Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnie
(2)
Czytelnie
(3)
Autor
Michałek Jan Jakub (1953- )
(1)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(1)
Socha Mieczysław
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
JEDNOLITY RYNEK UE
(3)
UNIA EUROPEJSKA
(2)
KONKURENCJA
(1)
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
(1)
POLSKA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
RYNEK PRACY
(1)
STREFA EURO
(1)
Temat: czas
2001-0
(1)
Temat: miejsce
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(1)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
4 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
JEDNOLITY RYNEK UE (hasło przedmiotowe)
zob. też INTEGRACJA EUROPEJSKA - gospodarka (hasło przedmiotowe) ; PRAWO GOSPODARCZE MIĘDZYNARODOWE - prawo wspólnotowe europejskie (hasło przedmiotowe) ; UNIA GOSPODARCZA i WALUTOWA (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; SWOBODNY PRZEPŁYW USŁUG - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: EURORYNEK ; JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI ; WSPÓLNY RYNEK UE ; RYNEK - kraje Unii Europejskiej ; RYNEK WEWNĘTRZNY UE
Książka
W koszyku
To pierwsza w literaturze polskiej praca obejmująca szerokie spektrum problemów związanych z procesem zmniejszania luki dochodowej między Polską a wyżej rozwiniętymi krajami UE. Prawie wszystkie rozdziały napisane zostały na podstawie wyników badań empirycznych wykorzystujących nowoczesne metody modelowania ekonometrycznego i bazujące na solidnej podstawie teoretycznej, jaką oferuje współczesna ekonomia światowa. Wyniki badań zawarte w pracy wskażą decydentom gospodarczym, jakie warunki muszą być spełnione i jak polityka gospodarcza służyć będzie dobrze wykorzystanemu członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Jednocześnie stwarza podstawę do bardziej racjonalnego odbioru w opinii społecznej rzeczywistych skutków integracji gospodarczej. Książkę polecamy jako lekturę uzupełniającą do zajęć z makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym, z ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków ekonomicznych oraz integracji Polski z UE.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.5033 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6118 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Praca niniejsza złożona z pięciu części analizuje wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Analizie poddano warunki rozwoju przedsiębiorstw lubuskich, regionu położonego przy granicy ze "starą piętnastką". Zwrócono uwagę na istotę i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wielką rolę w rywalizacji o rynek odgrywa sektor naukowo-badawczy, który swymi badaniami powinien z jednej strony odpowiadać na zapotrzebowanie rynku a z drugiej wyznaczać nowe standardy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8230 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15. Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w sposób zróżnicowany. Początkowa niepewność co do efektów integracji ustąpiła przekonaniu o pozytywnych skutkach członkostwa w UE. Celem badań jest analiza i diagnoza funkcjonowania nowych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. Analizie poddano Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, Słowenię, Estonię, Litwę, Łotwę, Bułgarię i Rumunię. Przedmiotem badań jest ekonomiczno-społeczny wymiar członkostwa, udział w strefie euro oraz w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.15048 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15944 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej