Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(2)
Czytelnie
(11)
Author
Batorski Jarema
(2)
Senge Peter M
(2)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Gołuchowski Jerzy
(1)
Hryniewicz Janusz T. (1948- )
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jashapara Ashok
(1)
Karwowski Waldemar (1953- )
(1)
Korolewska-Mróz Helena
(1)
Krupski Rafał
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
(11)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
(3)
OTOCZENIE FIRMY
(2)
SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
INFORMACJA GOSPODARCZA
(1)
KADRY
(1)
KAPITAŁ INTELEKTUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PRODUKTYWNOŚĆ PRACY
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
(1)
USŁUGI
(1)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ZAWÓD
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(2)
12 results Filter
Book
In basket
Streszcz. ang.
Bibliogr.
Głównym celem pracy jest uporządkowanie perspektyw, definicji i atrybutów przypisywanych uczącej się organizacji i organizacyjnemu uczeniu się. Praktycznym celem pracy jest wypracowanie metodyki umożliwiającej podwyższanie zdolności polskich przedsiębiorstw do uczenia się.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8690 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10148 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Publikacje Biznesowe)
Tyt. oryg.: Fifth discipline fieldbook
Ideę organizacji uczacej się z pewnością łatwiej opisać, niż stosować. Opis nie jest jednak w stanie oddać całego bogactwa tej koncepcji - ujawnia się ono dopiero w praktyce, wtedy gdy z idei organizacji uczącej się uczyni się własną filozofię działania. Jak osiągnąć idealny stan? Niestety nie ma tu prostych recept. Pomóc może zapoznanie się z zawartymi w tej książce informacjami, technikami, analizami i barwnymi przykładami z życia. Przejrzysty układ i graficzne oznaczenia poszczególnych rodzajów tekstu pozwalają łatwo odnaleźć potrzebne zagadnienia - od podstaw teoretycznych i definicji używanych pojęć poprzez praktyczne rady i innowacje rozwiązania do ćwiczeń oraz krótkich recenzji interesujących pozycji książkowych dotyczących organizacji uczących się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10400 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Publikacje Biznesowe)
Tyt. oryg.: Fifth discipline
Autor prezentuje pięć podstawowych dyscyplin - technik samodoskonalenia się organizacji. Wyjaśnia wyczerpująco, posługując się przykładami: czym jest myślenie systemowe i jak je wykorzystać w organizowaniu pracy przedsiębiorstw, jak usprawniać wadliwe mechanizmy organizacyjne, zgłębiając zarówno naturę błędu w podejmowaniu decyzji, jak i naturę sukcesu; w jaki sposób optymalizować twórcze możliwości jednostki, rozpoznawać i redukować ograniczenia w rozumieniu problemów oraz emocjonalne zagrożenia; jak budować prawdziwy zespół, będący czymś więcej niż sumą jednostek, zdolny do nieustannego rozwoju. Książka jest bezcenną pomocą dla menedżerów zarządzających zespołami ludzkimi, źródłem wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu dla studentów i wszystkich zainteresowanych tą dziedziną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10401 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
U dołu okł. i s. tyt.: Ku superelastycznej organizacji.
Bibliogr. przy rozdz.
W książce autorzy przedstawili wybrane, znane powszechnie elementy teorii organizacji i zarządzania wraz z oceną ich przydatności w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Opisali również stosunkowo nowe koncepcje zarządzania, mające na celu przede wszystkim uelastycznienie organizacji, aby zapewnić jej nie tylko przetrwanie, lecz także rozwój w coraz bardziej chaotycznym i niepewnym otoczeniu. Poszczególne rozdziały w książce poświęcono: - elastyczności organizacji jako odpowiedzi na turbulencje otoczenia - elastyczności celów, strategii, struktur i zasobów - organizacji procesowej, wirtualnej, fraktalnej, sieciowej i uczącej się - wykorzystaniu chaosu w zarządzaniu (organizacji w ruchu) - koncepcjom systemowym - kulturze elastycznej organizacji oraz - kierowaniu ludźmi w zrelatywizowanym i dynamicznym świecie organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8802 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10275 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 147-158.
Monografia jest rezultatem badań nad zarządzaniem przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się. Podjęte badania umożliwiły poszukiwanie niestandardowych sposbów i metod zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. W procesie badawczym uprawomocniono analizy jakościowe jako wspólistotne z analizami ilościowymi. Pozwoliło to na aplikację zarządzania wiedzą i organizacyjnego uczenia się do przestrzeni biznesu turystycznego, sformułowanie i wykorzystanie metodyki paradoksów sytuacji kryzysowej w analizie przedsiębiorstw turystycznych, identyfikację modeli zarządzania w sytuacjach trudnych, a także zaproponowanie metodyki tworzenia potencjału do zarządzania kryzysowego oraz kreowania modeli biznesu przedsiębiorstwa uczącego się w kryzysie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14047 XX.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach)
Publikacja prof. J. Gołuchowskiego Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji prezentuje potencjalne rozwiązania technologiczne, które można stosować w systemach zarządzania wiedzą. W pierwszych rozdziałach autor charakteryzuje wiedzę jako najważniejszy zasób organizacji oraz omawia procesy jej tworzenia i przetwarzania, a następnie przedstawia różne systemy zarządzania wiedzą w organizacji. W książce znajduje się również gruntowny opis technologii informatycznych stosowanych w zarządzaniu wiedzą jawną oraz wspomagających procesy tworzenia wiedzy w organizacji. Interesujące jest także opracowanie poświęcone portalom korporacyjnym oraz propozycje autora w zakresie technologii dla systemów zarządzania wiedzą nowej generacji. Książka adresowana jest do menedżerów, studentów i wykładowców zainteresowanych doborem i doskonaleniem technologicznych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6579 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / Wydawnictwo C.H. Beck. HR)
Bibliogr. s. 197-208 i przy rozdz. Indeks.
Kompetencje pracownicze są obecnie jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego też zagwarantowanie ciągłego doskonalenia i rozwoju tych kompetencji staje się dziś koniecznością. W książce podjęto próbę całościowego spojrzenia na problematykę doskonalenia kompetencji pracowniczych organizacji nie tylko mających charakter gospodarczy, lecz i niekomercyjny. Celem Autora jest zaprezentowanie metodyki rozwoju tych kompetencji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8031 IX.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9386 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Książka stanowi kolejną próbę spojrzenia na problematykę monitorowania zmian w otoczeniu. Autorzy dowodzą, iż rola informacji strategicznej stanowi fundament podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie. Wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu narzędzia wywiadu gospodarczego. Praca zawiera także analizę wybranych wątków licznych relacji przedsiębiorstwo-otoczenie w aspekcie zastosowań informacji. Osobną część podejmowanych rozważań stanowi bezpieczeństwo oraz prawne regulacje wykorzystania informacji, zarówno w teorii, jak i w podejmowanych działaniach w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6306 IX.11 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Podręcznik obejmuje uporządkowany, całościowy wykład dotyczący zarządzania wiedzą. Cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem, od kiedy do świadomości wszystkich teoretyków i praktyków zarządzania dotarło, że świat zmierza do gospodarki opartej na wiedzy. Wykład koncentruje się wokół pięciu zjawisk dotyczących wiedzy w firmie: odkrywanie wiedzy, tworzenie wiedzy, wartościowanie wiedzy, rozprzestrzenianie wiedzy, wykorzystywanie wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9086 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10705 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorstwo Współczesne)
Bibliogr. s. 391-414.
Publikacja poświęcona jest zarządzaniu wiedzą o czynnikach ludzkich w kontekście zarządzania systemami i procesami pracy. Łączy ona zagadnienia z dziedziny human factors (wiedzy o czynnikach ludzkich), a więc przystosowywania systemów pracy do wymogów człowieka, z naukami o zarządzaniu, tworząc ideę zarządzania konceptualnego. W pierwszych rozdziałach omówiono zagadnienia czynników ludzkich, efektywności pracownika oraz obszar zarządzania wiedzą. W kolejnych zaprezentowano m.in. mapowanie wiedzy o czynnikach ludzkich na procesy zarządzania przedsiębiorstwem, ontologię czynników ludzkich w modelowaniu procesów zarządzania oraz antropocentryczne projektowanie systemów usług.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10999 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11962 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Monografia omawiająca zależności między stylami kierowania, zachowaniem pracowników, efektywnością przedsiębiorstw i stosunkami własności. Janusz T. Hryniewicz, badając stosunki pracy w polskich organizacjach, eksponuje kulturowe uwarunkowania zachowań pracowniczych, których źródeł szuka w historii Polski i Europy, a także w zjawiskach współczesnych. Na podstawie badań empirycznych opisuje modele motywacyjne, bada też psychiczny koszt pracy, który wiąże się z innowacyjnością pracowniczą i postawami irracjonalnymi. Autor zajmuje się wzajemną zależnością między stylami kierowania, zachowaniem pracowników, efektywnością przedsiębiorstw i stosunkami własności. Zwraca także uwagę na przeszkody osobowościowe utrudniające współdziałanie i blokujące dostosowanie polskich organizacji do gospodarki opartej na wiedzy. Szuka odpowiedzi na pytanie, jak należy postępować, by wybrać optymalny styl kierowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5579 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again