Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
dostępne
(3)
Placówka
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(1)
Czytelnie
(5)
Autor
Janasz Władysław (1940- )
(3)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Strahl Danuta
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
INNOWACJE
(5)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
EKOROZWÓJ
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
Temat: czas
2001-0
(2)
1989-
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
6 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 271-282.
Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na wartości jako spersonalizowanym doświadczeniu i na współtworzeniu nowej wartości). Do oceny rozpatrywanych kategorii analizowanych zjawisk wykorzystano różne źródła i dane statystyczne pochodzące z różnych agend międzynarodowych, w tym liczne źródła statystyczne z różnych agend Unii Europejskiej, z GUS-u, z odpowiednich regionalnych Urzędów Statystycznych, a także dane zbierane indywidualnie przez autorów przy pomocy ankiet kierowanych do badanych podmiotów gospodarczych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11982 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. grzb.: Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej....
Bibliogr. przy pracach.
Monografia stanowi próbę sformułowania relacji między innowacyjnością a rozwojem gospodarczym na szczeblu regionalnym. Jej struktura odzwierciedla postępowanie badawcze, począwszy od teoretycznych rozważań dotyczących innowacyjności, dynamiki rozwoju regionalnego oraz współzależności występujących między nimi, poprzez podstawy metodologiczne pomiaru innowacyjności i rozwoju gospodarczego w wymiarze regionalnym, prowadzące do empirycznej oceny poziomu innowacyjności, poziomu i dynamiki rozwoju oraz zależności między tymi zjawiskami w europejskiej przestrzeni regionalnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10915 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Identyfikacja i realizacja strategii innowacyjnych przedsiębiorstw stanowi istotny wymóg podnoszenia racjonalności gospodarowania, a także główny element postępu cywilizacyjnego. Tworzenie gospodarki opartej na wiedzy (innowacyjności) wymaga wielu zmian, szczególnie w systemach edukacji i finansowania, czyli większego udziału kapitału prywatnego, funkcjonowania rynków finansowych oraz w kwalifikacjach (kluczowe kompetencje) przedsiębiorców i innowatorów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.2971 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4034 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 163-173.
Autorzy przedstawili istotę innowacji i procesów innowacyjnych, potencjał działalności innowacyjnej i czynniki ją determinujące, działalność innowacyjną w Polsce i Unii Europejskiej, rolę państw i Unii Europejskiej w stymulowaniu działalności innowacyjnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11585 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11584 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12143 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Niniejsza publikacja stawia sobie za cel przybliżenie wybranych zagadnień prawno-finansowych związanych z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwa nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Praca składa się z czterech części. Część pierwsza przedstawia rolę oraz sposób zarządzania kapitałem ludzkim przez przedsiębiorstwa. Część druga porusza problem odpowiedzialności finansowej i karnej podmiotów zbiorowych. Wprowadzanie innowacji wiąże się z podjęciem większego ryzyka związanego z wdrażaniem niestosowanych dotychczas metod zarządzania. Część trzecia porusza ważny aspekt źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Część czwarta zatytułowana "Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej" stawia sobie za cel przedstawienie matematycznych metod oceny opłacalności inwestycji rzeczowych wraz ze wskazaniem tych obszarów, które moga doprowadzić do błędnych decyzji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6531 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej