Form of Work
Książki
(29)
Filmy i seriale
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(18)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(13)
Czytelnie
(26)
Author
Jędrzejko Mariusz
(5)
Juczyński Zygfryd (1941- )
(3)
Cekiera Czesław (1930- )
(2)
Muszyńska Anna (1969- )
(2)
Augustynek Andrzej (1948- )
(1)
Goroll-Kaszewska Anna
(1)
Habrat Bogusław
(1)
Hoffmann Beata (1964- )
(1)
Jabłoński Piotr
(1)
Jędrzejko Henryka
(1)
Korczak Jarosław
(1)
Kozioł Miłosz
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Kulik Teresa Bernadetta (1951- )
(1)
Kurzeja Anna
(1)
Maxwell Ruth (1933- )
(1)
Niewiadomska Iwona (nauki prawne)
(1)
Okupniak Liliana
(1)
Prajsner Mirosława
(1)
Raczkowski Konrad
(1)
Rylke Hanna
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Sasin Piotr (pedagogika)
(1)
Stanisławczyk Piotr (1971- )
(1)
Sykut Mariusz
(1)
Słowik-Gabryelska Anna
(1)
Wach Tomasz (1961-2016)
(1)
Wilmes David J
(1)
Wypler Wojciech
(1)
Węgrodzka Jadwiga
(1)
Łucarz Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
NARKOMANIA
(25)
ALKOHOLIZM
(4)
NARKOMANIA DZIECI i MŁODZIEŻY
(4)
NARKOTYKI
(4)
UCZNIOWIE
(4)
ALKOHOLIZM DZIECI i MŁODZIEŻY
(3)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(3)
DZIECKO
(2)
NAŁÓG
(2)
PALENIE TYTONIU
(2)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
AIDS
(1)
Alkoholizm dzieci i młodzieży
(1)
CYBERPRZEMOC
(1)
EDUKACJA ZDROWOTNA
(1)
EROTOMANIA
(1)
LEKOZALEŻNOŚĆ
(1)
MARIHUANA
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
PRACOHOLIZM
(1)
PRAWO KARNE
(1)
PROMOCJA ZDROWIA
(1)
PRZEMOC
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA
(1)
PSYCHOTERAPIA
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Psychoterapia
(1)
RODZICE
(1)
RODZINA
(1)
SEKTY i RUCHY RELIGIJNE
(1)
TERAPIA RODZINNA
(1)
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
(1)
UZALEŻNIENIE od HAZARDU
(1)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
WYCHOWAWSTWO
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
ZAKUPOHOLIZM
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(3)
FILM EDUKACYJNY
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
PORADNIKI dla RODZICÓW
(2)
WYDAWNICTWA POPULARNE
(2)
DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE
(1)
FILM POLSKI
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PORADNIKI
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
39 results Filter
Authority data
NARKOMANIA DZIECI i MŁODZIEŻY (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: NARKOMANIA MŁODZIEŻY ; NARKOMANIA NIELETNICH
Book
In basket
Bibliogr. s. 157-166. Indeks.
Publikacja nie jest propozycją teoretycznych rozważań, nie ma charakteru polemicznego ani dogmatycznego, nie sytuuje problemu narkotykowego w obszarze dewiacji, patologii czy choroby. Celem Autorki było prześledzenie, jak zmieniała się funkcja substancji psychoaktywnych w swojej wielowiekowej historii. Zainteresowania Autorki skupiają się jednak przede wszystkim wokół obecności narkotyków w kulturze młodzieżowej, jak również w różnych obszarach współczesnej kultury dominującej, którą obecnie trudno jest oddzielić od kultury młodzieżowej. Szczególnie ważna wydaje się zmiana postaw młodzieży wobec substancji zarówno psychoaktywnych, jak i społecznych, widoczna w różnych obszarach życia społecznego, a przede wszystkim aktywności twórczej. Zadawała sobie pytanie, jak to wszystko wpłynęło na postrzeganie substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15293 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Temat: NARKOMANIA
Bibliogr. s. 437-445.
Poniższa książka powstała z myślą o jak najszerszej popularyzacji problemów narkotykowych, zwłaszcza wśród nauczycieli, pedagogów szkolnych, działaczy organizacji non-profit, studentów kierunku pedagogika, zwłaszcza w specjalnościach pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika kryminalistyczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8839 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10349 III.9 [Czytelnia B], 10348 III.9 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i Zagrożenia)
Temat: NARKOMANIA
Bibliogr. s. 201-203. Indeks.
Prezentowane w opracowaniu informacje i materiały adresowane są przede wszystkim do studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych oraz szkolnych pedagogów i psychologów, bowiem uczniowie tych placówek są najbardziej narażeni na eksperymenty narkotykowe i paranarkotykowe. Mamy nadzieję, że prezentowane informacje okażą się także przydatne dla pracowników placówek opieki zdrowotnej, instytucji samorządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, policjantów i strażników miejskich. Przygotowując poniższe opracowanie, nie mieliśmy na celu wywołania strachu przed narkomanią i narkotykami. Jesteśmy bowiem przekonani, że z tym problemem społecznym można walczyć wtedy, jeśli uświadomimy sobie jego konsekwencje społeczne, zdrowotne i moralne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.8452 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9849 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
W książce podjęto się trudu uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na temat uzależnienia od narkotyków. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono rodzaje środków psychoaktywnych, ich wpływ na organizm, a także przyczyny i konsekwencje ich stosowania. W rozdziale drugim omówiono uwarunkowania i konsekwencje zażywania narkotyków w kontekście traumatycznych doświadczeń, doznanych przez młodych ludzi. Rozdział trzeci stanowi opis i szczegółową analizę przeprowadzonych badań. Następny rozdział dotyczy problemu podwójnej diagnozy- współistnienia nadużycia środków psychoaktywnych z objawami psychotycznymi. Kolejne rozdziały podejmują tematykę leczenia osób uzależnionych, duchowości oraz współczesnych organizacji działających na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin." (ze Wstępu)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12275 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13401 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
NARKOMANIA (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 2147 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2126 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej był recenzowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i uzyskał pozytywne opinie. Główny ciężar zmagania się z problemami narkomanii u dzieci i młodzieży spoczywa na rodzicach i pedagogach. Ta książka pomoże im: wcześnie dostrzec pojawiające się zagrożenia zapobiec uzależnieniu umożliwić niesienie skutecznej pomocy osobom już uzależnionym od narkotyków. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do rodziców, wychowawców i nauczycieli, ale będzie również bardzo przydatna dla terapeutów i działaczy organizacji zajmujących się problemami narkomanii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7151 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8025 III.9 [Czytelnia B], 8024 III.9 [Czytelnia B] (2 egz.)
Authority data
NARKOMANIA - zwalczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
NARKOMANIA - zapobieganie (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. - Lublin : "Gaudium", 2004. - 286, [1] s. : rys. ; 16 cm.
(Uzależnienia : Fakty i Mity)
Celem książki jest ukazanie czynników doprowadzających do narkomanii, przedstawienie mechanizmu działania uzależnienia od narkotyków oraz metod profilaktyki i leczenia osób uzależnionych. Książka porusza problematykę używania substancji psychoaktywnych. Przedstawia najczęściej stosowane narkotyki i specyfikę ich działania, ukazuje historyczne i kulturowe uwarunkowania ich używania, prezentuje somatyczne, psychiczne i społeczne szkody wywołane przyjmowaniem narkotyków, opisuje zjawisko uzależnienia od substancji psychoaktywnych. porusza zagadnienia związane z profilaktyką narkomanii oraz obala mity związane ze stosowaniem narkotyków. W książce znajdują się także adresy instytucji użytecznych w profilaktyce i leczeniu narkomanii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.3627 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4329 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Katarzyna Łucarz, Anna Muszyńska. - Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., cop. 2008. - 899, [1] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
W komentarzu przedstawiono wyczerpującą analizę ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Publikacja skierowana do szerokiego grona adresatów zawiera wprowadzenie, w którym podjęto próbę wyjaśnienia psychospołecznych uwarunkowań narkomanii i jej społecznie ujemnych skutków. W książce znalazły się ponadto objaśnienia dotyczace ustawowych pojęć związanych z narkomanią, obowiązków organów państwowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, szczegółowego reżimu prawnego w zakresie uprawy maku i konopi oraz zasad legalnej produkcji i obrotu substancjami psychoaktywnymi. W komentarzu omówiono także postępowania w stosunku do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, a także zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie regulacji zawartych w ustawie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7133 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
NARKOMANIA - a rodzina (hasło przedmiotowe)
Authority data
NARKOMANIA - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 36.
W opracowaniu poruszono kwestie rzadko podejmowane w literaturze tematu i poradnictwie. Dotyczy praktycznej weryfikacji czy określona osoba znajduje się pod wpływem narkotyków oraz pomocy przedmedycznej takiej osobie. W książce wykorzystano liczne doświadczenia polskiej policji w zakresie rozpoznawania zachowań ponarkotycznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. B.961 [Magazyn 2], B.960 [Magazyn 2] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. B.959 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.958 III.9 [Czytelnia B], B.957 III.9 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
"Podręcznik jest multidyscyplinarnym, cennym i na czasie, ujęciem złożonego problemu narkotyków w kontekście organizowania ich produkcji i dystrybucji oraz przeciwdziałania tym zjawiskom przez wyspecjalizowane agendy państwowe. Problematyka ta jest ciągle "gorąca" - powstają nowe zjawiska kryminalne, nowe narkotyki, ubogaca się także instrumentarium prawne i techniczne służb policyjnych do zwalczania zagrożeń, jakie niosą za sobą niedozwolone używki". (z recenzji - prof. dr hab. Piotr Pogonowski)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10243 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek w wielkiej sieci ; T. 1)
Bibliogr. s. 163-168.
Opracowanie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych. Autorzy zwracają uwagę na wielowymiarowość zagrożeń narkotykowych. Tylko takie ujęcie daje możliwość ukazania złożonego charakteru tych zagrożeń, jak i zaproponowanie rozwiązań ograniczających tę patologię społeczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11009 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11977 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Autor niniejszego opracowania prezentuje różnorodne metody, programy i systemy profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Odbiorcami tej książki mogą być zarówno profesjonaliści (lekarze, terapeuci, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, duchowni), jak i studenci tych specjalizacji, a także wszyscy, którzy pragną nieść pomoc w wyzwoleniu osobom uzależnionym.” Książka jest w bardzo dobrym stanie. Nie jest zniszczona w środku, wszystkie strony, nie są uszkodzone, bez zagnieceń lub naderwań oraz bez podkreśleń/zaznaczeń tekstu lub notatek. Okładka miękka, lakierowana. Lekkie, mało widoczne przetarcia lakieru na krawędziach. Stan książki jak na zdjęciu, jak nowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1745 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 156-158.
Książka poświęcona jest uzależnieniom dzieci i młodzieży od substancji psychotropowych. Podaje krótki opis środków uzależniających, mechanizmy uzależnienia: psychiczne, fizyczne i społeczne oraz sposoby pierwszej pomocy. Przejawy różnych uzależnień potraktowano w szerokim kontekście patologii społecznych, rodzin dysfunkcyjnych, narkobiznesu, przestępczości, luk i braków w regulacjach prawnych. Programy profilaktyczne, terapeutyczne i resocjalizacyjne mówione zostały w kontekście prawnym służby zdrowia, oświaty, programów edukacyjnych, w kontekście środowiska pracy i ośrodków rekreacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13794 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again