Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(10)
Author
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Danilewicz Wioleta
(1)
Gaberle Andrzej (1937- )
(1)
Hirszel Krzysztof (1929- )
(1)
Hornowska Elżbieta (1952- )
(1)
Kawula Stanisław (1939- )
(1)
Kurzępa Jacek
(1)
Machel Henryk (1940- )
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Poraj Grażyna
(1)
Rostowski Jan
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Walancik Marek
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(4)
MŁODZIEŻ
(3)
DZIECKO
(2)
PRZEMOC
(2)
RODZINA
(2)
UCZNIOWIE
(2)
EMIGRACJA
(1)
KRAKÓW (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
(1)
PLURALIZM SPOŁECZNY
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
PROSTYTUCJA NIELETNICH
(1)
PRZEMOC w RODZINIE
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
RODZINA NIEPEŁNA
(1)
SUBKULTURA
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
ZMIANA SPOŁECZNA
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Książka podejmuje bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest doświadczanie agresji oraz przemocy przez dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnej i późnej adolescencji. Problematyka ta - co bardzo ważne -przedstawiona jest z perspektywy doświadczającego dziecka czy nastolatka, a nie osoby dorosłej. Dzięki temu możemy bliżej przyjrzeć się przekonaniom dzieci i młodzieży dotyczącym ich poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania, jakim obdarzają swoich nauczycieli czy opiekunów. Zebrany materiał empiryczny - niezwykle bogaty, przebadano prawie 47 000 uczniów poznańskich szkół -zinterpretowano, odwołując się do współczesnej wiedzy na temat agresji i przemocy:: istoty i przejawów tych zjawisk, uwarunkowań społeczno-kulturowych i sposobów radzenia sobie z nimi. Warto podkreślić praktyczny charakter książki. Autorzy starają się zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli na te sytuacje, które - z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - są najbardziej krytyczne. Świadomość zagrożeń i ich konsekwencji może bowiem pomóc w planowaniu racjonalnej działalności profilaktycznej oraz wspomagającemu rozwój nauczaniu i wychowaniu tak w domu, jak i w szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3734 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2503 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. przy pracach.
Książka zawiera szereg spójnych tematycznie opracowań koncentrujących się na instytucjonalnym wymiarze patologii i dewiacji społecznej. Są to m.in.: wybrane konteksty dysfunkcji instytucji edukacyjnych, socjopatologia edukacji, tatuaże i piercing w środowisku szkolnym i rodzinie, agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły, zjawisko patologii społecznej w instytucji totalnej oraz dysfunkcjonalność instytucji wychowania resocjalizacyjnego. Jak podkreśla recenzent książki prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki Czytelnik może tu się spotkać ze sporadycznie prezentowanymi w rodzimej literaturze zjawiskami patologii, takimi jak: tatuowanie się i piercing uczniów polskiej szkoły, brak równowagi podzbiorowości szkolnych (uczniowie, nauczyciele i rodzice), typologie metamorfoz jakich dokonuje jednostka w swoim życiu w kontekście płynności życia społecznego i inercji instytucji w epoce późnej ponowoczesności, zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9854 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 2291 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2290 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
"Książka to wybór tekstów dotyczących różnych problemów współczesnego środowiska życia. Jej celem jest też ukazanie niektórych nowych zjawisk, procesów i zmian, które stały się bądź stają trwałymi elementami współczesnego świata. Zgromadzone artykuły zostały umieszczone w sześciu częściach, a ich treść utrzymana jest w następujących obszarach: zjawiska i problemy społeczne szczególnie eksponowane przez pedagogikę społeczną; różnorodność i wieloznaczność cech współczesnego świata; doświadczenia aktorów ponowoczesnej codzienności, a w tym konsekwencje zmian dotyczące życia rodzinnego, rodzicielskiego, społecznego, kulturowego szczególnie w dobie powszechnych przemieszczeń i tworzenia się społeczności wielokulturowych. Każda część pracy rozpoczyna się wprowadzeniem opracowanym przez redaktora publikacji, którego intencją było ukazanie szerokiego kontekstu problematyki zawartej w poszczególnych opracowaniach." (fragment Słowa wstępnego)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12428 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12427 IV.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11510 IV.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 223-229.
Przedmiotem książki jest zjawisko prostytuowania się nieletnich dziewcząt i chłopców. W obiegowym slangu o młodych dziewczętach inicjujących w procederze prostytucji mówi się, używając określenia „świnki”. Dotyczy to przede wszystkim rejonu pogranicza zachodniego, natomiast czasami zamiennie używa się określeń „lolitki”, „mewki”, „towar”. Zjawisko jako takie nie jest nowe, wszak o prostytucji mówi się, że jest najstarszym zawodem świata. Książka przedstawia kilkuletni dorobek badawczy Autora, który dotarł do rozmaitych środowisk i stosując wielorakie metody badawcze próbował dokonać nie tylko ilościowy pomiar zjawiska, ale także starał się ukazać jego jakościowy charakter. Autor poznał około 150 jednostkowych przypadków i interesuje go, kim są prostytuujący się młodzi ludzie, z jakich pochodzą domów, co takiego działo się w ich domach, że zdecydowali się na taki sposób na życie, czemu to robią, jakie są motywacje i uzasadnienia ich postępowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8698 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10161 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6301 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7268 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7267 VI.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8205 VI.8 [Czytelnia B], 7888 VI.8 [Czytelnia B] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.3586 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4308 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy pracach.
W publikacji zostało zaprezentowane wieloaspektowe podejście do zjawiska defaworyzacji, obejmujące zarówno wybrane wymiary społeczne oddziaływań defaworyzujących, jak również uwarunkowania podmiotowe oraz interakcje szeroko rozumianych czynników psychospołecznych. Samo zjawisko defaworyzacji – mimo różnorakich kontekstów, w jakich jest rozpatrywane przez poszczególnych autorów – jest na poziomie pojęciowym rozumiane najczęściej jako element składowy mechanizmów dyskryminacji oraz społecznej ekskluzji. Autorzy wskazują, iż istotą defaworyzacji jest obniżanie pozycji jednostek i grup w określonym porządku społecznym, a także umniejszanie ich szans na korzystanie z należnych im praw określonych normami (formalnymi lub nieformalnymi) danej struktury społecznej. Całość publikacji ma układ problemowy złożony z trzech części.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11564 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again