnym czy regionalnym, ale i na rynku światowym. Stąd też niezwykle ważne jest zdefiniowanie przez Autora kategorii innowacyjności w e-biznesie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13953 IX.12 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W monografii zostały wyodrębnione dwie części obejmujące dziewięć rozdziałów W kolejnych rozdziałach zawarta jest analiza literatury przedmiotu, której rezultatem są sformułowane pytania badawcze oraz wyniki badań odnoszące się do określenia uwarunkowań innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności organizacji sieciowych, takich jak: klastry, sieci franczyzowe i organizacje wirtualne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15005 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15853 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy rozdz.
W niniejszym opracowaniu podjęta została tematyka dotycząca pojęcia marketingu terytorialnego opartego na wiedzy, który zakłada aktywne działania jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów w procesie tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach oraz wsparcie procesu rozwoju lokalnego i regionalnego.Autorzy rozdziałów prezentują wiedzę obejmującą zarówno nauki o zarządzaniu, jak i nauki ekonomiczne, co pozwoliło kompleksowo przedstawić znaczenie marketingu terytorialnego opartego na wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14334 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15243 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Pojęcie "gospodarka postindustrialna" jest stosunkowo trafnym, nadal aktualnym i najogólniejszym terminem obejmującym swą treścią współczesne "tło" zarządzania. Oprócz zmniejszenia znaczenia wielkiego przemysłu i koncentracji na szeroko rozumianych usługach, jedną z cech gospodarki postindustrialnej jest jej orientacja na wiedzę. Rośnie praktyczne znaczenie wiedzy dotyczącej kontekstu decyzji menedżerów, zmniejszania niepewności i ryzyka działania w coraz bardziej burzliwym otoczeniu. Niniejsze opracowanie pomaga w zrozumieniu uwarunkowań współczesnego zarządzania, zwłaszcza tego o charakterze strategicznym, ukierunkowanym długofalowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10119 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 10077 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [333]-352.
Obecnie wiele krajów i regionów osiąga przewagę ekonomiczną dzięki innowacjom, które są, obok kapitału ludzkiego, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Innowacyjność danego obszaru zależy od wielu aspektów technologicznych i instytucjonalnych, które łącznie tworzą różnorodne systemy innowacyjne. Książka charakteryzuje narodowe, regionalne i branżowe systemy innowacyjne blisko 60 krajów, wyznaczając ich typy i wzajemne powiązania. Ta analiza umożliwia autorce sformułowanie daleko idących wniosków, dotyczących obecnego i przyszłego stanu innowacyjności badanych gospodarek, oraz wskazanie tendencji w rozwoju różnych typów systemów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13612 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12727 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13768 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Jacek Grodzicki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - 206, [3] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 195-206.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy jest poświęcony wiedzy w przedsiębiorstwie. Wśród poruszonych tam zagadnień można znaleźć zarówno wyjaśnienie takich terminów, jak: wiedza czy organizacja ucząca się, jak i przedstawienie procesu generowania i rozpowszechniania wiedzy w przedsiębiorstwie. Rozdział drugi przybliża kwestię kapitału ludzkiego z obszerną charakterystyką dorobku w tym zakresie. Wyjściem do rozważań są badania nad czynnikami rozwoju gospodarczego i wzrostem wartości kwalifikacji pracowników. W kolejnym rozdziale pracy przeprowadzono analizę dorobku naukowego poświęconego wartościom niematerialnym przedsiębiorstwa. Uznając je za kluczowe czynniki sukcesu, przedstawiono zróżnicowane podejścia do kwestii zasobów organizacji. Ostatni, a zarazem najważniejszy z rozdziałów pracy dotyczy kwestii talentu. Chodzi tu o pracowników mających ponadprzeciętne umiejętności, których wkład w rozwój przedsiębiorstw jest coraz częściej zauważany w praktyce gospodarczej i literaturze naukowej. Końcowy fragment pracy poświęcono kwestii miejsca talentu w gospodarowaniu zasobami ludzkimi oraz metodom szacowania jego wartości dla przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12606 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. 314.
Bibliogr. s. 295-306. Indeks.
Materiały są przeznaczone do wykorzystania w procesie studiowania i zawierają cenne analizy metodologiczne, bogatą bibliografię oraz aktualne diagnozy. Zróżnicowany zespół autorów oraz wysoki poziom publikacji gwarantuje szerokie spectrum zaprezentowanych poglądów, które porządkują oraz wzbogacają obecny stan nauki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15330 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s.210-232.
Monografia jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem naukowym podejmującym eksplorację wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem w perspektywie wewnątrzorganizacyjnej w realiach gospodarki opartej na wiedzy. W sposób systematyczny dokonano tu przeglądu wycinkowej i rozproszonej literatury w przyjętym obszarze badawczym. W wyniku identyfikacji istniejącej luki poznawczej zaproponowano autorski model wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, który następnie poddano empirycznej weryfikacji. Zawarte w pracy wywód teoretyczny oraz empiria rzucają nowe światło na miejsce i rolę zaufania w zarządzaniu współczesnym innowacyjnym przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11529 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12758 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-236, netogr. s. 237.
Czy regionalny potencjał nauki może efektywnie stymulować innowacyjny rozwój danego obszaru? Jakie warunki muszą być spełnione, by tak się działo? Jaką rolę we współpracy innowacyjnej odgrywa dystans przestrzenny między partnerami? Autorka stara się odpowiedzieć na tak stawiane pytania, odnosząc je do najważniejszych koncepcji teoretycznych oraz doświadczeń międzynarodowych. Znaczenie regionalnych i ponadregionalnych relacji dla innowacyjności regionów analizowane jest zarówno z punktu widzenia powiązań w ramach sektora naukowego, jak i z punktu widzenia powiązań między sektorem nauki a sektorem biznesu. W części empirycznej autorka weryfikuje stawiane hipotezy na przykładzie polskich regionów, korzystając z metod naukometrycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12678 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-264
Praca zawiera bogaty zbiór wiedzy na temat przedsiębiorstw działających w sieci informatycznej. Ma realistyczny, doradczy i praktyczny charakter. Wiele jej wątków poparte jest przykładami z życia gospodarczego. Dużą wartość poznawczą mają rozważania na temat transformacji przedsiębiorstwa do gospodarki sieciowej, odbiorcy końcowego oraz marketingu relacji. W Polsce nie ma takiej pozycji bibliograficznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10297 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Jednym z głównych wniosków płynących z niniejszej książki jest wielopłaszczyznowe powiązanie pomiędzy rozwojem opartym na nauce i technologiach a kapitałem ludzkim. Przy zbyt niskim poziomie zasobów wiedzy nie udaje się zwiększyć innowacyjności, a zatem stymulować konkurencyjność i rozwój zarówno regionalny, jak i całego kraju. Autorzy niniejszej książki podkreślali, że dla rozwoju (również regionalnego) niezbędna jest konkurencyjność. Ta zaś zależy od: kapitału intelektualnego, sprawności przedsiębiorstw, rozwoju technologicznego i sprawności funkcjonowania państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13259 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16847 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again