Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(8)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(12)
Author
Wojtyna Andrzej (1951- )
(2)
Barabasz Adela
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Bożyk Paweł (1939- )
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Karkowski Paweł
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kowalski Sławomir
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Owsiak Stanisław (1946- )
(1)
Partycki Sławomir (1951- )
(1)
Raczkowski Konrad
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Węcławski Jerzy (1953- )
(1)
Zawiślińska Izabela
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
KRYZYS FINANSOWY
(7)
KRYZYS FINANSOWY 2007 r.
(6)
FINANSE PUBLICZNE
(2)
GOSPODARKA
(2)
POLSKA
(2)
BANKI
(1)
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA
(1)
BUDŻETY TERENOWE
(1)
DŁUG PAŃSTWOWY
(1)
INNOWACJE
(1)
INSTRUMENTY POCHODNE
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(1)
ORGANIZACJE GOSPODARCZE MIĘDZYNARODOWE
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
RYNEK WALUTOWY
(1)
RYZYKO KURSOWE
(1)
STREFA EURO
(1)
TRANSAKCJA OPCYJNA
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
UNIA GOSPODARCZA i WALUTOWA
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
UKRAINA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Książka zawiera opracowania poświęcone przyczynom kryzysu finansowego, zjawiskom z nim związanym, konsekwencjom dla różnych sfer gospodarki i podmiotów, działaniom podejmowanym przez instytucje publiczne i prywatnych uczestników rynku, a także propozycjom i rozwiązaniom wyłaniającym się w wyniku przewartościowań wywołanych przez kryzys. Ta obszerna problematyka została ujęta w czterech częściach poświęconych różnym grupom problemów i segmentów rynku. Z analiz przeprowadzonych przez autorów wynika, że skala i charakter zmian wywołanych przez kryzys spowoduje niewątpliwie, iż rynek finansowy nie będzie już taki sam jak przed jego wybuchem. Przewartościowania i zmiany obejmą wszystkie jego elementy: struktury instytucjonalne, instrumenty oraz strategie prowadzenia działalności, a priorytetem będzie większe bezpieczeństwo jego uczestników i stabilność.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11507 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. B.709 [Magazyn 2] (1 egz.)
Authority data
KRYZYS FINANSOWY 2007 r (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Kryzys na rynkach finansowych, który rozpoczął sie w 2007 r., wywołał wiele dyskusji o jego skutkach dla gospodarek poszczególnych krajów i grup krajów. Dominuje pogląd, że te skutki będą poważniejsze i bardziej długotrwałe niż jeszcze niedawno oceniano. Autorzy przeanalizowali skutki, jakie zaburzenia na rynkach finansowych wywarły zarówno na sferę finansową, jak i sferę realną z podkreśleniem doświadczeń krajów na średnim poziomie rozwoju. Uwypuklone zostało też znaczenie krajowych i międzynarodowych czynników instytucjonalnych, które okazały się efektywne bądź w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się zaburzeń, bądź w organiczaniu ich negatywnych skutków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12278 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
KRYZYS FINANSOWY - od 2001 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
KRYZYS FINANSOWY 2007 r. - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 157-164, netogr. s. 164.
W badaniach z lat 1999-2002, których zwieńczeniem było wydanie na polskim rynku dwóch publikacji, analizą objęto 22 kraje, w tym kraje przechodzące transformację ustrojową. Niniejszą publikację można uznać za kontynuację wcześniejszych prac, warunkowaną wystąpieniem poważnego załamania na rynkach finansowych, które w porównaniu z poprzednimi kryzysami w większym stopniu dotknęło kraje wysoko rozwinięte niż kraje rozwijające się. Analizą objęto 95 banków z 17 krajów Unii Europejskiej oraz dodatkowo 5 instytucji utworzonych w trakcie trwania kryzysu, odpowiedzialnych głównie za zarządzanie złymi aktywami. Celem badania było ukazanie różnorodności instrumentów restrukturyzađcyjnych stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz krytyczna instytucjonalna analiza wsparcia finansowego banków. W szczególności nasze zainteresowanie skupiło się na oszacowaniu kosztów tego wsparcia oraz na ocenie jego skutecznođści. Rozważaniom tym towarzyszy analiza sytuacji przed rozpoczęciem kryzysu, a także wielu zmian wprowadzonych w jego konsekwencji. Tym samym starano się przedstawić czytelnikowi pełny kontekst związany z działaniami naprawczymi w sektorze bankowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16193 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16192 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
"Monografia jest udaną próbą wieloaspektowego podejścia do tytułowego zagadnienia. Bezpieczeństwo ekonomiczne rozpatrywane jest na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jest to ekonomia, ale także prawo, politologia i nauki o zarządzaniu. Pracę charakteryzuje ogromna aktualność. Dotyczy ona ekonomii i mechanizmu rynkowego w świetle kryzysu finansowego, percepcji bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wyzwań stojących przed zarządzaniem tym bezpieczeństwem; następnie zagrożeń i konsekwencji globalnego kryzysu finansowego i związanego z tym zarządzania stabilnością rynku finansowego, europejskiej optymalizacji rozwoju gospodarczego oraz współzależności, jakie występują między prowadzoną polityką zagraniczną oraz gospodarką nieoficjalną a bezpieczeństwem ekonomicznym. Ponadto omawia prawne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym zmiany podatków i ich pobór, a także ubezpieczenia społeczne w kontekście bezpieczeństwa socjalnego obywateli." (prof. dr hab. Barbara Kożuch)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12075 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12074 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13185 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W książce dokonano analizy specyficznych cech ożywienia gospodarczego po obecnym kryzysie w krajach na średnim poziomie rozwoju w ujęciu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Autorzy przedstawili m.in.: nową światową architekturę finansową po kryzysie, utrzymywanie zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w fazie ożywienia gospodarczego, konsolidację reform instytucjonalnych na rynkach finansowych po okresie destabilizacji, współpracę regionalną krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynkowej, a także rolę handlu zagranicznego, polityki przemysłowej, strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w ożywieniu gospodarek po latach zakłóceń i braku procesów wzrostowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14302 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15220 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 325-332.
Prezentowana monografia jest rezultatem badań prowadzonych w ostatnich latach przez pracowników Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i mieści się w ramach teorii państwa oraz współczesnych ustrojów politycznych i ekonomiczno-społecznych. Zasadniczym impulsem do jej powstania były przede wszystkim wydarzenia z lat 2007-2013, związane ze światowym kryzysem ekonomicznym i jego skutkami zarówno dla społeczeństw oraz państw, jak i podmiotów gospodarczych, które w znaczący sposób wpłynęły na postrzeganie instytucji współczesnego państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14287 VIII.4.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15202 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Działające w Polsce banki – córki międzynarodowych instytucji finansowych, oferujące skomplikowane opcje egzotyczne straciły w oczach przedsiębiorstw statut instytucji zaufania publicznego, gdyż nie wahały się poświęcić doskonałych relacji z klientami ani też działać na niekorzyść polskich eksporterów. Zachęcamy do lektury pierwszej polskiej pozycji na temat tzw. toksycznych aktywów, które przyczyniły się do transferu co najmniej kilkunastu miliardów złotych do potrzebujących gotówki zagranicznych instytucji finansowych. W zamian za to polska gospodarka doświadczyła co najmniej spowolnienia, kilkaset tysięcy osób straciło pracę, a wyższy deficyt budżetowy z uwagi na brak podatków – nieunikniony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10147 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Article
In basket
W wyniku doświadczeń globalnego kryzysu finansowego oraz kryzysu w strefie euro, w latach 2011-2013 w Unii Europejskiej dokonano istotnych korekt w mechanizmach zarządzania gospodarczego. W znacznym stopniu zmieniły one dotychczasową architekturę instytucjonalną obszaru wspólnej waluty. Autorzy tej książki nie skupili się na dyskrecjonalnej reakcja Unii Europejskiej w postaci działań ratunkowych, ale właśnie na względnie trwałej korekcie w zasad funkcjonowania strefy euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14873 VIII.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15679 VIII.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Gospodarka rynkowa to specyficzny rodzaj gospodarki, w której wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku, poczynając od gospodarstw domowych, poprzez przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz rząd, podejmują samodzielnie decyzje dotyczące własnego interesu i zachowują się zgodnie z zasadą racjonalności gospodarowania. Ze swojej natury gospodarka rynkowa podatna jest na różnego rodzaju zawirowania i zachwiania gospodarcze. Mogą one przyjmować postać spowolnienia gospodarczego, zapaści gospodarczej, recesji, załamania i krachu gospodarczego lub wręcz chaosu gospodarczego a nawet katastrofy gospodarczej. [ze Wstępu do książki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13849 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 ; 126)
Zebrane w niniejszej monografii artykuły obejmują szeroki wachlarz tematów dotyczących warunków rozwoju gospodarczego państw i regionów z perspektywy handlu międzynarodowego i integracji gospodarczej w warunkach globalizacji gospodarki światowej. Istotną kwestią podnoszoną w wielu opracowaniach autorów są również działania prowadzące do odbudowy zdestabilizowanych przez obecny kryzys gospodarki światowej systemów finansowych i właściwych struktur gwarantujących powrót stabilnych relacji między podstawowymi uczestnikami globalnej gry rynkowej: gospodarstwami narodowymi, rynkami finansowymi i instytucjami międzynarodowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8169 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9500 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
W książce przedstawiono nowatorskie metody zarządzania finansami publicznymi oraz ich zastosowania w praktyce. Ponieważ stan finansów publicznych zależy od stanu gospodarki jako całości, autorzy pokazali, jak zjawiska gospodarcze wpływają na zmiany w poziomie i strukturze realizowanych dochodów i wydatków publicznych. W warunkach kryzysu gospodarczego coraz większego znaczenia nabiera dążenie do stabilizacji źródeł zasilenia finansowego, co w perspektywie wieloletniej umożliwia racjonalizację wydatków, dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie metod zarządzania finansami publicznymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12433 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
E-book
In basket
Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer czasopisma „Nauki o Finansach”. Autorzy zamieszczonych tu artykułów poruszają problematykę z różnych obszarów związanych z finansami przedsiębiorstw. Zebrane opracowania w większości dotyczą systemu informacyjnego rachunkowości oraz jakości informacji w sprawozdawczości finansowej. Poruszane są problemy związane z: definicją terminu „jakość” odnoszącą się do systemu rachunkowości i metodami pomiaru tej jakości, oceną efektywności zarządzania przez pryzmat informacji sprawozdawczej, wpływem dylematów rachunkowości finansowej na podejmowanie decyzji strategicznych, zidentyfikowaniem różnych rodzajów ryzyka w ramach wstępnej analizy obowiązkowych sprawozdań finansowych, standaryzacją sprawozdawczości finansowej, przetwarzaniem danych na potrzeby informacji kosztowych. Dwa artykuły omawiają zmiany w rachunkowości w wyniku kryzysu finansowego i problem rachunkowości kreatywnej, natomiast kolejny poświęcony jest zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzanym przez grupy kapitałowe oraz porównaniu tendencji światowych i polskich w tym zakresie. Jeden z autorów proponuje również metodologię wyceny kosztów pracy właściciela na rzecz własnej firmy oraz koncepcję ujęcia tych kosztów w rachunku ekonomicznym.
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu, poza siecią Uczelni, poprzez login i hasło jak do konta bibliotecznego.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wyzwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne, a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań, konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji za-sad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów i rachunkowości. Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biznesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w poszerzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dyscypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kontynuujemy ten cykl opracowań. W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na zagadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy. Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzentom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólnego dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowania zrównoważonego rozwoju. Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu, poza siecią Uczelni, poprzez login i hasło jak do konta bibliotecznego.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Do rąk czytelników oddajemy czasopismo „Ekonomia”, składające się z trzydziestu jeden artykułów odnoszących się do funkcjonowania Unii Europejskiej. Poruszają one szeroki zakres zagadnień dotyczących aspektów ekonomicznych, społecznych i politycznych nawiązujących do dotychczasowych osiągnięć integracji europejskiej oraz do przyszłych wyzwań rozwoju tego procesu. Duża grupa artykułów odnosi się do problematyki spójności społecznej, gospodarczej oraz terytorialnej w Unii Europejskiej. Kolejna grupa traktuje o funkcjonowaniu Unii Gospodarczej i Walutowej oraz o problemach funkcjonowania rynku finansowego Unii. Na zagadnienie konieczności wypracowania nowego kształtu struktury instytucjonalnej nadzoru bankowego z całą ostrością zwrócił uwagę kryzys lat 2007-2009. Problematykę tę analizują i oceniają autorzy kilku artykułów zawartych w niniejszym tomie. Inny ważny problem rozpatrywany w prezentowanych opracowaniach to konieczność modernizacji modelu społecznego oraz kierunków zmian polityki socjalnej w krajach Unii Europejskiej. Temat reform społecznych, niezwykle ważny w sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego oraz zadłużeniowego budżetów państw, uznany został przez autorów za kwestię konieczną do rozwiązania w rozwoju społecznym Europy w najbliższych latach. Obok wymienionych wyżej zagadnień, czytelnik znajdzie również w prezentowanym opracowaniu artykuły odnoszące się do reformowania ważnych dziedzin w sposobie funkcjonowania naszego państwa. Dla rynków finansowych dotychczasowa, w miarę stabilna sytuacja społeczno-gospodarcza Polski staje się coraz bardziej niepokojąca. Dwa lata temu polski rząd ogłosił potrzebę szybkiego przeprowadzenia kilku ważnych systemowych reform. Niestety, mimo rosnącego spowolnienia gospodarczego, proces ten postępuje bardzo powoli. Większość z nich jest aktualna i wymaga szybkiego wdrożenia od zaraz. Problematyka reformowania funkcjonowania gospodarki, zarządzania państwem, odejścia od wysokiego bezrobocia, wzmocnienia finansowych fundamentów państwa przez trwałe odejście od wysokiego deficytu budżetowego oraz rosnącego długu publicznego jest rozpatrywana w opracowaniach najczęściej w kontekście dostosowania się do wyzwań stojących również przed całą Unią Europejską, a szczególnie przed strefą euro. Najważniejsze strategiczne dokumenty rozwoju Unii do 2020 r. wyraźnie podkreślają, że wyjście z kryzysu gospodarczego jest możliwe, jeżeli systemy gospodarcze państw członkowskich Unii będą w sposób skoordynowany realizować działania skoncentrowane na kilku ważnych priorytetach, tj. na rozwoju inteligentnym – opartym na wiedzy oraz innowacjach, zrównoważonym – racjonalnie wykorzystującym zasoby naturalne i dbającym o środowisko, rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu – działającym na rzecz poprawy poziomu zatrudnienia oraz zapewniającym wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Unia chciałaby, aby te podstawowe priorytety były przełożone na Krajowe Programy Reform. Oddawany do druku tom zawiera również artykuły poruszające zagadnienia składające się na tzw. proces boloński, który wnosi nowe idee unowocześniające i integrujące budowę kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej.
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu, poza siecią Uczelni, poprzez login i hasło jak do konta bibliotecznego.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów w ramach nauk ekonomicznych są szeroko rozumiane finanse. Mowa tu przede wszystkim o rynkach finansowych, instytucjach finansowych i zarządzaniu ryzykiem. Wyzwania praktyki stymulują powstawanie nowych rozwiązań teoretycznych. Duża część dociekań teoretycznych dotyczy analizy ryzyka podmiotów gospodarczych, ale również gospodarstw domowych. Problematyce teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem, a także praktycznym zagadnieniom finansowym i ubezpieczeniowym występującym na polskim rynku poświęcona była siedemnasta konferencja naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”. Konferencja ta odbyła się w dniach 23-25 września 2013 roku w hotelu Relaks w Karpaczu. Konferencję zorganizowały Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Patronat merytoryczny nad nią objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. Uczestniczyło w niej około 80 osób reprezentujących środowisko akademickie, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. W trakcie konferencji zaprezentowano 49 referatów o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej. Niniejsza publikacja zawiera 33 artykuły. Zostały one uporządkowane w kolejności alfabetycznej. Redaktorzy książki w imieniu autorów i swoim własnym wyrażają głęboką wdzięczność recenzentom artykułów za uwagi, które pozwoliły na nadanie publikacji lepszego kształtu. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu, poza siecią Uczelni, poprzez login i hasło jak do konta bibliotecznego.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again