Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(24)
available
(17)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(24)
Author
Rostowski Jan
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Bartkowicz Zdzisław (1947- )
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Danilewicz Wioleta
(1)
Emmerová Ingrid
(1)
Gaberle Andrzej (1937- )
(1)
Hirszel Krzysztof (1929- )
(1)
Hornowska Elżbieta (1952- )
(1)
Jemczura Teresa
(1)
Kawula Stanisław (1939- )
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Klimek Zbigniew
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kurzępa Jacek
(1)
Kwaśniewski Jerzy (1942- )
(1)
Machel Henryk (1940- )
(1)
Majkowski Władysław (1944- )
(1)
Minkiewicz Adam ( -2002)
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Morawski Rajmund
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Poraj Grażyna
(1)
Rostowska Teresa (1947- )
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Urban Bronisław
(1)
Walancik Marek
(1)
Wieczorek-Stachowicz Mirosława
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(11)
MŁODZIEŻ
(8)
RODZINA
(5)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(4)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(4)
UCZNIOWIE
(4)
DZIECKO
(2)
PRZEMOC
(2)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(2)
ALKOHOLIZM
(1)
EMIGRACJA
(1)
HIGIENA PSYCHICZNA
(1)
INSTYTUCJE NONPROFIT
(1)
JAKOŚĆ ŻYCIA
(1)
KRAKÓW (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
OPIEKA SPOŁECZNA
(1)
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
(1)
PLURALIZM SPOŁECZNY
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
POLSKA
(1)
PROSTYTUCJA NIELETNICH
(1)
PRZEMOC w RODZINIE
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
RODZINA NIEPEŁNA
(1)
RODZINA ZASTĘPCZA
(1)
SOCJALIZACJA
(1)
STRES
(1)
SUBKULTURA
(1)
UBÓSTWO
(1)
WSPARCIE SPOŁECZNE
(1)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
ZMIANA SPOŁECZNA
(1)
Subject: time
1989-
(7)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
28 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych polsko-słowackich obszarów pracy socjalnej, ze wskazaniem możliwości wykorzystania wspólnych rozwiązań w ich zapobieganiu. Cel ten pozwala wyeksponować ważne treści dla strony polskiej i słowackiej zawarte w przedstawionych materiałach u poszczególnych autorów. Są to problemy starości, społecznych źródeł zjawisk patologicznych, przemocy, źródeł i rodzajów przestępczości nieletnich i sposobów ich eliminowania, interwencji kryzysowej, wybranych problemów słowackiej społecznej pedagogiki w kontekście europejskiej pedagogiki społecznej, społeczno-patologicznych zjawisk w obszarze zainteresowań interweniujących pedagogów społecznych i pracowników socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14873 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Pozycja koncentruje się na zagadnieniu patologii społecznej jako istotnym elemencie polityki społecznej. Zawiera przegląd badań dotyczących patologii społecznej wśród młodzieży w wybranych środowiskach lokalnych z ich charakterystyką, uwarunkowaniami oraz metodami działania lokalnych podmiotów zmierzających do ograniczenia zjawiska. Książka prezentuje lokalny sposób podejścia do patologii wśród młodzieży, a jednocześnie uzasadnia jej związki z patologią społeczną rozpatrywaną w skali krajowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3842 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 2291 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2290 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Wraz ze zmianą społeczno-ustrojową, która dokonała się w 1989 r. wzrosło znaczenie organizacji pozarządowych w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym społeczeństwa. Podniosło się również ich znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom tej zmiany. Jednym z celów ich działań jest nauczenie Polaków jak radzić sobie w nowej rzeczywistości społecznej, jak budować zaufanie społeczne, jak przeciwdziałać problemom społecznym, postępującej marginalizacji coraz szerszych zbiorowości. Publikacja, złozona z części teoretycznej i empirycznej zawiera artykuły związane z problematyką zagrożeń (problemów) społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13782 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliogr. przy pracach.
"Tom został podzielony na trzy części, co jest uzasadnione logicznie i merytorycznie. Pierwsza część odnosi sie do uwarunkowań wadliwego funkcjonowania rodziny, druga - do polityki społecznej w zakresie opieki nad rodziną i dziećmi, a trzecia do form instytucjonalnego pomagania rodzinom. W rezultacie czytelnik uzyskuje wiedzę na temat przyczyn, przejawów i sposobów radzenia sobie z problemem, zarówno na poziomie ustawowym, politycznym, jak i środowiskowym - lokalnym." (z recenzji wydawniczej dr. hab. Lucjana Misia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13022 VII.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. przy pracach.
Książka zawiera szereg spójnych tematycznie opracowań koncentrujących się na instytucjonalnym wymiarze patologii i dewiacji społecznej. Są to m.in.: wybrane konteksty dysfunkcji instytucji edukacyjnych, socjopatologia edukacji, tatuaże i piercing w środowisku szkolnym i rodzinie, agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły, zjawisko patologii społecznej w instytucji totalnej oraz dysfunkcjonalność instytucji wychowania resocjalizacyjnego. Jak podkreśla recenzent książki prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki Czytelnik może tu się spotkać ze sporadycznie prezentowanymi w rodzimej literaturze zjawiskami patologii, takimi jak: tatuowanie się i piercing uczniów polskiej szkoły, brak równowagi podzbiorowości szkolnych (uczniowie, nauczyciele i rodzice), typologie metamorfoz jakich dokonuje jednostka w swoim życiu w kontekście płynności życia społecznego i inercji instytucji w epoce późnej ponowoczesności, zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9854 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
"Książka to wybór tekstów dotyczących różnych problemów współczesnego środowiska życia. Jej celem jest też ukazanie niektórych nowych zjawisk, procesów i zmian, które stały się bądź stają trwałymi elementami współczesnego świata. Zgromadzone artykuły zostały umieszczone w sześciu częściach, a ich treść utrzymana jest w następujących obszarach: zjawiska i problemy społeczne szczególnie eksponowane przez pedagogikę społeczną; różnorodność i wieloznaczność cech współczesnego świata; doświadczenia aktorów ponowoczesnej codzienności, a w tym konsekwencje zmian dotyczące życia rodzinnego, rodzicielskiego, społecznego, kulturowego szczególnie w dobie powszechnych przemieszczeń i tworzenia się społeczności wielokulturowych. Każda część pracy rozpoczyna się wprowadzeniem opracowanym przez redaktora publikacji, którego intencją było ukazanie szerokiego kontekstu problematyki zawartej w poszczególnych opracowaniach." (fragment Słowa wstępnego)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12428 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12427 IV.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11510 IV.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 223-229.
Przedmiotem książki jest zjawisko prostytuowania się nieletnich dziewcząt i chłopców. W obiegowym slangu o młodych dziewczętach inicjujących w procederze prostytucji mówi się, używając określenia „świnki”. Dotyczy to przede wszystkim rejonu pogranicza zachodniego, natomiast czasami zamiennie używa się określeń „lolitki”, „mewki”, „towar”. Zjawisko jako takie nie jest nowe, wszak o prostytucji mówi się, że jest najstarszym zawodem świata. Książka przedstawia kilkuletni dorobek badawczy Autora, który dotarł do rozmaitych środowisk i stosując wielorakie metody badawcze próbował dokonać nie tylko ilościowy pomiar zjawiska, ale także starał się ukazać jego jakościowy charakter. Autor poznał około 150 jednostkowych przypadków i interesuje go, kim są prostytuujący się młodzi ludzie, z jakich pochodzą domów, co takiego działo się w ich domach, że zdecydowali się na taki sposób na życie, czemu to robią, jakie są motywacje i uzasadnienia ich postępowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8698 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10161 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Książka podejmuje bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest doświadczanie agresji oraz przemocy przez dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnej i późnej adolescencji. Problematyka ta - co bardzo ważne -przedstawiona jest z perspektywy doświadczającego dziecka czy nastolatka, a nie osoby dorosłej. Dzięki temu możemy bliżej przyjrzeć się przekonaniom dzieci i młodzieży dotyczącym ich poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania, jakim obdarzają swoich nauczycieli czy opiekunów. Zebrany materiał empiryczny - niezwykle bogaty, przebadano prawie 47 000 uczniów poznańskich szkół -zinterpretowano, odwołując się do współczesnej wiedzy na temat agresji i przemocy:: istoty i przejawów tych zjawisk, uwarunkowań społeczno-kulturowych i sposobów radzenia sobie z nimi. Warto podkreślić praktyczny charakter książki. Autorzy starają się zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli na te sytuacje, które - z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - są najbardziej krytyczne. Świadomość zagrożeń i ich konsekwencji może bowiem pomóc w planowaniu racjonalnej działalności profilaktycznej oraz wspomagającemu rozwój nauczaniu i wychowaniu tak w domu, jak i w szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3734 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2503 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7268 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7267 VI.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8205 VI.8 [Czytelnia B], 7888 VI.8 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6301 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.4620 [Magazyn 1], P.4619 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 3437 VI.13 [Wypożyczalnia B], 3271 VI.13 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 3436 VI.13 [Czytelnia B], 3272 VI.13 [Czytelnia B] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5258 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego / red. nacz. Jerzy Kwaśniewski ISSN 0138-0591 ; T.14)
Bibliogr. przy art.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8276 VI.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9616 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.6628 [Magazyn 1], P.6627 [Magazyn 1], 7490 [Magazyn 2] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.6532 VI.12 [Wypożyczalnia B], P.6531 VI.12 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7445 VI.12 [Czytelnia B], 7444 VI.12 [Czytelnia B] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again