Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(16)
only on-site
(13)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(13)
Author
Kucharczuk Witold
(2)
Labocha Sławomir
(2)
Wójtowicz Michał
(2)
Bogucki Władysław (1910- )
(1)
Broniewicz Mirosław
(1)
Bródka Jan (1929- )
(1)
Giżejowski Marian
(1)
Grabkowski Jerzy
(1)
Karlikowski Janusz
(1)
Kozłowski Aleksander
(1)
Madaj Arkadiusz
(1)
Pałkowski Szymon (1943- )
(1)
Piwowarczyk Wojciech
(1)
Wołowicki Witold
(1)
Ziółko Jerzy
(1)
Żyburtowicz Mikołaj
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(13)
Subject
KONSTRUKCJE STALOWE
(11)
KONSTRUKCJE BETONOWE
(2)
KOROZJA i EROZJA
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
BUDOWNICTWO
(1)
HALE (bud.)
(1)
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
(1)
KONSTRUKCJE METALOWE
(1)
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
(1)
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
(1)
LAKIERY
(1)
MOSTY ZESPOLONE
(1)
SPAWALNICTWO
(1)
SPAWANIE
(1)
STATYKA BUDOWLANA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(6)
INSTRUKCJE
(3)
Normy
(2)
PODRĘCZNIKI
(1)
TABLICE i WZORY
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(2)
18 results Filter
Authority data
KONSTRUKCJE STALOWE (hasło przedmiotowe)
Authority data
KONSTRUKCJE STALOWE - mechanika (hasło przedmiotowe)
Authority data
KONSTRUKCJE STALOWE - projekty (hasło przedmiotowe)
Authority data
KONSTRUKCJE STALOWE - normalizacja (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 394-396.
Skrypt uczelniany dla studentów do ćwiczeń audytoryjnych i projektowych. Autorzy ograniczyli się jedynie do opisania obliczeniowej strony procesu projektowego. Celem jest przybliżenie zasad obliczania konstrukcji oraz sprawdzania nośności i stateczności przekrojów, elementów i połączeń według zaleceń odpowiednich części normy PN-EN 1993, cz.1, które tematycznie odpowiadają zakresowi polskiej normy PN-90/B-03200(34).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11022 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11999 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 210-215.
Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania konstrukcji stalowych. W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu omówiono: pręty złożone, konstrukcje łukowe, konstrukcje cięgnowe, tężniki w konstrukcjach stalowych, ramy o węzłach podatnych, zwichrzenie belek stalowych. Każde przedstawiane zagadnienie zilustrowano odpowiednio dobranymi przykładami liczbowymi, ułatwiającymi zrozumienie wykładanego materiału. W załączniku podano długości wyboczeniowe i obciążenia krytyczne elementów konstrukcji stalowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14167 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15017 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów pomocniczych. Aby ułatwić czytelnikowi posługiwanie się tablicami, w nowym wydaniu zmieniono zarówno format, jak i układ książki. Praca jest przeznaczona dla inżynierów projektantów i wykonawców, a także dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11055 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11054 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10988 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 293-298.
W książce omówiono konstrukcje stalowo-betonowe budynków, które powstają w wyniku odpowiedniego połączenia (zespolenia) stalowych elementów konstrukcyjnych z betonem zbrojonym lub sprężonym. W większości przypadków zespolenie oznacza połączenie mechaniczne, które nie zależy od przyczepności lub adhezji na powierzchni styku betonu i stali. W ustrojach takich sumują się zalety, a redukują wady elementów składowych, co stanowi o ich coraz powszechniejszym stosowaniu. Książka jest przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów projektantów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10922 [Magazyn 1], P.10921 [Magazyn 1], P.9276 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9275 XXVI.2 [Wypożyczalnia C], P.9274 XXVI.2 [Wypożyczalnia C], P.9273 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (3 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10982 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik Inżyniera)
Bibliogr., wykaz norm.
Książka zawiera nowoczesną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania konstrukcji stalowych. Opisuje zagadnienia związane z wytwarzaniem, montażem i ochroną konstrukcji stalowych, zawiera również przykłady obliczeniowe. Liczne przykłady zaprezentowane w ostatnim rozdziale powinny ułatwić przyswojenie najwazniejszych informacji potrzebnych do projektowania podstawowych elementów konsrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14215 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14214 XXVI.2 [Wypożyczalnia C], P.14213 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15046 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 441/2008)
Przedmiotem instrukcji są metody oceny stanu zabezpieczeń antykorozyjnych w trakcie eksploatacji, po zakończeniu okresu gwaancyjnego oraz wskazania odnoszące się do wykonania napraw lub renowacji i ich zakresu. Instrukcja dotyczy wyłącznie antykorozyjnej funkcji systemów malarskich na konstrukcjach stalowych, w tym wyrobów lakierowych schnących lub utwardzających się w warunkach otoczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. B.1140 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.1139 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Norma Europejska EN 1993-1-1:2005 ma status Polskiej Normy.
Podano podstawowe reguły projektowania konstrukcji stalowych z materiału o grubości co najmniej 3 mm, a ponadto dodatkowe postanowienia dotyczące konstrukcji budynków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.1363 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Norma Europejska EN 1993-1-8:2005 ma status Polskiej Normy.
Podano sposoby obliczania i wymiarowania węzłów przy obciążoniach przeważająco statycznych, z uwzględnieniem różnych gatunków stali do S460 włącznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.1362 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W książce przedstawiono zasady projektowania mostów zespolonych stalowo-betonowych, złożonych z dźwigarów stalowych połączonych ze współpracującą płytą betonową (zwykle pomostową). Książka wypełnia lukę spowodowaną brakiem polskiej normy dotyczącej projektowania, tak powszechnie stosowanych w Polsce, mostów zespolonych. Zalecenia konstrukcyjne są zgodne z aktualnym systemem norm projektowania mostów w Polsce i nawiązują do systemu norm europejskich, a zwłaszcza do normy ENV Eurocode 4. Drugie wydanie rozszerzono o zasady wymiarowania mostów z belek obetonowanych, a także wzory przydatne przy obliczaniu przekrojów zespolonych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10920 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10919 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11057 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. i wykaz norm przy rozdz.
Książka jest poświęcona projektowaniu według Eurokodów konstrukcji stalowych w budownictwie ogólnym. Szczególną uwagę w opracowaniu zwrócono na podobieństwa i różnice między obecną a dotychczasową praktyką projektową. Oprócz prostych przykładów obliczeń, zaprezentowanych w niektórych rozdziałach, w publikacji ukazano także kompletne procesy projektowania ustrojów nośnych kilku obiektów halowych i użyteczności publicznej o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12774 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12773 XXVI.1 [Wypożyczalnia C], P.11047 XXVI.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12006 XXVI.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ; cz. A)
(Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 442/2009)
Przedmiotem opracowania są warunki i wymagania dotyczące procesów spawania stosowanych przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych przeznaczonych dla inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: budynki szkieletowe, hale przemysłowe, sportowe i widowiskowe, hangary i terminale lotnicze, pawilony handlowe; maszty, wieże radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, sieci linii energetycznych; konstrukcje powłokowe, kominy przemysłowe. Opracowanie jest oparte na normach krajowych i międzynarodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. B.1094 XXVI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.1093 XXVI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Projektanta)
Bibliogr. przy rozdz.
Nowa książka rzeszowskiego wydawnictwa PWT z serii "Biblioteka projektanta" jest poświęcona praktycznym zagadnieniom projektowania hal stalowych, zwłaszcza przemysłowych i magazynowych, z uwzględnieniem stanu wiedzy oraz wymagań norm europejskich i ich krajowych odpowiedników PN-EN. W głównej mierze jest poświęcony zagadnieniom kształtowania i obliczania konstrukcji hal. Przedstawiono w nim przegląd rozwiązań konstrukcyjnych oraz przykłady obliczeń głównych ustrojów nośnych hal.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12805 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13886 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 400/2010)
Przedmiotem instrukcji są wymagania dotyczące prawidłowego projekotwania, wykonania i kontroli wykonania lakierowych systemów ochronnych na stalowych konstrukcjach budowlanych. Instrukcja dotyczy wyłącznie antykorozyjnej funkcji systemów malarskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. B.1132 XXVI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.1131 XXVI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again